Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1936-01-01- -1936-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    1
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    2
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  3
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  4
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1936-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  SVAT 1936--1940  5
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-01-01--1940-12-31  bondeförbundet  T, Tollin, SVAT  6
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  7
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  8
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  9
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  10
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  11
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    12
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    13
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  bondeförbundet  SVAT; även folkpartistisk  14
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-01-01--1937-12-31  bondeförbundet  SVAT  15
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  16
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-01-01--1943-12-31  bondeförbundet    17
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    18
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    19
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  20
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    21
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1943-06-30  bondeförbundet    22
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    23
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  24
NORDMARKINGEN (1936) 1936-01-01--1939-12-31  borgerlig    25
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    26
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  27
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    28
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartiet  Tollin  29
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    30
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  31
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  32
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  33
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    34
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  35
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  36
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    37
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    38
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936-1943  39
NORRA SKÅNE (1900) 1935-01-01--1942-12-31  folkpartistisk  SVAT; även bondeförbundet  40
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  41
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartistisk  SVAT  42
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    43
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  44
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  45
SYDSMÅLAND (1936) 1936-01-01--1938-12-31  folkpartistisk    46
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  47
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  48
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk    49
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  50
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    51
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1925-01-01--1937-12-31  frisinnad    52
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  53
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  54
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  55
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  56
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  57
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    58
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  59
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  60
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  61
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  62
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    63
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  64
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  65
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    66
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    67
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  68
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    69
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  70
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    71
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    72
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    73
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  74
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  75
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  76
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  77
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  78
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  79
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  80
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  81
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  82
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  83
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-01-01--1941-12-31  höger  Söndagstidningen Dalpilen: neutral; SVAT  84
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  85
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    86
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  87
KORRESPONDENTEN (1846) 1929-01-01--1939-12-31  höger    88
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    89
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    90
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    91
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  92
TROLLHÄTTANS ALLEHANDA (1936) 1936-01-01--1936-12-31  höger  T 1936-09-12  93
UPSALA (1845) 1936-01-01--1936-12-31  höger  Tollin  94
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    95
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  96
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad  97
ARBETARFOLKET (1935) 1935-01-01--1937-12-31  kommunistisk  98
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    99
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  100
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    101
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-01-01--1938-12-31  kommunistisk    102
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-01-01--1942-12-31  kommunistisk    103
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  104
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  105
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  106
AFTONBLADET (1830) 1933-01-01--1942-12-31  liberal    107
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    108
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  109
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  110
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    111
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  112
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    113
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    114
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  115
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  liberal  Tollin S, Svensk dagspress  116
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1925-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  117
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    118
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  119
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  120
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  121
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    122
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  123
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  124
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-01-01--1936-12-31  moderat  T 1935-12-18  125
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  126
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    127
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  128
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  129
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    130
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  131
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  132
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  133
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  134
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  135
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  136
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  137
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin  138
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  139
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  140
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  141
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  142
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    143
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  144
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    145
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    146
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    147
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  148
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  149
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  150
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-01--1936-12-31  moderat    151
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    152
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  153
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  154
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  155
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  156
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  157
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  158
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  159
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  160
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    161
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  162
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  163
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  164
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    165
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    166
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  167
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  168
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  169
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    170
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  171
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  172
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  173
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    174
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  175
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  176
SÄVSJÖTIDNINGEN (1935) 1935-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  177
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  178
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  179
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  180
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  181
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  182
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  183
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  184
UPSALA (1845) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  185
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  186
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    187
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  188
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  189
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  190
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    191
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    192
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  193
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  194
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  195
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  196
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  197
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  198
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1925-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  199
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  200
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  201
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    202
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    203
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    204
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  205
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  206
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-01--1939-12-31  nationalsocialistisk  207
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1933-01-01--1937-12-31  nationalsocialistisk    208
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    209
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    210
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  211
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  212
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  213
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    214
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  215
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  216
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  217
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  218
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    219
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-01--1936-12-31  neutral  SVAT  220
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  221
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  222
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    223
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-01-01--1941-12-31  neutral    224
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-01-01--1930-12-31  neutral  "en politiskt neutral ortstidning avsedd för alla samhällsklasser" T 1939-03-14 s. 1 samt Tollin  225
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1937-12-31  neutral  USTT 1931, "i politiska och religösa frågor icke kommer att taga något parti" T: 1931-01-15  226
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    227
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  228
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  229
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-01-01--1936-12-31  neutral    230
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  231
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  232
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  233
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  234
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  235
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  236
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    237
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-01-01--1941-12-31  neutral  "Ett organ utan politiskt program" T: [1925-10-02]  238
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    239
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  240
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  241
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  242
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  243
TEMPLARKURIREN (1922) 1928-01-01--1938-12-31  neutral  1928-1934, 1936-1937 SVAT  244
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-01-01--1941-12-31  neutral    245
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  246
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  247
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    248
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    249
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  250
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  251
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  252
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    253
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  254
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    255
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    256
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    257
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    258
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  259
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    260
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  261
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    262
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    263
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  264
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    265
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    266
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  267
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    268
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    269
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    270
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    271
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    272
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  273
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  274
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  275
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  276
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  277
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    278
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  279
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  280
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-01-01--1937-12-31  socialdemokratisk    281
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    282
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    283
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  284
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  285
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    286
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    287
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  288
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  289
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  290
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  291
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    292
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  293
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    294
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    295
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  296
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  297
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  298
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    299
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    300
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  301
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-01-01--1942-12-31  syndikalistisk    302
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    303
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-01--1940-12-31  syndikalistisk  T "Tidningen kommer inte att gynna något politiskt parti eller åskådning [1931:4]  304

Sidan skapad Sun Mar 03 06:04:40 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond