Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1908-01-01- -1908-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  1
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    2
APPELL (1907) 1907-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk    3
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    6
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  7
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    8
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  9
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  10
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  11
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    12
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  13
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  14
BOGESUND (1907) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-16, SKAT,SVAT  15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  16
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  17
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  18
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-14, SKAT, SVAT  19
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  20
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    21
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    22
BRAVO (1906) 1906-01-01--1908-12-31  opolitisk  T 1906-11-10  23
DAGENS NYHETER (1864) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  24
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  25
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1908-01-01--1908-12-31  konservativ  SKAT  26
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  27
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1906-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  28
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    29
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  30
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    31
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  SKAT  32
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  33
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  34
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  35
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  36
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  37
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    38
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  39
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  40
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  41
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    42
FÖRSTADSBLADET (1905) 1908-01-25--1908-05-08  opolitisk  "vill ej blifva någon partitidning"; "fri och självständig"; T 1908-01-25  43
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  44
GEFLEPOSTEN (1864) 1908-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT, SKAT  45
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  46
GOTLÄNNINGEN (1884) 1906-01-01--1908-12-31  moderat höger  SKAT  47
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  48
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    49
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal    50
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT 1908, 1911  51
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  52
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    53
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-01-01--1909-12-31  frisinnad  Tollin, samt i T: 1907-11-09 "i en veckotidning med Göteborgs-Bladets sannt frisinnade wig-wam program"  54
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  55
HALLAND (1876) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  56
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  57
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  58
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  59
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    60
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  61
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  62
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  moderat    63
HJO TIDNING (1885) 1908-01-01--1908-12-31  höger  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  64
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  65
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  66
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  67
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1908--1912  68
HVETLANDA TIDNING (1873) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1906, 1910  69
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  70
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    71
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  72
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  73
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  SVAT 1907, SKAT 1908  74
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  75
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  76
KALMAR (1864) 1908-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT  77
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  78
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  79
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1908-01-01--1908-12-31  oberoende  80
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1906-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1906--1908  81
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1908  82
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  83
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  84
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    85
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  86
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    87
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  88
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    89
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  90
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1908-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  91
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  92
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  93
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  94
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-01--1909-12-31  moderat konservativ  Uppgiften gäller huvudeditionen Vernamoposten  95
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  96
LJUSDALS TIDNING (1896) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  97
LYSEKILSKURIREN (1901) 1908-01-01--1909-12-31  radikal  Tollin, SVAT  98
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-01-01--1910-12-31  moderat  T: 1907-10-12  99
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  100
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  101
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  102
MELLERUDS TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  103
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  104
MOTALA TIDNING (1868) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  105
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  106
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  107
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  108
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  109
NERKINGEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  Tollin. " Småbruket, egna hem och sociala frågor bedömas utan socialistiskt partisinne och ensidig samhällskritik." 1907-01-15 T.  110
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  111
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1908-01-01--1908-12-31  moderat konservativ  SKAT  112
NORRA SKÅNE (1900) 1908-01-01--1908-12-31  frisinnad men landtmannavänlig  113
NORRA SKÅNE (1900) 1908-01-01--1909-12-31  frisinnad  SKAT  114
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  115
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT, 1908, 1910, 1912  116
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  117
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  118
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  119
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  120
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  121
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  122
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  123
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    124
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  125
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  126
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  127
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    128
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  129
NYNÄSBLADET (1908) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  T. 1908-01-04  130
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  131
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    132
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1908-01-01--1908-12-31  radikal  SKAT  133
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  134
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908  135
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  136
ROSLAGSBLADET (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    137
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  138
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  139
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  140
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  141
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-01-01--1910-12-31  politiskt neutral  enl tidningen 1907-06-21  142
SKARA TIDNING (1863) 1908-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad    143
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    144
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  145
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1908-12-31  frisinnad  T 1905-12-01; SKAT 1908  146
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  147
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1908-01-01--1908-12-31  höger    148
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1908-01-01--1908-12-31  höger    149
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-01-01--1910-12-31  frisinnad    150
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    151
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  152
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  153
SMÅLANDS NYHETER (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  154
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  155
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  156
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  157
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  158
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    159
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1906-01-01--1909-12-31  moderat liberal  Tollin  160
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  161
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1906-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  162
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  163
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  164
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-01-01--1909-12-31  frisinnad    165
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  166
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    167
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  168
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1913-12-31  obunden  "utanför all partipolitik" T: 1909-01-07  169
SYDHALLAND (1893) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T  170
SÄTERS TIDNING (1907) 1908-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; liberal GUM 1911  171
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  172
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  173
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  174
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1908-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  175
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  176
SÖDERTÄLJEKURIREN (1908) 1908-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk  177
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  178
SÖDERTÖRNS FOLKBLAD (1908) 1908-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk  Tollin  179
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  180
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1908-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1908  181
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  182
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  183
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  184
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  185
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   186
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  187
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  188
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    189
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    190
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    191
TROSATIDNINGEN (1896) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  192
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  193
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  194
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  195
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  196
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  197
VECKOPARAD (1907) 1907-01-01--1908-12-31  höger  T 1908-09-20  198
VECKOREVYEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  "ett organ för de som hysa frisinnade åsikter" T: 1906-02-10  199
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  200
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    201
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  202
WESTERBOTTEN (1870) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910  203
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  204
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  205
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    206
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    207
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  208
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  209
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    210
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    211
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  212
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk    213
VÄRMLANDSBERG (1906) 1908-01-01--1908-12-31  moderat    214
VÄRNAMOBLADET (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  T, 1908-11-13  215
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat liberal  T 1908-11-27  216
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  217
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  218
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  219
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    220
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    221
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat konservativ  T 1908-01-02  222
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    223
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    224
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    225
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    226
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    227
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    228
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  229
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  230
ÅDALENS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    231
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  232
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1912-12-31  opartisk  "opartiskt refererande hålla sina läsare i kännedom om hvad som händer och sker", T 1908-11-14  233
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  234
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    235
ÖLANDSPOSTEN (1906) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  T 1908-01-01  236
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  237
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  238
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  239
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  240
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  241
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  242
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  243
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  244
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  245
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1908-01-04--1908-01-04  oberoende  246

Sidan skapad Sun Mar 03 01:06:09 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond