Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1926-01-01- -1926-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  4
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    5
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  6
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    7
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    8
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  9
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    10
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  11
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  12
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  13
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    14
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    15
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  16
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    17
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    18
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  19
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  20
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  21
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  22
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  23
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  24
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    25
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  26
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  27
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  28
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  29
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  30
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  31
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  32
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    33
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  34
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  35
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  36
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  37
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  38
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    39
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    40
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    41
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    42
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  43
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  44
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  45
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  46
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  47
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  48
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    49
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  50
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    51
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  52
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  53
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  54
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  55
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  56
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    57
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  58
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  59
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  60
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  61
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  62
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    63
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    64
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    65
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  66
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    67
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  68
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  69
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  70
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  71
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  72
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    73
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  74
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  75
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  76
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  77
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    78
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    79
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  80
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    81
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  82
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  83
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    84
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  85
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  86
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  87
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  88
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  89
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  90
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  91
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    92
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    93
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    94
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  95
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  96
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  97
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  98
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  99
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  100
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    101
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    102
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  103
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  104
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    105
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  106
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  107
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  108
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  109
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    110
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  111
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    112
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  113
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  114
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  115
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    116
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  117
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  118
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  119
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  120
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  121
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  122
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  123
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  124
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  125
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  126
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  127
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    128
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    129
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  130
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  131
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    132
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    133
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  134
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  135
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    136
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    137
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  138
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  139
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    140
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  141
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    142
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  143
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  144
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  145
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    146
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  147
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  148
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  149
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  150
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  151
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  152
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  153
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  154
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  155
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    156
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    157
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  158
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  159
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  160
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  161
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    162
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  163
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  164
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  165
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  166
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    167
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  168
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  169
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  170
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  171
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  172
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  173
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  174
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    175
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    176
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  177
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    178
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  179
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  180
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  181
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  182
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    183
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  184
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  185
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  186
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    187
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    188
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    189
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  190
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  191
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    192
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  193
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  194
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  195
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  196
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  197
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  198
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  199
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    200
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    201
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  202
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    203
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  204
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  205
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    206
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    207
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  208
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  209
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  210
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    211
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  212
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-01-01--1926-12-31  moderat  SVAT  213
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  214
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    215
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    216
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  217
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  218
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  219
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  220
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  221
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  222
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  223
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    224
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  225
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  226
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  227
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    228
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  229
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1924-01-01--1926-12-31  liberal  datum osäkra  230
NYA POSTEN (1903) 1924-01-01--1927-12-31  moderat  SVAT  231
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1924-01-01--1927-12-31  neutral  SVAT  232
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-01--1927-12-31  opolitisk  T 1924-01-06: "fri från varje tendens"  233
KORRESPONDENTEN (1846) 1924-01-01--1928-12-31  liberal    234
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1924-01-01--1928-12-31  socialistisk  SVAT 1924--1928  235
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  236
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  237
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  238
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  239
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  240
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  241
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  242
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    243
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  244
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  245
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  246
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  247
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    248
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  249
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  250
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  251
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    252
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    253
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    254
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  255
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    256
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    257
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  258
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  259
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  260
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1925--1926  261
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1925-01-01--1926-12-31  höger  SVAT  262
MJÖLBYPOSTEN (1925) 1925-01-01--1926-12-31  neutral  Nya Östergötlands allehanda 1925-09-29  263
STORVIKS TIDNING (1925) 1925-01-01--1926-12-31  neutral  Tollin  264
STORVIKS TIDNING (1925) 1925-01-01--1926-12-31  opolitisk  Pren.anm. 1925-04-09  265
DALARNES ARBETARBLAD (1925) 1925-01-01--1926-12-31  syndikalistisk  266
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1927-12-31  neutral  T: 1925-07-18  267
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1925-01-01--1928-12-31  höger  SVAT  268
SKÅNES REFLEX (1926) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "Tidningen får ingen politisk färg..." T 1925 Provnr 1  269
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-01-01--1928-12-31  opolitisk  "ofärgat, över partierna stående organ" T 1925-10-15  270
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    271
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    272
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    273
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  274
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    275
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  276
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  277
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  278
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    279
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  280
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    281
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  282
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  283
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  284
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  285
KVÄLLSTIDNINGEN (1925) 1925-01-02--1926-09-01  nationell    286
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-03-19--1928-07-13  vänster  T: 1925-03-19  287
LANDSBYGDENS FOLK (1926) 1926-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  T 1926-11-23  288
HELSINGEN (1882) 1926-01-01--1926-12-31  konservativ  289
FIGARO (1926) 1926-01-01--1926-12-31  opolitisk    290
DALARNES ARBETARBLAD (1925) 1926-01-01--1926-12-31  socialistisk  SVAT  291
LILLA GNISTAN (1926) 1926-01-01--1926-12-31  vänster  "I politiken hålla vi oss på vänstersidan" T  292
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1926-01-01--1927-12-31  vänster  T 1926-12-14; SVAT 1927  293
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral  T 1926-07-01  294
LIDINGÖBLADET (1926) 1926-01-01--1928-12-31  neutral    295
SPÖKNIPPET (1926) 1926-01-01--1930-12-31  fascistisk    296
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1926-01-01--1930-12-31  liberal frisinnad  SVAT 1926--1930  297
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1926-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  298
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  299
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    300
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  301
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  302
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  303
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    304
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    305
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  306
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    307

Sidan skapad Tue Mar 05 14:06:34 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond