Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1962-01-01- -1962-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    1
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    2
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    3
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    4
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    5
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    6
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    7
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    8
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    9
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    10
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    11
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    12
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    13
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  14
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    15
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    16
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    17
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    18
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    19
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    20
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    21
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    22
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    23
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    24
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    25
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  26
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    27
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    28
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  29
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  30
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    31
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    32
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    33
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    34
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    35
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    36
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  37
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  38
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    39
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    40
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    41
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    42
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    43
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    44
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    45
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    46
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    47
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    48
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    49
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    50
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    51
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    52
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  53
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    54
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  55
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  56
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    57
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    58
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    59
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  60
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    61
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    62
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    63
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    64
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    65
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    66
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    67
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    68
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    69
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    70
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  71
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    72
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    73
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    74
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    75
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    76
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    77
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    78
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    79
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    80
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    81
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    82
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    83
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    84
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    85
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    86
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    87
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    88
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    89
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    90
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    91
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    92
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    93
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    94
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    95
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    96
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    97
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    98
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    99
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    100
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    101
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    102
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    103
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    104
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    105
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    106
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    107
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    108
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    109
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  110
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    111
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-10-02--1962-10-30  Aktiebolaget Arvika tidnings tryckeri  Arvika    112
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    113
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    114
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    115
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1937-01-12--1973-10-15  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    116
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1937-08-05--1998-02-05  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    117
TROLLHÄTTAN (1906) 1937-08-10--1985-01-26  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    118
ARBETARBLADET (1902) 1937-08-30--2003-10-31  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    119
NY DAG (1930) 1938-01-11--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    120
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-03-01--2006-10-31  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    121
TRANÅSPOSTEN (1918) 1938-05-06--1963-02-04  Tranåspostens tryckeri  Tranås    122
STORMKLOCKAN (1909) 1938-12-01--1963-06-15  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    123
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1938-12-01--1987-06-01  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    124
BRODERSKAP (1928) 1939-01-07--1972-12-22  A.-B.Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm  125
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-03--1991-12-31  Vimmerby tidning och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby  Tryckeriuppgift? Förlagsuppgift?  126
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-03--1992-01-02  Vimmerby tidnings- och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby    127
AFTONBLADET (1830) 1940-10-15--1988-08-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    128
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeri aktiebolag  Eksjö    129
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-30--1966-06-30  Falukurirens tryckeri  Falun    130
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebrokuriren  Örebro    131
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1942-02-04--1962-11-07  Visby tryckeri aktiebolag  Visby    132
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1942-05-17--1995-04-30  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    133
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-02--1963-09-28  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    134
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1943-12-02--1987-09-25  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå    135
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1986-09-02  Dagens Nyheters tryckeri  Stockholm    136
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1945-01-19--1962-10-31  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    137
HEMMETS VÄN (1898) 1945-04-26--1965-12-30  Evangeliipress  Örebro    138
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-10-01--1967-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    139
MISSIONSBANERET (1921) 1945-10-04--1963-12-19  Evangeliipress  Örebro    140
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1946-03-30--2000-06-19  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    141
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1973-12-26  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    142
DALADEMOKRATEN (1918) 1947-04-09--2013-03-12  Aktiebolaget Dalademokratens tryckeri  Falun    143
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1947-07-11--1973-10-12  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    144
DAGEN (1945) 1947-10-23--1968-10-12  AB Godvils tryckeri  Stockholm  I samband med byte av tryckeri från Evangelipress i Örebro till Godvill i Stockholm trycktes 1947-10-23 två utgåvor av tidningen, en på vardera tryckeriet.  145
HÄRJEDALEN (1944) 1947-10-31--1981-02-05  Aktiebolaget Härjedalens tryckeri  Sveg    146
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1947-12-16--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    147
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31  Sydsvenska dagbladets AB  Malmö    148
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1972-12-29  AB Säffletidningens tryckeri  Säffle    149
KRONOBERGAREN (1934) 1948-10-07--1984-09-11  Tryckeriaktiebolaget Kronoberg  Växjö    150
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-08--1963-06-26  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    151
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamns-kurirens tryckeri  Söderhamn    152
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1949-11-01--1978-09-22  Tidn. Östra smålands tryckeri A.B.  Kalmar    153
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-11-04--1963-12-31  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil  154
KLIPPANS TIDNING (1938) 1949-11-15--1984-03-12  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm    155
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1949-11-15--1989-02-13  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgiften gäller H-ed  156
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeri aktiebolag  Karlskoga    157
NORRTELJE TIDNING (1880) 1950-10-31--1977-11-08  Norrtelje tidningsboktryckeri AB  Norrtälje    158
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1992-11-19  Tryckcentralen  Örebro  159
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1951-01-02--1973-12-28  Dalslänningens boktryckeri  Bengtsfors    160
RLF-TIDNINGEN (1938) 1952-01-10--1962-06-27  Aktiebolaget Godvil  Stockholm    161
BOHUSKUSTEN (1947) 1952-01-15--1964-11-15  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    162
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-04-03--1969-11-02  Aktiebolag Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    163
NORDHALLAND (1883) 1952-06-04--1962-06-08  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    164
MOTALAPOSTEN (1883) 1952-06-30--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping    165
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-09-22--  Tidn. Östra småland tr. A.B.  Kalmar  166
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1952-11-22--1985-11-30  Tidn. Östra smålands tr. A.-B.  Kalmar    167
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1953) 1953-05-05--  Södermanlands läns tidnings tryckeri   Nyköping    168
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--2001-09-15  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    169
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1953-10-03--1968-12-21  Norra skånes tryckeri   Hässleholm    170
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-10-16--1981-12-29  AB Nordvästra Skånes Tidningars tryckeri  Helsingborg    171
VARBERGS TIDNING (1953) 1953-11-20--1962-10-31  Varbergs Tidning aktiebolag tryckeri  Varberg    172
FLENS DAGBLAD (1953) 1953-12-14--1963-10-31  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    173
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--1965-09-11  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    174
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1954-05-06--1981-12-29  AB Nordvästra skånes tidningars tryckeri  Helsingborg    175
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1954-09-16--1974-12-31  Länstidningens tryckeriaktiebolag  Örebro  Ingen uppgift i T. om tryckeri fr.o.m. 1975-01-02.  176
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1954-09-30--2001-01-31  Enköpingspostens aktiebolag  Enköping    177
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--1971-05-18  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle    178
DAGBLADET (1955) 1955-01-03--1971-10-04  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    179
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1955-02-02--1972-09-01  Bergslagspostens tidning & boktryckeri, C. Ljung & c:o  Lindesberg    180
VÄSTERORT (1955) 1955-04-07--1974-10-09  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    181
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1955-11-04--1982-12-31  Tryckcentralen  Örebro    182
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1956-01-01--1981-12-31  AB Nordvästra Skånes tidningar  Helsingborg  Uppgift om tryckort från trycklistor  183
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1956-01-02--2003-03-01  Piteåtidningens aktiebolag  Piteå    184
NORRBOTTNINGEN (1956) 1956-04-06--1965-12-18  Länstryckeriet  Luleå    185
LÄNSNYTT (1956) 1956-04-07--1962-12-22  Tryckcentralen  Örebro    186
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeri aktiebolag  Skara    187
SKARA TIDNING (1863) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeriaktiebolag  Skara    188
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1957-01-01--1975-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri  Eskilstuna    189
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1957-01-04--1979-12-28  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    190
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1957-05-03--1962-12-28  Vrämlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    191
NORRORT (1957) 1957-10-25--1978-12-29  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    192
SÖDRA ENSKEDE FARSTA POSTEN (1957) 1957-11-15--1962-12-15  Söder-Tryck  Stockholm    193
VECKOPOSTEN (1868) 1957-12-05--1967-12-21  AB Godvil  Stockholm    194
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1958-01-02--1985-03-01  Tryckeriaktiebolaget City  Umeå    195
DALABYGDEN (1946) 1958-01-10--1974-09-27  Tryckcentralen  Örebro    196
ARIEL (1938) 1958-01-18--1965-03-26  Sjuhäradsbygdens tryckeri  Borås    197
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1958-04-02--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    198
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1958-04-12--1966-02-19  Östergötlands folkblads tryckeri (Aktiebolaget Östgötatryck)  Norrköping  TL  199
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1981-03-16  Skaraborgstidningens tryckeri aktiebolag  Skövde    200
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1972-08-13  Göteborgs Handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    201
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1958-10-03--1965-10-01  Aktiebolaget Godvil  Stockholm    202
ÖSTRA SVERIGE (1957) 1959-01-02--1962-12-19  Svenska tryckcentralen  Stockholm    203
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--1971-04-28  Filipstads Tryckeri AB  Filipstad    204
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1959-01-08--1991-12-19  Tryckcentralen  Örebro    205
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1959-03-06--1965-11-04  Karlstads-Tidningens AB  Karlstad    206
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1959-04-15--1963-07-15  Centraltryckeriet Bröderna Larsson  Umeå    207
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-09-18--1970-02-15  Tryckcentralen  Örebro    208
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1959-12-01--1962-03-31  AB Skånska dagbladets tryckeri  Malmö    209
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-12-01--1964-10-17  Västmanlands Folkblad aktiebolag  Västerås    210
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1959-12-01--1972-11-11  Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    211
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1960-01-02--1967-03-03  Trosa tryckeri  Trosa  TA:s julnr. 1960 tryckt hos Gust. Österbergs tryckeri.  212
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1960-01-02--2009-12-31  Norra Västerbotten tidningsaktiebolag  Skellefteå    213
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1960-01-14--1982-09-10  LT-Tryck  Västerås    214
HISINGSBLADET (1960) 1960-02-05--1964-03-25  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    215
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1960-02-12--1976-10-22  Länstryckeriet  Jönköping    216
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1960-04-01--1981-12-19  AB Nordvästra skånes tidningars tryckeri  Ängelholm    217
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1960-04-02--1962-01-27  Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    218
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1960-05-01--1963-12-31  ingen uppgift      219
FOLKET (1906) 1960-05-03--1982-09-30  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    220
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1960-06-30--1964-12-30  Östh. Tidnings Tryckeri Aktiebolag  Östhammar    221
OXELÖSUNDS TIDNING (1960) 1960-11-15--  Tryckcentralen  Örebro    222
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1962-12-30  Helsingborgs dagblads tryckeri  Hälsingborg    223
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1961-01-05--1962-05-23  AB Lundapress tryckeri  Lund    224
SIGTUNABYGDEN (1928) 1961-01-05--1968-11-06  Upsala Nya Tidning Nya aktiebolag tryckeri  Uppsala  osäkra datum  225
VÄSTERBYGDEN (1949) 1961-01-07--1971-08-27  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle  226
FRIA ORD (1952) 1961-01-07--1979-12-22  Tryckeriaktiebolaget Uniprint  Stockholm    227
NATIONELL TIDNING (1930) 1961-01-28--1962-12-17  Tryckeriaktiebolaget Uniprint  Stockholm    228
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1961-02-01--1970-06-24  Svenska Tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    229
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1961-02-17--1970-02-13  Mölndalstryckeriet AB  Mölndal    230
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1961-02-24--1964-04-03  Tryckeri AB framåt  Göteborg    231
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1961-02-24--1964-04-10  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    232
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1961-02-24--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    233
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1961-02-28--1975-09-15  Itä-Hämeen Kirjapaino  Heinola    234
NYKÖPINGSPOSTEN (1961) 1961-03-03--1963-03-01  Tryckericentralen  Örebro    235
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1961-03-15--1962-08-15  OT-tryckeriet  Oskarshamn    236
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1961-04-04--1963-11-29  Söderhamns tidnings tryckeriaktiebolag  Söderhamn    237
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1981-03-01  Lidköpings tryckeriaktiebolag  Lidköping    238
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1961-06-02--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Mercur  Stockholm    239
MOTALA TIDNING (1926) 1961-09-09--1962-11-08  Motala tidning tryckeri aktiebolag  Motala    240
FREDEN (1928) 1961-09-15--1963-03-15  Förlagstryckeriet  Vänersborg    241
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-09-30--1964-03-15  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    242
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1961-10-02--1962-12-31  Sundsvalls tidningsaktiebolag  Sundsvall    243
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-10-06--1964-04-10  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    244
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1975-08-21  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  245
GOTLÄNNINGEN (1884) 1961-11-04--1966-12-31  Gotlänningens tryckeri  Visby    246
KURIREN (1921) 1961-11-25--1963-03-24  Tryckeriaktiebolaget Västkusten  Uddevalla    247
HALMSTADNYTT (1961) 1961-12-15--1962-08-15  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    248
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1962-01-02--1986-11-17  Bjurström & Co boktryckeri  Ystad    249
REFORMATORN (1887) 1962-01-14--1965-03-28  Eklunds & Vasatryck  Stockholm    250
VÄSTSVERIGE (1953) 1962-01-15--1962-02-15  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    251
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1962-01-31--1963-12-28  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    252
VÄSTSVERIGE (1953) 1962-03-15--1962-03-15  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    253
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1962-04-06--1974-08-16  Tryckeri AB Beckasinen  Kalmar    254
VÄSTSVERIGE (1953) 1962-04-15--1964-02-28  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    255
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1962-05-24--1965-11-11  Svenska förlagstryckeriet  Lund    256
NORDHALLAND (1883) 1962-06-15--1964-03-26  Kungstryck AB  Kungsbacka    257
RLF-TIDNINGEN (1938) 1962-07-12--1967-09-28  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    258
HALMSTADNYTT (1961) 1962-08-24--1962-08-24  ingen uppgift      259
HALMSTADNYTT (1961) 1962-08-31--1962-12-05  Svenska förlagstryckeriet  Lund    260
VÄSTRA STAN (1963) 1962-10-15--1962-12-15  Svenska förlagstryckeriet  Lund  avser numren 8 och 9  261
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1962-11-01--1973-12-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    262
ÖSTGÖTEN (1874) 1962-11-07--1966-02-19  AB Östgötatryck  Norrköping    263
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1962-11-08--1966-12-31  Gotlänningens tryckeri aktiebolag  Visby    264
MOTALA TIDNING (1926) 1962-11-09--1964-07-21  Motala tidnings tryckeri aktiebolag  Motala    265
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-11-28--1963-12-28  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    266
ÖSTRA STAN (1962) 1962-12-01--1962-12-08  Svenska förlagstryckeriet  Lund    267
ÖSTRA STAN (1962) 1962-12-15--1964-03-25  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    268

Sidan skapad Fri Mar 01 21:41:17 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond