Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1945-01-01- -1945-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    1
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    2
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  3
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  6
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  7
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  8
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    9
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  10
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  11
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  12
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  13
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  14
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    15
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    16
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    17
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    18
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    19
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  20
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  21
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  22
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  23
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  24
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  25
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  26
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    27
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    28
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    29
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  30
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  31
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  32
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  33
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    34
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  35
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  36
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  37
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  38
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  39
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    40
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    41
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    42
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  43
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    44
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  45
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  46
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  47
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    48
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  49
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  50
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  51
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  52
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  53
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  54
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    55
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  56
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  57
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  58
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    59
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  60
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    61
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  62
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  63
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  64
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    65
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  66
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    67
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    68
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  69
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  70
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  71
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    72
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  73
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  74
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  75
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    76
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    77
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  78
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    79
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    80
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    81
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  82
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  83
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    84
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  85
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  86
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  87
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  88
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  89
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    90
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    91
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  92
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  93
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  94
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    95
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  96
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  97
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  98
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    99
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  100
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  101
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  102
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  103
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  104
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    105
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    106
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    107
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  108
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    109
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    110
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  111
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  112
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  113
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  114
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  115
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  116
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  117
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  118
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  119
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  120
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    121
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    122
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  123
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    124
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  125
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  126
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  127
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  128
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  129
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  130
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    131
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    132
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    133
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  134
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    135
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  136
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    137
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    138
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  139
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    140
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  141
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    142
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  143
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  144
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    145
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  146
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    147
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  148
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  149
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  150
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  151
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  152
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    153
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  154
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  155
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    156
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    157
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  158
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  159
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    160
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    161
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    162
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  163
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  164
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    165
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    166
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    167
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  168
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    169
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  170
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    171
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    172
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  173
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  174
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    175
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  176
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  177
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  178
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  179
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  180
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  181
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  182
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  183
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  184
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    185
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    186
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    187
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    188
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  189
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  190
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  191
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  192
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  193
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    194
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    195
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  196
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    197
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  198
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  199
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  200
NORDMARKINGEN (1936) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    201
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    202
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1937-01-01--1945-12-31  nationellt konservativ  SVAT  203
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    204
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  205
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  206
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    207
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    208
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  209
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  210
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    211
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    212
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  213
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  214
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  215
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  216
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT 1938-1943, 1945 (därefter skanas uppgift)  217
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    218
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    219
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-08-01--1945-12-31  moderat  slutdatum osäkert  220
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-11-30  moderat  Källa: Svensk dagspress; Tollin  221
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    222
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    223
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    224
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  225
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  226
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  227
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  228
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  229
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1940-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT  230
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1945-12-31  neutral  SKAT  231
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-01-01--1946-12-31  kommunistisk    232
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  233
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    234
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  235
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    236
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    237
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    238
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  239
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  240
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  241
NORDHALLAND (1883) 1941-01-01--1945-12-31  höger  svat  242
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  243
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  244
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  245
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    246
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    247
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    248
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  249
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    250
DALPILEN (1942) 1942-01-01--1946-12-31  höger  T 1942 12 30; SVAT 1946  251
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-01-01--1946-12-31  moderat    252
DAGSPOSTEN (1941) 1942-01-01--1946-12-31  nationell    253
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1942-01-01--1948-12-31  höger  TS  254
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  255
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  256
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  257
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    258
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  259
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1942-07-04--1945-05-15  nazistisk    260
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-01-01--1947-12-31  neutral  TS 1943--1944; SVAT 1944--1947  261
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    262
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  263
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  264
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  265
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  266
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  267
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  268
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    269
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    270
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  271
VETLANDA TIDNING (1944) 1944-01-01--1945-12-31  moderat    272
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    273
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  274
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  275
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  276
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  277
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    278
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    279
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1945-01-01--1945-12-31  bondeförbundet    280
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-01-01--1945-12-31  höger  TS  281
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1945-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  282
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945) 1945-01-01--1948-12-31  kommunistisk  Smith  283
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-01-01--1949-12-31  kommunistisk    284
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  SVAT  285
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  286
LAND OCH FOLK (1945) 1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15  287
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  288
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  289
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  290
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  291
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  292
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  293
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    294
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    295

Sidan skapad Sun Mar 03 07:57:39 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond