Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1944-01-01- -1944-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    1
TROTS ALLT! (1939) 1939-01-01--1952-12-31  antinazistisk, antifascistisk  "...bidraga till att bekämpa fascism-nazism och dess allierade utom och inom vårt land." Se; Nerman, T. sid. 82-83.  2
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundare    3
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1948-12-31  bondeförbundare    4
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundare  SVAT  5
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  bondeförbundare  SVAT 1927--1945, TS 1946--1948  6
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  7
DALARNA (1926) 1927-01-01--1946-12-31  bondeförbundet  SVAT  8
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  9
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  10
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  11
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1925-01-01--1947-12-31  bondeförbundet  SVAT 1925--1945, TS 1946--1948; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  12
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    13
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    14
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  15
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1945-12-31  bondeförbundet  SVAT  16
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1939-01-01--1948-12-31  bondeförbundet  1939-1940 Tollin, 1941-1948 TS  17
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    18
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  19
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-01--1954-12-31  bondeförbundet    20
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    21
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1929-01-01--1953-12-31  bondeförbundet  SVAT  22
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    23
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-01-01--1948-12-31  bondeförbundet    24
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  25
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1951-12-31  borgerlig    26
SYDHALLAND (1893) 1929-01-01--1947-12-31  borgerlig    27
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  28
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    29
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    30
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  31
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  32
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    33
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  34
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    35
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  36
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  37
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  38
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1936-01-01--1954-12-31  folkpartistisk    39
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-01--1955-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  40
LJUNGBY NYHETER (1943) 1944-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  TS 1944  41
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    42
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  43
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936-1943  44
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-01-01--1946-12-31  folkpartistisk  SVAT  45
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    46
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    47
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  48
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  49
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    50
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  51
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  52
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  53
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-01-01--1944-12-31  folkpartistisk    54
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  55
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    56
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  57
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  58
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  59
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  60
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    61
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1926-01-01--1947-12-31  frisinnad  SVAT; TS  62
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  63
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  64
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-01--1952-12-31  frisinnad    65
MOTALA TIDNING (1926) 1927-01-01--1948-12-31  frisinnad  SVAT 1927--1945, TS 1946-1948  66
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  67
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    68
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    69
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    70
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    71
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  72
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  73
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  74
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  75
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  76
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1948-12-31  frisinnad  USTT 1932, SVAT 1933--1941, TS 1942--1948  77
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  78
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  79
DALPILEN (1942) 1942-01-01--1946-12-31  höger  T 1942 12 30; SVAT 1946  80
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  81
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-01-01--1950-12-31  höger  SVAT 1933-1945, 1950  82
HALLAND (1876) 1932-01-01--1954-12-31  höger    83
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin  84
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1927-01-01--1947-12-31  höger  SVAT 1927-1942  85
NORDHALLAND (1883) 1941-01-01--1945-12-31  höger  svat  86
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  87
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1939-01-01--1944-12-31  höger  SVAT 1939--1943, TS 1944  88
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  89
SKARAPOSTEN (1906) 1937-01-01--1953-12-31  höger    90
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1949-12-31  höger    91
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  92
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1939-01-01--1952-12-31  höger  SVAT 1939-1945; TS 1946-1952  93
TOMELILLA TIDNING (1905) 1942-01-01--1944-11-30  höger  TS 1942-1944  94
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1930-01-01--1954-12-31  höger  SVAT  95
UPSALA (1845) 1940-01-01--1950-12-31  höger  1940-1944,1948,1950 SVAT  96
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1942-01-01--1954-12-31  höger  TS  97
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    98
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  99
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1939-01-01--1953-12-31  höger  SVAT 1939--1945, TS 1946--1953  100
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1937-01-01--1948-12-31  höger  SVAT, TS  101
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1942-01-01--1948-12-31  höger  TS  102
MOTALAPOSTEN (1883) 1937-01-01--1948-12-31  högerpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1948  103
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  104
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1943-01-01--1950-12-31  ingen uppgift  Troligen neutral.  105
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  106
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  107
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-01-01--1954-12-31  kommunistisk  USTT 1943--1952; TS 1953--1954  108
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-01-01--1949-12-31  kommunistisk    109
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  110
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    111
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    112
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1949-12-31  kommunistisk    113
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  114
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  115
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    116
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-01-01--1946-12-31  kommunistisk    117
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  118
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    119
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  120
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-01-02--1951-09-14  konservativ    121
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  122
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  123
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1943-07-01--1950-12-27  landsbygdspartiet bondeförbundet  startdatum osäkert  124
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  125
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  126
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    127
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    128
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  129
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    130
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    131
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  132
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    133
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  134
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  135
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    136
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  137
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  138
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-01-01--1946-12-31  moderat    139
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  140
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  141
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    142
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1938-01-01--1954-12-31  moderat    143
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  144
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT, TS  145
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  146
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  147
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  148
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  149
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  150
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-01-01--1947-08-30  moderat    151
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  152
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-11-30  moderat  Källa: Svensk dagspress; Tollin  153
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    154
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    155
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  156
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  157
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-08-01--1945-12-31  moderat  slutdatum osäkert  158
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  159
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1940-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin  160
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    161
NORDMARKINGEN (1936) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    162
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1940-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT  163
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  164
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  165
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  166
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    167
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  168
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  169
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  170
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1937-01-01--1945-12-31  moderat    171
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  172
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  173
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1947-12-31  moderat  TS-boken  174
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  175
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    176
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  177
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  178
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  179
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  180
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  181
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  182
VETLANDA NYHETER (1940) 1941-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1941--1943; TS 1944  183
VETLANDA TIDNING (1944) 1944-01-01--1945-12-31  moderat    184
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  185
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    186
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    187
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-01-01--1947-12-31  moderat  Tollin; enl tidningen 1930-09-16: "moderat (höger)"  188
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  189
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  190
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  191
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  192
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    193
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    194
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  195
SVERIGE FRITT (1934) 1934-09-06--1945-06-15  Nationalsocialistisk    196
DAGSPOSTEN (1941) 1942-01-01--1946-12-31  nationell    197
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    198
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1937-01-01--1945-12-31  nationellt konservativ  SVAT  199
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1942-07-04--1945-05-15  nazistisk    200
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  201
AVESTA TIDNING (1882) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    202
AVESTAPOSTEN (1898) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  203
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    204
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  205
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-01--1947-12-31  neutral  206
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    207
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-01-01--1947-12-31  neutral  TS 1943--1944; SVAT 1944--1947  208
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1945-12-31  neutral  SKAT  209
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1926-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  210
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    211
KROPPA TIDNING (1937) 1937-01-01--1947-12-31  neutral    212
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-01-01--1945-12-31  neutral    213
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  214
LUDVIKA TIDNING (1910) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  215
MORA TIDNING (1893) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  216
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  217
NORRLANDSFOLKET (1925) 1926-01-01--1951-12-31  neutral  SVAT 1926--1945, TS 1946--1952  218
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT 1938-1943, 1945 (därefter skanas uppgift)  219
SALA ALLEHANDA (1880) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    220
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  221
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  222
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-01--1947-12-31  neutral  Tollin  223
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    224
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1926-01-01--1954-11-24  neutral    225
SÄTERS TIDNING (1907) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  226
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1936-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  227
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-01-01--1948-12-31  neutral  T (varje årsskiftes anmälan)  228
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-01-01--1946-12-31  neutral  SVAT 1936-1943, 1945. T neutral mellan 1935-08-01 och 1946-10-24.  229
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT  230
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    231
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1931-01-01--1948-12-31  neutral  SVAT 1931--1945; TS 1946--1948  232
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1939-01-01--1947-12-31  neutral    233
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    234
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  235
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  236
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  237
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    238
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  239
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    240
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    241
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    242
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    243
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  244
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    245
HÄRJEDALEN (1944) 1944-01-01--1951-12-31  politisk obunden  246
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    247
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1929-01-01--1947-12-31  politiskt neutral    248
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    249
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    250
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    251
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    252
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  253
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    254
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    255
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    256
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  257
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    258
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  259
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  260
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  261
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  262
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  263
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    264
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  265
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  266
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    267
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    268
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  269
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    270
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    271
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  272
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  273
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  274
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    275
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  276
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    277
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    278
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    279
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  280
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  281
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  282
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    283
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    284
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  285
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1950-12-31  svensksocialistisk  286
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    287

Sidan skapad Sun Mar 03 09:57:54 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond