Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1946-01-01- -1946-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    1
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    2
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  3
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  6
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  7
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    8
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  9
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  10
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  11
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  12
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    13
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    14
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    15
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    16
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    17
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  18
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  19
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  20
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  21
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  22
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  23
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  24
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    25
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    26
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  27
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  28
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  29
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  30
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    31
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  32
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  33
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  34
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  35
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  36
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    37
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    38
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    39
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  40
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    41
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  42
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  43
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  44
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    45
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  46
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  47
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  48
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  49
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  50
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  51
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    52
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  53
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  54
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  55
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    56
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  57
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    58
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  59
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  60
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  61
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    62
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  63
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    64
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    65
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  66
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  67
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  68
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    69
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  70
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  71
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  72
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    73
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    74
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  75
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    76
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    77
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    78
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  79
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  80
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    81
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  82
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  83
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  84
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  85
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    86
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    87
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  88
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  89
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  90
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    91
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  92
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  93
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    94
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  95
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  96
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  97
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  98
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    99
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  100
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    101
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    102
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  103
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  104
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  105
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  106
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  107
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  108
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  109
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  110
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  111
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    112
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    113
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  114
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    115
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  116
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  117
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  118
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  119
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  120
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  121
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    122
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    123
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  124
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    125
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  126
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    127
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    128
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  129
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    130
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  131
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    132
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  133
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  134
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    135
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  136
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    137
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  138
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  139
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  140
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  141
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  142
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    143
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    144
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    145
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  146
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  147
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    148
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    149
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    150
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  151
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  152
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    153
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    154
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    155
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  156
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    157
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  158
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    159
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  160
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  161
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    162
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  163
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  164
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  165
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  166
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  167
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  168
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  169
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  170
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  171
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    172
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    173
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    174
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    175
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  176
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  177
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  178
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  179
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  180
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    181
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    182
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  183
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    184
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  185
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  186
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  187
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    188
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  189
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  190
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    191
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    192
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  193
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  194
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    195
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    196
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  197
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  198
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  199
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  200
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    201
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    202
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-11-30  moderat  Källa: Svensk dagspress; Tollin  203
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    204
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    205
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    206
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  207
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  208
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  209
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  210
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  211
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-01-01--1946-12-31  kommunistisk    212
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  213
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    214
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  215
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    216
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    217
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    218
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  219
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  220
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  221
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  222
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  223
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  224
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    225
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    226
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    227
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  228
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    229
DALPILEN (1942) 1942-01-01--1946-12-31  höger  T 1942 12 30; SVAT 1946  230
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-01-01--1946-12-31  moderat    231
DAGSPOSTEN (1941) 1942-01-01--1946-12-31  nationell    232
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1942-01-01--1948-12-31  höger  TS  233
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  234
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  235
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  236
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    237
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  238
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-01-01--1947-12-31  neutral  TS 1943--1944; SVAT 1944--1947  239
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    240
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  241
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  242
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  243
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  244
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  245
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  246
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    247
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    248
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  249
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    250
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  251
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  252
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  253
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  254
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    255
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    256
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1945-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  257
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945) 1945-01-01--1948-12-31  kommunistisk  Smith  258
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-01-01--1949-12-31  kommunistisk    259
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  SVAT  260
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  261
LAND OCH FOLK (1945) 1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15  262
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  263
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  264
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  265
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  266
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  267
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  268
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    269
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    270
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1946-01-01--1946-12-31  höger  SVAT 1946  271
TRANÅSPOSTEN (1918) 1946-01-01--1946-12-31  moderat    272
NORDMARKINGEN (1936) 1946-01-01--1946-12-31  neutral    273
RONNEBYPOSTEN (1895) 1946-01-01--1946-12-31  neutral  TS 1946  274
TÄBY NYHETER (1945) 1946-01-01--1946-12-31  politiskt fristående  T 1946-09-07  275
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1946-01-01--1947-12-31  liberal  SVAT 1947. T liberal fr.o.m. 1946-10-25.  276
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1946-01-01--1947-12-31  moderat  TS  277
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1946-01-01--1947-12-31  moderat  TS  278
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1948-12-31  kommunistisk    279
SOLNAPOSTEN (1946) 1946-01-01--1948-12-31  opolitisk  T: 1946-01-26  280
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1946-01-01--1950-12-31  ingen uppgift    281
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  282
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  283
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  284
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    285
NORDVÄSTRA SKÅNE (1946) 1946-09-10--1946-09-10  Bondeförbundet    286

Sidan skapad Sat Feb 24 09:52:08 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond