Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1956-01-01- -1956-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    1
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    2
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  3
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  4
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    5
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    6
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    7
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    8
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  9
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  10
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  11
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    12
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    13
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  14
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  15
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  16
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    17
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    18
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    19
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    20
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  21
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    22
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  23
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  24
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    25
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  26
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  27
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  28
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  29
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    30
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    31
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    32
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  33
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  34
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    35
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  36
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  37
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    38
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    39
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  40
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    41
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  42
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    43
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  44
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  45
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  46
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    47
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  48
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  49
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  50
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    51
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  52
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  53
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  54
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  55
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    56
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    57
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  58
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  59
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  60
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1925-01-01--1956-12-31  liberal  SVAT 1925--1945, TS 1946--1956 + T  61
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  62
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    63
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  64
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    65
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    66
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1927-01-06--1956-12-31  bondeförbundet    67
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    68
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  69
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    70
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  71
ÖLANDSBLADET (1868) 1929-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    72
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  73
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  74
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    75
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  76
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  77
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    78
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    79
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  80
BRAND (1898) 1934-01-01--1956-12-31  anarkistisk    81
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    82
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    83
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  84
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    85
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  86
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    87
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  88
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  89
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  90
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    91
HANDELSBLADET (1936) 1936-01-01--1958-12-31  opolitisk    92
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    93
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  94
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  95
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  96
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  97
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  98
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    99
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    100
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  101
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    102
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  103
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  104
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  105
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1937-01-01--1956-12-31  höger    106
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1937-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  107
GOTLÄNNINGEN (1884) 1937-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT, USTT  108
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-01--1958-12-31  folkpartistisk    109
SKARA TIDNING (1863) 1937-01-01--1959-12-31  folkpartistisk    110
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  111
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  112
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  113
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  114
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    115
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  116
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk    117
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-01-01--1956-12-31  kommunistisk  Tollin  118
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  119
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  120
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1956-12-31  kommunistisk    121
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1957-12-31  kommunistisk    122
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    123
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  124
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    125
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1942-01-01--1956-12-31  folkpartistisk  TS  126
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1942-01-01--1956-12-31  höger  TS  127
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    128
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk  SVAT  129
NORRA SKÅNE (1900) 1943-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT; TS  130
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin, T: 1943-01-01  131
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  132
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-01-01--1957-12-31  oberoende  enl provnr 1  133
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    134
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  T, t.ex 1944-01-04 och 1957-12-31  135
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  kommunistisk  Tollin  136
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-01-01--1957-12-31  socialistisk  137
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    138
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    139
FOLKVILJAN (1942) 1945-01-01--1956-12-31  socialistisk  SVAT 1945, 1948, 1953--1956. Observera att "modertidningen" Ny dag är kommunistisk under hela ovanstående perioden.  140
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  1945--1946 TS; 1945--1957 SVAT  141
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-01--1959-12-31  höger  SVAT 1945, TS 1946--1959  142
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  143
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  144
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    145
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    146
DALABYGDEN (1946) 1946-01-01--1957-12-31  bondeförbundet  SVAT  147
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    148
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-01-01--1956-12-31  socialdemokratisk    149
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    150
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  151
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  152
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  153
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1948-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    154
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1948-01-01--1957-12-31  folkpartistisk  TS  155
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  1948-1955 SVAT  156
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1948-01-01--1957-12-31  opolitisk  SVAT 1948, 1950-1957.  157
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1948-01-01--1958-12-31  höger  TS  158
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1948-01-01--1958-12-31  höger  SVAT 1948, TS 1949--1958  159
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-01--1958-12-31  höger  Tollin  160
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    161
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    162
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  163
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    164
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  165
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  166
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  167
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  168
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    169
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    170
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    171
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    172
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  173
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  174
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  175
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    176
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    177
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  178
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  179
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  180
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  181
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  182
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  183
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1957-12-31  bondeförbundet    184
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  TS. Enligt Tollin 1949-1957  185
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    186
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1949-01-01--1956-12-31  folkpartistisk    187
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1949-01-01--1956-12-31  konservativ  TS  188
LAHOLMS TIDNING (1931) 1949-01-01--1956-12-31  landsbygdspartistisk    189
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1949-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk  TS 1949--1957  190
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  191
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    192
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  193
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  194
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    195
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  196
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  197
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    198
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  199
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    200
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-01--1956-12-31  kommunistisk    201
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1950-01-01--1963-06-27  opolitisk    202
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    203
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    204
NORRLANDSFOLKET (1925) 1951-01-01--1958-12-31  folkpartistisk  T 1951-12-04, TS 1953--1958  205
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-01-01--1958-12-31  moderat  TS  206
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1951-01-01--1958-12-31  opolitisk  T 1951-11-15  207
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    208
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  209
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    210
AFTONPOSTEN (1951) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  211
UPSALA (1845) 1952-01-01--1956-12-31  höger  SVAT  212
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1952-01-01--1957-12-31  bondeförbundet    213
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1952-01-01--1957-12-31  höger  TS  214
HÄRJEDALEN (1944) 1952-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk  TS  215
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1952-01-01--1958-12-31  oavhängig    216
ARVIKA TIDNING (1884) 1952-01-01--1962-10-30  opolitisk    217
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    218
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1953-01-01--1957-12-31  bondeförbundare  TS 1953--1957  219
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1953-01-01--1957-12-31  landsbygdspartiet bondeförbundet  SVAT  220
HÄGERSTENS NYHETER (1953) 1953-01-01--1958-12-31  partipolitisk obunden  "rätten fåraldrig gömma sig under olika partivälden", "där aktning och rätt ej får trampas under fötterna i färggranna partilådor"  221
VARBERGS TIDNING (1953) 1953-01-01--1962-12-31  liberal  T 1953-11-20  222
FLENS DAGBLAD (1953) 1953-01-01--1963-12-31  liberal    223
ORUST-TJÖRN (1949) 1953-01-01--1963-12-31  moderat  SVAT (moderat eftersom den är edition till Lysekilsposten under denna tid)  224
VÄSTSVERIGE (1953) 1953-01-01--1964-12-31  höger    225
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1953-01-01--1970-12-31  obunden  T 1953-01-07. Möjligen ett tidigare startdatum.  226
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1954--1970  227
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1954-01-01--1958-12-31  landsbygdspartiet bondeförbundet  SVAT 1954-1958  228
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1954-01-01--1969-12-31  höger  TS  229
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--  Socialdemokratisk    230
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--2010-12-31  opolitisk    231
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-01-01--  liberal    232
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1955-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    233
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-01-01--1956-12-31  opolitisk  234
VIMMERBY TIDNING (1884) 1955-01-01--1957-12-31  landsbygdspartiet    235
KINDAPOSTEN (1894) 1955-01-01--1957-12-31  landsbygdspartistisk    236
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1955-01-01--1963-11-29  politiskt neutral  SAT  237
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1955-01-01--1968-12-31  moderat  TS-Boken  238
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-01-01--1969-12-31  höger  TS 1955--1969  239
SIGTUNABYGDEN (1928) 1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin  240
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1955-01-01--1982-12-31  borgerlig  TS 1955--1969, SVAT 1970--1982  241
VÄSTERORT (1955) 1955-01-01--1987-12-31  opolitisk  242
DAGBLADET (1955) 1955-01-01--2015-02-28  socialdemokratisk  SVAT 1955-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  243
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1956-01-01--1957-12-31  frisinnad  SVAT  244
HALLANDS DAGBLAD (1955) 1956-01-01--1958-12-31  höger    245
LÄNSNYTT (1956) 1956-01-01--1962-12-31  höger  SVAT, Tollin  246
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1956-01-01--1962-12-31  oberoende  T + 1957--1962  247
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1956-01-01--1971-12-31  höger  TS, SVAT  248
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1956-01-01--1975-12-31  liberal    249
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1956-01-01--1996-12-31  centerpartistisk    250
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1956--1970  251

Sidan skapad Tue Feb 27 00:53:37 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond