Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1932-01-01- -1932-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1932-11-01  "Den är obunden av alla politiska partier men kommer att äga en allmänt liberal orientering"  T 1932-11-01  1
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    2
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  3
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  4
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  5
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  6
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  7
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  8
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  9
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    10
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    11
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-01-01--1937-12-31  bondeförbundet  SVAT  12
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  13
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    14
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    15
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    16
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  17
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    18
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    19
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    20
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  21
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    22
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  23
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    24
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  25
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    27
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  28
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    29
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  30
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  31
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  32
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  33
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  34
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  35
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  36
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    37
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    38
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  39
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  40
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  41
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  42
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  43
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  44
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  45
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    46
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  frisinnad  SVAT  47
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  48
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    49
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  50
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  51
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    52
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  53
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    54
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    55
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1932-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT 1932--1935  56
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  57
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    58
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    59
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  60
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  61
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  62
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  63
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  64
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  65
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  66
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  67
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  68
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  69
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  70
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  71
ÖSTGÖTEN (1874) 1932-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  72
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  73
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  74
GOTLÄNNINGEN (1884) 1932-01-01--1932-12-31  höger  USTT  75
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    76
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  77
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    78
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    79
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    80
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    81
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  82
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  83
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    84
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  85
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  86
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    87
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  88
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    89
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    90
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  91
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  92
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  93
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    94
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  95
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  96
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  97
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    98
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  99
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    100
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    101
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  102
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    103
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  liberal  Tollin S, Svensk dagspress  104
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  105
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1932-01-01--1932-12-31  liberal  USTT  106
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    107
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  108
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    109
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  110
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  111
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    112
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  113
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    114
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  115
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  116
BERGSLAGEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  Tollin, T: 1928-01-03, "Ny tidning i moderat anda"  117
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  118
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    119
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  120
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  121
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    122
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  123
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  124
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  125
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  126
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  127
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  128
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  129
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  130
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin  131
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  132
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  133
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  134
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  135
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    136
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  137
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  138
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    139
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    140
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    141
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  142
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  143
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  144
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    145
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    146
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  147
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  148
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  149
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  150
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  151
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  152
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  153
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  154
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    155
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  156
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    157
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  158
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  159
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    160
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    161
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  162
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  163
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  164
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    165
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  166
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  167
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  168
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    169
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  170
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  171
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  172
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  173
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  174
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  175
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  176
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  177
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  178
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  179
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  "höger" enl Tollin  180
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  181
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  182
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    183
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  184
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  185
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  186
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    187
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    188
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  189
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  190
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  191
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  192
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  193
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  194
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  195
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  196
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1932-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT 1932--1934  197
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  198
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1932-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  199
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    200
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    201
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    202
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  203
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  204
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  205
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  206
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  207
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  208
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  209
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  210
VÅR KAMP (1930) 1930-03-15--1934-03-31  nationalsocialistisk    211
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    212
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1931-01-01--1933-03-18  nationellt frisinnad  SVAT 1931--1932  213
AFTONBLADET (1830) 1932-01-01--1932-12-31  neutral    214
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  215
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  216
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    217
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  218
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  219
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  220
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    221
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  222
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  223
GRENNA TIDNING (1858) 1929-01-01--1933-12-31  neutral    224
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  225
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1930-01-01--1933-12-31  neutral  SVAT 1930--1933  226
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    227
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  228
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1937-12-31  neutral  USTT 1931, "i politiska och religösa frågor icke kommer att taga något parti" T: 1931-01-15  229
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  230
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-01-01--1935-12-31  neutral  SVAT  231
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    232
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  233
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    234
MJÖLBY NYHETER (1932) 1932-01-01--1932-12-31  neutral  T 1932-12-02  235
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    236
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  237
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  238
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-01--1933-12-31  neutral    239
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  240
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  241
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  242
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    243
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  244
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    245
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  246
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  247
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-01-01--1941-12-31  neutral    248
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  249
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  250
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    251
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    252
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  253
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  254
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  255
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  256
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    257
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    258
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    259
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1931-01-01--1933-12-31  opolitisk  SVAT  260
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-01-01--1935-12-31  opolitisk  T 1932-10-27, 1935-02-22  261
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  262
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  263
VÄRMLÄNNINGAR (1932) 1932-04-30--1933-01-28  opolitisk  T: 1932-04-30  264
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1930-01-01--1933-12-31  opolitisk  SKAT  265
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1929-01-01--1932-12-31  partipolitiskt oberoende  266
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    267
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    268
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  269
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    270
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    271
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  272
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    273
FOLKBLADET (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09  274
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    275
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    276
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    277
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    278
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  279
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  280
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  281
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  282
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    283
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  284
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  285
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-01-01--1937-12-31  socialdemokratisk    286
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    287
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  288
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  289
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    290
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    291
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  292
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  293
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  294
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  295
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  socialdemokratisk    296
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    297
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  298
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    299
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    300
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  301
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  302
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    303
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  304
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    305
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    306
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    307
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  308
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-01-01--1933-12-31  vänster (frisinnad)    309

Sidan skapad Sun Mar 03 11:21:59 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond