Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1953-01-01- -1953-12-31
Sortering: Pris

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
SÖDRA ENSKEDEPOSTEN (1951) 1951-01-15--1957-10-15  0.00      1
BRAND (1898) 1952-01-01--1956-12-31  1.50      2
BOHUSKUSTEN (1947) 1948-01-01--1953-12-31      3
HÄGERSTENS NYHETER (1953) 1953-01-01--1955-12-31      4
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      5
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1953-01-01--1953-12-31    B. Veckoupplagan. Pris per kvartal  6
NYA VÄRMLAND (1940) 1953-01-01--1953-12-31    kvartal veckouppl. fr.o.m. 1953-10-01  7
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1953-01-01--1954-12-31    veckouppl., kvartalspris  8
VÄSTSVERIGE (1953) 1953-01-01--1953-12-31    halvår  9
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1953-01-01--1953-12-31  veckouppl.  kvartal  10
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1953-01-01--1953-12-31    kvartalspris för veckoupplagan  11
FREDEN (1928) 1952-01-01--1959-12-31  3.50    abonn. direkt hos tidn.  12
NYBRO TIDNING (1931) 1952-01-01--1957-12-31  3.50      13
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1952-01-01--1958-12-31      14
STORMKLOCKAN (1909) 1952-01-01--1953-12-31      15
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1935-01-01--1957-12-31    Pris direkt hos utgivaren.  16
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1953-01-01--1954-12-31  4.85      17
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1953-01-01--1957-12-31      18
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1941-01-01--1959-12-31      19
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1952-01-01--1953-12-31      20
RLF-TIDNINGEN (1938) 1949-01-01--1960-12-31      21
FÄDERNESLANDET (1953) 1953-01-01--1953-12-31  5.50    halvår, T 1953-10-15  22
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1953-01-01--1953-12-31  5.75      23
ARBETETS FRIHET (1924) 1952-01-01--1957-12-31      24
JORDBRUKAREN (1926) 1951-01-01--1955-12-31      25
NATIONELL TIDNING (1930) 1953-01-01--1957-12-31      26
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1952-01-01--1954-12-31      27
NORRLANDSBLADET (1909) 1953-01-01--1953-12-31  6.25      28
HAGFORSPOSTEN (1952) 1953-01-01--1953-12-31  6.50      29
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1953-01-01--1954-12-31  6.50      30
TRIUMF (1891) 1953-01-01--1954-12-31  6.50      31
ARBETARPOSTEN (1934) 1952-01-01--1959-12-31      32
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1952-01-01--1957-12-31      33
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1952-01-01--1955-12-31    1/v; sö  34
VÄSTERBYGDEN (1949) 1951-01-01--1956-12-31      35
HÄRJEDALEN (1944) 1952-01-01--1955-12-31  8.50      36
SIGTUNABYGDEN (1928) 1953-01-01--1955-12-31  8.50      37
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1952-01-01--1953-12-31  8.50      38
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1953-01-01--1955-12-31      39
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1947-01-01--1954-12-31    40
LÄNSPOSTEN (1950) 1953-01-01--1954-12-31      41
SPÅNGA NYHETER (1949) 1953-01-01--1954-12-31      42
SVENSKA POSTEN (1873) 1952-01-01--1955-12-31      43
VÄRMLANDSBERG (1906) 1952-01-01--1954-12-31      44
BRODERSKAP (1928) 1951-01-01--1955-12-31  9.50      45
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1953-01-01--1954-12-31  9.50      46
BROMMA NYHETER (1946) 1952-01-01--1954-12-31  9.75    47
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1953-01-01--1954-12-31  9.75      48
BOHUSPOSTEN (1910) 1953-01-01--1953-12-31  10      49
DALABYGDEN (1946) 1952-01-01--1955-12-31  10      50
HANDELSBLADET (1936) 1953-01-01--1958-12-31  10      51
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1953-01-01--1957-12-31  10      52
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1952-01-01--1956-12-31  10      53
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1952-01-01--1956-12-31  10      54
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1943-01-01--1953-12-31  10    T 1953-05-20  55
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1953-01-01--1953-12-31  10    56
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1952-01-01--1957-12-31  10      57
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1952-01-01--1956-12-31  10      58
HAGFORS TIDNING (1943) 1952-01-01--1954-12-31  10.50      59
MISSIONSBANERET (1921) 1953-01-01--1953-12-31  10.50      60
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1952-01-01--1953-12-31  11      61
GRENNA TIDNING (1858) 1953-01-01--1954-12-31  11      62
VECKOPOSTEN (1868) 1953-01-01--1953-12-31  11      63
ARIEL (1938) 1952-01-01--1955-12-31  11.50      64
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1953-01-01--1953-12-31  11.50    A. Dagliga upplagan. Pris per kvartal  65
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1953-01-01--1953-12-31  11.50      66
FOLKVILJAN (1942) 1953-01-01--1953-12-31  11.50      67
REFORMATORN (1887) 1953-01-01--1954-12-31  11.50      68
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1953-01-01--1953-12-31  11.50  daglig. upp.  kvartal  69
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1953-01-01--1953-12-31  11.50    kvartalspris för dagliga upplagan  70
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-01--1956-12-31  12    lösnummer: 12 öre  71
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1953-01-01--1953-12-31  12      72
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1953-01-01--1955-12-31  12      73
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1953-01-01--1954-12-31  12      74
TIERPSPOSTEN (1892) 1953-01-01--1956-12-31  12      75
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1953-01-01--1955-12-31  12      76
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1952-01-01--1953-12-31  12      77
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1953-01-01--1955-12-31  12.50      78
FOLKETS RÖST (1943) 1952-01-01--1953-12-31  12.50      79
HJO TIDNING (1885) 1953-01-01--1955-12-31  12.50      80
LJUSDALS TIDNING (1896) 1953-01-01--1955-12-31  12.50      81
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1953-01-01--1956-12-31  12.50      82
VÄRMLÄNNINGEN (1952) 1952-01-01--1953-12-31  12.50      83
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1953-01-01--1955-12-31  12.50      84
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1952-01-01--1953-12-31  12.50      85
HEMMETS VÄN (1898) 1953-01-01--1954-12-31  12.75      86
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1953-01-01--1953-12-31  12.75      87
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1953-01-01--1955-12-31  13.25    88
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1953-01-01--1954-12-31  14      89
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1952-01-01--1954-12-31  14      90
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1952-01-01--1953-12-31  14      91
ORUST-TJÖRN (1949) 1953-01-01--1953-12-31  14      92
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1951-01-01--1954-12-31  14      93
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1953-01-01--1954-12-31  14      94
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1953-01-01--1955-12-31  14.75    95
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-01-01--1957-12-31  15      96
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1953-01-01--1955-12-31  15      97
NORDHALLAND (1883) 1953-01-01--1954-12-31  15      98
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1953-01-01--1954-12-31  15    99
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1953-01-01--1954-12-31  15      100
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1953-01-01--1955-12-31  15      101
ÖLANDSBLADET (1868) 1953-01-03--1953-12-31  15      102
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1953-01-01--1955-12-31  15.00      103
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1953-01-01--1954-12-31  16      104
ARVIKA NYHETER (1895) 1953-01-01--1954-12-31  16      105
ARVIKA TIDNING (1884) 1953-01-01--1954-12-31  16      106
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1953-01-01--1954-12-31  16      107
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1953-01-01--1954-12-31  16      108
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1953-01-01--1954-12-31  16      109
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1952-01-01--1954-12-31  16      110
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1953-01-01--1953-12-31  16  B. Varannandagsupplagan    111
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1952-01-01--1954-12-31  16      112
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1953-01-01--1954-12-31  16    113
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1953-01-01--1954-12-31  16      114
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1953-01-01--1954-12-31  16      115
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1952-01-01--1954-12-31  16      116
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1953-01-02--1954-11-24  16      117
TROLLHÄTTAN (1906) 1953-01-01--1954-12-31  16      118
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-01-01--1953-12-31  16      119
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1953-01-01--1954-12-31  16    120
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1952-01-01--1954-12-31  16      121
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1953-01-01--1954-12-31  16      122
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1953-01-01--1954-12-31  16.50      123
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1953-01-01--1954-12-31  16.50      124
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1953-01-01--1954-12-31  16.50      125
SKARAPOSTEN (1906) 1953-01-01--1953-12-31  16.50      126
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1953-01-01--1953-12-31  16.50      127
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1953-01-01--1955-12-31  16.50      128
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1952-01-01--1954-12-31  17      129
MJÖLBY TIDNING (1949) 1952-01-01--1955-12-31  17      130
WESTGÖTEN (1888) 1953-01-01--1953-12-31  17      131
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1952-01-01--1954-12-31  17      132
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1952-01-01--1954-12-31  17    133
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1952-01-01--1955-12-31  17      134
HAPARANDABLADET (1882) 1952-01-01--1954-12-31  17.50      135
HALLÄNDINGEN (1903) 1952-01-01--1954-12-31  18      136
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1952-01-01--1953-12-31  18      137
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1953-01-01--1955-12-31  19      138
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1953-01-01--1954-12-31  19  Uppl. B    139
NORRTELJE TIDNING (1880) 1953-01-01--1953-12-31  19      140
TRANÅSPOSTEN (1918) 1953-01-01--1953-12-31  19      141
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1953-01-01--1955-12-31  20      142
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1953-01-01--1953-12-31  20      143
NORRLANDSFOLKET (1925) 1949-01-01--1953-12-31  20      144
RONNEBYPOSTEN (1895) 1952-01-01--1954-12-31  20      145
SALAPOSTEN (1906) 1953-01-01--1955-12-31  20      146
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1953-01-01--1955-12-31  20      147
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1952-01-01--1954-12-31  20      148
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1953-01-01--1955-12-31  20  landsupplaga    149
VETLANDAPOSTEN (1893) 1953-01-01--1953-12-31  20      150
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1953-01-01--1953-12-31  20      151
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1953-01-01--1954-12-31  20      152
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1952-01-01--1954-12-31  20    153
DALATIDNINGEN (1918) 1953-01-01--1954-12-31  21      154
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1952-01-01--1954-12-31  22      155
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1953-01-01--1954-12-31  22      156
KRONOBERGAREN (1934) 1953-01-01--1955-12-31  22      157
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1952-01-01--1953-12-31  22      158
MOTALA TIDNING (1926) 1952-01-01--1954-12-31  22      159
MOTALAPOSTEN (1883) 1953-01-01--1954-12-31  22      160
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1953-01-01--1954-12-31  22      161
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1953-01-01--1955-12-31  22      162
SÄTERS TIDNING (1907) 1953-01-01--1954-12-31  22      163
VÄXJÖBLADET (1945) 1953-01-01--1955-12-31  22      164
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1953-01-01--1954-12-31  22.00      165
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1953-01-01--1953-12-31  23      166
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1953-01-01--1953-12-31  23      167
ARBOGA TIDNING (1881) 1953-01-01--1954-12-31  24      168
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1953-01-01--1955-12-31  24      169
FRIA ORD (1952) 1953-01-01--1958-12-31  24      170
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1953-01-01--1955-12-31  24      171
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1953-01-01--1954-12-31  24.50      172
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1953-01-01--1954-12-31  26.05      173
AVESTA TIDNING (1882) 1953-01-01--1955-12-31  27      174
LUDVIKA TIDNING (1910) 1953-01-01--1954-12-31  27      175
MORA TIDNING (1893) 1952-01-01--1954-12-31  27      176
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1953-01-01--1954-12-31  27      177
SKARABORGAREN (1926) 1953-01-01--1955-12-31  28      178
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1953-01-01--1955-12-31  30      179
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1953-01-01--1955-12-31  30      180
GOTLÄNNINGEN (1884) 1952-01-01--1955-12-31  30      181
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1953-01-01--1953-12-31  30    9 för abbonemang på lördagsnumren  182
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1953-01-01--1953-12-31  30      183
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1953-01-01--1954-12-31  30      184
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1952-01-01--1959-12-31  30      185
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1953-01-01--1954-12-31  30      186
LAHOLMS TIDNING (1931) 1953-01-01--1955-12-31  31      187
SYDHALLAND (1893) 1953-01-01--1953-12-31  31      188
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1953-01-01--1953-12-31  31      189
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1952-01-01--1954-12-31  31      190
KINDAPOSTEN (1894) 1952-01-01--1954-12-31  32      191
KVÄLLSNYTT (1951) 1952-01-01--1953-12-31  32      192
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-01-01--1953-12-31  32      193
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1952-01-01--1953-12-31  32      194
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1953-01-01--1954-12-31  32      195
VIMMERBY TIDNING (1884) 1952-01-01--1954-12-31  32      196
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1951-01-01--1953-12-31  32      197
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1952-01-01--1953-12-31  32      198
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1952-01-01--1953-12-31  32      199
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1953-01-01--1954-12-31  32      200
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1951-01-01--1953-12-31  33      201
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1953-01-01--1953-12-31  33    202
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1953-01-01--1953-12-31  33      203
SÖDRA SKÅNE (1947) 1953-01-01--1953-12-31  33    204
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1953-01-01--1954-12-31  33      205
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1953-01-01--1954-12-31  33.50      206
HALLANDS NYHETER (1919) 1953-01-01--1954-12-31  33.50      207
VESTKUSTEN/VARBERGSPOSTEN (1951) 1952-01-01--1953-12-31  33.50      208
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--1954-12-31  34      209
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1953-01-01--1953-12-31  34      210
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1952-01-01--1954-12-31  34      211
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1952-01-01--1954-12-31  34      212
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1953-01-01--1953-12-31  34  E. Kvällsupplagan    213
KURIREN (1921) 1953-01-01--1954-12-31  34    överklistrat med 10:-/kvartal  214
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-01--1954-12-31  34      215
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1953-01-01--1954-12-31  34      216
STORFORS TIDNING (1950) 1953-01-01--1955-12-31  34      217
UPSALA (1845) 1953-01-01--1954-12-31  34  stadsuppl.    218
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1953-01-01--1954-12-31  34    219
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1952-01-01--1953-12-31  34      220
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1951-09-15--1953-12-31  34      221
ÅNGERMANLANDS NYHETER SOLLEFTEÅBLADET (1951) 1952-01-01--1953-12-31  34      222
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1952-01-01--1954-12-31  34      223
ÖSTGÖTEN (1874) 1952-01-01--1955-12-31  34      224
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1952-01-01--1954-12-31  34      225
DAGENS NYHETER (1864) 1953-01-01--1955-12-31  35  Nationalupplagan    226
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1953-01-01--1956-12-31  35      227
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1953-01-01--1955-12-31  35      228
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1953-01-01--1955-12-31  35      229
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1953-01-01--1954-12-31  35      230
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-01-01--1954-12-31  35      231
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1953-01-01--1954-12-31  35      232
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1953-01-01--1953-12-31  35      233
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1953-01-01--1954-12-31  35      234
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1953-01-01--1954-12-31  35      235
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1953-01-01--1954-12-31  35      236
LJUSNAN (1912) 1953-01-01--1954-12-31  35      237
LUNDS DAGBLAD (1897) 1952-01-01--1955-12-31  35      238
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1953-01-01--1953-12-31  35      239
MORGONTIDNINGEN (1942) 1953-01-01--1953-12-31  35  Riksupplagan    240
NORDSVERIGE (1919) 1952-01-01--1954-12-31  35      241
NORRA SKÅNE (1900) 1953-01-01--1954-12-31  35      242
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1953-01-01--1953-12-31  35      243
NYA NORRLAND (1907) 1952-01-01--1954-12-31  35      244
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1952-01-01--1953-12-31  35    Priset gäller 6 nr / vecka  245
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1953-01-01--1953-12-31  35  Landsortsuppl.  246
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1952-01-01--1955-12-31  35      247
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1953-01-01--1954-12-31  35      248
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1953-01-01--1954-12-31  35      249
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1953-01-01--1953-12-31  35      250
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1953-01-01--1953-12-31  35      251
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1952-01-01--1954-12-31  35      252
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1953-01-01--1953-12-31  35      253
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1953-01-01--1954-12-31  35      254
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1953-01-01--1953-12-31  35      255
AURORA (1899) 1953-01-01--1954-12-31  35.00      256
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1953-01-01--1954-12-31  36      257
HALLAND (1876) 1953-01-01--1954-12-31  36      258
HALLANDSPOSTEN (1857) 1953-01-01--1954-12-31  36      259
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1952-01-01--1956-12-31  36      260
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1953-01-01--1953-12-31  36      261
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1953-01-01--1954-12-31  36      262
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1952-01-01--1953-12-31  36      263
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1952-01-01--1954-12-31  36      264
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1953-01-01--1956-12-31  36      265
BORÅS TIDNING (1838) 1953-01-01--1953-12-31  37      266
DEGERFORS TIDNING (1925) 1953-01-01--1955-12-31  37      267
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1953-01-01--1955-12-31  37      268
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1953-01-01--1955-12-31  37      269
KLIPPANS TIDNING (1938) 1952-01-01--1954-12-31  37      270
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1952-01-01--1954-12-31  37      271
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1952-01-01--1954-12-31  37      272
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1953-01-01--1953-12-31  37      273
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1952-01-01--1954-12-31  37      274
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1952-01-01--1954-12-31  37      275
AFTONPOSTEN (1951) 1953-01-01--1956-12-31  38      276
ARBETARBLADET (1902) 1953-01-01--1954-12-31  38      277
ARBETARFOLKET (1940) 1952-01-01--1953-12-31  38      278
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1953-01-01--1953-12-31  38      279
GEFLE DAGBLAD (1895) 1953-01-01--1954-12-31  38      280
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1953-01-01--1956-12-31  38      281
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1953-01-01--1953-12-31  38      282
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1953-01-01--1953-12-31  38      283
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1953-01-01--1954-12-31  38  Uppl. A    284
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1953-01-01--1953-12-31  38      285
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1953-01-01--1955-12-31  38      286
NYA VÄRMLAND (1940) 1952-01-01--1953-12-31  38    helår  287
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1953-01-01--1953-12-31  38      288
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1953-01-01--1953-12-31  38      289
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1953-01-01--1953-12-31  38      290
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1953-01-01--1953-12-31  38      291
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1953-01-01--1954-12-31  38      292
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1952-01-01--1953-12-31  38      293
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1953-01-01--1953-12-31  38      294
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1953-01-01--1954-12-31  38      295
TRANÅS TIDNING (1892) 1953-01-01--1953-12-31  38      296
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1953-01-01--1954-12-31  38  daglig upplaga    297
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1953-01-01--1955-12-31  38      298
DAGEN (1945) 1952-01-01--1954-12-31  39      299
KUMLATIDNINGEN (1941) 1953-01-01--1955-12-31  40      300
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1953-01-01--1954-12-31  40      301
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1953-01-01--1954-12-31  40      302
ÖREBROKURIREN (1902) 1953-01-01--1955-12-31  40      303
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1953-01-01--1954-12-31  40.00      304
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1953-01-01--1953-12-31  41      305
FOLKET (1906) 1953-01-01--1954-12-31  41      306
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1953-01-01--1953-12-31  41      307
IDROTTSBLADET (1910) 1952-01-01--1955-12-31  42      308
NY TID (1892) 1952-01-01--1953-12-31  42      309
NYA SAMHÄLLET (1900) 1953-01-01--1953-12-31  42      310
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1953-01-01--1953-12-31  42    6/v  311
ARBETAREN (1922) 1952-01-01--1954-12-31  43      312
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1952-01-01--1953-12-31  43      313
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1952-01-01--1955-12-31  44      314
NY DAG (1930) 1952-01-01--1954-12-31  44    315
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1953-01-01--1957-12-31  45      316
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1953-01-01--1954-12-31  45      317
DALADEMOKRATEN (1918) 1953-01-01--1954-12-31  45      318
FALUKURIREN (1894) 1953-01-01--1954-12-31  45      319
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1952-01-01--1955-12-31  46  Morgonuppl. utan söndagsnummer    320
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1953-01-01--1953-12-31  46    7/v  321
ARBETET (1887) 1952-01-01--1953-12-31  50      322
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1952-01-01--1955-12-31  50  Morgonuppl. med söndagsnummer    323
AFTONBLADET (1830) 1952-01-01--1953-12-31  51      324
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1953-01-01--1954-12-31  53  C.-uppl.  325
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1953-01-01--1954-12-31  53      326
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1952-01-01--1953-12-31  54      327
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-01-01--1930-12-31  55      328
AFTONTIDNINGEN (1942) 1952-01-01--1955-12-31  56      329
EXPRESSEN (1944) 1952-01-01--1953-12-31  56      330
NY DAG (1930) 1952-01-01--1954-12-31  56      331
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1967-01-01--1938-12-31  66      332
DAGENS NYHETER (1864) 1953-01-01--1953-12-31  66  Stockholmsupplagan    333
MORGONTIDNINGEN (1942) 1953-01-01--1953-12-31  66  Stockholmsupplagan    334
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1953-01-01--1953-12-31  66  Stockholmsuppl.  335
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1953-01-01--1953-12-31  66      336

Sidan skapad Thu Feb 22 15:16:53 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond