Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1927-01-01- -1927-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  4
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    5
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    6
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  7
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    8
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  9
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  10
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  11
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    12
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    13
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  14
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    15
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    16
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  17
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  18
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  19
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  20
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  21
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  22
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    23
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  24
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  25
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  26
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  27
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  28
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  29
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  30
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    31
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  32
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  33
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  34
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  35
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  36
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    37
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    38
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    39
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    40
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  41
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  42
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  43
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  44
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  45
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  46
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    47
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  48
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    49
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  50
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  51
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  52
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  53
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    54
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  55
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  56
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  57
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  58
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  59
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    60
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    61
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  62
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    63
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  64
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  65
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  66
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  67
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  68
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    69
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  70
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  71
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  72
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  73
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    74
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    75
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    76
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  77
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  78
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    79
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  80
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  81
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  82
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  83
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  84
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  85
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  86
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    87
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    88
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    89
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  90
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  91
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  92
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  93
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  94
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  95
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    96
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    97
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  98
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  99
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    100
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  101
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  102
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  103
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  104
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    105
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    106
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  107
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  108
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  109
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    110
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  111
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  112
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  113
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  114
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  115
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  116
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  117
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  118
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  119
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  120
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    121
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    122
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  123
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  124
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    125
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    126
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  127
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  128
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    129
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    130
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  131
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  132
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    133
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  134
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    135
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  136
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  137
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  138
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    139
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  140
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  141
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  142
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  143
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  144
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  145
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  146
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  147
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  148
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    149
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    150
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  151
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  152
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  153
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    154
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  155
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  156
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  157
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  158
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    159
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  160
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  161
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  162
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  163
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  164
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  165
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  166
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    167
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    168
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  169
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    170
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  171
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  172
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  173
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  174
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    175
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  176
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  177
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  178
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    179
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    180
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    181
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  182
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  183
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    184
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  185
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  186
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  187
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  188
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  189
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  190
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    191
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    192
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  193
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    194
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  195
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  196
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    197
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    198
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  199
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  200
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  201
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    202
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  203
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  204
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    205
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    206
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  207
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  208
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  209
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  210
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  211
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  212
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  213
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    214
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  215
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  216
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  217
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    218
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  219
NYA POSTEN (1903) 1924-01-01--1927-12-31  moderat  SVAT  220
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1924-01-01--1927-12-31  neutral  SVAT  221
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-01--1927-12-31  opolitisk  T 1924-01-06: "fri från varje tendens"  222
KORRESPONDENTEN (1846) 1924-01-01--1928-12-31  liberal    223
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1924-01-01--1928-12-31  socialistisk  SVAT 1924--1928  224
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  225
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  226
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  227
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  228
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  229
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  230
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  231
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    232
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  233
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  234
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  235
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  236
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    237
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  238
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  239
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  240
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    241
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    242
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    243
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  244
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    245
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    246
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  247
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  248
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  249
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1927-12-31  neutral  T: 1925-07-18  250
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1925-01-01--1928-12-31  höger  SVAT  251
SKÅNES REFLEX (1926) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "Tidningen får ingen politisk färg..." T 1925 Provnr 1  252
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "ofärgat, över partierna stående organ" T 1925-10-15  253
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    254
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    255
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    256
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  257
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    258
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  259
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  260
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  261
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    262
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  263
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    264
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  265
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  266
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  267
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  268
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-03-19--1928-07-13  vänster  T: 1925-03-19  269
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1926-01-01--1927-12-31  vänster  T 1926-12-14; SVAT 1927  270
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral  T 1926-07-01  271
LIDINGÖBLADET (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral    272
SPÖKNIPPET (1926) 1926-01-01--1930-12-31  fascistisk    273
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1926-01-01--1930-12-31  liberal frisinnad  SVAT 1926--1930  274
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1926-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  275
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  276
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    277
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  278
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  279
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  280
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    281
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    282
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  283
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    284
VÄRMLANDS NYHETER (1927) 1927-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT; frisinnad T 1927 01 03  285
LUDVIKAPOSTEN (1926) 1927-01-01--1927-12-31  vänster  SVAT  286
HÄRNÖSANDS FOLKBLAD (1927) 1927-01-01--1928-12-31  anti-borgerlig  Tollin  287
SMÅLANDSBLADET (1925) 1927-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT 1927--1928  288
VERITAS (1928) 1927-01-01--1928-12-31  obunden  Civilisationspartiet? se första numret (1927-12-20).  289
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1927-01-01--1929-12-31  fri och obunden  T 1927-09-26  290
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1927-01-01--1930-12-31  neutral  T 1927-09-15; SVAT 1928--1930  291
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1927-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  292
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  293
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  294
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    295
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  296
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  297
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  298
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  299
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  300
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  301
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    302
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    303

Sidan skapad Tue Feb 27 01:13:36 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond