Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1964-01-01- -1964-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1940-10-15--1988-08-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET (1830) 1964-04-20--1995-06-30  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    2
AFTONBLADET (1830) 1964-07-02--1982-05-01  Tryckeri AB Framtiden  Malmö    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1953-10-03--1968-12-21  Norra skånes tryckeri   Hässleholm    5
ANNONSBLADET (1960) 1963-01-02--1972-08-31  Helsingborgs dagblad AB  Hälsingborg    6
ARBETARBLADET (1902) 1937-08-30--2003-10-31  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    7
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    8
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1958-04-02--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    9
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    10
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    11
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    12
ARIEL (1938) 1958-01-18--1965-03-26  Sjuhäradsbygdens tryckeri  Borås    13
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    14
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    15
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    16
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1951-01-02--1973-12-28  Dalslänningens boktryckeri  Bengtsfors    17
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1955-02-02--1972-09-01  Bergslagspostens tidning & boktryckeri, C. Ljung & c:o  Lindesberg    18
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    19
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1947-07-11--1973-10-12  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    20
BOHUSKUSTEN (1947) 1952-01-15--1964-11-15  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    21
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1975-08-21  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  22
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  23
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    24
BRODERSKAP (1928) 1939-01-07--1972-12-22  A.-B.Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm  25
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    26
DAGBLADET (1955) 1955-01-03--1971-10-04  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    27
DAGEN (1945) 1947-10-23--1968-10-12  AB Godvils tryckeri  Stockholm  I samband med byte av tryckeri från Evangelipress i Örebro till Godvill i Stockholm trycktes 1947-10-23 två utgåvor av tidningen, en på vardera tryckeriet.  28
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    29
DALABYGDEN (1946) 1958-01-10--1974-09-27  Tryckcentralen  Örebro    30
DALADEMOKRATEN (1918) 1947-04-09--2013-03-12  Aktiebolaget Dalademokratens tryckeri  Falun    31
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-30--1966-06-30  Falukurirens tryckeri  Falun    32
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    33
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    34
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    35
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1954-09-30--2001-01-31  Enköpingspostens aktiebolag  Enköping    36
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    37
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1986-09-02  Dagens Nyheters tryckeri  Stockholm    38
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1963-09-30--1992-02-24  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    39
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    40
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  41
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    42
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--1971-04-28  Filipstads Tryckeri AB  Filipstad    43
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-09-18--1970-02-15  Tryckcentralen  Örebro    44
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-12-01--1964-10-17  Västmanlands Folkblad aktiebolag  Västerås    45
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1964-10-19--1966-04-30  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    46
FOLKET (1906) 1960-05-03--1982-09-30  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    47
FREDEN (1928) 1963-04-10--1975-11-15  Sörmlands Grafiska aktiebolag  Katrineholm    48
FRIA ORD (1952) 1961-01-07--1979-12-22  Tryckeriaktiebolaget Uniprint  Stockholm    49
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1959-12-01--1972-11-11  Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    50
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    51
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    52
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1962-11-08--1966-12-31  Gotlänningens tryckeri aktiebolag  Visby    53
GOTLÄNNINGEN (1884) 1961-11-04--1966-12-31  Gotlänningens tryckeri  Visby    54
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    55
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1972-08-13  Göteborgs Handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    56
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    57
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1961-02-17--1970-02-13  Mölndalstryckeriet AB  Mölndal    58
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    59
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    60
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    61
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1961-02-24--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    62
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-04-17--1964-04-24  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    63
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-04-30--1964-05-09  ingen uppgift      64
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-05-15--1964-05-29  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    65
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-06-18--1969-02-14  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    66
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    67
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    68
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  69
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1946-03-30--2000-06-19  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    70
HEMMETS VÄN (1898) 1945-04-26--1965-12-30  Evangeliipress  Örebro    71
HEMORT (1964) 1964-03-25--1965-03-11  Tryckeri-A-B Örebro-kuriren  Örebro    72
HISINGSBLADET (1960) 1960-02-05--1964-03-25  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    73
HISINGSBLADET (1960) 1964-04-09--1969-02-13  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    74
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    75
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    76
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamns-kurirens tryckeri  Söderhamn    77
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--2001-09-15  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    78
HÄRJEDALEN (1944) 1947-10-31--1981-02-05  Aktiebolaget Härjedalens tryckeri  Sveg    79
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1956-01-01--1981-12-31  AB Nordvästra Skånes tidningar  Helsingborg  Uppgift om tryckort från trycklistor  80
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  81
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    82
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    83
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    84
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    85
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1962-04-06--1974-08-16  Tryckeri AB Beckasinen  Kalmar    86
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1964-04-15--1964-08-15  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    87
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1964-10-15--1966-04-15  Ekblads  Västervik    88
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-04-03--1969-11-02  Aktiebolag Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    89
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    90
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    91
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebrokuriren  Örebro    92
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    93
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    94
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-03--1992-01-02  Vimmerby tidnings- och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby    95
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1959-03-06--1965-11-04  Karlstads-Tidningens AB  Karlstad    96
KLIPPANS TIDNING (1938) 1949-11-15--1984-03-12  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm    97
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-08-20--1969-02-13  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    98
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    99
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1964-11-02--1986-09-30  Södra Sveriges tidningars tryckeri  Kristianstad    100
KRONOBERGAREN (1934) 1948-10-07--1984-09-11  Tryckeriaktiebolaget Kronoberg  Växjö    101
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1961-02-24--1964-04-10  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    102
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1964-04-17--1969-02-14  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    103
KURIREN (1921) 1964-01-31--1964-12-04  Tryckeriaktiebolaget Västkusten  Uddevalla    104
KURIREN (1921) 1964-12-11--1965-01-22  Risbergs tryckeriaktiebolag  Uddevalla    105
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31  Sydsvenska dagbladets AB  Malmö    106
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    107
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1954-05-06--1981-12-29  AB Nordvästra skånes tidningars tryckeri  Helsingborg    108
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1963-01-04--1967-06-30  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    109
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1964-01-03--1978-03-30  Södertörns tryckeri aktiebolag  Södertälje    110
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1937-08-05--1998-02-05  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    111
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1964-01-03--1966-12-30  Svenska förlagstryckeriet  Lund    112
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    113
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    114
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  115
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1962-05-24--1965-11-11  Svenska förlagstryckeriet  Lund    116
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  117
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1992-11-19  Tryckcentralen  Örebro  118
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1990-09-19  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    119
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    120
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1947-12-16--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    121
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    122
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    123
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1964-11-02--1986-09-30  Södra Sveriges tidningars tryckeri  Kristianstad    124
MISSIONSBANERET (1921) 1964-01-02--1979-12-27  Tryckericentralen  Örebro    125
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    126
MOTALA TIDNING (1926) 1962-11-09--1964-07-21  Motala tidnings tryckeri aktiebolag  Motala    127
MOTALA TIDNING (1926) 1964-07-22--2002-09-30  Motala tidning aktiebolag  Motala    128
MÖLNDALSKURIREN (1958) 1964-04-09--1964-06-04  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    129
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1961-02-24--1964-04-03  Tryckeri AB framåt  Göteborg    130
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1964-04-10--1985-08-01  Aftonbladet  Göteborg    131
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1963-07-03--1989-08-30  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    132
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1954-09-16--1974-12-31  Länstidningens tryckeriaktiebolag  Örebro  Ingen uppgift i T. om tryckeri fr.o.m. 1975-01-02.  133
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    134
NORDHALLAND (1883) 1962-06-15--1964-03-26  Kungstryck AB  Kungsbacka    135
NORDHALLAND (1883) 1964-04-03--1991-11-05  NHV:s tryckeri  Kungsbacka    136
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    137
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1949-11-15--1989-02-13  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgiften gäller H-ed  138
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1960-04-01--1981-12-19  AB Nordvästra skånes tidningars tryckeri  Ängelholm    139
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    140
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  141
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1960-01-02--2009-12-31  Norra Västerbotten tidningsaktiebolag  Skellefteå    142
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    143
NORRBOTTNINGEN (1956) 1956-04-06--1965-12-18  Länstryckeriet  Luleå    144
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    145
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    146
NORRORT (1957) 1957-10-25--1978-12-29  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    147
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1943-12-02--1987-09-25  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå    148
NORRTELJE TIDNING (1880) 1950-10-31--1977-11-08  Norrtelje tidningsboktryckeri AB  Norrtälje    149
NY DAG (1930) 1938-01-11--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    150
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    151
NY TID (1892) 1964-04-17--1965-01-22  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    152
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  153
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1981-03-01  Lidköpings tryckeriaktiebolag  Lidköping    154
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    155
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    156
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--1965-09-11  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    157
OLOFSTRÖMS NYHETER (1963) 1963-12-02--1964-12-31  E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    158
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-09-22--  Tidn. Östra småland tr. A.B.  Kalmar  159
OXELÖSUNDS TIDNING (1960) 1960-11-15--  Tryckcentralen  Örebro    160
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1956-01-02--2003-03-01  Piteåtidningens aktiebolag  Piteå    161
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    162
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    163
REFORMATORN (1887) 1962-01-14--1965-03-28  Eklunds & Vasatryck  Stockholm    164
RLF-TIDNINGEN (1938) 1962-07-12--1967-09-28  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    165
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    166
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    167
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1957-01-04--1979-12-28  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    168
SIGTUNABYGDEN (1928) 1961-01-05--1968-11-06  Upsala Nya Tidning Nya aktiebolag tryckeri  Uppsala  osäkra datum  169
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1959-01-08--1991-12-19  Tryckcentralen  Örebro    170
SKARA TIDNING (1863) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeriaktiebolag  Skara    171
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    172
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeri aktiebolag  Skara    173
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1955-11-04--1982-12-31  Tryckcentralen  Örebro    174
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1981-03-16  Skaraborgstidningens tryckeri aktiebolag  Skövde    175
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1962-11-01--1973-12-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    176
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1938-12-01--1987-06-01  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    177
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    178
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1960-02-12--1976-10-22  Länstryckeriet  Jönköping    179
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    180
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    181
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--2003-12-31  Aktiebolaget Smålänningens tryckeri  Ljungby    182
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-10-06--1964-04-10  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    183
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1964-04-17--1964-05-09  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    184
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1964-05-15--1964-05-29  Göteborgs Handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    185
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1964-06-18--1969-02-14  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    186
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    187
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeri aktiebolag  Karlskoga    188
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1957-01-01--1975-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri  Eskilstuna    189
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  190
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1964-01-03--1978-12-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    191
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    192
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1961-02-28--1975-09-15  Itä-Hämeen Kirjapaino  Heinola    193
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1961-02-01--1970-06-24  Svenska Tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    194
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1958-10-03--1965-10-01  Aktiebolaget Godvil  Stockholm    195
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    196
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    197
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    198
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1942-05-17--1995-04-30  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    199
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1937-01-12--1973-10-15  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    200
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--1971-05-18  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle    201
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    202
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    203
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1953) 1953-05-05--  Södermanlands läns tidnings tryckeri   Nyköping    204
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    205
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  206
SÖDRA STAN (1963) 1963-10-31--1964-02-27  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg  d v s t o m nr 8  207
SÖDRA STAN (1963) 1964-04-09--1966-06-09  Aftonbladets tryckeri  Göteborg  d v s fr o m nr 10 (nr 9 saknas)  208
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    209
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    210
TORSBY TIDNING (1964) 1964-09-10--1965-11-18  Karlstads-Tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    211
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeri aktiebolag  Eksjö    212
TRANÅSPOSTEN (1918) 1963-02-04--1978-10-17  Tranåsposten AB tryckeri  Tranås    213
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    214
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    215
TROLLHÄTTAN (1906) 1937-08-10--1985-01-26  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    216
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1960-01-02--1967-03-03  Trosa tryckeri  Trosa  TA:s julnr. 1960 tryckt hos Gust. Österbergs tryckeri.  217
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    218
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    219
VAXHOLMSBLADET (1964) 1964-05-25--1964-12-17  Norrtelje Tidn. Boktr. AB  Norrtälje    220
VECKOPOSTEN (1868) 1957-12-05--1967-12-21  AB Godvil  Stockholm    221
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    222
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    223
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    224
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-03--1991-12-31  Vimmerby tidning och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby  Tryckeriuppgift? Förlagsuppgift?  225
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    226
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1972-12-29  AB Säffletidningens tryckeri  Säffle    227
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    228
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1973-12-26  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    229
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1958-01-02--1985-03-01  Tryckeriaktiebolaget City  Umeå    230
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    231
VÄSTERBYGDEN (1949) 1961-01-07--1971-08-27  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle  232
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    233
VÄSTERORT (1955) 1955-04-07--1974-10-09  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    234
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1952-11-22--1985-11-30  Tidn. Östra smålands tr. A.-B.  Kalmar    235
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    236
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    237
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    238
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-06-04--1969-02-13  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    239
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1960-01-14--1982-09-10  LT-Tryck  Västerås    240
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-09-30--1964-03-15  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    241
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1964-04-09--1969-02-13  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    242
VÄSTRA STAN (1963) 1963-02-15--1964-03-25  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg  datum för första numret 1963 beräknat  243
VÄSTRA STAN (1963) 1964-04-09--1969-02-13  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    244
VÄSTSVERIGE (1953) 1962-04-15--1964-02-28  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    245
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-10-01--1967-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    246
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1962-01-02--1986-11-17  Bjurström & Co boktryckeri  Ystad    247
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    248
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    249
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-10-16--1981-12-29  AB Nordvästra Skånes Tidningars tryckeri  Helsingborg    250
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-03-01--2006-10-31  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    251
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1958-04-12--1966-02-19  Östergötlands folkblads tryckeri (Aktiebolaget Östgötatryck)  Norrköping  TL  252
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    253
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    254
ÖSTGÖTEN (1874) 1962-11-07--1966-02-19  AB Östgötatryck  Norrköping    255
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1960-06-30--1964-12-30  Östh. Tidnings Tryckeri Aktiebolag  Östhammar    256
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1949-11-01--1978-09-22  Tidn. Östra smålands tryckeri A.B.  Kalmar    257
ÖSTRA STAN (1962) 1962-12-15--1964-03-25  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    258
ÖSTRA STAN (1962) 1964-04-09--1969-12-19  Aftonbladets tryckeri  Göteborg    259

Sidan skapad Sun Feb 25 04:15:59 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond