Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1952-01-01- -1952-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    1
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  2
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    3
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  4
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  5
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  6
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  7
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  8
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  9
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    10
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    11
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    12
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    13
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  14
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    15
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1952-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    16
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  T: 1947-12-01  17
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    18
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  19
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    20
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1955-12-31  bondeförbundet    21
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  TS. Enligt Tollin 1949-1957  22
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    23
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  24
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    25
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  26
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1948-01-01--1954-12-31  borgerlig  SAT  27
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  28
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    29
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  30
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    31
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  32
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  33
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    34
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  35
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    36
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  37
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  38
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  39
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1957-12-31  folkpartistisk  TS  40
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  41
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    42
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    43
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    44
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  45
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    46
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    47
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  48
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  49
NORRLANDSFOLKET (1925) 1951-01-01--1958-12-31  folkpartistisk  T 1951-12-04, TS 1953--1958  50
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    51
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    52
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    53
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    54
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    55
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  56
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  57
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    58
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  59
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  60
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  61
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  62
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    63
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  64
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1949-01-01--1954-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1954  65
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  66
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  67
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    68
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  69
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  70
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  71
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  72
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    73
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  74
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    75
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    76
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  77
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  78
AFTONPOSTEN (1951) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  79
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    80
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  81
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1958-12-31  höger  TS  82
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  83
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    84
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  85
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    86
KVÄLLSNYTT (1951) 1951-01-01--1954-12-31  höger  Tollin  87
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  88
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    89
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1952-01-01--1957-12-31  höger  TS  90
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  91
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  92
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  93
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    94
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  95
SYDHALLAND (1893) 1948-01-01--1954-12-31  höger    96
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  97
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1958-12-31  höger  SVAT 1948, TS 1949--1958  98
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  99
UPSALA (1845) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  100
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  101
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    102
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1958-12-31  höger  Tollin  103
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  104
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  105
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  106
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  107
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  108
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  109
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  110
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-01--1956-12-31  kommunistisk    111
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  112
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    113
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    114
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  115
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  116
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    117
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  118
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    119
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1949-01-01--1956-12-31  konservativ  TS  120
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  121
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  122
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  123
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-01-01--1952-12-31  landsbygdspartiet  T 1945-11-16; TS 1950--1951  124
LAHOLMS TIDNING (1931) 1949-01-01--1956-12-31  landsbygdspartistisk    125
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1949-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk  TS 1949--1957  126
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  127
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  128
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    129
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    130
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  131
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    132
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  133
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    134
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  135
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  136
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    137
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  138
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    139
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  140
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    141
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    142
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  143
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  144
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  145
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  146
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1948-01-01--1954-12-31  moderat  SVAT 1948-1952,1954  147
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  148
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  149
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    150
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    151
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    152
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  153
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  154
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-01-01--1958-12-31  moderat  TS  155
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  156
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  157
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  158
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  159
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    160
RONNEBYPOSTEN (1895) 1947-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1947--1954  161
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  162
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  163
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    164
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  165
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  166
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  167
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  168
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  169
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    170
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    171
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1952-01-01--1954-12-31  moderat  TS 1952--1954  172
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1952-09-15--1953-12-31  moderat    173
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  174
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  175
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  176
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1948-01-01--1952-12-31  moderat höger  SVAT 1948, 1950--1952  177
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    178
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  179
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    180
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-01-01--1954-12-31  neutral  SVAT 1954. "opolitisk" T. 1949-09-22.  181
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    182
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    183
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1952-01-01--1958-12-31  oavhängig    184
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    185
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    186
FRIA ORD (1952) 1952-01-01--1952-12-31  oberoende  T 1952-01-05  187
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  188
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  189
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    190
ARVIKA TIDNING (1884) 1952-01-01--1962-10-30  opolitisk    191
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  1948-1955 SVAT  192
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    193
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  194
BROMMA NYHETER (1946) 1946-01-01--1954-12-31  opolitisk  T 1946-05-23  195
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  196
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    197
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  198
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    199
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  200
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-01-01--1953-12-31  opolitisk  T, 1952-11-29, s. 2, sp. 1.  201
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    202
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    203
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    204
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    205
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    206
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  207
LOKALTIDNINGEN SÖDERORT (1952) 1952-10-15--1955-01-15  opolitisk    208
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  209
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  210
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    211
NORRLANDSBLADET (1909) 1948-01-01--1953-12-31  opolitisk  SVAT  212
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-01-01--1952-12-31  opolitisk  213
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  SVAT 1948, 1950-1957.  214
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  215
SIGTUNABYGDEN (1928) 1949-01-01--1954-12-31  opolitisk  Tollin  216
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    217
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    218
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1951-01-01--1958-12-31  opolitisk  T 1951-11-15  219
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  220
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1948-01-01--1954-12-31  opolitisk  SVAT  221
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  222
SÖDRA ENSKEDEPOSTEN (1951) 1951-02-15--1955-06-15  opolitisk  223
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    224
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  225
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1950-01-01--1963-06-27  opolitisk    226
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  227
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    228
VÄRMLÄNNINGEN (1952) 1952-01-01--1953-12-31  opolitisk  T 1952-11-01.  229
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  230
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    231
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-01-01--1952-12-31  politiskt fri  1951-1952 SVAT. " Politiskt fristående ortsorgan för Danderyds köping, Täby och Vallentuna socken." T 1946 11 09 s. 2.  232
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    233
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    234
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    235
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    236
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    237
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  238
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    239
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    240
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  241
HÄRJEDALEN (1944) 1952-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk  TS  242
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    243
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  244
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    245
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  246
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  247
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  248
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  249
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  250
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  251
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    252
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  253
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  254
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    255
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    256
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  257
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    258
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    259
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  260
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  261
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  262
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    263
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  264
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    265
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    266
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    267
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  268
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  269
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  270
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    271
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    272
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  273
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  274
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    275

Sidan skapad Thu Feb 22 15:29:48 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond