Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1940-01-01- -1940-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    1
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  2
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    3
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    4
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  5
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  6
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1936-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  SVAT 1936--1940  7
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  T, Tollin, SVAT  8
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  9
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  10
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  11
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  12
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  13
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  14
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    15
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    16
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  bondeförbundet  SVAT; även folkpartistisk  17
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  18
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    19
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  20
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    21
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    22
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    23
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  24
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    25
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    26
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    27
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  28
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1937-01-01--1941-12-31  borgerlig  SVAT  29
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    30
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    31
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  32
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    33
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    34
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  35
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  36
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    37
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  38
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    39
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  40
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  41
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  42
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    43
KORRESPONDENTEN (1846) 1940-01-01--1941-05-29  folkpartistisk    44
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    45
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  46
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936-1943  47
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  folkpartistisk  SVAT; även bondeförbundet  48
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  49
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    50
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    51
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  52
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  53
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    54
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  55
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  56
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk    57
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  58
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    59
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  60
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  61
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  62
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  63
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    64
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  65
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  66
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  67
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    68
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  69
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  70
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    71
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    72
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    73
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    74
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    75
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  76
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  77
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  78
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  79
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  80
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  81
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  82
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  83
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  84
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  85
GEFLEPOSTEN (1864) 1937-01-01--1941-12-31  höger  SVAT  86
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  87
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    88
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  89
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1939-01-01--1944-12-31  höger  SVAT 1939--1943, TS 1944  90
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  91
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    92
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    93
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  94
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  95
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  96
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  97
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    98
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  99
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  100
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  101
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  102
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  103
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    104
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  105
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    106
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    107
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  108
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    109
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-01-01--1946-12-31  kommunistisk    110
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  111
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  112
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  113
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  114
AFTONBLADET (1830) 1933-01-01--1942-12-31  liberal    115
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  116
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  117
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    118
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  119
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    120
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    121
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  122
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  liberal  Tollin S, Svensk dagspress  123
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    124
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  125
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  126
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  127
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    128
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  129
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  130
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  131
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  132
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  133
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    134
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    135
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  136
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  137
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  138
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  139
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  140
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin  141
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  142
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  143
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  144
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    145
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  146
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-11-30  moderat  Källa: Svensk dagspress; Tollin  147
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    148
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    149
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  150
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  151
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-08-01--1945-12-31  moderat  slutdatum osäkert  152
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  153
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  154
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    155
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  156
NORDMARKINGEN (1936) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    157
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1940-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT  158
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  159
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  160
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  161
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    162
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  163
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  164
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  165
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    166
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  167
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  168
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    169
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  170
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  171
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    172
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  173
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  174
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  175
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  176
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  177
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  178
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  179
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  180
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  181
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    182
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    183
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  184
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  185
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  186
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  187
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  188
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    189
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    190
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  191
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-01-01--1940-12-31  nationalsocialistisk  SVAT  192
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    193
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    194
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1937-01-01--1945-12-31  nationellt konservativ  SVAT  195
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  196
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    197
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  198
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    199
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  200
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  201
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    202
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1945-12-31  neutral  SKAT  203
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  204
HÄRJEDALEN (1937) 1938-01-01--1942-12-31  neutral  SVAT  205
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    206
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-01-01--1941-12-31  neutral    207
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    208
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    209
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  210
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  211
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  212
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  213
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  214
RINGAREN (1940) 1940-07-25--1940-12-15  neutral  T. 1940-07-25.  215
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT 1938-1943, 1945 (därefter skanas uppgift)  216
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    217
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  218
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  219
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  220
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    221
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  222
SYDVÄSTRA SKÅNE (1937) 1937-01-01--1940-12-31  neutral    223
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    224
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  225
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  226
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  227
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  228
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-01-01--1941-12-31  neutral    229
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  230
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  231
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    232
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    233
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  234
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    235
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  236
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  237
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    238
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  239
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    240
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    241
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    242
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1939-01-01--1940-12-31  opolitisk    243
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    244
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  245
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    246
TROLLHÄTTEPOSTEN (1939) 1939-01-01--1940-12-31  opolitisk    247
TÄBY TIDNING (1940) 1940-01-01--1941-12-31  opolitisk  T 1940-10-19  248
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  249
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1939-01-01--1940-12-31  opolitisk    250
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    251
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    252
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    253
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    254
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  255
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    256
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    257
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    258
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    259
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    260
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  261
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  262
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  263
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  264
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  265
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    266
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  267
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  268
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    269
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    270
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  271
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  272
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    273
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    274
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  275
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  276
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  277
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  278
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    279
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  280
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    281
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    282
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  283
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  284
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  285
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    286
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    287
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1940-08-30--1940-08-30  socialistiska partiet    288
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    289
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    290
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  291

Sidan skapad Sat Mar 02 23:39:00 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond