Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1952-01-01- -1952-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    1
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  2
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    3
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    4
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  5
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  6
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    7
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  8
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    9
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    10
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    11
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    12
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  13
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  14
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  15
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  16
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  17
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    18
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    19
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  20
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  21
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  22
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    23
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    24
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    25
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    26
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  27
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    28
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  29
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  30
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    31
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  32
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  33
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  34
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  35
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  36
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  37
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    38
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  39
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  40
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  41
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    42
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    43
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    44
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  45
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  46
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  47
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    48
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  49
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  50
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    51
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    52
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  53
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    54
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  55
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  56
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    57
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  58
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  59
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  60
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    61
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  62
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  63
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  64
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    65
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  66
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  67
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  68
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  69
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  70
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    71
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    72
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  73
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  74
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  75
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  76
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  77
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    78
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    79
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  80
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    81
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    82
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    83
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    84
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  85
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  86
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    87
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  88
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    89
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  90
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  91
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  92
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    93
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  94
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  95
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  96
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    97
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    98
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    99
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  100
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    101
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    102
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    103
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  104
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    105
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  106
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    107
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    108
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  109
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  110
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  111
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    112
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    113
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    114
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    115
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  116
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  117
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  118
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  119
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  120
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    121
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    122
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  123
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    124
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  125
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  126
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  127
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    128
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    129
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  130
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  131
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    132
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    133
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  134
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  135
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  136
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  137
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    138
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    139
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  140
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  141
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  142
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  143
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  144
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    145
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    146
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    147
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  148
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  149
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  150
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  151
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    152
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    153
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    154
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  155
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    156
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  157
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  158
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  159
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    160
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  161
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  162
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  163
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  164
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  165
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  166
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    167
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  168
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  169
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  170
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    171
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    172
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  173
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  174
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  175
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  176
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  177
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  178
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    179
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    180
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  181
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  182
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  183
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    184
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  T: 1947-12-01  185
RONNEBYPOSTEN (1895) 1947-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1947--1954  186
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    187
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    188
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  189
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  190
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  191
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1948-01-01--1952-12-31  moderat höger  SVAT 1948, 1950--1952  192
NORRLANDSBLADET (1909) 1948-01-01--1953-12-31  opolitisk  SVAT  193
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1948-01-01--1954-12-31  borgerlig  SAT  194
SYDHALLAND (1893) 1948-01-01--1954-12-31  höger    195
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1954-12-31  moderat  SVAT 1948-1952,1954  196
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1948-01-01--1954-12-31  opolitisk  SVAT  197
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    198
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1957-12-31  folkpartistisk  TS  199
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  1948-1955 SVAT  200
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  SVAT 1948, 1950-1957.  201
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1958-12-31  höger  TS  202
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1958-12-31  höger  SVAT 1948, TS 1949--1958  203
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1958-12-31  höger  Tollin  204
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    205
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    206
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  207
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    208
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  209
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  210
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  211
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  212
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    213
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    214
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    215
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    216
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  217
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  218
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  219
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    220
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    221
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  222
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  223
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  224
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  225
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  226
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  227
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    228
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1955-12-31  bondeförbundet    229
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-01-01--1952-12-31  opolitisk  230
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1949-01-01--1954-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1954  231
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-01-01--1954-12-31  neutral  SVAT 1954. "opolitisk" T. 1949-09-22.  232
SIGTUNABYGDEN (1928) 1949-01-01--1954-12-31  opolitisk  Tollin  233
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  TS. Enligt Tollin 1949-1957  234
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    235
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    236
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1949-01-01--1956-12-31  konservativ  TS  237
LAHOLMS TIDNING (1931) 1949-01-01--1956-12-31  landsbygdspartistisk    238
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1949-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk  TS 1949--1957  239
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  240
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    241
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  242
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  243
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    244
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  245
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  246
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    247
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  248
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    249
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-01--1956-12-31  kommunistisk    250
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1950-01-01--1963-06-27  opolitisk    251
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    252
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    253
KVÄLLSNYTT (1951) 1951-01-01--1954-12-31  höger  Tollin  254
NORRLANDSFOLKET (1925) 1951-01-01--1958-12-31  folkpartistisk  T 1951-12-04, TS 1953--1958  255
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-01-01--1958-12-31  moderat  TS  256
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1951-01-01--1958-12-31  opolitisk  T 1951-11-15  257
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    258
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  259
SÖDRA ENSKEDEPOSTEN (1951) 1951-02-15--1955-06-15  opolitisk  260
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    261
FRIA ORD (1952) 1952-01-01--1952-12-31  oberoende  T 1952-01-05  262
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-01-01--1953-12-31  opolitisk  T, 1952-11-29, s. 2, sp. 1.  263
VÄRMLÄNNINGEN (1952) 1952-01-01--1953-12-31  opolitisk  T 1952-11-01.  264
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1952-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1952--1954  265
AFTONPOSTEN (1951) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  266
UPSALA (1845) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  267
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1952-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    268
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1952-01-01--1957-12-31  höger  TS  269
HÄRJEDALEN (1944) 1952-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk  TS  270
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1952-01-01--1958-12-31  oavhängig    271
ARVIKA TIDNING (1884) 1952-01-01--1962-10-30  opolitisk    272
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    273
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1952-09-15--1953-12-31  moderat    274
LOKALTIDNINGEN SÖDERORT (1952) 1952-10-15--1955-01-15  opolitisk    275

Sidan skapad Sun Mar 03 06:14:58 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond