Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1930-01-01- -1930-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  4
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    5
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    6
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  7
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    8
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  9
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  10
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  11
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    12
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    13
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  14
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    15
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    16
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  17
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  18
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  19
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  20
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  21
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    22
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  23
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  24
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  25
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  26
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  27
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  28
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    29
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  30
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  31
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  32
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  33
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  34
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    35
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    36
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    37
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    38
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  39
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  40
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  41
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  42
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  43
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  44
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    45
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  46
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    47
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  48
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  49
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  50
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  51
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  52
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  53
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  54
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  55
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  56
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    57
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    58
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    59
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  60
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  61
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  62
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  63
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  64
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    65
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  66
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  67
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  68
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  69
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    70
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    71
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    72
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  73
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  74
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    75
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  76
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  77
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  78
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  79
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  80
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  81
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  82
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    83
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    84
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    85
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  86
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  87
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  88
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  89
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  90
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    91
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    92
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  93
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    94
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  95
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  96
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  97
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  98
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    99
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  100
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    101
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  102
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  103
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  104
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  105
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  106
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  107
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  108
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  109
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    110
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    111
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  112
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  113
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    114
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    115
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  116
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  117
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    118
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    119
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  120
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  121
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    122
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  123
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    124
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  125
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  126
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  127
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    128
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  129
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  130
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  131
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  132
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  133
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  134
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  135
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  136
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    137
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    138
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  139
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  140
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  141
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    142
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  143
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  144
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  145
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  146
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    147
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  148
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  149
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  150
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  151
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  152
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  153
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  154
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    155
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    156
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  157
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    158
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  159
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  160
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  161
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    162
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  163
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  164
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  165
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    166
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    167
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    168
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  169
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  170
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    171
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  172
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  173
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  174
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  175
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    176
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    177
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  178
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    179
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  180
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  181
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    182
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    183
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  184
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  185
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  186
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    187
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  188
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    189
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  190
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  191
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  192
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  193
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  194
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  195
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  196
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    197
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  198
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  199
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  200
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  201
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  202
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  203
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  204
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  205
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  206
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  207
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  208
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    209
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  210
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  211
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  212
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  213
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    214
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  215
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  216
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  217
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    218
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    219
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    220
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  221
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    222
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    223
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  224
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  225
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  226
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    227
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    228
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    229
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  230
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    231
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  232
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  233
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  234
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    235
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  236
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    237
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  238
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  239
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  240
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  241
SPÖKNIPPET (1926) 1926-01-01--1930-12-31  fascistisk    242
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1926-01-01--1930-12-31  liberal frisinnad  SVAT 1926--1930  243
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1926-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  244
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  245
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    246
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  247
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  248
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  249
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    250
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    251
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  252
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    253
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1927-01-01--1930-12-31  neutral  T 1927-09-15; SVAT 1928--1930  254
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1927-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  255
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  256
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  257
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    258
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  259
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  260
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  261
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  262
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  263
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  264
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    265
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    266
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-01-01--1930-12-31  frisinnad  T 1928-10-06, s. 2, sp. 6, SVAT 1929-1930.  267
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1928-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT 1928--1930  268
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1928-01-01--1930-12-31  nationell  SVAT  269
VÄNNÄS TIDNING (1928) 1928-01-01--1930-12-31  opolitisk  T 1928-04-07: "absolut opolitisk"  270
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-01-01--1930-12-31  vänster  T 1929-01-02, Tollin  271
BERGSLAGEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  Tollin, T: 1928-01-03, "Ny tidning i moderat anda"  272
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  "höger" enl Tollin  273
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    274
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  275
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    276
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  277
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    278
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    279
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  280
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1928-07-14--1931-12-31  socialdemokratisk  T: 1928-07-14  281
UPPLÄNNINGEN (1929) 1929-01-01--1930-12-31  frisinnad  Tollin  282
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1929-01-01--1931-12-31  moderat  1924-1928 är det osäkert vilken politisk tendens som gällde utifrån källorna  283
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-01-01--1931-12-31  neutral  Tollin  284
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1929-01-01--1932-12-31  partipolitiskt oberoende  285
GRENNA TIDNING (1858) 1929-01-01--1933-12-31  neutral    286
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-01-01--1935-12-31  neutral  SVAT  287
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    288
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    289
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    290
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  291
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    292
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  293
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    294
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  295
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  296
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1930-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT 1930  297
STOCKHOLMS DAGBLAD EXTRABLAD (1930) 1930-01-01--1930-12-31  moderat  uppgift för Stockholms dagblad  298
NATIONALSOCIALISTEN (1930) 1930-01-01--1930-12-31  nationalsocialistisk    299
TIERPS NYHETER (1930) 1930-01-01--1930-12-31  neutral  SVAT  300
SKOGSARBETAREN (1930) 1930-01-01--1930-12-31  syndikalistisk  ? T 1930-11-15 "Inget parti eller organisation är ekonomiskt inblandad"  301
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-01-01--1931-12-31  partipolitisk obunden    302
SÄFFLE NYHETER (1930) 1930-01-01--1931-12-31  vänster    303
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1930-01-01--1933-12-31  neutral  SVAT 1930--1933  304
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1930-01-01--1933-12-31  opolitisk  SKAT  305
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-01-01--1933-12-31  vänster (frisinnad)    306
FOLKBLADET (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09  307
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  308
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  309
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  310
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    311
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  312
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    313
VÅR KAMP (1930) 1930-03-15--1934-03-31  nationalsocialistisk    314
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  315
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  316

Sidan skapad Tue Mar 05 15:17:12 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond