Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1936-01-01- -1936-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    1
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    2
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  3
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    4
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  5
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  6
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  7
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    8
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    9
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  10
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    11
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    12
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  13
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  14
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  15
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  16
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  17
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    18
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  19
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    20
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  21
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  22
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  23
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  24
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  25
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    26
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    27
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    28
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    29
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    30
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  31
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    32
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  33
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  34
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  35
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  36
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  37
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  38
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  39
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  40
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    41
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    42
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  43
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  44
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  45
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  46
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  47
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    48
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  49
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  50
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  51
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  52
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    53
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  54
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    55
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  56
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  57
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  58
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  59
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  60
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  61
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  62
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    63
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    64
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    65
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  66
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  67
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    68
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    69
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  70
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  71
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  72
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  73
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    74
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  75
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    76
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  77
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  78
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  79
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  80
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  81
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  82
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  83
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  84
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    85
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    86
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  87
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    88
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  89
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  90
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    91
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  92
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    93
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  94
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  95
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  96
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    97
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  98
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  99
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  100
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    101
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    102
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  103
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  104
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  105
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    106
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  107
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    108
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  109
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  110
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  111
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  112
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  113
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  114
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  115
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    116
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    117
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  118
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    119
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  120
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  121
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    122
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    123
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    124
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  125
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  126
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    127
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  128
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  129
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  130
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    131
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    132
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  133
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    134
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  135
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  136
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    137
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    138
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  139
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  140
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  141
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    142
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  143
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  144
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  145
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  146
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  147
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  148
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    149
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  150
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  151
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  152
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  153
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    154
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  155
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  156
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  157
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  158
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    159
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  160
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  161
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  162
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    163
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    164
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    165
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  166
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    167
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    168
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  169
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  170
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  171
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  172
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  173
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  174
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    175
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  176
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    177
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  178
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  179
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  180
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  181
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  182
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    183
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  184
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  185
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  186
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    187
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    188
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  189
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    190
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  191
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    192
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  193
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  194
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  195
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  196
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  197
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  198
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    199
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    200
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    201
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  202
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    203
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  204
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    205
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    206
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  207
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    208
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    209
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    210
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  211
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    212
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  213
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    214
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  215
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  216
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  217
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  218
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    219
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  220
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    221
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  222
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  223
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-01-01--1937-12-31  bondeförbundet  SVAT  224
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1937-12-31  neutral  USTT 1931, "i politiska och religösa frågor icke kommer att taga något parti" T: 1931-01-15  225
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-01-01--1937-12-31  socialdemokratisk    226
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  227
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    228
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  229
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  230
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  231
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  232
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    233
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin  234
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-01-01--1941-12-31  neutral    235
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  236
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  237
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    238
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    239
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  240
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  241
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    242
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    243
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    244
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  245
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  liberal  Tollin S, Svensk dagspress  246
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1933-01-01--1937-12-31  nationalsocialistisk    247
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-01-01--1938-12-31  kommunistisk    248
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-01--1939-12-31  nationalsocialistisk  249
AFTONBLADET (1830) 1933-01-01--1942-12-31  liberal    250
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  251
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-01-01--1941-12-31  neutral    252
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    253
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    254
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    255
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  256
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    257
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  258
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    259
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    260
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-01-01--1936-12-31  moderat  T 1935-12-18  261
ARBETARFOLKET (1935) 1935-01-01--1937-12-31  kommunistisk  262
SÄVSJÖTIDNINGEN (1935) 1935-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  263
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  T, Tollin, SVAT  264
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  bondeförbundet  SVAT; även folkpartistisk  265
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  folkpartistisk  SVAT; även bondeförbundet  266
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  267
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  268
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    269
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  270
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  271
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  272
TROLLHÄTTANS ALLEHANDA (1936) 1936-01-01--1936-12-31  höger  T 1936-09-12  273
UPSALA (1845) 1936-01-01--1936-12-31  höger  Tollin  274
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartiet  Tollin  275
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartistisk  SVAT  276
SYDSMÅLAND (1936) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartistisk    277
NORDMARKINGEN (1936) 1936-01-01--1939-12-31  borgerlig    278
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1936-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  SVAT 1936--1940  279
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936-1943  280
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk    281
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  282
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  283
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  284
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  285
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  286
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  287
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    288
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    289
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    290
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    291
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  292
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  293
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  294
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  295
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  296
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    297
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    298
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  299
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    300
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  301
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  302
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  303
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  304

Sidan skapad Sun Mar 03 06:13:23 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond