Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1972-01-01- -1972-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1966-01-02--1980-04-30  Fredriksson, Gunnar  chefred    1
AFTONBLADET (1830) 1971-02-01--1981-04-30  Sandberg, Gösta  chefred    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1966-11-07--2019-09-24  Michelsen, Bengt      3
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-24--1979-12-27  Hammar, Sven    Tituleras endast ansvarig utgivare i tidningen fr.o.m. 1975 08 28  4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1972-10-07--1974-03-24  Isacson, Birger      6
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31  Sommelius, Ove      7
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-01--1972-12-30  Möller, Yngve    1965-01-05--1972-12-30 politisk chefredaktör.  8
ARBETAREN (1922) 1969-01-03--1983-06-24  Uisk, Ahto  chefred    9
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1967-12-01--1974-09-27  Svensson, Ingemar  ansv.utg.  slutdatum okontrollerat  10
ARBETET (1887) 1961-01-02--1980-05-31  Nilsson, Frans      11
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30  Nilsson, Frans      12
ARBOGA TIDNING (1881) 1970-11-03--1972-09-29  Wallström, Tord      13
ARBOGA TIDNING (1881) 1972-10-02--1994-12-31  Östgren, Karl      14
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-19--1973-07-23  Borgström, George    Omkom 1973-07-24 genom drunkning.  15
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt  chefrdaktör    16
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      17
BAROMETERN (1841) 1972-06-19--1985-12-31  Westin, Olof      18
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      19
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1971-02-02--1991-07-31  Bloom, Hans      20
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1972-01-08--1975-04-11  Sjöberg, Stig    Först upptagen under rubriken "i redaktionen", sedan fr. o. m. 1974-12-13 under rubriken "redaktörer".  21
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1972-01-08--1977-12-16  Andersson, Arvid    Först upptagen under rubriken "i redaktionen", sedan fr. o. m. 1974-12-13 under rubriken "redaktörer". Fr. o. m. 1977-09-02 under rubriken "ledaravdelning".  22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1979-05-15  Jonsson, Eric O.      23
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      24
BORÅS TIDNING (1838) 1954-03-26--1974-03-31  Wärenstam, Tore G.      25
BRODERSKAP (1928) 1971-01-01--1974-01-03  Lundgren, Carl-Erik    "redaktion:" 1971-01-01--1971-09-10. Slutdatum osäkert. Enligt tidningen: 1974, Årg 46, nr 1.  26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl      27
DAGBLADET (1955) 1960-02-17--1973-02-28  Söderberg, Ewert      28
DAGEN (1945) 1970-03-14--1974-09-04  Pethrus, Lewi  chefred    29
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1975-12-31  Lagercrantz, Olof      30
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1978-12-31  Larsson, Sven-Erik      31
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1974-01-04  Ericsson, Carl Axel      32
DALADEMOKRATEN (1918) 1952-05-02--1972-11-02  Söderlund, Gösta      33
DALADEMOKRATEN (1918) 1972-11-03--1973-08-06  ingen uppgift    Enl tel.samtal med tidningen 1998-01-09 fanns ingen chefredaktör under perioden.  34
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--1993-01-04  Kokla, Juhan    död: 1992-12-31  35
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1957-11-01--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid    T 1960 11 11, Massmedia 1981  36
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-11-08--1978-12-30  Bengt Michelsen      37
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1971-07-03--1978-03-31  Svärd, Gunnar      38
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum.  39
EXPRESSEN (1944) 1960-01-02--1976-12-31  Wrigstad, Per      40
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-02--1984-03-30  Nilsson, Kurt      41
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-05-16--1994-03-31  Linnarsson, Lars-Erik    redaktionssekreterare 1964-05-16--1964 05 30  42
FALUKURIREN (1894) 1957-05-24--1979-06-03  Bengtsson, Rudolf  huvudred  avled 1979-06-02  43
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-11--1972-09-28  Backgård, David      44
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1972-10-05--1975-07-31  Polback, Ronny      45
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1971-01-02--1977-07-01  Mattsson, Göran      46
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1969-01-02--1975-10-01  Nilsson, Torsten      47
FOLKET (1906) 1959-02-03--1978-12-30  Svensson, Olle    fr. 1968-10-01 med titeln politisk chefredaktör  48
FREDEN (1928) 1968-04-15--1975-11-15  Ivarsson, Lennart    "I redaktionen"  49
FREDEN (1928) 1970-09-15--1975-11-15  Flodman, Göran    "I redaktionen"  50
FREDEN (1928) 1972-02-15--1975-11-15  Luin, Franko    "I redaktionen"  51
FREDEN (1928) 1972-07-15--1975-11-15  Magnusson, Tomas    "I redaktionen"  52
FRIA ORD (1952) 1971-02-20--1977-12-24  Möllman-Palmgren, H.      53
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1958-04-22--1980-02-12  Olsson, Gunnar      54
GEFLE DAGBLAD (1895) 1968-09-02--1988-09-01  Hilding, Per      55
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1962-01-03--1973-09-29  Lönnefalk, Torvald      56
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1950-11-01--1978-07-31  Sollerman, Pelle      57
GT (1967) 1969-11-01--1972-06-30  Winqvist, Tore      58
GT (1967) 1972-07-01--1972-12-31  Carlson, Bo      59
GT (1967) 1972-07-01--1989-02-28  Jigenius, Pär-Arne      60
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1969-11-02--1972-06-25  Winqvist, Tore      61
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1972-07-02--1972-12-31  Jigenius, Pär-Arne      62
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1974-02-01  Ericsson, Carl Axel      63
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1971-10-01--1972-11-09  Ahlander, Björn      64
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1972-11-10--1973-09-08  Djurberg, Åke      65
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz    På T står "Redaktion:" följt av flera namn, men av T 1953-06-19 framgår att Helldén var redaktör.  66
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1963-01-18--1976-11-18  Hellemar, Hilding      67
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1969-02-17--1989-12-31  Hjörne, Lars      68
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-03--1980-04-01  Janson, Gösta  chefred  T 1980-04-02  69
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-04-30  Svensson, Tore      70
HAPARANDABLADET (1882) 1969-09-02--1978-09-14  Engström, Knut      71
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      72
HEMMETS VÄN (1898) 1969-06-19--1979-12-27  Hällzon, Stig      73
HISINGSBLADET (1960) 1971-01-20--1973-01-11  Ramberg, Paul      74
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      75
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1969-10-15--1972-07-15  Göthe, Kjell    julinumret 1972 ej daterat  76
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1972-08-02--1972-08-02  Lindqvist, Björn  redaktionssekr.    77
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1972-08-09--1972-08-30  Lindqvist, Björn  t.f. chefred.    78
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1972-09-06--1975-11-12  Lundin, Astor  chefred.    79
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      80
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--1972-12-30  Trolin, O.      81
HÄRJEDALEN (1944) 1971-10-07--1979-06-28  Nordström, Gunnar      82
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-10-02--1973-10-23  Jönsson, Ragnar      83
IDROTTSBLADET (1910) 1967-12-01--1978-12-20  Örner, Martin      84
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1970-02-07--1994-12-31  Fredriksson, Stig    SVAT; slutdatum osäkert, okontrollerat  85
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1971-01-08--1987-09-18  Persson, Stig    86
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1971-08-15--1974-04-15  Thoresson, Arne      87
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1971-07-03--1972-12-30  Apelqvist, Rolf      88
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1959-07-01--1975-02-02  Bengtsson, Sven Ivar      89
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1970-07-01--1979-08-31  Gustafson, Rune      90
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture    91
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1957-01-02--1981-12-29  Wigertz, Holger      92
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-05--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      93
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1969-04-10--1974-04-10  Larsson, Bertil      94
KLIPPANS TIDNING (1938) 1951-04-21--1973-10-23  Tebring, C A      95
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1952-01-19--1978-06-30  Olofson, Christer      96
KRONOBERGAREN (1934) 1954-10-16--1981-04-01  Staav, Agne      97
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1970-01-29--1986-12-31  Rudberg, Ingvar      98
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1970-10-01--1978-04-15  Gummesson, Ola      99
LAHOLMS TIDNING (1931) 1967-09-23--1974-11-28  Bengtsson, Lage  chefredaktör    100
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-10-14--1979-08-31  Ingen uppgift      101
LERUMS TIDNING (1969) 1969-11-06--1978-11-30  Michelsen, Bengt      102
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1969-11-06--1983-08-11  Karlsson, Sven O.      103
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1949-07-28--1975-08-30  Perslow, Jöns Halvard Patrik      104
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1977-08-10  Hellström, Kjell      105
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1970-07-01--1974-12-27  Johansson, Erik      106
LJUSNAN (1912) 1954-07-21--1981-07-31  Norin, Göran      107
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      108
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1944-11-01--1974-06-28  Hansson, Knuth    1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  109
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1988-06-30  Selldén, Hugo      110
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1971-11-04--1972-03-20  Schützer, Robert      111
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1972-03-21--1974-09-02  Neby, Gunnar      112
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1960-11-01--1975-10-31  Schöqvist, Lennart      113
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1972-01-07--1982-06-04  Östlund, Sverker      114
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1971-07-02--1976-08-20  Apelqvist, Rolf  chefred.    115
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Erik  chefred    116
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1972-12-21  Sollerman, Samuel    "Redaktion:"  117
MISSIONSBANERET (1921) 1966-10-20--1979-12-27  Ringsvåg, Ingemar    "Redaktion:"  118
MISSIONSBANERET (1921) 1968-08-01--1976-07-15  Sollerman, Erik    "Redaktion:"  119
MORA TIDNING (1893) 1965-07-19--1993-04-14  Bengtsson, Sten      120
MOTALA TIDNING (1926) 1970-11-17--1974-05-24  Slotter, Sven  andrered    121
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1967-04-14--1984-12-31  Lisshammar, Jon-Evert      122
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1972-01-13--1976-11-04  Nyberg, K.G.      123
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1968-04-01--1980-01-31  Claseon, Anders  chefredaktör  124
NORDHALLAND (1883) 1969-09-16--1976-10-05  Johansson, Kurt      125
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon  Huvudredaktör    126
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1979-08-31  Ingen uppgift      127
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1967-05-11--1979-08-31  Ingen uppgift      128
NORRA HALLAND (1967) 1969-09-16--1976-10-05  Johansson, Kurt      129
NORRA SKÅNE (1900) 1961-06-23--1979-03-31  Ohlson, Einar      130
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1953-01-02--1978-09-30  Wikström, K. H.      131
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1969-07-01--1990-04-07  Lidhammar, Ulf      132
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-09-28--1978-03-15  ingen uppgift    Slutdatum ungefärligt, då endast månad är utsatt i tidningen.  133
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt      134
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-03--1975-11-29  Fagerström, Lars      135
NORRORT (1957) 1971-03-11--1973-01-03  Lindqvist, Rolf    1971-03-11 --07-21 med titeln tf chefredaktör  136
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1966-02-02--1972-02-29  Lövenborg, Alf    I tidningen: Löwenborg  137
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1972-03-01--1977-06-11  Hagberg, Harry      138
NORRTELJE TIDNING (1880) 1971-07-01--1986-09-03  Hultén, Lars Johan  chefredaktör    139
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      140
NY TID (1892) 1966-06-17--1976-07-16  uppgift saknas      141
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    142
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1986-08-29  Hörling, Folke  chefred    143
NYA NORRLAND (1907) 1971-04-01--1974-08-13  Persson, Erik      144
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    145
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      146
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven      147
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1972-06-02--1972-06-20  Erlandsson, Magnus      148
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1962-04-03--1972-03-30  Lavander, Harry      149
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1972-04-01--1982-04-30  Westling, Erik      150
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1970-01-02--1977-06-23  Gierow, K. R.  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  151
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1949-11-02--1976-06-30  Olson, Karl Axel      152
RONNEBYNYHETERNA (1972) 1972-01-14--1972-01-14  Ericsson, Sven      153
RONNEBYNYHETERNA (1972) 1972-01-14--1972-01-14  Wihlborg, Bertil      154
RONNEBYNYHETERNA (1972) 1972-01-21--1972-09-29  Ericsson, Sven  redaktionsledning    155
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt      156
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1970-04-03--1979-12-28  Stenmark, Bernt      157
SIGTUNABYGDEN (1928) 1969-01-02--1979-06-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen  158
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1969-01-09--1980-12-23  Markving, Gustaf      159
SKARA TIDNING (1863) 1966-04-01--1982-06-30  Borg, Per Erik  chefred  redaktionschef 1966-04-01--1967-04-28  160
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1971-05-03--1981-01-31  Ritseby, Sven      161
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-04-01--1984-09-16  Borg, Per-Erik  chefred  red.chef 1966-04-01--1967 -05-01  162
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1956-06-08--1980-02-01  Lidberg, Gustav      163
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1964-05-02--1973-12-31  Håkansson, Gösta      164
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1974-05-20  Österdahl, Petrus      165
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1970-05-06--1973-12-11  Fredriksson, Stig      166
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1969-11-01--1985-07-23  Ågren, Wilhelm  redchef    167
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1971-10-08--1972-12-30  Johansson, Lennart  redsekr    168
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1967-01-20--1980-11-28  Svensson, Lennart      169
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1970-06-01--1982-06-30  Zetterberg, Tore      170
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1971-01-27--1985-12-31  Isaksson, Jerker  redchef    171
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--1981-05-29  Aspman, Axel      172
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-01-07--1975-12-31  Schöier, Hans  chefred.    173
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-03-01--1974-07-02  Gustafzon, Helge  redaktionschef    174
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1970-10-01--1979-02-22  Gunnarsson, Lennart      175
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1970-10-01--1979-02-22  Strandberg, Sven-Olle      176
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1971-08-12--1973-02-22  Lindqvist, Rolf  tf red    177
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1950-08-02--1976-07-08  Alström, Yngvar      178
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1958-03-19--1975-08-15  Heino, Toivo  Chefredaktör    179
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1971-01-15--1978-06-23  Elmquist, Karl-Axel    1971-02-05--1973-03-23 samt 1978-05-12--1978-06-23 (ansv. utg.)  180
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1969-09-01--1973-12-31  Gerentz, Sven  chefred    181
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-05-02--1979-06-29  Nordangård, Folke      182
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1967-10-01--1987-09-30  Wahlgren, Olof      183
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1968-08-16--1973-10-15  Larsson, Evert      184
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1972-01-04--1977-09-29  Tollesby, Henning C      185
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten      186
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1967-03-20--1978-03-31  Stråhle, Einar      187
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1967-06-01--1981-12-31  Harrysson, Lennart      188
SÖDERNYHETERNA (1967) 1969-10-15--1972-07-15  Göthe, Kjell    julinumret 1972 ej daterat  189
SÖDERNYHETERNA (1967) 1972-08-09--1972-08-30  Lindqvist, Rolf  t.f. chefred.    190
SÖDERNYHETERNA (1967) 1972-09-06--1975-11-12  Lundin, Astor  chefred.    191
SÖDERPOSTEN (1968) 1969-10-16--1972-07-15  Göthe, Kjell    Tidningen i juli 1972 är odaterad.  192
SÖDERPOSTEN (1968) 1972-08-09--1972-08-30  Lindqvist, Rolf    tf.  193
SÖDERPOSTEN (1968) 1972-09-06--1975-11-05  Lundin, Astor      194
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1971-10-13--1972-07-15  Göthe, Kjell    Slutdatum osäkert då det nr av T är odaterat.  195
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1972-08-09--1972-08-30  Lindqvist, Rolf  tf    196
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1972-09-06--1975-11-06  Lundin, Astor  chefred    197
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1965-07-17--1986-12-30  Bengtsson, Sten      198
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1971-02-02--1991-07-31  Bloom, Hans      199
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1969-02-06--1983-06-16  Sjölander, Charles      200
SÖRMLANDSTIDNINGEN MED TROSA ANNONSBLAD (1972) 1972-01-07--1972-12-29  Nilsson, Hans    "i redaktionen".  201
SÖRMLANDSTIDNINGEN MED TROSA ANNONSBLAD (1972) 1972-01-07--1972-12-29  Ohlsson, Carl-Gustaf    "i redaktionen".  202
TIERPSPOSTEN (1969) 1969-06-26--1978-09-21  Ingen uppgift      203
TRANÅS TIDNING (1892) 1961-07-01--1978-03-15  Lindell, Hans  redchef    204
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      205
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1969-07-02--1991-06-11  Johnson, Bertil      206
TRIUMF (1891) 1961-01-07--1977-12-24  Hermodsson, O.  red    207
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-07-26--1975-08-30  Perslow, Patrik      208
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-05-07--1986-07-31  Högborn, Gunnar      209
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart  huvudred    210
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1970-11-17--1974-05-24  Slotter, Sven  andreredaktör    211
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-10-15--1972-06-30  Pers, Anders Yngve      212
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1972-07-01--1977-12-31  Garpe, Ingemar      213
VETLANDAPOSTEN (1893) 1951-07-02--1977-11-14  Jonsson, John      214
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-16--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      215
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1972-01-13--1993-03-31  Bergman, Thure      216
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1967-05-25--1981-11-21  Johansson, K.-E.      217
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1970-05-02--1981-12-31  ingen uppgift      218
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1969-09-02--1972-07-31  Ekström, Sören      219
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1972-08-01--1991-10-01  Olofsson, Sören      220
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1968-01-02--1973-04-14  Balgård, Matts      221
VÄSTERBYGDEN (1949) 1951-03-01--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof      222
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1958-11-03--1976-04-30  Ekberg, Gösta      223
VÄSTERORT (1955) 1957-03-21--1972-12-20  Steinorth, Axel      224
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven    225
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1966-11-01--2000-02-29  Andersson, Bertil      226
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1968-04-02--1988-09-29  Lilja, Anders      227
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1971-08-02--1976-05-15  Quisth, Håkan      228
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1971-01-20--1973-01-18  Ramberg, Paul      229
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-04-08--1973-11-16  Eklund, Jörgoen  ansvarig utgivare    230
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1971-01-07--1979-12-20  Jonsson, Harry      231
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1970-12-17--1973-01-25  Ramberg, Paul      232
VÄXJÖBLADET (1945) 1956-10-01--1975-12-31  Bertland, Gustaf      233
VÄXJÖBLADET (1945) 1971-02-02--1975-12-31  Bloom, Hans      234
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-02-01--1976-10-31  Nilsson, Nils Orvar      235
ÖLANDSBLADET (1868) 1967-01-03--1987-11-21  Sjöholm, Jan Erik  chefredaktör  Son till Sven Erik Sjöholm  236
ÖREBROKURIREN (1902) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture      237
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1966-03-24--1979-08-31  Ingen uppgift      238
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1965-05-01--1988-03-01  Norell, Olle      239
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1954-04-01--1976-04-30  Wallin, Sven      240
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1960-04-01--1978-04-29  Andhé, Rune      241
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1969-05-09--1975-12-19  Lindman, Sten      242
ÖSTGÖTABYGDEN (1971) 1971-05-15--1974-07-19  Sandström, Gunnar      243
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1947-11-03--1978-09-22  Persson, Sven      244
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1971-04-15--1973-12-15  Håkansson, Håkan    "I redaktionen:"  245
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1971-04-15--1973-12-15  Pettersson, Åke    "I redaktionen:"  246
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1972-01-15--1972-12-15  Andersson, Lars  huvudred.    247

Sidan skapad Thu Feb 29 18:28:36 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond