Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1925-01-01- -1925-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  4
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  5
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    6
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  7
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    8
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    9
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  10
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    11
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  12
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  13
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  14
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    15
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    16
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  17
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    18
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    19
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  20
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  21
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  22
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  23
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  24
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  25
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    26
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  27
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  28
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  29
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  30
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  31
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  32
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  33
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    34
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  35
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  36
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  37
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  38
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  39
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    40
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    41
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    42
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    43
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    44
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  45
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  46
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  47
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  48
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  49
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  50
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    51
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  52
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    53
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  54
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  55
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  56
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  57
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  58
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  59
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    60
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  61
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  62
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  63
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  64
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  65
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    66
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    67
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    68
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  69
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    70
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  71
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  72
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  73
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  74
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  75
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    76
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  77
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  78
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  79
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  80
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    81
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    82
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  83
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    84
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  85
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  86
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    87
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  88
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  89
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  90
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  91
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  92
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  93
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  94
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    95
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    96
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    97
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  98
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  99
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  100
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  101
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  102
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  103
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    104
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    105
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  106
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  107
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  108
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    109
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  110
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  111
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  112
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  113
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    114
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  115
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    116
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  117
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  118
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  119
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    120
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  121
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  122
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  123
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  124
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  125
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  126
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  127
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  128
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  129
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  130
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  131
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    132
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    133
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  134
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  135
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    136
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    137
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  138
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  139
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    140
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    141
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  142
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  143
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    144
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  145
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    146
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  147
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  148
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  149
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    150
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  151
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  152
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  153
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  154
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  155
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  156
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  157
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  158
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  159
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  160
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    161
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    162
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  163
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  164
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  165
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  166
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    167
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1925-12-31  vänster  SVAT  168
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  169
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  170
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  171
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  172
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    173
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  174
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  175
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  176
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  177
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  178
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  179
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  180
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    181
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    182
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  183
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    184
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1921-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1925  185
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-01-01--1925-12-31  neutral  T 1921-11-17, s. 1, sp. 2. SVAT 1922-1925.  186
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1921-01-01--1925-12-31  socialistisk  SVAT 1921-1925, SKAT 1921-1922.  187
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  188
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  189
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  190
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  191
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    192
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  193
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  194
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  195
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    196
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    197
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    198
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  199
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  200
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    201
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  202
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  203
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  204
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-01-01--1925-12-31  frisinnad, förbudsvänlig    205
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1922-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SKAT 1922-1923, SVAT 1922-1925  206
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  207
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  208
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  209
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  210
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    211
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    212
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  213
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    214
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  215
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  216
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    217
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    218
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  219
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  220
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  221
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    222
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  223
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-01-01--1926-12-31  moderat  SVAT  224
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  225
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    226
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    227
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  228
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  229
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  230
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  231
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  232
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  233
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  234
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    235
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  236
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  237
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  238
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    239
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  240
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  bondeförbundet    241
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-01-01--1925-12-31  borgerlig  242
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1924-01-01--1925-12-31  höger  SVAT  243
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SAT 1925  244
NU (1924) 1924-01-01--1925-12-31  oberoende  "/.../ oberoende av alla partier, kotterier och personliga intressen och kan fördenskull föra sitt fullkomligt fria språk /.../" T. 24-11-25.s1  245
NYA EKONOMISKA POLITIKEN (1927) 1924-01-01--1925-12-31  oberoende  "Partipolitiska spekulationer, som endast kunna gagna själviska särintressen eller på samhällets bekostnad gynna vissa klasser, komma icke att beredas rum inom denna tidnings spalter /../" T. 1927-05-15 s 1.  246
TÄBYPOSTEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  opolitisk  T 1924-12-20  247
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1924-01-01--1926-12-31  liberal  datum osäkra  248
NYA POSTEN (1903) 1924-01-01--1927-12-31  moderat  SVAT  249
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1924-01-01--1927-12-31  neutral  SVAT  250
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-01--1927-12-31  opolitisk  T 1924-01-06: "fri från varje tendens"  251
KORRESPONDENTEN (1846) 1924-01-01--1928-12-31  liberal    252
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1924-01-01--1928-12-31  socialistisk  SVAT 1924--1928  253
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  254
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  255
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  256
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  257
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  258
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  259
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  260
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    261
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  262
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  263
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  264
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  265
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    266
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  267
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  268
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  269
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    270
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    271
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    272
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  273
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    274
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    275
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  276
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  277
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  278
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-01-01--1925-12-31  frisinnad  T 1925-01-08, s. 2, sp.2.  279
NYA ÖSTERGÖTLANDS ALLEHANDA (1925) 1925-01-01--1925-12-31  neutral  T 1925-09-29  280
OCKELBO TIDNING (1925) 1925-01-01--1925-12-31  neutral    281
DAGENS TIDNING (1925) 1925-01-01--1925-12-31  obunden  T 1925-01-03  282
MALMÖKURIREN (1925) 1925-01-01--1925-12-31  opolitisk  "någon politik i egentlig mening komma vi ej att syssla med" T 1925-03-23  283
SYDSVENSKA ARBETAREN (1925) 1925-01-01--1925-12-31  syndikalistisk  284
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1925--1926  285
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1925-01-01--1926-12-31  höger  SVAT  286
MJÖLBYPOSTEN (1925) 1925-01-01--1926-12-31  neutral  Nya Östergötlands allehanda 1925-09-29  287
STORVIKS TIDNING (1925) 1925-01-01--1926-12-31  neutral  Tollin  288
STORVIKS TIDNING (1925) 1925-01-01--1926-12-31  opolitisk  Pren.anm. 1925-04-09  289
DALARNES ARBETARBLAD (1925) 1925-01-01--1926-12-31  syndikalistisk  290
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1927-12-31  neutral  T: 1925-07-18  291
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1925-01-01--1928-12-31  höger  SVAT  292
SKÅNES REFLEX (1926) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "Tidningen får ingen politisk färg..." T 1925 Provnr 1  293
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "ofärgat, över partierna stående organ" T 1925-10-15  294
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    295
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    296
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    297
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  298
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    299
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  300
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  301
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  302
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    303
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  304
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    305
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  306
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  307
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  308
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  309
KVÄLLSTIDNINGEN (1925) 1925-01-02--1926-09-01  nationell    310
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-03-19--1928-07-13  vänster  T: 1925-03-19  311

Sidan skapad Sun Mar 03 07:48:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond