Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1950-01-01- -1950-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    1
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  2
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    3
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    4
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  5
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  6
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    7
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  8
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    9
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    10
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    11
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    12
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  13
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  14
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  15
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  16
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  17
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  18
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    19
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    20
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  21
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  22
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  23
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    24
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  25
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    26
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    27
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    28
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  29
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    30
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  31
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  32
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    33
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  34
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  35
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  36
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  37
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  38
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  39
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    40
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  41
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  42
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  43
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    44
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  45
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    46
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    47
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  48
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  49
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  50
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    51
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  52
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  53
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    54
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    55
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  56
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    57
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    58
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  59
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  60
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    61
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  62
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  63
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  64
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    65
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  66
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  67
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  68
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    69
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  70
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  71
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  72
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  73
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  74
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    75
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    76
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  77
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  78
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  79
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  80
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  81
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  82
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    83
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    84
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  85
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    86
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    87
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    88
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    89
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  90
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  91
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    92
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  93
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    94
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  95
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  96
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  97
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    98
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  99
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  100
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  101
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    102
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    103
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    104
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  105
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  106
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    107
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    108
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    109
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  110
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    111
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  112
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    113
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    114
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  115
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  116
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  117
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    118
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    119
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    120
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    121
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  122
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  123
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  124
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  125
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  126
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    127
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    128
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  129
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    130
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  131
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  132
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  133
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    134
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    135
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  136
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  137
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    138
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    139
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  140
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  141
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  142
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  143
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    144
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    145
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  146
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  147
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  148
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  149
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  150
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    151
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  152
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    153
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    154
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    155
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  156
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  157
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  158
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  159
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  160
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  161
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    162
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    163
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    164
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  165
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    166
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  167
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  168
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  169
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    170
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  171
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  172
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  173
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  174
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  175
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  176
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  177
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    178
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    179
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  180
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  181
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  182
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  183
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  184
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    185
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    186
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  SVAT  187
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  188
LAND OCH FOLK (1945) 1945-01-01--1951-12-31  kommunistisk  T: 1948-09-15  189
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  190
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  191
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  192
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  193
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  194
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  195
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    196
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    197
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1946-01-01--1950-12-31  ingen uppgift    198
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  199
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  200
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  201
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    202
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1947-01-01--1951-12-31  folkpartistisk  TS  203
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  T: 1947-12-01  204
RONNEBYPOSTEN (1895) 1947-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1947--1954  205
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    206
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    207
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  208
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  209
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  210
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1948-01-01--1950-12-31  bondeförbundet  "organ för Landsbygdspartiet Bondeförbundet" T: 1948-03-05  211
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1948-01-01--1950-12-31  höger  TS  212
KROPPA TIDNING (1937) 1948-01-01--1950-12-31  opolitisk    213
NORRA FÖRORTSPOSTEN (1948) 1948-01-01--1950-12-31  politiskt fristående  T: 1948-11-05  214
AVESTAPOSTEN (1898) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk  SVAT  215
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk    216
DALARNA (1926) 1948-01-01--1951-12-31  opolitisk  SVAT  217
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1948-01-01--1952-12-31  moderat höger  SVAT 1948, 1950--1952  218
NORRLANDSBLADET (1909) 1948-01-01--1953-12-31  opolitisk  SVAT  219
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1948-01-01--1954-12-31  borgerlig  SAT  220
SYDHALLAND (1893) 1948-01-01--1954-12-31  höger    221
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1954-12-31  moderat  SVAT 1948-1952,1954  222
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1948-01-01--1954-12-31  opolitisk  SVAT  223
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    224
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1957-12-31  folkpartistisk  TS  225
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  1948-1955 SVAT  226
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  SVAT 1948, 1950-1957.  227
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1958-12-31  höger  TS  228
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1958-12-31  höger  SVAT 1948, TS 1949--1958  229
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1958-12-31  höger  Tollin  230
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    231
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    232
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  233
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    234
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  235
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  236
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  237
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  238
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    239
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    240
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    241
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    242
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  243
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  244
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  245
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    246
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    247
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  248
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  249
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  250
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  251
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  252
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  253
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    254
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1955-12-31  bondeförbundet    255
SÖDRA FÖRORTERNAS NYHETER (1949) 1949-01-01--1951-12-31  opolitisk  T 1949-06-15  256
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-01-01--1952-12-31  opolitisk  257
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1949-01-01--1954-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1954  258
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-01-01--1954-12-31  neutral  SVAT 1954. "opolitisk" T. 1949-09-22.  259
SIGTUNABYGDEN (1928) 1949-01-01--1954-12-31  opolitisk  Tollin  260
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  TS. Enligt Tollin 1949-1957  261
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    262
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    263
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1949-01-01--1956-12-31  konservativ  TS  264
LAHOLMS TIDNING (1931) 1949-01-01--1956-12-31  landsbygdspartistisk    265
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1949-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk  TS 1949--1957  266
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  267
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    268
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  269
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  270
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    271
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  272
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  273
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    274
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  275
BORÅS NYHETER (1922) 1950-01-01--1951-12-31  folkpartistisk    276
DAGSPOSTEN (1941) 1950-01-01--1951-12-31  nationell    277
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    278
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-01--1956-12-31  kommunistisk    279
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1950-01-01--1963-06-27  opolitisk    280
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    281
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    282

Sidan skapad Sun Mar 03 07:18:35 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond