Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1971-01-01- -1971-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1966-01-02--1980-04-30  Fredriksson, Gunnar  chefred    1
AFTONBLADET (1830) 1971-02-01--1981-04-30  Sandberg, Gösta  chefred    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1966-11-07--2019-09-24  Michelsen, Bengt      3
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-24--1979-12-27  Hammar, Sven    Tituleras endast ansvarig utgivare i tidningen fr.o.m. 1975 08 28  4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    5
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31  Sommelius, Ove      6
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-01--1972-12-30  Möller, Yngve    1965-01-05--1972-12-30 politisk chefredaktör.  7
ARBETAREN (1922) 1969-01-03--1983-06-24  Uisk, Ahto  chefred    8
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1967-12-01--1974-09-27  Svensson, Ingemar  ansv.utg.  slutdatum okontrollerat  9
ARBETET (1887) 1961-01-02--1980-05-31  Nilsson, Frans      10
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30  Nilsson, Frans      11
ARBOGA TIDNING (1881) 1970-11-03--1972-09-29  Wallström, Tord      12
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-19--1973-07-23  Borgström, George    Omkom 1973-07-24 genom drunkning.  13
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt  chefrdaktör    14
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      15
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      16
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1970-08-01--1971-02-01  Samuelson, Sven  redsekr    17
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1971-02-02--1991-07-31  Bloom, Hans      18
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1953-06-04--1971-12-31  Sandström, Gunnar      19
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1979-05-15  Jonsson, Eric O.      20
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      21
BORÅS TIDNING (1838) 1954-03-26--1974-03-31  Wärenstam, Tore G.      22
BRODERSKAP (1928) 1971-01-01--1971-09-10  Johansson, Ola    "redaktion:"  23
BRODERSKAP (1928) 1971-01-01--1971-09-10  Lönnå, Harry    "redaktion:"  24
BRODERSKAP (1928) 1971-01-01--1971-09-10  Zachrisson, Bertil    "redaktion:"  25
BRODERSKAP (1928) 1971-01-01--1974-01-03  Lundgren, Carl-Erik    "redaktion:" 1971-01-01--1971-09-10. Slutdatum osäkert. Enligt tidningen: 1974, Årg 46, nr 1.  26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl      27
DAGBLADET (1955) 1960-02-17--1973-02-28  Söderberg, Ewert      28
DAGEN (1945) 1970-03-14--1974-09-04  Pethrus, Lewi  chefred    29
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1975-12-31  Lagercrantz, Olof      30
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1978-12-31  Larsson, Sven-Erik      31
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1974-01-04  Ericsson, Carl Axel      32
DALADEMOKRATEN (1918) 1952-05-02--1972-11-02  Söderlund, Gösta      33
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--1993-01-04  Kokla, Juhan    död: 1992-12-31  34
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1957-11-01--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid    T 1960 11 11, Massmedia 1981  35
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-11-08--1978-12-30  Bengt Michelsen      36
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1969-10-02--1971-06-29  Vävare, Olle      37
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1971-07-01--1971-07-01  ingen uppgift      38
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1971-07-03--1978-03-31  Svärd, Gunnar      39
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum.  40
EXPRESSEN (1944) 1960-01-02--1976-12-31  Wrigstad, Per      41
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-02--1984-03-30  Nilsson, Kurt      42
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-05-16--1994-03-31  Linnarsson, Lars-Erik    redaktionssekreterare 1964-05-16--1964 05 30  43
FALUKURIREN (1894) 1957-05-24--1979-06-03  Bengtsson, Rudolf  huvudred  avled 1979-06-02  44
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-11--1972-09-28  Backgård, David      45
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1971-01-02--1977-07-01  Mattsson, Göran      46
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1969-01-02--1975-10-01  Nilsson, Torsten      47
FOLKET (1906) 1959-02-03--1978-12-30  Svensson, Olle    fr. 1968-10-01 med titeln politisk chefredaktör  48
FREDEN (1928) 1968-01-15--1971-12-15  Fogelström, Per Anders    "I redaktionen"  49
FREDEN (1928) 1968-04-15--1971-12-15  Sandegård, Erik    "I redaktionen"  50
FREDEN (1928) 1968-04-15--1975-11-15  Ivarsson, Lennart    "I redaktionen"  51
FREDEN (1928) 1970-09-15--1975-11-15  Flodman, Göran    "I redaktionen"  52
FRIA ORD (1952) 1958-02-08--1971-01-23  Essén, Rütger      53
FRIA ORD (1952) 1971-02-20--1977-12-24  Möllman-Palmgren, H.      54
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1958-04-22--1980-02-12  Olsson, Gunnar      55
GEFLE DAGBLAD (1895) 1968-09-02--1988-09-01  Hilding, Per      56
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1962-01-03--1973-09-29  Lönnefalk, Torvald      57
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1950-11-01--1978-07-31  Sollerman, Pelle      58
GT (1967) 1969-11-01--1972-06-30  Winqvist, Tore      59
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1969-11-02--1972-06-25  Winqvist, Tore      60
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1974-02-01  Ericsson, Carl Axel      61
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1958-01-02--1971-09-30  Wigforss, Harald      62
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1971-10-01--1972-11-09  Ahlander, Björn      63
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz    På T står "Redaktion:" följt av flera namn, men av T 1953-06-19 framgår att Helldén var redaktör.  64
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1963-01-18--1976-11-18  Hellemar, Hilding      65
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1969-02-17--1989-12-31  Hjörne, Lars      66
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-03--1980-04-01  Janson, Gösta  chefred  T 1980-04-02  67
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-04-30  Svensson, Tore      68
HAPARANDABLADET (1882) 1969-09-02--1978-09-14  Engström, Knut      69
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      70
HEMMETS VÄN (1898) 1969-06-19--1979-12-27  Hällzon, Stig      71
HISINGSBLADET (1960) 1971-01-20--1973-01-11  Ramberg, Paul      72
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      73
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1969-10-15--1972-07-15  Göthe, Kjell    julinumret 1972 ej daterat  74
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      75
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--1972-12-30  Trolin, O.      76
HÄRJEDALEN (1944) 1947-08-01--1971-09-30  Larsson, Paul      77
HÄRJEDALEN (1944) 1971-10-07--1979-06-28  Nordström, Gunnar      78
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-10-02--1973-10-23  Jönsson, Ragnar      79
IDROTTSBLADET (1910) 1967-12-01--1978-12-20  Örner, Martin      80
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1970-02-07--1994-12-31  Fredriksson, Stig    SVAT; slutdatum osäkert, okontrollerat  81
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1970-03-06--1971-07-30  Fransson, Eric      82
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1971-01-08--1987-09-18  Persson, Stig    83
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1955-05-15--1971-04-15  Hamrin, Mac P.  ansvarig utgivare    84
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1971-08-15--1974-04-15  Thoresson, Arne      85
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1969-04-02--1971-07-02  Apelqvist, Rolf  redchef    86
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1971-07-03--1972-12-30  Apelqvist, Rolf      87
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1959-07-01--1975-02-02  Bengtsson, Sven Ivar      88
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1970-07-01--1979-08-31  Gustafson, Rune      89
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture    90
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1957-01-02--1981-12-29  Wigertz, Holger      91
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-05--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      92
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1969-04-10--1974-04-10  Larsson, Bertil      93
KLIPPANS TIDNING (1938) 1951-04-21--1973-10-23  Tebring, C A      94
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1952-01-19--1978-06-30  Olofson, Christer      95
KRONOBERGAREN (1934) 1954-10-16--1981-04-01  Staav, Agne      96
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1970-01-29--1986-12-31  Rudberg, Ingvar      97
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1970-10-01--1978-04-15  Gummesson, Ola      98
LAHOLMS TIDNING (1931) 1967-09-23--1974-11-28  Bengtsson, Lage  chefredaktör    99
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-10-14--1979-08-31  Ingen uppgift      100
LERUMS TIDNING (1969) 1969-11-06--1978-11-30  Michelsen, Bengt      101
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1969-11-06--1983-08-11  Karlsson, Sven O.      102
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1949-07-28--1975-08-30  Perslow, Jöns Halvard Patrik      103
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1977-08-10  Hellström, Kjell      104
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1970-07-01--1974-12-27  Johansson, Erik      105
LJUSNAN (1912) 1954-07-21--1981-07-31  Norin, Göran      106
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      107
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1944-11-01--1974-06-28  Hansson, Knuth    1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  108
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1988-06-30  Selldén, Hugo      109
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1970-09-15--1971-01-21  Kihl, Folke  tf chefredaktör    110
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1971-01-22--1971-11-03  uppgift saknas      111
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1971-11-04--1972-03-20  Schützer, Robert      112
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1960-11-01--1975-10-31  Schöqvist, Lennart      113
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1966-01-15--1971-12-15  Gustafsson, Elof      114
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1969-04-01--1971-07-01  Apelqvist, Rolf  red.chef    115
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1971-07-02--1976-08-20  Apelqvist, Rolf  chefred.    116
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Erik  chefred    117
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1972-12-21  Sollerman, Samuel    "Redaktion:"  118
MISSIONSBANERET (1921) 1966-10-20--1979-12-27  Ringsvåg, Ingemar    "Redaktion:"  119
MISSIONSBANERET (1921) 1968-08-01--1976-07-15  Sollerman, Erik    "Redaktion:"  120
MORA TIDNING (1893) 1965-07-19--1993-04-14  Bengtsson, Sten      121
MOTALA TIDNING (1926) 1970-11-17--1974-05-24  Slotter, Sven  andrered    122
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1967-04-14--1984-12-31  Lisshammar, Jon-Evert      123
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1969-02-06--1971-12-30  Frimansson, Jan      124
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1968-04-01--1980-01-31  Claseon, Anders  chefredaktör  125
NORDHALLAND (1883) 1969-09-16--1976-10-05  Johansson, Kurt      126
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon  Huvudredaktör    127
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1979-08-31  Ingen uppgift      128
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1967-05-11--1979-08-31  Ingen uppgift      129
NORRA HALLAND (1967) 1969-09-16--1976-10-05  Johansson, Kurt      130
NORRA SKÅNE (1900) 1961-06-23--1979-03-31  Ohlson, Einar      131
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1953-01-02--1978-09-30  Wikström, K. H.      132
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1969-07-01--1990-04-07  Lidhammar, Ulf      133
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-09-28--1978-03-15  ingen uppgift    Slutdatum ungefärligt, då endast månad är utsatt i tidningen.  134
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt      135
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-03--1975-11-29  Fagerström, Lars      136
NORRORT (1957) 1969-11-06--1971-03-10  Ferenius, Staffan      137
NORRORT (1957) 1971-03-11--1973-01-03  Lindqvist, Rolf    1971-03-11 --07-21 med titeln tf chefredaktör  138
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1966-02-02--1972-02-29  Lövenborg, Alf    I tidningen: Löwenborg  139
NORRTELJE TIDNING (1880) 1955-09-01--1971-06-30  Hultman, Harald      140
NORRTELJE TIDNING (1880) 1971-07-01--1986-09-03  Hultén, Lars Johan  chefredaktör    141
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      142
NY TID (1892) 1966-06-17--1976-07-16  uppgift saknas      143
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    144
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1986-08-29  Hörling, Folke  chefred    145
NYA NORRLAND (1907) 1967-10-02--1971-03-31  Axelsson, Kaj      146
NYA NORRLAND (1907) 1971-04-01--1974-08-13  Persson, Erik      147
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    148
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      149
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven      150
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1962-04-03--1972-03-30  Lavander, Harry      151
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1970-01-02--1977-06-23  Gierow, K. R.  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  152
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1949-11-02--1976-06-30  Olson, Karl Axel      153
RONNEBYPOSTEN (1895) 1970-11-05--1971-12-31  Wihlborg, Bertil      154
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt      155
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1970-04-03--1979-12-28  Stenmark, Bernt      156
SIGTUNABYGDEN (1928) 1969-01-02--1979-06-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen  157
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1969-01-09--1980-12-23  Markving, Gustaf      158
SKARA TIDNING (1863) 1966-04-01--1982-06-30  Borg, Per Erik  chefred  redaktionschef 1966-04-01--1967-04-28  159
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1968-11-01--1971-04-30  Magnuson, Nils      160
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1971-05-03--1981-01-31  Ritseby, Sven      161
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-04-01--1984-09-16  Borg, Per-Erik  chefred  red.chef 1966-04-01--1967 -05-01  162
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1956-06-08--1980-02-01  Lidberg, Gustav      163
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1964-05-02--1973-12-31  Håkansson, Gösta      164
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1974-05-20  Österdahl, Petrus      165
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1970-05-06--1973-12-11  Fredriksson, Stig      166
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1969-11-01--1985-07-23  Ågren, Wilhelm  redchef    167
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1969-10-01--1971-03-17  Persson, Kurt Inge      168
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1971-03-18--1971-09-27  Putsén, Arne  redsekr    169
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1971-10-08--1972-12-30  Johansson, Lennart  redsekr    170
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1967-01-20--1980-11-28  Svensson, Lennart      171
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1970-06-01--1982-06-30  Zetterberg, Tore      172
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1970-05-02--1971-01-26  Stenholm, Yngve  redchef  173
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1971-01-27--1985-12-31  Isaksson, Jerker  redchef    174
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--1981-05-29  Aspman, Axel      175
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-01-07--1975-12-31  Schöier, Hans  chefred.    176
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-03-01--1974-07-02  Gustafzon, Helge  redaktionschef    177
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1970-10-01--1979-02-22  Gunnarsson, Lennart      178
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1970-10-01--1979-02-22  Strandberg, Sven-Olle      179
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-11-28--1971-07-29  Berglund, Carl H      180
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1971-08-12--1973-02-22  Lindqvist, Rolf  tf red    181
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1950-08-02--1976-07-08  Alström, Yngvar      182
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1958-03-19--1975-08-15  Heino, Toivo  Chefredaktör    183
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1969-04-03--1971-01-08  Elmquist, Karl-Axel    Chefredaktörer:  184
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1969-04-03--1971-01-08  Zachrisson, Bertil    Chefredaktörer: Bertil Zachrisson (partiellt tjänstledig)  185
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1971-01-15--1978-06-23  Elmquist, Karl-Axel    1971-02-05--1973-03-23 samt 1978-05-12--1978-06-23 (ansv. utg.)  186
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1969-09-01--1973-12-31  Gerentz, Sven  chefred    187
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-05-02--1979-06-29  Nordangård, Folke      188
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1967-10-01--1987-09-30  Wahlgren, Olof      189
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1968-08-16--1973-10-15  Larsson, Evert      190
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten      191
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1967-03-20--1978-03-31  Stråhle, Einar      192
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1967-06-01--1981-12-31  Harrysson, Lennart      193
SÖDERNYHETERNA (1967) 1969-10-15--1972-07-15  Göthe, Kjell    julinumret 1972 ej daterat  194
SÖDERPOSTEN (1968) 1969-10-16--1972-07-15  Göthe, Kjell    Tidningen i juli 1972 är odaterad.  195
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1971-10-13--1972-07-15  Göthe, Kjell    Slutdatum osäkert då det nr av T är odaterat.  196
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1965-07-17--1986-12-30  Bengtsson, Sten      197
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1970-08-01--1971-02-01  Samuelson, Sven  redsekr    198
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1971-02-02--1991-07-31  Bloom, Hans      199
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1969-02-06--1983-06-16  Sjölander, Charles      200
TIERPSPOSTEN (1969) 1969-06-26--1978-09-21  Ingen uppgift      201
TRANÅS TIDNING (1892) 1961-07-01--1978-03-15  Lindell, Hans  redchef    202
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      203
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1969-07-02--1991-06-11  Johnson, Bertil      204
TRIUMF (1891) 1961-01-07--1977-12-24  Hermodsson, O.  red    205
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-07-26--1975-08-30  Perslow, Patrik      206
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-05--1971-12-31  Nilsson, Hans      207
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-05-07--1986-07-31  Högborn, Gunnar      208
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart  huvudred    209
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1970-11-17--1974-05-24  Slotter, Sven  andreredaktör    210
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-10-15--1972-06-30  Pers, Anders Yngve      211
VETLANDAPOSTEN (1893) 1951-07-02--1977-11-14  Jonsson, John      212
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-16--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      213
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1967-05-25--1981-11-21  Johansson, K.-E.      214
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1970-05-02--1981-12-31  ingen uppgift      215
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1969-09-02--1972-07-31  Ekström, Sören      216
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1968-01-02--1973-04-14  Balgård, Matts      217
VÄSTERBYGDEN (1949) 1951-03-01--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof      218
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1958-11-03--1976-04-30  Ekberg, Gösta      219
VÄSTERORT (1955) 1957-03-21--1972-12-20  Steinorth, Axel      220
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven    221
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1966-11-01--2000-02-29  Andersson, Bertil      222
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1968-04-02--1988-09-29  Lilja, Anders      223
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1964-01-02--1971-07-31  Persson, Erik      224
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1971-08-02--1976-05-15  Quisth, Håkan      225
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1971-01-20--1973-01-18  Ramberg, Paul      226
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-01-15--1971-04-02  Nilsson, Ingvar  ansvarig utgivare    227
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-04-08--1973-11-16  Eklund, Jörgoen  ansvarig utgivare    228
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      229
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1971-01-07--1979-12-20  Jonsson, Harry      230
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1970-12-17--1973-01-25  Ramberg, Paul      231
VÄXJÖBLADET (1945) 1956-10-01--1975-12-31  Bertland, Gustaf      232
VÄXJÖBLADET (1945) 1971-02-02--1975-12-31  Bloom, Hans      233
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-02-01--1976-10-31  Nilsson, Nils Orvar      234
ÖLANDSBLADET (1868) 1967-01-03--1987-11-21  Sjöholm, Jan Erik  chefredaktör  Son till Sven Erik Sjöholm  235
ÖREBROKURIREN (1902) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture      236
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1966-03-24--1979-08-31  Ingen uppgift      237
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1965-05-01--1988-03-01  Norell, Olle      238
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1954-04-01--1976-04-30  Wallin, Sven      239
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1960-04-01--1978-04-29  Andhé, Rune      240
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1969-05-09--1975-12-19  Lindman, Sten      241
ÖSTGÖTABYGDEN (1971) 1971-05-15--1974-07-19  Sandström, Gunnar      242
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1947-11-03--1978-09-22  Persson, Sven      243
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1968-04-15--1971-03-15  Håkansson, Håkan  huvudred.    244
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1971-04-15--1973-12-15  Håkansson, Håkan    "I redaktionen:"  245
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1971-04-15--1973-12-15  Pettersson, Åke    "I redaktionen:"  246

Sidan skapad Fri Feb 23 05:27:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond