Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1906-01-01- -1906-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
NYA KLARAN (1906) 1906-01-03--1906-04-18  "framstegsvänlig riktning"  Källa: Tidningen  1
SIGTUNA TIDNING (1888) 1903-01-01--1906-11-23  "sann gudsfruktan, sedlighet och nykterhet"    2
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1906-01-01--1906-12-31  fosterländskt och nykterhetsvänlig  T, 1906-07-12  3
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  4
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    5
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  6
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  7
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad  Tollin, enligt T: "värkligt frisinnade" (1904-01-02)  8
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  9
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    10
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1899-12-18, s. 2, sp. 1.  11
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  SKAT  12
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  13
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  14
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  15
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  16
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  17
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  18
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  19
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  Frisinnad fosterlandsvän  20
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  21
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  22
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1901-12-24, SKAT  23
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  24
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  25
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  26
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1906-12-18  27
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  28
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad    29
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    30
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  31
LJUSDALS TIDNING (1896) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  32
LYSEKILSKURIREN (1901) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  Tollin, SKAT  33
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1906-12-31  frisinnad  SKAT 1906  34
MOTALA TIDNING (1868) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  35
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  36
NERKINGEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  Tollin. " Småbruket, egna hem och sociala frågor bedömas utan socialistiskt partisinne och ensidig samhällskritik." 1907-01-15 T.  37
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  "frisinnad fosterlandsvän" T  38
NORDSKÅNSKA DAGBLADET (1906) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad    39
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1904-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1904-12-05  40
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  41
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, SKAT 1906  42
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  43
SILJAN (1905) 1905-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1905-01-03  44
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907-12-28  45
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  SKAT  46
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1908-12-31  frisinnad  T 1905-12-01; SKAT 1908  47
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  48
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  49
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1906-01-03  50
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-01-01--1909-12-31  frisinnad    51
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  52
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T: 1879-12-06, SKAT (enl. Tollin 1906: vänster)  53
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  54
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  55
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  56
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    57
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-01--1907-12-31  frisinnad    58
TROLLHÄTTAN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1906-05-02  59
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    60
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  61
VECKOREVYEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  "ett organ för de som hysa frisinnade åsikter" T: 1906-02-10  62
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  63
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  64
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    65
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  66
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  67
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    68
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    69
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    70
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    71
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    72
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    73
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  74
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  75
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  76
ÖSTERGYLLEN (1903) 1903-01-01--1906-12-31  frisinnad  Tollin, "Bland framstegskämparna på vänstra flygeln" T: 1903-12-02  77
ÖSTKUSTEN (1904) 1904-01-01--1906-12-31  frisinnad  Tollin  78
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  höger  Tollin  79
SÖNDAGSPOST (1904) 1904-01-01--1906-12-31  höger  SKAT 1906. Men "i politiskt hänseende för hvarje framåtskridande och emot alla missförhållanden, allt stelnande i fras och slentrian." T 1904-06-19  80
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  81
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    82
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  83
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-01--1907-12-31  ingen uppgift    84
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    85
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-01-01--1906-12-31  ingen uppgift  Ingen uttalad tendens.  86
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1906-01-01--1906-12-31  konservativ  SKAT  87
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  88
HALLAND (1876) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  89
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  90
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  91
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-01-01--1906-12-31  konservativ  T 1901 04 02, SKAT  92
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  93
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  94
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  95
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  96
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  97
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  98
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  99
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1906-01-01--1906-12-31  konservativ  SKAT 1906  100
STOCKHOLMSBLADET NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1905) 1905-01-01--1907-12-31  konservativ  T 1905, 1907, SKAT 1906.  101
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  102
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    103
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1906-01-01--1906-12-31  konservativ  SKAT  104
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  105
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    106
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  107
BLEKINGE LÄNS TIDNING HVARANNANDAGSUPPLAGAN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  liberal  SKAT 1906  108
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  109
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1906-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  110
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    111
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    112
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  liberal  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  113
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1906-01-01--1906-12-31  liberal  SKAT 1906  114
KALMAR (1864) 1906-01-01--1906-12-31  liberal  SKAT  115
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  116
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  117
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  118
NORRKÖPINGS AFTONBLAD (1906) 1906-01-01--1906-12-31  liberal  Tollin, "Klart liberal röst" T: 1906-12-01  119
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1906-01-01--1906-12-31  liberal  SKAT  120
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908  121
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  122
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  123
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   124
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    125
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  126
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  127
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1906-01-01--1906-12-31  liberal frisinnad  SKAT 1906  128
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  129
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  130
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  131
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  132
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1904-01-01--1907-12-31  moderat  133
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  134
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  135
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    136
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    137
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  138
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  139
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  140
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  141
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  142
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1906-01-01--1906-12-31  moderat    143
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  144
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  145
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  146
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  147
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  148
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    149
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  150
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    151
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  152
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  153
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    154
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  155
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  156
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  157
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  158
GOTLÄNNINGEN (1884) 1906-01-01--1908-12-31  moderat höger  SKAT  159
UPLANDSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  moderat höger  SKAT 1906, Tollin.  160
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    161
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    162
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  163
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    164
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    165
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  166
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  167
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1906-01-01--1906-12-31  moderat konservativ  SKAT " tidningen vill framgent hittills vara en moderat högertidning" T.1900-01-03. s 2.  168
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  169
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  170
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-01--1909-12-31  moderat konservativ  Uppgiften gäller huvudeditionen Vernamoposten  171
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  172
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  173
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    174
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  175
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1902-01-01--1906-12-31  moderat konservativ  SVAT 1902, SKAT 1906  176
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  177
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    178
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    179
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  180
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1906-01-01--1906-12-31  moderat konservativ  SKAT  181
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  182
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal    183
HEMMETS VÄN (1898) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal  SKAT 1906  184
HVETLANDA TIDNING (1873) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1906, 1910  185
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  186
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal  SKAT 1906  187
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1906-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1906--1908  188
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1905-01-01--1907-12-31  moderat liberal  Tollin  189
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  190
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal  191
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal    192
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1905-01-01--1906-12-31  moderat liberal  T 1905-12-12, SKAT  193
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal    194
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-01--1906-12-31  moderat liberal    195
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1906-01-01--1909-12-31  moderat liberal  Tollin  196
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  197
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    198
SYDHALLAND (1893) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T  199
TROSATIDNINGEN (1896) 1903-01-01--1906-12-31  moderat liberal  T 1903-1904, SKAT 1906  200
ÖLANDSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  moderat liberal  T 1906-11-02  201
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  202
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    203
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  204
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    205
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  206
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  207
BRAVO (1906) 1906-01-01--1908-12-31  opolitisk  T 1906-11-10  208
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  209
KALMARBLADET (1905) 1906-01-01--1906-12-31  radikal  SKAT 1906  210
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    211
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    212
FOLKBLADET (1894) 1900-01-01--1907-12-31  socialdemokratisk  Tollin, "utgifvare: Sverges arbetareparti"  213
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    214
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  215
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  216
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  217
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  218
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk    219
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  220
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  221
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  222
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  223
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1906-01-01--1906-12-31  vänster  Tollin  224
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1906-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  225

Sidan skapad Sun Feb 25 02:23:05 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond