Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1944-01-01- -1944-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  1
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    2
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    3
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  4
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    5
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    6
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  7
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  8
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  9
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    10
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  11
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  12
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  13
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  14
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  15
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    16
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    17
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    18
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    19
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    20
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  21
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  22
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  23
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  24
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  25
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  26
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  27
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    28
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    29
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    30
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  31
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  32
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  33
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  34
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    35
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  36
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  37
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  38
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  39
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  40
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    41
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    42
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    43
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  44
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    45
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  46
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  47
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  48
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    49
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  50
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  51
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  52
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  53
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  54
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  55
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    56
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  57
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  58
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  59
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    60
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  61
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    62
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  63
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  64
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  65
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    66
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  67
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    68
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    69
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  70
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  71
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  72
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    73
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  74
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  75
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  76
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    77
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    78
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  79
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    80
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    81
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    82
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  83
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  84
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    85
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  86
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  87
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  88
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  89
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  90
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    91
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    92
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  93
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  94
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  95
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    96
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  97
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  98
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  99
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    100
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  101
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  102
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  103
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  104
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  105
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  106
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    107
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    108
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    109
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  110
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    111
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    112
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  113
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  114
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  115
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  116
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  117
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  118
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  119
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  120
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  121
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  122
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    123
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    124
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  125
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    126
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  127
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  128
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  129
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  130
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  131
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  132
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    133
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    134
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    135
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  136
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    137
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  138
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    139
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    140
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  141
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    142
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  143
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    144
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  145
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  146
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    147
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  148
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    149
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  150
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  151
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  152
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  153
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  154
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    155
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  156
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  157
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    158
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    159
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  160
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  161
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    162
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    163
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    164
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  165
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  166
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    167
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    168
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    169
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  170
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    171
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  172
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    173
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    174
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  175
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  176
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    177
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  178
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  179
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  180
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936-1943  181
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk    182
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  183
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  184
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  185
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  186
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  187
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  188
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    189
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    190
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    191
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    192
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  193
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  194
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  195
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  196
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  197
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    198
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    199
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  200
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    201
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  202
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  203
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  204
NORDMARKINGEN (1936) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    205
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    206
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1937-01-01--1945-12-31  nationellt konservativ  SVAT  207
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    208
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  209
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  210
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    211
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    212
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  213
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  214
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    215
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    216
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  217
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  218
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  219
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  220
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT 1938-1943, 1945 (därefter skanas uppgift)  221
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    222
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    223
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-08-01--1945-12-31  moderat  slutdatum osäkert  224
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-11-30  moderat  Källa: Svensk dagspress; Tollin  225
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1939-01-01--1944-12-31  höger  SVAT 1939--1943, TS 1944  226
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    227
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    228
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    229
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  230
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  231
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  232
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  233
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  234
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1940-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT  235
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1945-12-31  neutral  SKAT  236
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-01-01--1946-12-31  kommunistisk    237
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  238
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    239
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  240
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    241
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    242
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    243
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  244
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  245
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  246
VETLANDA NYHETER (1940) 1941-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1941--1943; TS 1944  247
NORDHALLAND (1883) 1941-01-01--1945-12-31  höger  svat  248
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  249
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  250
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  251
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    252
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    253
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    254
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  255
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    256
TOMELILLA TIDNING (1905) 1942-01-01--1944-11-30  höger  TS 1942-1944  257
DALPILEN (1942) 1942-01-01--1946-12-31  höger  T 1942 12 30; SVAT 1946  258
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-01-01--1946-12-31  moderat    259
DAGSPOSTEN (1941) 1942-01-01--1946-12-31  nationell    260
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1942-01-01--1948-12-31  höger  TS  261
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  262
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  263
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  264
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    265
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  266
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1942-07-04--1945-05-15  nazistisk    267
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-01-01--1947-12-31  neutral  TS 1943--1944; SVAT 1944--1947  268
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    269
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  270
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  271
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  272
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  273
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  274
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  275
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    276
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    277
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  278
LJUNGBY NYHETER (1943) 1944-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  TS 1944  279
VETLANDA TIDNING (1944) 1944-01-01--1945-12-31  moderat    280
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    281
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  282
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  283
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  284
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  285
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    286
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    287

Sidan skapad Tue Feb 27 01:47:22 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond