Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1931-01-01- -1931-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    1
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  2
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    3
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    4
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  5
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    6
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  7
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  8
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  9
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    10
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    11
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  12
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    13
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    14
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  15
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  16
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  17
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  18
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  19
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    20
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  21
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  22
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  23
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  24
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  25
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  26
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    27
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  28
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  29
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  30
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  31
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  32
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    33
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    34
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    35
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    36
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  37
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  38
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  39
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  40
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  41
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    42
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  43
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    44
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  45
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  46
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  47
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  48
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  49
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  50
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  51
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  52
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  53
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    54
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    55
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    56
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  57
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  58
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  59
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  60
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  61
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    62
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  63
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  64
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  65
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  66
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    67
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    68
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    69
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  70
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  71
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    72
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  73
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  74
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  75
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  76
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  77
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  78
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  79
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    80
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    81
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    82
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  83
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  84
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  85
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  86
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  87
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    88
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    89
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  90
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    91
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  92
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  93
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  94
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  95
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    96
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  97
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    98
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  99
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  100
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  101
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  102
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  103
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  104
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  105
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  106
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    107
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    108
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  109
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  110
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    111
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    112
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  113
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  114
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    115
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    116
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  117
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  118
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    119
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  120
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    121
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  122
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  123
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  124
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    125
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  126
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  127
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  128
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  129
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  130
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  131
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  132
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  133
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    134
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    135
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  136
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  137
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  138
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    139
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  140
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  141
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  142
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  143
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    144
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  145
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  146
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  147
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  148
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  149
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  150
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  151
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    152
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    153
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  154
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    155
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  156
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    157
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  158
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  159
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  160
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    161
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    162
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    163
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  164
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  165
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    166
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  167
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  168
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  169
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  170
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    171
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    172
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  173
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    174
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  175
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  176
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    177
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    178
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  179
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  180
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  181
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    182
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  183
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  184
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  185
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  186
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  187
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  188
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  189
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  190
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    191
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  192
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  193
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  194
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  195
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  196
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  197
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  198
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    199
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  200
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  201
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  202
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  203
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    204
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  205
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  206
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  207
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    208
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    209
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    210
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  211
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    212
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    213
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  214
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  215
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  216
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-01-01--1932-12-31  neutral    217
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1925-01-01--1933-12-31  liberal    218
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    219
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1925-01-01--1935-12-31  liberal  Tollin, 1933 även GUM  220
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1925-01-01--1935-12-31  liberal    221
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  222
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  223
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  224
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    225
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  226
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    227
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  228
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  229
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  230
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  231
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1926-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  232
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  233
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    234
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  235
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  236
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  237
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    238
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    239
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  240
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    241
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1927-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  242
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra  243
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  244
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    245
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  246
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  247
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  248
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  249
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  250
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  251
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    252
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    253
BERGSLAGEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  Tollin, T: 1928-01-03, "Ny tidning i moderat anda"  254
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-01--1932-12-31  moderat  "höger" enl Tollin  255
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    256
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  257
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    258
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  259
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    260
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    261
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  262
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1928-07-14--1931-12-31  socialdemokratisk  T: 1928-07-14  263
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1929-01-01--1931-12-31  moderat  1924-1928 är det osäkert vilken politisk tendens som gällde utifrån källorna  264
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-01-01--1931-12-31  neutral  Tollin  265
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1929-01-01--1932-12-31  partipolitiskt oberoende  266
GRENNA TIDNING (1858) 1929-01-01--1933-12-31  neutral    267
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-01-01--1935-12-31  neutral  SVAT  268
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    269
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    270
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    271
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  272
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    273
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  274
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    275
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  276
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  277
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-01-01--1931-12-31  partipolitisk obunden    278
SÄFFLE NYHETER (1930) 1930-01-01--1931-12-31  vänster    279
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1930-01-01--1933-12-31  neutral  SVAT 1930--1933  280
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1930-01-01--1933-12-31  opolitisk  SKAT  281
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-01-01--1933-12-31  vänster (frisinnad)    282
FOLKBLADET (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09  283
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  284
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  285
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  286
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    287
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  288
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    289
VÅR KAMP (1930) 1930-03-15--1934-03-31  nationalsocialistisk    290
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  291
VECKANS SÖDER JOURNAL (1931) 1931-01-01--1931-12-31  "den femte statsmakten, Arbetarerörelsen, är starkt representerad"  T: 1931-10-10  292
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1931-01-01--1931-12-31  höger  USTT  293
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1931-01-01--1931-12-31  liberal  USTT 1931  294
GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-01-01--1931-12-31  neutral  T, pren.anm. 1931-03-06  295
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1931-01-01--1931-12-31  neutral  SVAT 1931  296
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1931-01-01--1931-12-31  neutral bf orient.  USTT 1931  297
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1931-01-01--1931-12-31  nykterhetsvänlig religiös  USTT 1931  298
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-01-01--1931-12-31  opolitisk    299
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1931) 1931-01-01--1931-12-31  opolitisk  T 1931-06-18  300
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1931-01-01--1931-12-31  opolitisk  USTT  301
TIERPS NYHETER (1930) 1931-01-01--1931-12-31  socialdemokratisk  302
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1931-01-01--1933-03-18  nationellt frisinnad  SVAT 1931--1932  303
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-01--1933-12-31  neutral    304
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1931-01-01--1933-12-31  opolitisk  SVAT  305
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  306
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-01-01--1937-12-31  bondeförbundet  SVAT  307
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1937-12-31  neutral  USTT 1931, "i politiska och religösa frågor icke kommer att taga något parti" T: 1931-01-15  308
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-01-01--1937-12-31  socialdemokratisk    309
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  310
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    311
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  312
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  313
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  314
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  315
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  frisinnad  SVAT  316
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    317
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  318

Sidan skapad Sat Feb 24 11:18:15 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond