Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1910-01-01- -1910-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  2
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    3
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  5
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  6
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    7
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    8
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  9
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  10
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  11
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  12
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  13
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  14
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  15
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  16
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    17
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  18
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  19
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    20
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    21
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  22
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    23
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  24
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  25
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  26
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  27
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  28
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    29
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  30
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  31
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    32
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  33
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    34
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  35
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  36
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    37
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  38
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    39
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    40
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  41
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    42
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  43
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  44
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  45
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    46
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    47
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  48
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    49
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  50
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    51
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    52
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  53
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  54
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  55
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  56
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  57
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    58
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  59
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    60
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    61
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    62
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  63
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  64
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  65
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    66
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    67
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    68
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  69
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  70
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    71
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  72
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal    73
SYDHALLAND (1893) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T  74
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  75
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  76
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  77
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  78
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    79
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  80
LJUSDALS TIDNING (1896) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  81
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  82
HALLAND (1876) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  83
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  84
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  85
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1906-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  86
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  87
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  88
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  89
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  90
HVETLANDA TIDNING (1873) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1906, 1910  91
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  92
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk    93
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1906-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  94
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  95
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  96
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  97
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  98
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  99
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  100
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  101
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  102
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  103
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  104
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  105
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  106
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  107
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  108
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  109
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  110
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  111
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  112
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  113
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   114
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  115
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  116
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  117
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  118
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    119
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  120
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  121
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  122
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  123
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    124
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  125
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  126
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  127
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  128
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  129
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  130
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  131
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    132
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  133
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  134
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  135
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  136
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  137
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    138
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    139
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    140
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    141
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    142
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-01-01--1910-12-31  frisinnad    143
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-01-01--1910-12-31  moderat  T: 1907-10-12  144
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-01-01--1910-12-31  politiskt neutral  enl tidningen 1907-06-21  145
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  146
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  147
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  148
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  149
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  150
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    151
DAGENS NYHETER (1864) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  152
MELLERUDS TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  153
NYNÄSBLADET (1908) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  T. 1908-01-04  154
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  155
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  156
TROSATIDNINGEN (1896) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  157
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  158
WESTERBOTTEN (1870) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910  159
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1908-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  160
SÄTERS TIDNING (1907) 1908-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; liberal GUM 1911  161
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT 1908, 1911  162
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1908-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  163
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1908--1912  164
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT, 1908, 1910, 1912  165
BOGESUND (1907) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-16, SKAT,SVAT  166
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-14, SKAT, SVAT  167
SKARA TIDNING (1863) 1908-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad    168
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1912-12-31  opartisk  "opartiskt refererande hålla sina läsare i kännedom om hvad som händer och sker", T 1908-11-14  169
GEFLEPOSTEN (1864) 1908-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT, SKAT  170
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1913-12-31  obunden  "utanför all partipolitik" T: 1909-01-07  171
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  172
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  173
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  174
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    175
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  176
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  177
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  178
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    179
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    180
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  181
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  182
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  183
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  184
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  185
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  186
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    187
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  188
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    189
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  190
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  191
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  192
KUNGELFSTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1910-12-31  moderat  Osäker uppgift. Stora annonser och reportage om moderata valmansförbundet, ex: T, 1910-01-29  193
NORRKÖPINGSBLADET (1909) 1909-01-01--1910-12-31  obunden  "partipolitiskt obunden, nykterhetsvänlig" T 1909-12-22  194
ÅTVIDABERGS ANNONSBLAD (1909) 1909-01-01--1910-12-31  politiskt oberoende  "Någon politisk åsikt kommer tidningen inte att förfäkta" T: 1909-12-11  195
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-01-01--1911-12-31  antisocialistisk  T 1909-10-16  196
LJUS OCH JORD (1909) 1909-01-01--1915-12-31  socialdemokratisk  T 1909-1912, SVAT 1913  197
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  198
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    199
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    200
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    201
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  202
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  203
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  opartisk    204
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  205
HERNÖSANDSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1909) 1910-01-01--1910-04-29  moderat    206
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SVAT  207
LUNDS DAGBLAD (1897) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  208
NORDHALLAND (1883) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad    209
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  210
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1910  211
VECKANS NYHETER (1909) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  212
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1910-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  213
UPSALA (1845) 1910-01-01--1910-12-31  höger  Tollin  214
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1910-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  215
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1910-01-01--1910-12-31  konservativ    216
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1910-01-01--1910-12-31  konservativ    217
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1910-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  218
KALMAR (1864) 1910-01-01--1910-12-31  moderal liberal  SKAT  219
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1910-01-01--1910-12-31  moderat  SVAT 1911  220
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1910-01-01--1910-12-31  moderat frisinnad  SKAT  221
NORRA SKÅNE (1900) 1910-01-01--1910-12-31  moderat frisinnad  SKAT  222
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1910-01-01--1910-12-31  moderat frisinnad  SKAT  223
VÄRNAMOBLADET (1908) 1910-01-01--1910-12-31  moderat frisinnad  SKAT  224
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1910-01-01--1910-12-31  moderat frisinnad  Tollin  225
HALFVECKOBLADET (1909) 1910-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT  226
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1910-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  227
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1910-01-01--1910-12-31  nationell  SKAT  228
AURORA (1899) 1910-01-01--1910-12-31  radikal  SVAT 1911  229
NYA NORRLAND (1907) 1910-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  Tollin: 1967  230
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  231
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad    232
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1910-01-01--1911-12-31  höger  SVAT 1910--1911  233
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat    234
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat frisinnad  1910-01-04--1911-12-28  235
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1910-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911; T 1910 05 10  236
MORGONTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1912-12-31  frisinnad    237
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  238
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT, SVAT  239
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT,GUM  240
VÄRMLANDSBERG (1906) 1910-01-01--1912-12-31  moderat liberal    241
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1915-12-31  frisinnad  Tollin  242
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1910-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT  243
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  244
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    245
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  246
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  247
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  248
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  249
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    250
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  251
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    252
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  253
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    254
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  255
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  256
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  257
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  258
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  259
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    260
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1910-04-02--1910-04-02  opolitisk  T: 1910-04-02  261
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    262
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-23--1911-12-05  frisinnad  T 1910-11-23: "... ärligt frisinnad ... för det mål Frisinnade landsföreningen satt som sitt ..."  263

Sidan skapad Tue Feb 27 01:27:57 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond