Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1908-01-01- -1908-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  2
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    3
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  5
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  6
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    7
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    8
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  9
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  10
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  11
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  12
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    13
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  14
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  15
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  16
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  17
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  18
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  19
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  20
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  21
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    22
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  23
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  24
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    25
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    26
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  27
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    28
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  29
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  30
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  31
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  32
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  33
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    34
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  35
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  36
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    37
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  38
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    39
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  40
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  41
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    42
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  43
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    44
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    45
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  46
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    47
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  48
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  49
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  50
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    51
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    52
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  53
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    54
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  55
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    56
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  57
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    58
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  59
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  60
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  61
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  62
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  63
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    64
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  65
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    66
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    67
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    68
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  69
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  70
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  71
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  72
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    73
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    74
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    75
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  76
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  77
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    78
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  79
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1908-12-31  frisinnad  T 1905-12-01; SKAT 1908  80
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal    81
SYDHALLAND (1893) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T  82
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  83
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  84
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  85
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  86
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    87
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  88
MOTALA TIDNING (1868) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  89
NERKINGEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  Tollin. " Småbruket, egna hem och sociala frågor bedömas utan socialistiskt partisinne och ensidig samhällskritik." 1907-01-15 T.  90
VECKOREVYEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  "ett organ för de som hysa frisinnade åsikter" T: 1906-02-10  91
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908  92
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  93
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  94
GOTLÄNNINGEN (1884) 1906-01-01--1908-12-31  moderat höger  SKAT  95
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1906-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1906--1908  96
BRAVO (1906) 1906-01-01--1908-12-31  opolitisk  T 1906-11-10  97
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  98
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-01-01--1909-12-31  frisinnad    99
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-01--1909-12-31  moderat konservativ  Uppgiften gäller huvudeditionen Vernamoposten  100
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1906-01-01--1909-12-31  moderat liberal  Tollin  101
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  102
LJUSDALS TIDNING (1896) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  103
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  104
HALLAND (1876) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  105
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  106
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  107
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1906-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  108
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  109
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  110
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  111
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  112
HVETLANDA TIDNING (1873) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1906, 1910  113
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  114
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk    115
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1906-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  116
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  117
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  118
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  119
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  120
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  121
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  122
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  123
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  124
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  125
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  126
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  127
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  128
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  129
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  130
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  131
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  132
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  133
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  134
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  135
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   136
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  137
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  138
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  139
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  140
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    141
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  142
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  143
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  144
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  145
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    146
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  147
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  148
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  149
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  150
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  151
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  152
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  153
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    154
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  155
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  156
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  157
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  158
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  159
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    160
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    161
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    162
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    163
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    164
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  SVAT 1907, SKAT 1908  165
ROSLAGSBLADET (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    166
SMÅLANDS NYHETER (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  167
ÅDALENS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    168
VECKOPARAD (1907) 1907-01-01--1908-12-31  höger  T 1908-09-20  169
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  moderat    170
APPELL (1907) 1907-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk    171
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-01-01--1909-12-31  frisinnad  Tollin, samt i T: 1907-11-09 "i en veckotidning med Göteborgs-Bladets sannt frisinnade wig-wam program"  172
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-01-01--1910-12-31  frisinnad    173
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-01-01--1910-12-31  moderat  T: 1907-10-12  174
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-01-01--1910-12-31  politiskt neutral  enl tidningen 1907-06-21  175
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  176
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  177
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  178
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  179
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  180
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    181
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1908-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1908  182
NORRA SKÅNE (1900) 1908-01-01--1908-12-31  frisinnad men landtmannavänlig  183
HJO TIDNING (1885) 1908-01-01--1908-12-31  höger  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  184
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1908-01-01--1908-12-31  höger    185
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1908-01-01--1908-12-31  höger    186
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1908-01-01--1908-12-31  konservativ  SKAT  187
KALMAR (1864) 1908-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT  188
VÄRMLANDSBERG (1906) 1908-01-01--1908-12-31  moderat    189
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  SKAT  190
VÄRNAMOBLADET (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  T, 1908-11-13  191
ÖLANDSPOSTEN (1906) 1908-01-01--1908-12-31  moderat frisinnad  T 1908-01-01  192
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1908-01-01--1908-12-31  moderat konservativ  SKAT  193
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat konservativ  T 1908-01-02  194
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1908  195
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-01-01--1908-12-31  moderat liberal  T 1908-11-27  196
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1908-01-01--1908-12-31  oberoende  197
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1908-01-01--1908-12-31  radikal  SKAT  198
SÖDERTÄLJEKURIREN (1908) 1908-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk  199
SÖDERTÖRNS FOLKBLAD (1908) 1908-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk  Tollin  200
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  201
NORRA SKÅNE (1900) 1908-01-01--1909-12-31  frisinnad  SKAT  202
LYSEKILSKURIREN (1901) 1908-01-01--1909-12-31  radikal  Tollin, SVAT  203
DAGENS NYHETER (1864) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  204
MELLERUDS TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT  205
NYNÄSBLADET (1908) 1908-01-01--1910-12-31  frisinnad  T. 1908-01-04  206
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  207
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  208
TROSATIDNINGEN (1896) 1908-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910  209
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  210
WESTERBOTTEN (1870) 1908-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910  211
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1908-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  212
SÄTERS TIDNING (1907) 1908-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; liberal GUM 1911  213
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-01-01--1911-12-31  moderat  SKAT 1908, 1911  214
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1908-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  215
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1908--1912  216
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1908-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT, 1908, 1910, 1912  217
BOGESUND (1907) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-16, SKAT,SVAT  218
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1912-12-31  liberal  T1908-12-14, SKAT, SVAT  219
SKARA TIDNING (1863) 1908-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad    220
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1912-12-31  opartisk  "opartiskt refererande hålla sina läsare i kännedom om hvad som händer och sker", T 1908-11-14  221
GEFLEPOSTEN (1864) 1908-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  SVAT, SKAT  222
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1913-12-31  obunden  "utanför all partipolitik" T: 1909-01-07  223
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  224
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  225
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  226
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    227
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  228
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  229
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  230
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    231
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    232
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  233
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  234
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  235
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  236
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  237
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  238
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    239
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  240
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    241
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  242
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  243
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  244
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1908-01-04--1908-01-04  oberoende  245
FÖRSTADSBLADET (1905) 1908-01-25--1908-05-08  opolitisk  "vill ej blifva någon partitidning"; "fri och självständig"; T 1908-01-25  246

Sidan skapad Sun Mar 03 00:33:29 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond