Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1947-01-01- -1947-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    1
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  2
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    3
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    4
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  5
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  6
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    7
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  8
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  9
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  10
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  11
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    12
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    13
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    14
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    15
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    16
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  17
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  18
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  19
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  20
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  21
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  22
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  23
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    24
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    25
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  26
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  27
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  28
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    29
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  30
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  31
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  32
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  33
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    34
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    35
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    36
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  37
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    38
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  39
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  40
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  41
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    42
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  43
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  44
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  45
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  46
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  47
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  48
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    49
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  50
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  51
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  52
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    53
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  54
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    55
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  56
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  57
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  58
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    59
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  60
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    61
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    62
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  63
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  64
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  65
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    66
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  67
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  68
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  69
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    70
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    71
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  72
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    73
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    74
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    75
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  76
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  77
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    78
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  79
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  80
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  81
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    82
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    83
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  84
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  85
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  86
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    87
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  88
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    89
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  90
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  91
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  92
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  93
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    94
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  95
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    96
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    97
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  98
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  99
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  100
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  101
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  102
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  103
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  104
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  105
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  106
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    107
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    108
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  109
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    110
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  111
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  112
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  113
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  114
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  115
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    116
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    117
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  118
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    119
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  120
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    121
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    122
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  123
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    124
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  125
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    126
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  127
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  128
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    129
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  130
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    131
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  132
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  133
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  134
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  135
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  136
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    137
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    138
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    139
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  140
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  141
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    142
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    143
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    144
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  145
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  146
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    147
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    148
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    149
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  150
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    151
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  152
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    153
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    154
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  155
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  156
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  157
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  158
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  159
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  160
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  161
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  162
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  163
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    164
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    165
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    166
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    167
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  168
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  169
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  170
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  171
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  172
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    173
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    174
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  175
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    176
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  177
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  178
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  179
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    180
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  181
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  182
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    183
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    184
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  185
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  186
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    187
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    188
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  189
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  190
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  191
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  192
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    193
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    194
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    195
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    196
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    197
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  198
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  199
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  200
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  201
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  202
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  203
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    204
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  205
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    206
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    207
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    208
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  209
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  210
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  211
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  212
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  213
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  214
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    215
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    216
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    217
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  218
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    219
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1942-01-01--1948-12-31  höger  TS  220
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  221
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  222
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  223
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    224
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  225
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-01-01--1947-12-31  neutral  TS 1943--1944; SVAT 1944--1947  226
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    227
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  228
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  229
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  230
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  231
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  232
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  233
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    234
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    235
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  236
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    237
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  238
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  239
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  240
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  241
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    242
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    243
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1945-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  244
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945) 1945-01-01--1948-12-31  kommunistisk  Smith  245
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-01-01--1949-12-31  kommunistisk    246
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  SVAT  247
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  248
LAND OCH FOLK (1945) 1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15  249
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  250
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  251
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  252
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  253
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  254
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  255
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    256
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    257
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1946-01-01--1947-12-31  liberal  SVAT 1947. T liberal fr.o.m. 1946-10-25.  258
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1946-01-01--1947-12-31  moderat  TS  259
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1946-01-01--1947-12-31  moderat  TS  260
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1948-12-31  kommunistisk    261
SOLNAPOSTEN (1946) 1946-01-01--1948-12-31  opolitisk  T: 1946-01-26  262
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1946-01-01--1950-12-31  ingen uppgift    263
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  264
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  265
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  266
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    267
DAGSPOSTEN (1941) 1947-01-01--1949-12-31  ingen uppgift    268
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1947) 1947-01-01--1949-12-31  kommunistisk    269
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1947-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  TS  270
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  T: 1947-12-01  271
RONNEBYPOSTEN (1895) 1947-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1947--1954  272
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    273
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    274
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  275
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  276
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1947-11-27--1949-12-22  kommunistisk    277

Sidan skapad Tue Feb 27 01:24:27 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond