Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1911-01-01- -1911-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  2
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    3
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  5
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  6
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    7
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    8
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  9
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  10
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  11
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  12
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  13
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    14
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  16
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    17
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  18
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  19
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  20
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  21
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  22
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    23
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  24
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  25
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    26
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  27
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    28
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  29
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  30
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    31
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  32
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    33
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    34
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  35
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    36
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  37
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  38
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  39
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    40
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    41
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  42
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    43
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  44
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    45
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    46
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  47
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  48
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  49
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  50
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    51
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  52
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    53
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    54
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    55
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  56
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  57
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  58
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    59
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    60
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    61
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  62
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  63
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    64
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  65
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  66
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  67
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  68
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    69
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  70
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  71
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  72
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  73
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  74
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  75
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  76
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  77
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  78
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  79
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  80
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  81
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  82
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  83
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  84
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  85
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  86
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  87
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  88
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   89
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  90
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  91
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  92
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  93
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    94
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  95
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  96
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  97
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  98
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    99
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  100
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  101
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  102
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  103
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  104
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  105
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  106
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    107
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  108
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  109
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  110
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  111
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  112
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    113
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    114
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    115
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    116
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    117
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  118
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  119
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  120
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  121
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  122
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    123
SÄTERS TIDNING (1907) 1908-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; liberal GUM 1911  124
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT 1908, 1911  125
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1908-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  126
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1908--1912  127
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT, 1908, 1910, 1912  128
BOGESUND (1907) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-16, SKAT,SVAT  129
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-14, SKAT, SVAT  130
SKARA TIDNING (1863) 1908-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad    131
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1912-12-31  opartisk  "opartiskt refererande hålla sina läsare i kännedom om hvad som händer och sker", T 1908-11-14  132
GEFLEPOSTEN (1864) 1908-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT, SKAT  133
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1913-12-31  obunden  "utanför all partipolitik" T: 1909-01-07  134
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  135
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  136
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  137
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    138
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  139
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  140
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  141
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    142
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    143
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  144
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  145
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  146
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  147
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  148
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  149
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    150
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  151
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    152
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  153
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  154
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  155
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-01-01--1911-12-31  antisocialistisk  T 1909-10-16  156
LJUS OCH JORD (1909) 1909-01-01--1915-12-31  socialdemokratisk  T 1909-1912, SVAT 1913  157
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  158
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    159
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    160
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    161
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  162
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  163
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  opartisk    164
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  165
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  166
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-12-31  frisinnad    167
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1910-01-01--1911-12-31  höger  SVAT 1910--1911  168
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat    169
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-01--1911-12-31  moderat frisinnad  1910-01-04--1911-12-28  170
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1910-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911; T 1910 05 10  171
MORGONTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1912-12-31  frisinnad    172
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  173
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT, SVAT  174
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT,GUM  175
VÄRMLANDSBERG (1906) 1910-01-01--1912-12-31  moderat liberal    176
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1915-12-31  frisinnad  Tollin  177
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1910-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT  178
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  179
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    180
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  181
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  182
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  183
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  184
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    185
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  186
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    187
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  188
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    189
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  190
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  191
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  192
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  193
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  194
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    195
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    196
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-23--1911-12-05  frisinnad  T 1910-11-23: "... ärligt frisinnad ... för det mål Frisinnade landsföreningen satt som sitt ..."  197
FÄDERNESLANDET (1852) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT 1911  198
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  T 1911 12 02  199
NORRA SKÅNE (1900) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  200
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1911-12-06  201
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad    202
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  203
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  204
TROSATIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  205
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1911-01-01--1911-12-31  höger  SVAT  206
BORÅS TIDNING (1838) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  207
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  svat 1911  208
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  209
UPSALA (1845) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT  210
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1911-01-01--1911-12-31  konservativ  SVAT  211
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  GUM  212
NORRA SKÅNE (1900) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  SVAT  213
TROLLHÄTTAN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  liberal  SVAT  214
BAROMETERN (1841) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  Gumaeliius annonstaxa 1911  215
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  216
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  217
HALFVECKOBLADET (1909) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  218
HJO TIDNING (1885) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  GUM 1911  219
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  220
LUNDS DAGBLAD (1897) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  T: "...i en sansad, moderat och framstegsvänlig riktning..."  221
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  222
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  223
VETLANDAPOSTEN (1893) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SVAT  224
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  GUM 1911  225
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1911-01-01--1911-12-31  moderat   Svat 1911  226
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1911-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT  227
GOTLÄNNINGEN (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  228
HALLAND (1876) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  229
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  230
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  231
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  232
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT  233
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1911-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SVAT 1911  234
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911  235
KALMAR (1864) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  236
LJUSDALS TIDNING (1896) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT 1911  237
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  GUM 1911  238
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  239
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT  240
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1911-01-01--1911-12-31  moderat liberal  SVAT, osäkert årtal.  241
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1911-12-31  national liberal  SVAT  242
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1911-01-01--1911-12-31  neutral  GUM  243
JEMTLAND (1893) 1911-01-01--1911-12-31  opolitisk  244
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1911-12-31  radikal  SVAT  245
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-01-01--1911-12-31  religiös  SVAT  246
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad  SVAT, T 1912-04-01  247
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad    248
SMÅLANDSBYGD (1911) 1911-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1911-04-20, s.2  249
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1911-01-01--1912-12-31  liberal  GUM  250
SYDHALLAND (1893) 1911-01-01--1912-12-31  liberal  SVAT  251
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1911-01-01--1912-12-31  moderat  SVAT 1911-1912  252
MELLERUDS TIDNING (1907) 1911-01-01--1912-12-31  moderat liberal  SVAT  253
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1911-01-01--1912-12-31  neutral  GUM  254
SVENSKA HOTELLREVYEN (1911) 1911-01-01--1912-12-31  opolitisk  "inget politiskt organ, utan står över eller vid sidan om de politiska partierna" T: 1912-01-03  255
LANTARBETAREN (1908) 1911-01-01--1912-12-31  Socialdemokratisk  T 1911-06-03, s. 1, sp. 1-2.  256
NY TID (1892) 1911-01-01--1912-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911  257
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1911-01-01--1913-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913  258
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1911-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT  259
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1911-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT 1911. För 1912-13 saknas uppgift för T. Denna gäller eg. Östgöta correspondenten.  260
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1911-01-01--1913-12-31  moderat liberal  Tollin  261
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  262
ÖSTGÖTEN (1874) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  263
VARBERGSPOSTEN (1894) 1911-01-01--1914-12-31  moderat liberal    264
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1911-01-01--1915-12-31  moderat  T: 1911-01-04 "arbeta för de moderates framgång" T: 1913-01-04 "moderate! Prenumerara på Eder egen tidning"  265
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  266
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT, Tollin 1912 (enl. GUM:1911, 1913, 1916: Liberal, enl. SKAT:1915, Tollin 1915 och SMAT:1911: vänster)  267
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911, 1914--1917  268
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT; SKAT  269
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  270
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  271
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  272
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    273
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    274
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  275
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    276
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  277
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  278
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  279
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  280
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  281
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    282
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  283
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  284
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  285
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  286
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    287

Sidan skapad Fri Mar 01 22:48:22 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond