Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1911-01-01- -1911-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  1
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    2
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    3
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  6
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    7
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  8
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    9
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  10
BAROMETERN (1841) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  Gumaeliius annonstaxa 1911  11
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  12
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  13
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    14
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  15
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911, 1914--1917  16
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  17
BOGESUND (1907) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-16, SKAT,SVAT  18
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  19
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  20
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  21
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  22
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-14, SKAT, SVAT  23
BORÅS TIDNING (1838) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  24
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    25
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1911-01-01--1913-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913  27
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  28
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  29
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  30
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  31
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  32
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  33
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad  SVAT, T 1912-04-01  34
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    35
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  36
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    37
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  38
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  39
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  40
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  41
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  42
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  43
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    44
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  45
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  46
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    47
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  48
FÄDERNESLANDET (1852) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT 1911  49
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    50
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  51
GEFLEPOSTEN (1864) 1908-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT, SKAT  52
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  53
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat frisinnad  1910-01-04--1911-12-28  54
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  55
GOTLÄNNINGEN (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  56
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  57
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1911-01-01--1915-12-31  moderat  T: 1911-01-04 "arbeta för de moderates framgång" T: 1913-01-04 "moderate! Prenumerara på Eder egen tidning"  58
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    59
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad    60
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT 1908, 1911  61
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  62
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    63
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1911-01-01--1911-12-31  höger  SVAT  64
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  65
HALFVECKOBLADET (1909) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  66
HALLAND (1876) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  67
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  68
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  69
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  70
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad    71
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    72
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  73
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  74
HJO TIDNING (1885) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  GUM 1911  75
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  76
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911  77
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  78
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  79
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  80
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1908--1912  81
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  82
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  83
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    84
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    85
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1910-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911; T 1910 05 10  86
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  T 1911 12 02  87
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    88
JEMTLAND (1893) 1911-01-01--1911-12-31  opolitisk  89
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  90
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  91
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  92
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  93
KALMAR (1864) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  94
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  95
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  96
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    97
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1910-01-01--1911-12-31  höger  SVAT 1910--1911  98
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  99
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  100
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    101
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    102
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  103
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    104
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  GUM  105
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1908-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  106
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    107
LANTARBETAREN (1908) 1911-01-01--1912-12-31  Socialdemokratisk  T 1911-06-03, s. 1, sp. 1-2.  108
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  109
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    110
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  111
LJUS OCH JORD (1909) 1909-01-01--1915-12-31  socialdemokratisk  T 1909-1912, SVAT 1913  112
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  113
LJUSDALS TIDNING (1896) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911  114
LUNDS DAGBLAD (1897) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  T: "...i en sansad, moderat och framstegsvänlig riktning..."  115
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  116
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  117
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  118
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  119
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1910-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT  120
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    121
MELLERUDS TIDNING (1907) 1911-01-01--1912-12-31  moderat liberal  SVAT  122
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    123
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  124
MORGONTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1912-12-31  frisinnad    125
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  126
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  127
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  128
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1911-01-01--1912-12-31  liberal  GUM  129
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  130
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  131
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  132
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  133
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  134
NORRA SKÅNE (1900) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  135
NORRA SKÅNE (1900) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  SVAT  136
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  137
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  138
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT, 1908, 1910, 1912  139
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  140
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-01-01--1911-12-31  religiös  SVAT  141
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  142
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  143
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  opartisk    144
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  145
NY TID (1892) 1911-01-01--1912-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911  146
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  147
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  148
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT; SKAT  149
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  150
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  151
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    152
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  153
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  154
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    155
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    156
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  157
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  158
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  svat 1911  159
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  160
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  GUM 1911  161
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  162
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    163
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    164
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1911-12-06  165
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  166
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  167
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  168
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    169
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  170
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  171
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1911-01-01--1913-12-31  moderat liberal  Tollin  172
SKARA TIDNING (1863) 1908-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad    173
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  174
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  175
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    176
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1911-01-01--1912-12-31  moderat  SVAT 1911-1912  177
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-01-01--1911-12-31  antisocialistisk  T 1909-10-16  178
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    179
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  180
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  181
SMÅLANDSBYGD (1911) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1911-04-20, s.2  182
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  183
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  184
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  185
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  186
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-23--1911-12-05  frisinnad  T 1910-11-23: "... ärligt frisinnad ... för det mål Frisinnade landsföreningen satt som sitt ..."  187
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad    188
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  189
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    190
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1911-01-01--1912-12-31  neutral  GUM  191
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  192
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  193
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  194
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  195
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  196
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  197
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  198
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  199
SVENSKA HOTELLREVYEN (1911) 1911-01-01--1912-12-31  opolitisk  "inget politiskt organ, utan står över eller vid sidan om de politiska partierna" T: 1912-01-03  200
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  201
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    202
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  203
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1913-12-31  obunden  "utanför all partipolitik" T: 1909-01-07  204
SYDHALLAND (1893) 1911-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT  205
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1911-12-31  national liberal  SVAT  206
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  207
SÄTERS TIDNING (1907) 1908-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; liberal GUM 1911  208
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  209
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  210
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  211
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT, Tollin 1912 (enl. GUM:1911, 1913, 1916: Liberal, enl. SKAT:1915, Tollin 1915 och SMAT:1911: vänster)  212
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  213
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  214
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  215
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  216
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT, SVAT  217
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  218
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  219
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  220
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  221
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   222
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT, osäkert årtal.  223
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  224
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    225
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  226
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    227
TROLLHÄTTAN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  SVAT  228
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    229
TROSATIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  230
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  231
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  232
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  233
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  234
UPSALA (1845) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT  235
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT,GUM  236
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1915-12-31  frisinnad  Tollin  237
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  238
VARBERGSPOSTEN (1894) 1911-01-01--1914-12-31  moderat liberal    239
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  240
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  241
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  242
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  243
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    244
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    245
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  246
VETLANDAPOSTEN (1893) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  247
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  248
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    249
VÄRMLANDSBERG (1906) 1910-01-01--1912-12-31  moderat liberal    250
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  251
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  252
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1911-12-31  radikal  SVAT  253
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  254
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  255
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  GUM 1911  256
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT 1911  257
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    258
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    259
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    260
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    261
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat    262
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    263
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    264
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    265
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    266
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    267
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    268
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  269
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  270
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1912-12-31  opartisk  "opartiskt refererande hålla sina läsare i kännedom om hvad som händer och sker", T 1908-11-14  271
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  272
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  273
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    274
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  275
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  276
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  277
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  278
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  279
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  280
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  281
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1911-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT  282
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1911-01-01--1911-12-31  moderat   Svat 1911  283
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1911-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT 1911. För 1912-13 saknas uppgift för T. Denna gäller eg. Östgöta correspondenten.  284
ÖSTGÖTEN (1874) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  285
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  286
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1911-01-01--1911-12-31  neutral  GUM  287

Sidan skapad Tue Mar 05 16:17:07 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond