Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1933-01-01- -1933-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    1
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    2
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    3
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  4
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    5
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  6
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  7
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  8
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    9
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    10
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  11
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    12
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    13
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  14
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  15
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  16
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  17
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  18
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    19
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  20
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  21
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  22
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  23
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  24
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    25
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  26
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  27
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  28
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  29
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  30
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    31
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    32
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    33
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    34
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  35
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  36
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  37
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  38
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    39
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  40
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    41
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  42
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  43
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  44
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  45
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  46
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  47
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  48
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  49
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  50
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    51
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    52
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    53
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  54
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  55
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  56
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  57
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  58
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    59
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  60
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  61
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  62
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  63
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    64
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  65
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    66
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  67
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  68
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  69
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  70
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  71
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  72
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  73
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    74
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    75
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    76
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  77
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  78
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  79
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    80
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    81
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    82
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  83
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  84
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  85
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  86
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    87
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  88
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    89
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  90
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  91
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  92
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  93
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  94
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  95
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    96
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  97
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  98
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    99
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    100
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  101
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    102
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    103
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  104
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  105
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    106
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  107
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    108
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  109
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  110
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  111
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    112
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  113
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  114
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  115
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  116
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  117
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  118
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  119
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  120
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    121
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    122
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  123
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  124
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  125
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    126
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  127
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  128
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  129
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    130
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  131
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  132
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  133
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  134
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  135
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  136
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  137
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    138
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    139
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  140
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    141
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    142
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  143
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  144
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  145
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    146
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    147
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    148
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  149
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  150
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    151
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  152
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  153
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  154
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  155
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    156
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    157
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  158
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    159
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  160
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  161
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    162
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    163
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  164
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  165
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  166
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    167
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  168
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  169
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  170
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  171
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  172
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  173
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  174
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    175
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  176
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  177
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  178
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  179
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  180
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  181
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    182
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  183
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  184
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  185
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  186
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    187
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  188
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  189
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  190
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    191
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    192
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    193
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  194
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    195
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    196
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  197
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  198
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  199
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    200
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    201
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  202
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    203
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  204
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  205
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  206
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    207
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  208
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    209
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  210
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  211
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  212
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  213
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  214
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    215
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  216
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  217
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  218
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    219
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    220
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  221
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    222
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  223
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  224
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    225
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  226
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  227
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  228
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  229
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  230
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  231
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    232
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    233
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    234
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  235
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    236
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  237
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    238
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    239
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  240
GRENNA TIDNING (1858) 1929-01-01--1933-12-31  neutral    241
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-01-01--1935-12-31  neutral  SVAT  242
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    243
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    244
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    245
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  246
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    247
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  248
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    249
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  250
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  251
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1930-01-01--1933-12-31  neutral  SVAT 1930--1933  252
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1930-01-01--1933-12-31  opolitisk  SKAT  253
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-01-01--1933-12-31  vänster (frisinnad)    254
FOLKBLADET (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09  255
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  256
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  257
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  258
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    259
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  260
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    261
VÅR KAMP (1930) 1930-03-15--1934-03-31  nationalsocialistisk    262
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  263
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1931-01-01--1933-03-18  nationellt frisinnad  SVAT 1931--1932  264
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-01--1933-12-31  neutral    265
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1931-01-01--1933-12-31  opolitisk  SVAT  266
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  267
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-01-01--1937-12-31  bondeförbundet  SVAT  268
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1937-12-31  neutral  USTT 1931, "i politiska och religösa frågor icke kommer att taga något parti" T: 1931-01-15  269
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-01-01--1937-12-31  socialdemokratisk    270
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  271
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    272
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  273
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  274
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  275
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  276
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  frisinnad  SVAT  277
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    278
ÖSTGÖTEN (1874) 1932-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  279
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1932-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT 1932--1934  280
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1932-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  281
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1932-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT 1932--1935  282
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-01-01--1935-12-31  opolitisk  T 1932-10-27, 1935-02-22  283
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin  284
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-01-01--1941-12-31  neutral    285
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  286
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  287
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    288
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    289
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  290
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  291
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    292
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    293
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    294
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  295
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  socialdemokratisk    296
VÄRMLÄNNINGAR (1932) 1932-04-30--1933-01-28  opolitisk  T: 1932-04-30  297
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  liberal  Tollin S, Svensk dagspress  298
ARBETETS FRIHET (1924) 1933-01-01--1933-12-31  borgerligt neutral  USTT  299
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1933-01-01--1933-12-31  höger  USTT  300
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1933-01-01--1933-12-31  moderat  USTT  301
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1933) 1933-01-01--1933-12-31  neutral  T 1933-01-15  302
FRIBYTAREN (1933) 1933-01-01--1933-12-31  opolitisk  Tyskvänlig  303
VASABLADET (1933) 1933-01-01--1933-12-31  opolitisk  T: 1933-10-13  304
AURORA (1899) 1933-01-01--1933-12-31  socialdemokratisk nykterhetsvänlig religös  USTT 1933  305
ÄLVSBORGSPOSTEN (1933) 1933-01-01--1934-12-31  opolitisk  306
TIDNINGEN SVENSKA FOLKPARTIET (1933) 1933-01-01--1934-12-31  svenska folkpartiet  Obs, ej folkpartiet liberalerna, T är organ för Svensk Samling, radikal-nationell enl T: 1933-11-26  307
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1933-01-01--1937-12-31  nationalsocialistisk    308
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-01-01--1938-12-31  kommunistisk    309
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-01--1939-12-31  nationalsocialistisk  310
AFTONBLADET (1830) 1933-01-01--1942-12-31  liberal    311
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  312
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  313

Sidan skapad Tue Mar 05 14:44:06 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond