Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1928-01-01- -1928-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  4
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    5
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    6
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  7
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    8
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  9
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  10
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  11
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    12
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    13
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  14
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    15
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    16
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  17
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  18
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  19
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  20
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  21
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  22
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    23
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  24
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  25
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  26
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  27
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  28
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  29
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  30
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    31
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  32
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  33
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  34
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  35
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  36
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    37
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    38
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    39
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    40
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  41
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  42
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  43
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  44
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  45
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  46
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    47
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  48
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    49
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  50
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  51
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  52
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  53
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  54
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  55
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  56
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  57
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  58
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    59
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    60
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  61
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    62
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  63
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  64
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  65
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  66
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  67
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    68
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  69
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  70
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  71
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  72
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    73
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    74
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    75
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  76
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  77
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    78
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  79
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  80
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  81
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  82
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  83
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  84
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  85
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    86
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    87
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    88
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  89
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  90
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  91
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  92
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  93
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    94
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    95
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  96
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    97
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  98
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  99
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  100
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  101
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    102
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    103
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  104
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  105
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  106
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    107
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  108
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  109
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  110
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  111
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  112
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  113
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  114
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  115
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  116
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  117
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    118
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    119
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  120
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  121
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    122
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    123
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  124
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  125
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    126
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    127
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  128
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  129
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    130
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  131
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    132
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  133
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  134
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  135
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    136
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  137
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  138
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  139
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  140
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  141
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  142
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  143
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  144
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  145
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    146
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    147
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  148
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  149
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  150
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    151
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  152
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  153
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  154
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  155
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    156
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  157
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  158
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  159
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  160
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  161
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  162
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  163
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    164
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    165
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  166
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    167
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  168
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  169
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  170
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  171
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    172
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  173
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  174
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  175
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    176
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    177
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    178
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  179
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  180
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    181
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  182
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  183
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  184
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  185
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    186
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    187
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  188
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    189
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  190
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  191
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    192
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    193
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  194
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  195
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  196
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    197
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  198
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  199
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    200
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    201
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  202
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  203
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  204
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  205
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  206
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  207
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  208
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    209
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  210
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  211
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  212
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    213
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  214
KORRESPONDENTEN (1846) 1924-01-01--1928-12-31  liberal    215
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1924-01-01--1928-12-31  socialistisk  SVAT 1924--1928  216
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  217
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  218
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  219
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  220
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  221
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  222
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  223
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    224
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  225
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  226
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  227
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  228
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    229
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  230
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  231
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  232
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    233
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    234
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    235
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  236
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    237
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    238
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  239
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  240
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  241
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1925-01-01--1928-12-31  höger  SVAT  242
SKÅNES REFLEX (1926) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "Tidningen får ingen politisk färg..." T 1925 Provnr 1  243
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "ofärgat, över partierna stående organ" T 1925-10-15  244
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    245
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    246
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    247
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  248
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    249
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  250
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  251
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  252
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    253
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  254
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    255
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  256
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  257
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  258
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  259
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-03-19--1928-07-13  vänster  T: 1925-03-19  260
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral  T 1926-07-01  261
LIDINGÖBLADET (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral    262
SPÖKNIPPET (1926) 1926-01-01--1930-12-31  fascistisk    263
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1926-01-01--1930-12-31  liberal frisinnad  SVAT 1926--1930  264
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1926-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  265
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  266
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    267
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  268
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  269
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  270
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    271
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    272
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  273
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    274
HÄRNÖSANDS FOLKBLAD (1927) 1927-01-01--1928-12-31  anti-borgerlig  Tollin  275
SMÅLANDSBLADET (1925) 1927-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT 1927--1928  276
VERITAS (1928) 1927-01-01--1928-12-31  obunden  Civilisationspartiet? se första numret (1927-12-20).  277
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1927-01-01--1929-12-31  fri och obunden  T 1927-09-26  278
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1927-01-01--1930-12-31  neutral  T 1927-09-15; SVAT 1928--1930  279
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1927-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  280
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  281
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  282
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    283
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  284
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  285
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  286
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  287
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  288
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  289
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    290
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    291
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1928-01-01--1928-12-31  höger  SVAT  292
SPÖKNIPPET (1926) 1928-01-01--1928-12-31  nationell  SVAT  293
ENSKEDEBLADET (1928) 1928-01-01--1928-12-31  neutral  T 1928-11-09  294
NYA FALKÖPINGSPOSTEN (1928) 1928-01-01--1929-12-31  frisinnad  295
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-01-01--1930-12-31  frisinnad  T 1928-10-06, s. 2, sp. 6, SVAT 1929-1930.  296
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1928-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT 1928--1930  297
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1928-01-01--1930-12-31  nationell  SVAT  298
VÄNNÄS TIDNING (1928) 1928-01-01--1930-12-31  opolitisk  T 1928-04-07: "absolut opolitisk"  299
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-01-01--1930-12-31  vänster  T 1929-01-02, Tollin  300
BERGSLAGEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  Tollin, T: 1928-01-03, "Ny tidning i moderat anda"  301
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  "höger" enl Tollin  302
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    303
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  304
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    305
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  306
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    307
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    308
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  309
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1928-07-14--1931-12-31  socialdemokratisk  T: 1928-07-14  310

Sidan skapad Tue Mar 05 15:27:56 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond