Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    2014-01-01- -2014-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
8 SIDOR (1992) 2012-03-07--2015-12-09  Crona, Malin    1
AFTONBLADET (1830) 2012-01-11--2015-12-15  Helin, Jan    T - test  2
ALEKURIREN (2006) 2013-01-01--  Klöversjö, Per-Anders      3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1990-09-01--2019-09-24  Michelsen, Bengt    4
ALINGSÅSKURIREN (1969) 2013-01-01--2014-12-17  Jansson, Anna-Karin  Redaktionschef    5
ALINGSÅSKURIREN (1969) 2014-12-23--2018-11-28  Bansell, Anna  Redaktionschef    6
ANNONSBLADET DALARNA (1972) 2014-01-15--2020-10-25  Andersson, Thomaz    7
ARBETARBLADET (1902) 2013-05-04--2016-02-01  Nordström, Daniel    8
ARBOGA TIDNING (1881) 2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö. Thelma    9
ARVIKA NYHETER (1895) 2014-01-01--2016-04-30  Nordenberg Olsson, Veronica    T, Slutdatum osäkert  10
AVESTA TIDNING (1882) 2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma      11
BAROMETERN (1841) 2013-08-20--2018-06-30  Enström, Anders    T; tf 2013-08-20--09-26  12
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1992-01-31--2022-05-10  Wallin, Thomas    13
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 2009-08-11--2016-09-30  Årmann, Kerstin    tidigare med namnet: Kerstin Johansson  14
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2012-01-26--  Enarsson, Lars-Göran    15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2009-09-01--2016-12-31  Sundhage, Ingalill    16
BOLLNÄSNYTT (2001) 2013-01-06--2015-04-19  Kindstrand, Gunilla    T; fr.o.m. 2014-05-18 står endast chefredaktör   17
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2010-10-01--2014-09-30  Wirén, Eva    18
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan    19
BORÅS TIDNING (1838) 2013-12-01--2014-07-30  Eklund, Stefan    20
BORÅS TIDNING (1838) 2014-07-31--2014-08-11  Johannisson, Anneli    21
BORÅS TIDNING (1838) 2014-08-12--2019-03-30  Eklund, Stefan    22
BORÅSKURIREN (2011) 2013-01-01--2014-12-03  Jansson, Anna-Karin      23
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma      24
CITY LUND (2011) 2013-06-04--2014-02-07  Dahmén, Lars    25
CITY LUND (2011) 2014-02-10--2014-03-10  Philipson, Lena    26
CITY LUND (2011) 2014-03-11--2014-03-31  Dahmén, Lars     27
CITY LUND (2011) 2014-05-02--2015-01-28  Philipson, Lena    T, tf  28
CITY MALMÖ (2011) 2013-06-04--2014-02-07  Dahmén, Lars    29
CITY MALMÖ (2011) 2014-02-10--2014-03-10  Philipson, Lena     30
CITY MALMÖ (2011) 2014-03-11--2014-04-30  Dahmén, Lars    31
CITY MALMÖ (2011) 2014-05-02--2015-01-28  Philipson, Lena    32
DAGBLADET (1955) 2013-09-01--2015-02-28  Svensson, Patricia      33
DAGEN (2004) 2014-01-02--2014-03-21  Ferreira, Felicia    34
DAGEN (2004) 2014-03-25--2014-07-31  Österberg, Thomas    T, tf  35
DAGEN (2004) 2014-08-01--2017-06-30  Ferreira, Felicia    36
DAGENS ETC (2005) 2014-01-13--2019-04-30  Ehrenberg, Johan    37
DAGENS INDUSTRI (1976) 2011-03-08--2015-12-30  Fellman, Peter    38
DAGENS NYHETER (1864) 2013-11-01--2014-07-07  Wolodarski. Peter    39
DAGENS NYHETER (1864) 2014-07-08--2014-07-21  Björnsson, Fredrik    T, tf  40
DAGENS NYHETER (1864) 2014-07-22--2014-07-28  Skagermark, Pia    T, tf  41
DAGENS NYHETER (1864) 2014-07-29--2014-08-04  Opitz, Caspar    T, tf  42
DAGENS NYHETER (1864) 2014-08-05--2017-06-23  Wolodarski. Peter     43
DALABYGDEN (1946) 2006-07-14--2015-08-28  Pettersson, Bo    44
DALADEMOKRATEN (1918) 2013-06-01--2016-03-05  Bosse Andersson    45
DIN LOKALTIDNING (1981) 2013-01-01--2014-03-18  Kleen, Stefan      46
DIN LOKALTIDNING (1981) 2014-03-25--  Kleen, Ann-Louise    Från 2014-01-07 enligt telefonsamtal med redaktionen  47
EESTI PÄEVALEHT (1971) 2011-01-12--2016-07-20  Pintsaar, Tiina      48
ENA HÅBOTIDNINGEN (2002) 2011-05-07--  Rickarsson, Ove    49
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2013-07-01--2017-12-31  Pettersson, Roger    Startdatum osäkert.  50
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1999-08-23--2015-10-28  Wärring, PeO    51
EXPRESSEN (1944) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders     T, tf  52
EXPRESSEN (1944) 2014-01-11--2014-07-16  Mattsson, Thomas     53
EXPRESSEN (1944) 2014-07-17--2014-08-31  Broberg, Per-Anders    T, tf  54
EXPRESSEN (1944) 2014-09-01--2014-10-29  Mattsson, Thomas    55
EXPRESSEN (1944) 2014-10-30--2014-11-03  Olsson, Karin    T, tf  56
EXPRESSEN (1944) 2014-11-04--2015-07-20  Mattsson, Thomas    57
EXTRA BODEN (2008) 2013-03-15--2014-01-30  Lund, Ann-Sofie    58
EXTRA BODEN (2008) 2014-02-06--2015-12-31  Hanno, Anneli    59
EXTRA LULEÅ (2008) 2013-10-19--2015-12-17  Hanno, Anneli      60
EXTRA ÖSTERGÖTLAND (2004) 2012-03-01--2018-06-20  Sundgren, Mikael      61
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma    62
FALKENBERGSPOSTEN (2011) 2013-01-01--2015-03-26  Thilander, Roger      63
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2013-11-19--2014-01-08  Johansson, Alf   Tf redaktionschef och stf ansvarig utgivare  64
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2014-01-09--2015-02-27  Johansson, Alf  Redaktionschef och ansvarig utgivare  65
FALUKURIREN (1894) 2010-10-01--2014-09-30  Wirén, Eva    66
FALUKURIREN (1894) 2014-10-01--2015-05-24  Bergman, Carl-Johan    67
FILIPSTADS TIDNING (1959) 2002-06-04--2020-02-25  Richardson, Lena      68
FINNVEDEN NU (2003) 2013-06-19--2014-03-26  Fels, Stefan  tf  69
FINNVEDEN NU (2003) 2014-04-02--2014-07-16  Ohlsson, Inger Abram    70
FINNVEDEN NU (2003) 2014-07-23--2014-10-01  Fels, Stefan    T, tf  71
FINNVEDEN NU (2003) 2014-10-01--2015-01-07  Inger Abram Ohlsson    Startdatum osäkert. T  72
FLYGBLADET VÄSTRA UPPLAND (2008) 2013-01-01--2015-06-24  Eriksson, Carl-Åke      73
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2011-03-11--2021-01-09  Andersson, Widar    T; artikel om byte av ansvarig utgivare i T 2011-03-08.  74
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2013-05-01--2014-01-14  Isberg, Erik    75
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2014-01-15--2014-12-18  Lith, Anna    76
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2014-12-19--2015-01-05  Isberg, Erik  tf  77
FOLKET (1989) 2011-04-30--2015-06-13  Hillblom, Marie    78
FRIA TIDNINGEN (2008) 2013-09-28--2014-12-30  Björklund Sicking, Per    79
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2013-07-01--  Enwall, Dan    datum osäkert  80
GEFLE DAGBLAD (1895) 2011-07-01--2014-09-15  Brander, Maria    81
GEFLE DAGBLAD (1895) 2014-09-16--2014-12-31  Bertils, Daniel    82
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2013-12-05--2014-01-07  Buskas, Eva    T, tf  83
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-01-08--2014-07-09  Fransson Ingelmark, Ulrica     84
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-07-10--2014-08-11  Buskas, Eva  Tf    85
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2014-08-12--2016-02-29  Fransson Ingelmark, Ulrica       86
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 2010-03-02--2016-03-31  Hammarlund, Ulf    87
GT (1995) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders    T, tf  88
GT (1995) 2014-01-11--2014-02-23  Mattsson, Thomas    89
GT (1995) 2014-02-24--2014-03-03  Broberg, Per-Anders    T, tf  90
GT (1995) 2014-03-04--2014-07-16  Mattsson, Thomas    91
GT (1995) 2014-07-17--2014-08-31  Broberg, Per-Anders    T, tf  92
GT (1995) 2014-09-01--2014-10-29  Mattsson, Thomas    93
GT (1995) 2014-10-30--2014-11-03  Olsson, Karin    T, tf  94
GT (1995) 2014-11-04--2016-12-27  Mattsson, Thomas    95
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 2006-07-14--2015-08-28  Pettersson, Bo    96
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-03-19--2017-01-05  Axelsson, Madelene    97
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2012-09-10--2017-04-05  Krönlein, Cecilia    98
GÖTENE TIDNING (1986) 2014-01-08--  Svensson, Lina      99
HALLANDS NYHETER (1919) 2014-01-02--2015-09-30  Henrikson, Malin    100
HALLANDSPOSTEN (1857) 2009-05-06--2023-05-31  Hedbjörk, Viveka    101
HALLÅ HELSINGBORG (2013) 2013-10-16--2016-04-20  Kersti Forsberg    102
HALLÅ HÖGANÄS (2013) 2013-10-16--2016-04-20  Kersti Forsberg    103
HALLÅ KÄVLINGE/LÖDDE (2014) 2014-09-24--2016-04-13  Forsberg, Kersti    104
HALLÅ LANDSKRONA (2013) 2013-10-16--2016-04-13  Kersti Forsberg    105
HALLÅ LOMMA/BJÄRRED (2014) 2014-09-24--2016-04-13  Forsberg, Kersti    106
HALLÅ VELLINGE/HÖLLVIKEN (2014) 2014-09-24--2016-04-20  Forsberg, Kersti    107
HALLÅ ÄNGELHOLM (2013) 2013-10-16--2016-04-20  Kersti Forsberg    108
HALMSTAD 7 DAGAR (2011) 2013-01-09--2015-03-25  Thilander, Roger      109
HAPARANDABLADET (1882) 1997-07-29--2019-11-08  Pekka, Örjan      110
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2010-07-27--2014-12-31  Johansson, Lars    111
HJO TIDNING (1885) 2011-06-21--2015-09-29  Lindstrand, Niclas    112
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 2012-12-03--2015-04-08  Kindstrand, Gunilla    T; kvar i redaktionsrutan t.o.m. 2015-04-18 med tillägget "tjl"  113
HÄRJEDALEN (1944) 2004-12-23--2014-03-27  Mattsson, Lennart      114
HÄRJEDALEN (1944) 2014-04-03--2016-04-28  Winberg, Viktoria    115
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 2001-09-12--2014-12-17  Michelsen, Bengt    116
JÖNKÖPING NU (2005) 2013-06-19--2014-01-29  Fels, Stefan    117
JÖNKÖPING NU (2005) 2014-02-05--2015-01-02  Sandström, Donald    118
JÖNKÖPING NU (2005) 2019-11-15--2011-11-06  Nicolic, Herman     119
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2012-09-01--2014-12-31  Ottosson, Mats    120
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2012-10-04--2014-05-08  Asmundsson, Karin    121
KALMARPOSTEN (1988) 2013-01-03--2016-12-31  Persson, Per-Olof    I redaktionsrutan: Pelle Persson  122
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 2009-08-11--2016-09-30  Årmann, Kerstin    tidigare med namnet: Kerstin Johansson (T)  123
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2011-05-05--2019-10-31  Forsberg, Catarina    T; osäkert slutdatum  124
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2011-10-03--2019-10-31  Forsberg, Catarina    T slutdatum osäkert  125
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2014-01-02--2015-11-12  Thorén, Therese    126
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2014-01-02--2014-11-29  Bäck, Elisabeth     127
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 2014-12-01--2016-02-17  Wärring, PeO     128
KNIVSTABYGDEN (2003) 2013-03-20--2016-04-06  Eriksson, Karl Åke      129
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2011-05-06--2014-01-24  Svensson, Jörgen    130
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2014-01-25--2014-02-03  Schölin, Bengt-Inge    131
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2014-02-04--2017-12-27  Svensson, Jörgen    132
KUNGSBACKANYTT (2009) 2013-01-01--2017-03-16  Clausson, Thomas      133
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2010-01-07--2017-03-28  Wigartz, Eva    134
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2010-01-05--2015-03-13  Fredriksson, Ingrid    135
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2013-12-26--2014-01-10  Broberg, Per-Anders    T, tf  136
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-01-11--2014-02-23  Mattsson, Thomas    137
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-02-24--2014-03-10  Broberg, Per-Anders     T, tf  138
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-03-11--2014-07-16  Mattsson, Thomas    139
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-07-17--2014-10-29  Broberg, Per-Anders    T, tf  140
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-10-30--2014-11-03  Olsson, Karin    T, tf  141
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2014-11-04--2017-07-24  Mattsson, Thomas    142
LAHOLMS TIDNING (1931) 2012-03-01--2014-05-17  Davidsson, Mona    143
LAHOLMS TIDNING (1931) 2014-05-19--2014-06-30  Stamming, Johnny    144
LAHOLMS TIDNING (1931) 2014-07-01--2017-06-22  Sjögren, Lars    145
LANDETS FRIA TIDNING (2013) 2013-09-11--2014-12-23  Maris, Anna     146
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2010-07-27--2014-12-31  Johansson, Lars    147
LERUMS TIDNING (1982) 1982-03-09--2015-06-24  Michelsen, Bengt      148
LIBERACIÓN (1981) 2011-02-04--2020-02-19  Ferreira, Roberto    T; ingen uppgift i T 2013-01-04/2016-06-24, men uppgiften bekräftad av PRV 2016-10-05  149
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2010-01-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    150
LINKÖPINGS TIDNING KINDAPOSTEN (2005) 2005-05-18--2018-02-28  Ingemarsson, Bengt      151
LINKÖPINGSPOSTEN (2001) 2013-01-01--2018-02-28  Ingemarsson, Bengt    152
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2012-12-01--2015-04-07  Kindstrand, Gunilla     T; kvar i redaktionsrutan t.o.m. 2015-04-18 med tillägget "tjl"  153
LJUSNAN (1912) 2012-12-03--2015-04-07  Kindstrand, Gunilla    T; kvar i redaktionsrutan t.o.m. 2015-04-18 med tillägget "tjl"  154
LOKALTIDNINGEN (2012) 2012-01-11--2016-06-01  Hjort, Jonatan    155
LOKALTIDNINGEN AKHBAR SKÅNE (2013) 2013-01-01--2014-05-28  Wahlqvist, Lotta      156
LOKALTIDNINGEN ALVESTA (2003) 2013-01-01--2015-04-22  Oscarsson Krook, Dennis      157
LOKALTIDNINGEN BURLÖV (2012) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      158
LOKALTIDNINGEN BÅSTAD (2004) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    159
LOKALTIDNINGEN COMMERSEN (2011) 2013-01-01--2014-12-31  Enckell, Peter    Slutdatum osäkert  160
LOKALTIDNINGEN HALMSTAD (2008) 2013-01-01--2014-02-12  Oscarsson Krook, Dennis      161
LOKALTIDNINGEN HALMSTAD (2008) 2014-02-19--2017-02-04  Wahlqvist, Lotta      162
LOKALTIDNINGEN HELSINGBORG (2003) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      163
LOKALTIDNINGEN HÄSSLEHOLM (2010) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      164
LOKALTIDNINGEN HÖGANÄS (2003) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      165
LOKALTIDNINGEN KRISTIANSTAD (2003) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    166
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE NYA (1982) 2013-01-01--2015-12-02  Wahlqvist, Lotta      167
LOKALTIDNINGEN LAHOLM (2005) 2013-01-01--2014-02-12  Oscarsson Krook, Dennis      168
LOKALTIDNINGEN LAHOLM (2005) 2014-02-26--2014-04-30  Wahlqvist, Lotta      169
LOKALTIDNINGEN LANDSKRONA (2003) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    170
LOKALTIDNINGEN LIMHAMN (2008) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    171
LOKALTIDNINGEN LJUNGBY (2006) 2013-01-01--2015-12-31  Oscarsson Krook, Dennis    172
LOKALTIDNINGEN LOMMABLADET (1994) 2013-01-01--  Wahlqvist, Lotta      173
LOKALTIDNINGEN LUND (2002) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    174
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2013-01-01--2015-09-30  Klevenhaus, Fredrik    175
LOKALTIDNINGEN MALMÖ (2006) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    176
LOKALTIDNINGEN MARKARYD ÄLMHULT (2013) 2013-04-24--2015-04-22  Oscarsson Krook, Dennis    177
LOKALTIDNINGEN MELLANSKÅNE (2005) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    178
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2005-10-04--2015-12-29  Breimar, Niclas    179
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    180
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    181
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimar, Niclas    182
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2005-10-04--2015-08-25  Breimar, Niclas    183
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    184
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    185
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    186
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ TIDNING (2010) 2010-02-01--2015-08-25  Breimar, Niclas    187
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimer, Niclas    188
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    189
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    190
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2000-10-24--2015-09-01  Breimar, Niclas    191
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    192
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    193
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    194
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    195
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2005-10-04--2015-09-01  Breimar, Niclas    196
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    197
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    198
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2000-10-24--2015-08-25  Breimar, Niclas    199
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNASTEGET (2010) 2010-01-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    200
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    201
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2005-10-04--2015-08-25  Breimar, Niclas    202
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    203
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    204
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2006-09-05--2015-08-25  Breimar, Niclas    205
LOKALTIDNINGEN NORRA UPPLAND (2008) 2013-01-09--2015-07-08  Eriksson, Carl-Åke    206
LOKALTIDNINGEN SJÖBO (2008) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    207
LOKALTIDNINGEN SKURUP (2004) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    208
LOKALTIDNINGEN STAFFANSTORP (2010) 2013-01-01--2017-04-15  Wahlqvist, Lotta    209
LOKALTIDNINGEN STENUNGSUND (2010) 2010-03-04--2014-04-29  Johansson, Jonas    210
LOKALTIDNINGEN STENUNGSUND (2010) 2014-05-03--2015-03-03  Humlén, Jacob    211
LOKALTIDNINGEN SVALÖV (2008) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    212
LOKALTIDNINGEN SVEDALA (2004) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    213
LOKALTIDNINGEN SÖDERÅSEN (2012) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      214
LOKALTIDNINGEN TOMELILLA SIMRISHAMN (2013) 2013-01-23--2015-12-02  Wahlqvist, Lotta      215
LOKALTIDNINGEN TRELLEBORG (2005) 2013-01-01--2014-12-31  Johnsdotter, Ida  Tidn.chef & AU  Slutdatum osäkert  216
LOKALTIDNINGEN VELLINGE (2007) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    217
LOKALTIDNINGEN VÄSTBOANDAN (1994) 2013-01-01--2015-08-19  Oscarsson Krook, Dennis    218
LOKALTIDNINGEN VÄXJÖ (2011) 2013-01-01--2015-04-29  Oscarsson Krook, Dennis    219
LOKALTIDNINGEN YSTAD (2008) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta    220
LOKALTIDNINGEN ÄNGELHOLM (2003) 2013-01-01--2017-04-22  Wahlqvist, Lotta      221
LOKALTIDNINGEN ÖSTGÖTATIDNINGEN (2011) 2013-01-01--2014-12-30  Oscarsson Krook, Dennis    Slutdatum osäkert  222
LOKALTIDNINGEN ÖSTRA UPPLAND (2011) 2013-01-01--2016-04-06  Eriksson, Carl-Åke    223
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1988-01-04--2016-03-21  Gustafzon, Helge    224
LÄNSPOSTEN (1950) 2006-07-13--2015-08-27  Pettersson, Bo      225
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2013-11-20--2014-07-07  Liljehag, Anna    226
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2014-07-08--2014-07-08  Nilsson Lysell, Monika    227
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2014-07-09--2014-07-09  Liljehag, Anna     228
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2014-07-10--2014-07-26  Nilsson Lysell, Monika     T, stf  229
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2014-07-28--2014-07-31  Hedlund, Lilian    T, stf  230
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2014-08-01--2016-02-22  Liljehag, Anna    231
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2004-09-21--2014-04-01  Mattsson, Lennart    232
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 2014-04-02--2016-05-02  Winberg, Viktoria    233
LÄNSTIDNINGEN NORR VÄSTERVIKSPOSTEN (2013) 2013-01-02--2018-02-28  Ingemarsson, Bengt      234
LÄNSTIDNINGEN VÄRMLANDSBYGDEN (2010) 2010-05-20--2018-01-26  Norlén, Gunilla    235
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2008-02-01--  Norlén, Gunilla    236
MAGAZINET (2011) 2013-01-01--2017-02-09  Sibner, Ulf      237
MARIEFREDS TIDNING (2011) 2013-01-01--2017-08-09  Englund, Bengt    T kolla slutdatum   238
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2012-07-02--  Eriksson, Karin    239
MARKBLADET (1976) 2013-01-01--2019-10-30  Hammarström, Matz    240
MELLERUDS NYHETER (1993) 2014-01-02--  Emanuelsson, Susanne    241
MERA LINKÖPING (2013) 2013-09-24--2015-09-01  Sundgren, Mikael      242
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2013-11-04--2014-04-29  Johansson, Mona  tf  243
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2014-05-02--2014-07-04  Ahlqvist, Christoffer    244
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2014-07-25--2014-07-25  Rengfors, Kristoffer    T, tf  245
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2014-08-07--2015-01-09  Ahlqvist, Christoffer    246
METRO [SKÅNE] (1999) 2013-11-04--2014-04-30  Johansson, Mona    T, tf  247
METRO [SKÅNE] (1999) 2014-05-02--2014-07-04  Ahlqvist, Christoffer    248
METRO [SKÅNE] (1999) 2014-07-25--2014-07-25  Rengfors, Kristoffer    T, tf  249
METRO [SKÅNE] (1999) 2014-08-07--2015-01-12  Ahlqvist, Christoffer    250
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2013-11-04--2014-04-30  Johansson, Mona    251
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2014-05-02--2014-07-04  Ahlqvist, Christoffer    252
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2014-07-25--2014-07-25  Rengfors, Kristoffer    T, tf  253
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2014-08-07--2015-01-12  Ahlqvist, Christoffer    254
METRO [VÄRMLAND] (2012) 2012-09-18--2014-08-25  Paulsson, Linus      255
METRO [VÄRMLAND] (2012) 2014-08-26--2015-09-24  Ahlqvist, Christoffer    256
MILJÖMAGASINET (1992) 2001-04-20--2023-05-26  Kollberg, Lars    257
MITT DALARNA (2012) 2014-01-15--2014-12-31  Wirén, Eva       258
MITT I VÄRMDÖ (2016) 2020-07-07--2007-01-01  Radakovits, Eva  tf ansvarig utgivare  259
MORA TIDNING (1893) 2010-10-01--2014-09-30  Wirén, Eva    260
MORA TIDNING (1893) 2014-10-01--2015-12-31  Carl-Johan Bergman    261
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2012-08-30--2016-01-29  Pettersson, Stefan    262
MÄLARÖ TIDNING (2014) 2014-01-10--2019-04-27  Älgekrans, Thomas      263
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2010-03-03--2015-03-12  Henriksson, Karin    264
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2011-06-21--2014-05-30  Milde, Anders    265
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2014-06-01--2014-12-30  Bäckman, Hanna    266
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2013-05-15--2016-06-01  Säfström, Katrin    267
NORDSVERIGE (1919) 2007-08-09--2016-09-02  Hjort, Jonatan    268
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2010-07-27--2014-12-31  Johansson, Lars    269
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2019-07-14--2010-05-31  Kanje, Jonas    270
NORRA HALLAND (1967) 2013-01-04--2016-05-06  Blide, Elisabeth    271
NORRA SKÅNE (1900) 2011-02-08--2016-06-24  Karlsson-Bernfalk, Mimmi      272
NORRAN (2010) 2012-02-03--2015-10-14  Andersson, Lars    273
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2012-03-09--2014-07-03  Ehnbom, Mats    274
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 2014-07-04--2014-12-31  Wirén, Anna-Sofie    T, tf  275
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2009-08-01--2015-12-31  Nilsson, Anders    276
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2012-11-12--2014-02-27  Sandhammar, Kalle    277
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2014-02-28--2014-03-01  Boström, Patrik    278
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2014-03-03--2015-10-27  Sandhammar, Kalle    279
NORRTELJE TIDNING (1880) 2012-08-23--2016-06-20  Carlson, Mattias    280
NYA KIRUNABLADET (2014) 2014-09-04--2016-08-18  Nilsson, Ludvig      281
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 2005-08-26--2015-03-30  Blomkvist, Lars    282
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2010-10-01--2014-09-30  Wirén, Eva    283
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan      284
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2008-11-03--2019-05-06  Hörling, Anders    285
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2010-02-01--2014-03-31  Matthies, Rolf    286
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 2014-04-01--  Rothsten, Mikael    287
NYBRO TIDNING (1931) 2012-10-04--2014-05-08  Asmundsson, Karin    288
NYBRO TIDNING (1931) 2014-05-15--2014-12-31  Watanen, Lina    T, tf  289
NYHETERNA (1985) 2013-11-01--2019-11-27  Persson, Gunilla     290
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 1998-07-03--2016-11-29  Milberg, Niklas    291
ORUST TJÖRN TIDNINGEN (2012) 2012-11-07--2015-12-29  Lundstedt, Sven    292
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2013-08-20--2018-06-30  Enström, Anders    T; tf 2013-08-20--09-26  293
PARTILLE TIDNING (2004) 2004-01-22--2014-12-18  Michelsen, Bengt      294
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2005-10-05--2016-12-19  Lilja, Matti    295
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2003-08-02--2015-01-08  Tholin, Sune    296
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2000-03-09--  Kekki, Tapani      297
SALA ALLEHANDA (1880) 2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma    tf 2015-10-02--05 Camilla Röjerås  298
SIGTUNABYGDEN (2004) 2013-03-20--2016-04-06  Eriksson, Carl Åke    299
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2011-06-18--2015-10-30  Lindstrand, Niclas    300
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2013-11-19--2015-02-27  Johansson, Alf  Tf redaktionschef och stf ansvarig utgivare  301
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2013-09-20--2014-12-19  Björn Johansson  Stf ansvarig utgivare  302
SKÅNES FRIA TIDNING (2012) 2013-07-20--2014-04-12  Karnehed, Sara    303
SKÅNES FRIA TIDNING (2012) 2014-04-19--2015-01-16  Sandin, Ossian     T, tf  304
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2013-01-02--2018-01-31  Eriksson, Lars J    305
SKÄRGÅRDEN (1996) 2004-02-05--  Söderman, Lars    I redaktionsrutan t.ex. 2017-10-04: Lasse  306
SKÖVDE NYHETER (2011) 2011-04-14--2014-01-09  Karlsson, Ronny      307
SKÖVDE NYHETER (2011) 2014-01-16--2014-08-28  Johansson, Alf  Redaktionschef/ansvarig utgivare    308
SKÖVDE NYHETER (2011) 2014-09-04--2014-09-25  Claesson, Leif    tf, T  309
SKÖVDE NYHETER (2011) 2014-10-02--2014-12-30  Johansson, Alf  Redaktionschef/ansvarig utgivare  310
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2013-09-05--2015-03-01  Hedberg, Johan      311
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 2013-07-05--2017-12-22  Kindmalm, Matz      312
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2011-07-19--2017-07-10  Karlsson, Magnus    313
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2012-10-04--2015-01-07  Hedberg, Johan    314
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2019-08-06--2010-08-29  Nicolic, Herman    315
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2013-02-01--2014-03-24  Johansson, Anita    316
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2014-03-25--2014-08-29  Davidsson, Lars    317
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2014-09-01--2015-02-27  Ohlsson, Inger Abram    318
SPEGELN (2001) 2013-03-10--2016-05-22  Svensson, Stefan      319
SPEGELN VELLINGE (2014) 2014-09-07--2014-09-28  Svensson, Stefan    320
ST TIDNINGEN (2003) 2010-03-02--2019-05-08  Clausson, Thomas    321
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2009-11-21--2015-05-29  Danielsson, Björn    322
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2001-10-03--2015-10-30  Wärring, Peo    323
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1997-07-12--2014-03-29  Karlsson, Kerstin    324
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2014-04-01--2016-12-31  Sundhage, Ingalill    325
STT (1994) 2013-01-01--2015-06-24  Strand, Sune      326
SUNDSVALLS NYHETER (2007) 2014-01-10--2016-08-01  Ingvarsson, Anders      327
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2013-10-01--2016-07-08  Ingvarsson, Anders    328
SUOMEN UUTISVIIKKO (2012) 2012-09-14--  Nikula, Sannaliina      329
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2013-09-07--2014-12-31  Karén, Fredric    330
SYDSVENSKAN (2004) 2013-01-15--2015-08-04  Dahmén, Lars    331
SYDÖSTRAN (1973) 2010-12-16--2017-07-31  Svensson, Gunnar    332
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 2012-01-03--2017-03-30  Voyce, Solveig    333
SÖDERHAMNSKURIREN (2007) 2012-12-03--2015-04-07  Kindstrand, Gunilla    T; kvar i redaktionsrutan t.o.m. 2015-04-18 med tillägget "tjl"  334
SÖDERHAMNSNYTT (2000) 2013-01-06--2015-04-19  Kindstrand, Gunilla     T; fr.o.m. 2014-05-18 står endast chefredaktör  335
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2010-11-02--2018-06-09  Claesson, Helene    T, stf  336
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 2010-06-09--2015-02-28  Carstorp, Göran    337
SÖDERTÄLJEPOSTEN (1993) 2014-01-09--2014-12-30  Lönner, Staffan    338
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2010-10-01--2014-09-30  Wirén, Eva    339
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2014-10-01--2018-05-24  Bergman, Carl-Johan    340
SÖDRA SIDAN (2006) 2013-01-01--2017-08-19  Beckman, Petter      341
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 2009-08-11--2016-12-31  Årmann, Kerstin    tidigare med namnet: Kerstin Johansson (T)  342
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2012-08-30--2015-08-27  Pettersson, Bo    343
TEMPUS (1980) 2002-06-06--2016-05-13  Rytterborg, Ulf    T; "utgivare" (Avled 2016-05-08) T 20/5  344
TIDNINGEN CENTRUM (2006) 2013-01-19--2016-08-27  Johansson, Magnus    345
TIDNINGEN HISINGEN (2006) 2013-01-19--2016-08-27  Johansson, Magnus      346
TIDNINGEN LILJEHOLMEN ÄLVSJÖ (2011) 2011-10-08--2018-05-19  Claesson, Helene    T, stf  347
TIDNINGEN NORDOST (2006) 2013-01-19--2016-08-27  Johansson, Magnus      348
TIDNINGEN SYDVÄST (2006) 2013-01-12--2016-08-27  Johansson, Magnus      349
TIDNINGEN VÄSTER (2011) 2013-01-12--2016-08-27  Johansson, Magnus      350
TIDNINGEN VÄSTSVERIGE (2012) 2012-11-23--  Nyberg, Göran      351
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2010-04-01--2015-08-31  Näslund, Jimmie    T (slutdatum osäkert)  352
TIDNINGEN ÅRSTA ENSKEDE (2011) 2011-10-08--2018-05-19  Claesson, Helene    T, stf  353
TORSLANDA TIDNINGEN (1995) 2013-01-01--  Wester, Bengt      354
TOTALT UMEÅ (2012) 2013-01-01--2018-12-20  Råde, Hampus      355
TRANÅS TIDNING (1892) 2012-10-04--2015-02-28  Hedberg, Johan    356
TRANÅSPOSTEN (1992) 1992-11-19--2022-01-05  Justegård, Jan    357
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2012-05-07--2014-01-24  Svensson, Jörgen    358
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2014-01-25--2014-02-28  Schölin, Bengt-Inge    359
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 2014-03-01--2015-05-31  Svensson, Jörgen    360
TROLLHÄTTAN 7 DAGAR (2011) 2013-01-01--2015-08-12  Larsson, Lennart    361
TTELA (2004) 2010-09-05--2016-03-01  Ahlberg, Morgan    362
UDDEVALLA 7 DAGAR (2012) 2013-01-01--2015-06-03  Larsson, Lennart    363
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2010-04-07--2017-03-03  Nilsson, Johanna    364
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2013-01-12--2014-06-28  Erickson, Henrik      365
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2014-07-01--2014-08-28  Jullander, Erik    T, stf  366
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2014-08-30--2014-08-30  Högborn, Bo    T, stf  367
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2014-09-02--2017-01-31  Erickson, Henrik    368
UMEÅ TIDNING (2012) 2013-12-05--2014-09-18  Pekkari, Jonas    T Uppgifter för tidigare period saknas  369
UMEÅ TIDNING (2012) 2014-09-24--2018-10-31  Glaas, Elisabeth    370
UPPLANDS NYHETER (1975) 2006-07-14--2015-08-28  Pettersson, Bo    371
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2014-01-03--2015-04-30  Torstensson, Patric    372
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2012-02-06--2014-12-31  Stjärne, Hanna    373
VALLENTUNA NYA (2010) 2013-01-01--2018-02-24  Pettersson, Peter      374
VARBERGSPOSTEN (1996) 2013-01-01--2015-03-25  Thilander, Roger      375
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2011-12-01--2016-01-30  Kimsjö, Thelma    376
VETLANDAPOSTEN (1893) 2012-10-04--2015-01-07  Hedberg, Johan    377
VI I SOLLENTUNA (2011) 2013-01-05--2019-04-27  Tuurala, Jukka      378
VI I VASASTAN (1979) 2010-11-06--2018-05-19  Claesson, Helene    T, stf  379
VI I VÄSBY (2004) 2013-01-01--  Tuurala, Jukka      380
VIMMERBY TIDNING (1884) 1993-06-23--2018-02-28  Ingemarsson, Bengt    381
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2003-01-14--  Tipner, Roland    Ordinarie ansvarig utgivare. Ej angiven i tidningen. Uppgift från PRV:s kundsupport 2017-05-22.  382
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2010-11-06--2018-05-19  Claesson, Helene    T, stf  383
VÄNERSBORGAREN (2002) 2013-01-01--2015-09-09  Lind, Håkan    384
VÄRLDEN IDAG (2001) 2011-12-21--2019-03-20  Berggren, Lukas    385
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2010-06-15--2017-03-31  Franke, Peter    386
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2013-05-02--2015-02-28  Abram Ohlsson, Inger    T. Startdatum osäkert  387
VÄSTERBOTTENS MELLANBYGD (1992) 2013-01-03--2016-06-01  Hjort, Jonathan      388
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2010-11-08--2017-09-30  Näslund, Ingvar    389
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2007-08-09--2016-06-02  Hjort, Jonatan    390
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2012-03-01--2016-02-01  Sönne, Mikael    391
VÄSTERÅS TIDNING (1997) 2007-01-06--2017-06-17  Blom, Lasse      392
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2013-11-19--2014-01-08  Alf Johansson  Tf redaktionschef och stf ansvarig utgivare  393
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2014-01-09--2015-01-07  Johansson, Alf  Redaktionschef och ansvarig utgivare  394
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 2006-07-13--2015-08-27  Pettersson, Bo    395
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2012-01-05--2018-05-18  Sibner, Ulf    396
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2011-06-01--2014-01-24  Svensson, Jörgen    397
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2014-01-25--2014-02-04  Mohlin, Lars    398
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2014-02-05--2014-11-29  Svensson, Jörgen     399
YSTADS ALLEHANDA (1873) 2014-12-01--  Mohlin, Lars    400
ÅKERSBERGA KANALEN (1996) 2013-01-01--2016-09-20  Söderberg, Stefan      401
ÖLANDSBLADET (1868) 2013-07-02--  Boström Peter    402
ÖREBROAR'N (1988) 2013-01-01--2016-06-01  Säfström, Katrin      403
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2010-04-01--2015-08-31  Näslund, Jimmie    T ( slutdatum osäkert)  404
ÖSTERLENMAGASINET (1988) 2014-01-16--  Ekblad, Fredrik      405
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2010-11-06--2018-05-19  Claesson, Helene    T, stf  406
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 2008-08-26--2022-07-30  Lindeberg, Hans    407
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2012-03-06--2014-12-31  Friborg, Charlotta    408
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2012-08-25--2015-12-18  Gustafsson, Thomas    409
ÖSTRA SMÅLAND (2014) 2014-10-02--2019-11-27  Gunilla Persson      410
ÖSTRAN (2005) 2013-11-01--2014-10-01  Persson, Gunilla    411

Sidan skapad Sat Feb 24 11:42:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond