Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1949-01-01- -1949-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    1
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  2
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    3
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    4
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  5
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  6
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    7
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  8
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    9
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    10
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    11
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    12
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  13
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  14
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  15
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  16
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  17
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  18
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    19
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    20
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  21
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  22
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  23
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    24
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  25
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    26
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    27
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    28
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  29
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    30
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  31
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  32
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    33
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  34
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  35
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  36
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  37
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    38
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  39
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  40
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    41
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  42
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  43
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  44
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    45
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  46
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    47
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    48
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  49
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  50
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  51
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    52
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  53
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  54
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    55
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    56
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  57
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    58
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    59
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  60
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  61
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    62
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  63
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  64
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  65
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    66
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    67
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  68
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  69
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  70
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    71
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  72
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  73
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  74
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  75
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  76
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    77
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    78
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  79
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  80
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  81
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  82
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  83
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  84
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    85
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    86
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  87
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    88
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    89
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    90
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    91
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  92
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  93
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    94
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  95
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    96
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  97
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  98
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  99
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    100
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  101
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  102
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  103
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    104
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    105
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    106
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    107
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  108
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  109
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    110
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    111
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    112
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  113
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    114
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  115
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    116
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    117
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  118
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  119
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  120
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    121
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    122
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    123
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    124
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  125
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  126
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  127
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  128
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  129
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    130
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    131
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  132
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    133
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  134
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  135
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  136
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    137
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    138
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  139
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  140
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    141
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    142
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  143
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  144
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  145
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  146
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    147
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    148
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  149
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  150
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  151
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  152
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  153
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    154
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  155
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    156
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    157
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    158
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  159
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  160
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  161
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  162
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  163
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  164
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    165
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    166
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    167
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  168
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    169
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  170
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  171
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  172
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    173
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  174
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    175
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  176
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  177
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  178
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  179
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  180
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  181
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    182
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    183
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  184
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    185
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  186
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  187
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  188
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  189
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    190
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    191
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-01-01--1949-12-31  kommunistisk    192
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  SVAT  193
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  194
LAND OCH FOLK (1945) 1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15  195
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  196
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  197
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  198
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  199
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  200
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  201
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    202
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    203
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1946-01-01--1950-12-31  ingen uppgift    204
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  205
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  206
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  207
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    208
DAGSPOSTEN (1941) 1947-01-01--1949-12-31  ingen uppgift    209
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1947) 1947-01-01--1949-12-31  kommunistisk    210
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1947-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  TS  211
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  T: 1947-12-01  212
RONNEBYPOSTEN (1895) 1947-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1947--1954  213
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    214
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    215
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  216
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  217
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1947-11-27--1949-12-22  kommunistisk    218
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  219
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1948-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  "organ för Landsbygdspartiet Bondeförbundet" T: 1948-03-05  220
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1948-01-01--1950-12-31  höger  TS  221
KROPPA TIDNING (1937) 1948-01-01--1950-12-31  opolitisk    222
NORRA FÖRORTSPOSTEN (1948) 1948-01-01--1950-12-31  politiskt fristående  T: 1948-11-05  223
AVESTAPOSTEN (1898) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk  SVAT  224
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk    225
DALARNA (1926) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk  SVAT  226
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1948-01-01--1952-12-31  moderat höger  SVAT 1948, 1950--1952  227
NORRLANDSBLADET (1909) 1948-01-01--1953-12-31  opolitisk  SVAT  228
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1948-01-01--1954-12-31  borgerlig  SAT  229
SYDHALLAND (1893) 1948-01-01--1954-12-31  höger    230
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1954-12-31  moderat  SVAT 1948-1952,1954  231
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1948-01-01--1954-12-31  opolitisk  SVAT  232
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    233
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1957-12-31  folkpartistisk  TS  234
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  1948-1955 SVAT  235
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  SVAT 1948, 1950-1957.  236
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1958-12-31  höger  TS  237
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1958-12-31  höger  SVAT 1948, TS 1949--1958  238
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1958-12-31  höger  Tollin  239
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    240
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    241
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  242
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    243
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  244
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  245
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  246
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  247
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    248
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    249
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    250
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    251
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  252
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  253
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  254
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    255
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    256
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  257
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  258
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  259
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  260
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  261
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  262
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    263
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1955-12-31  bondeförbundet    264
SÖDRA FÖRORTERNAS NYHETER (1949) 1949-01-01--1951-12-31  opolitisk  T 1949-06-15  265
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-01-01--1952-12-31  opolitisk  266
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1949-01-01--1954-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1954  267
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-01-01--1954-12-31  neutral  SVAT 1954. "opolitisk" T. 1949-09-22.  268
SIGTUNABYGDEN (1928) 1949-01-01--1954-12-31  opolitisk  Tollin  269
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  TS. Enligt Tollin 1949-1957  270
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    271
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    272
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1949-01-01--1956-12-31  konservativ  TS  273
LAHOLMS TIDNING (1931) 1949-01-01--1956-12-31  landsbygdspartistisk    274
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1949-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk  TS 1949--1957  275
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  276
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    277
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  278
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  279
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    280
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  281
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  282
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    283
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  284
ÖSTGÖTAKURIREN (1949) 1949-08-20--1949-08-20  Folkpartiets valkretsförbund, Östergötland  Från nr 1  285

Sidan skapad Tue Feb 27 02:33:58 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond