Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1906-01-01- -1906-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1906-01-01--1906-12-31  155000  halvveckouppl.    SKAT, SVAT  1
AFTONBLADET (1830) 1906-01-01--1906-12-31  35000      SKAT  2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1906-01-01--1906-12-31  1200      SKAT  3
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1906-02-01--1906-02-01  16636    P,   T 1906-02-03  4
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1906-01-01--1906-12-31  6000    B,   SKAT  5
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1906-01-01--1906-12-31  7500    B,   SKAT  6
ARBETARBLADET (1902) 1906-01-01--1906-12-31  8000      SKAT  7
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1906-01-01--1906-12-31  3500      SKAT  8
ARBETET (1887) 1906-01-01--1906-12-31  24850      Uhlén 1937, s.218  9
ARBOGA TIDNING (1881) 1906-01-01--1906-12-31  4100        10
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1906-01-01--1906-12-31  2400      T 1906-12-21  11
AVESTA TIDNING (1882) 1906-01-01--1906-12-31  2200      SKAT  12
BAROMETERN (1841) 1906-01-01--1906-12-31  5600      SKAT 1906  13
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1906-01-01--1906-12-31  1600      SKAT  14
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1906-02-07--1906-02-07  1227      T 1906-02-07 (885 postupplaga, 342 stadsupplaga)  15
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT 1906  16
BLEKINGE LÄNS TIDNING HVARANNANDAGSUPPLAGAN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  500      SKAT 1906  17
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1906-01-01--1906-12-31  6850      SKAT  18
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SVAT i annons  19
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SVAT  20
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1906-12-31  3500      SKAT  21
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  3000      SKAT  22
BRAND (1898) 1906-01-01--1906-12-31  15000      SKAT  23
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1906-01-01--1906-12-31  5800      SKAT 1906  24
DAGEN (1896) 1906-01-01--1906-12-31  30000      SKAT  25
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1906-01-01--1906-12-31  11100      SKAT  26
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1906-01-01--1906-12-31  4000      Eg. >4000, inklusive Åsbo Häraders Tidning. SVAT 1906  27
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1906-01-01--1906-12-31  1000      SKAT  28
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1906-01-01--1906-12-31  10500      SVAT  29
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1906-12-31  3200      SKAT  30
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  31
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1906-01-01--1906-12-31  5200      SKAT  32
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1906-12-31  4000      SKAT  33
FALUKURIREN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  3448    P,   T 1906-12-07  34
FALUKURIREN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  4300      SKAT-register  35
FALUKURIREN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT/SVAT-annons  36
FALUKURIREN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  5400    B,   T 1906-12-07  37
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1906-01-01--1906-12-31  1700      SKAT  38
FOLKBLADET (1894) 1906-01-01--1906-12-31  5500      SKAT  39
FOLKET (1906) 1906-01-01--1906-12-31  7000      40
FÄDERNESLANDET (1852) 1906-01-01--1906-12-31  27500      SKAT  41
GEFLE DAGBLAD (1895) 1906-01-01--1906-12-31  9000      SKAT  42
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1906-12-31  5300      SKAT 1906  43
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1906-12-31  5500      SVAT 1907 i annons  44
GOTLÄNNINGEN (1884) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SKAT  45
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1906-01-01--1906-12-31  23150      SKAT  46
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1906-01-01--1906-12-31  29000      SVAT i annons  47
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1906-01-01--1906-12-31  29000      SKAT  48
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1906-12-31  26500      SKAT  49
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT  50
HALLAND (1876) 1906-01-01--1906-12-31  3800      SKAT  51
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1906-12-31  2400      SKAT  52
HALLANDSPOSTEN (1857) 1906-01-01--1906-12-31  3000      SKAT  53
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  3500      SKAT  54
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1906-01-01--1906-12-31  13500      SKAT 1906  55
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SKAT 1906  56
HEMMETS VÄN (1898) 1906-01-01--1906-12-31  2100      SKAT  57
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1906-01-01--1906-12-31  469    P,   Norra Skåne 1924 12 06  58
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1906-12-31  3700      SVAT  59
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1906-01-01--1906-12-31  1500      Tollin  60
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1906-01-01--1906-12-31  1500      SKAT  61
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1906-01-01--1906-12-31  1400      SKAT 1906  62
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1906-12-31  1500      SKAT  63
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SKAT  64
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1906-01-01--1906-12-31  3800      SKAT  65
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1906-12-31  4600      SKAT  66
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1906-12-31  7850      SKAT  67
KALMAR (1864) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  68
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1906-12-31  3500    B,   SKAT 1906  69
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1906-12-31  4250      SKAT 1906  70
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SKAT i annons  71
KINDAPOSTEN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  1200      SVAT  72
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-01-01--1906-12-31  2200      SKAT  73
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1906-01-01--1906-12-31  3000    B,   SKAT  74
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1906-01-01--1906-12-31  1700      SKAT  75
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1906-01-01--1906-12-31  3000      SVAT  76
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SKAT 1906.  77
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  1000      78
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SKAT  79
LYSEKILSKURIREN (1901) 1906-01-01--1906-12-31  2200      SKAT  80
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  3000      T: 1906-09-27  81
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1906-12-31  2600      TOLLIN: "okontrollerad"  82
LÖRDAGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT  83
LÖRDAGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  14000      T 1906-11-03--24  84
LÖRDAGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  15000      T 1906-12-01: "upplaga genom posten"  85
LÖRDAGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  16000      T 1906-12-08--29: "upplaga genom posten"  86
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1906-01-01--1906-12-31  400      SKAT  87
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SKAT  88
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1906-12-31  2300      SKAT 1906  89
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1906-12-31  6200      SVAT  90
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1906-12-31  6200      SKAT  91
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SKAT  92
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SKAT  93
NERKINGEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  1000      T 1906-12-14  94
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1906-01-01--1906-12-31  5500      SKAT  95
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1906-12-31  3000      T: 1906-08-11 "ca 3000"  96
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1906-01-01--1906-12-31  7500      T 1906-12-13  97
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1906-01-01--1906-12-31  2800      SKAT  98
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1906-01-01--1906-12-31  4000      SKAT  99
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1906-01-01--1906-12-31  2500  veckouppl.    SKAT  100
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1906-01-01--1906-12-31  6500  dagl. uppl.    SKAT  101
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  102
NORRKÖPINGS AFTONBLAD (1906) 1906-01-01--1906-12-31  4000      T 1906-12-05  103
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT  104
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  12000      T 1916-04-01. Uppgiften gäller för september.  105
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  106
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  2300      SKAT  107
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  108
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1906-01-01--1906-12-31  8200        109
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  110
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1906-01-01--1906-12-31  10000        111
REFORMATORN (1887) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT  112
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-01-01--1906-12-31  1000    B,   SKAT 1906  113
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1906-12-31  2150      SKAT  114
SALA ALLEHANDA (1880) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  115
SEFFLE NYHETER (1903) 1906-01-01--1906-12-31  1100      SKAT  116
SIGNALEN (1900) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT, 8000 enl. T: 1906-12-28  117
SILJAN (1905) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  118
SKARA TIDNING (1863) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  119
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1906-01-01--1906-12-31  19000      SKAT  120
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SKAT  121
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1906-12-31  3000      SKAT  122
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1906-01-01--1906-12-31  2500        123
SKÅNES NYHETER (1905) 1906-01-01--1906-12-31  3337    P,   Uppgiften gäller 1906-03-15. T 1906-03-26  124
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1906-01-01--1906-12-31  5000        125
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1906-01-01--1906-12-31  61000      SKAT  126
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT 1906  127
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  128
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1906-01-01--1906-12-31  7200      SKAT  129
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1906-01-01--1906-12-31  14800      SKAT  130
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1906-12-31  4000      SKAT 1908 i annons (1 mars)  131
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SVAT 1907; SKAT 1908 i annons (1 december)  132
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1906-01-01--1906-12-31  21000      SKAT  133
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1906-01-01--1906-12-31  15000      SKAT  134
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1906-01-01--1906-12-31  130000      SKAT  135
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1906-01-01--1906-12-31  1500      SVAT i annons  136
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1906-01-01--1906-12-31  1900      SKAT  137
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1906-01-01--1906-12-31  9000      SKAT  138
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1906-12-31  7000      SKAT  139
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1906-12-31  35000      SKAT  140
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1906-01-01--1906-12-31  7000      SKAT 1906  141
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1906-01-01--1906-12-31  8000      142
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1906-01-01--1906-12-31  25000      SKAT  143
SVENSKA POSTEN (1873) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT 1906  144
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS & INDUSTRITIDNING (1906) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SVAT  145
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SKAT  146
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1906-12-31  4300      SKAT  147
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SVAT  148
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1906-01-01--1906-12-31  3000      SKAT  149
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  150
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1906-01-01--1906-12-31  4800      SVAT (4500-5200 ex.)  151
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1906-01-01--1906-12-31  7500      SKAT  152
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1906-01-01--1906-12-31  7000      SVAT  153
TIDAHOLMS TIDNING (1904) 1906-01-01--1906-12-31  700      "(okontr.)" , Tollin  154
TIERPSPOSTEN (1892) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SVAT  155
TJUSTS TIDNING (1886) 1906-01-01--1906-12-31  600      SKAT  156
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1906-12-31  1600        157
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1906-01-01--1906-12-31  850      SKAT  158
TRIUMF (1891) 1906-01-01--1906-12-31  25000      SVAT  159
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  160
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1906-12-31  2800      SKAT  161
UPLANDSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  5000      Uplands-posten 1906-01-02  162
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1906-01-01--1906-12-31  3300      Tollin  163
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1906-01-01--1906-12-31  3335      SKAT  164
VASATIDNINGEN (1906) 1906-01-01--1906-12-31  7000      T: 1906-01-04  165
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1906-01-01--1906-12-31  300      SKAT  166
WERMLÄNDINGEN (1880) 1906-01-01--1906-12-31  3200      SKAT  167
VERNAMOPOSTEN (1899) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  168
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  169
WESTGÖTEN (1888) 1906-01-01--1906-12-31  8391    P,   Borås tidning 1906-04-09  170
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  171
VETLANDAPOSTEN (1893) 1906-01-01--1906-12-31  4600      SKAT  172
VIMMERBY TIDNING (1884) 1906-01-01--1906-12-31  2500      SVAT  173
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1906-12-31  5400      SKAT  174
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1906-01-01--1906-12-31  8000      SVAT  175
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1906-01-01--1906-12-31  4500      SKAT  176
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1906-01-01--1906-12-31  4200      SKAT  177
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1906-01-01--1906-12-31  1600      SKAT  178
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1906-12-31  900      T 1955-12-13  179
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  180
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  300      SKAT  181
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  500      SKAT  182
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  700      SKAT  183
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  1000      SKAT  184
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  4000  halvveckoupplagan    SKAT  185
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SKAT 1906  186
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1906-01-01--1906-12-31  4500      T 1906-08-14  187
ÖREBROKURIREN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT  188
ÖREBROKURIREN (1902) 1906-01-01--1906-12-31  5400      SVAT  189
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1906-12-31  3200      SKAT  190
ÖSTERGYLLEN (1903) 1906-01-01--1906-12-31  2000      SKAT  191
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1906-12-31  5500      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  192
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1906-12-31  5500      SKAT  193
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1906-01-01--1906-12-31  5000      SKAT, Tollin  194
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1906-01-01--1906-12-31  7000      195
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1906-12-31  4200      SKAT  196
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT  197
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1906-01-01--1906-12-31  10100      SVAT i annons  198
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1906-01-01--1906-12-31  2250      Skat 1906  199
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1906-01-01--1906-12-31  1000      SKAT  200
ÖSTGÖTEN (1874) 1906-01-01--1906-12-31  10000      SKAT  201
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SKAT  202
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1906-01-01--1906-12-31  6000      SVAT  203

Sidan skapad Thu Feb 29 20:32:31 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond