Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1966-01-01- -1966-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1966-01-02--1969-02-03  Sörmark, Sven  chefred    1
AFTONBLADET (1830) 1966-01-02--1980-04-30  Fredriksson, Gunnar  chefred    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1965-09-01--1966-04-01  Wijk, Sven  redchef    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1966-04-04--1966-11-03  Wijk, Sven      4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1966-11-07--2019-09-24  Michelsen, Bengt      5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    6
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31  Sommelius, Ove      7
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-01--1972-12-30  Möller, Yngve    1965-01-05--1972-12-30 politisk chefredaktör.  8
ARBETARBLADET (1902) 1965-01-05--1970-10-09  Öjlert, Sven  administrativ chefred    9
ARBETAREN (1922) 1951-01-02--1968-12-20  Arvidsson, Evert  chefred    10
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1951-04-17--1967-11-24  Adolfsson, Gunnar    1958-04-02--1967-11-24 står Adolfsson eg. endast som ansv. utg. i T  11
ARBETET (1887) 1961-01-02--1980-05-31  Nilsson, Frans      12
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30  Nilsson, Frans      13
ARBETETS FRIHET (1924) 1939-06-22--1967-12-31  ingen uppgift      14
ARBOGA TIDNING (1881) 1959-01-12--1970-10-30  Wallström, Tord      15
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-19--1973-07-23  Borgström, George    Omkom 1973-07-24 genom drunkning.  16
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt  chefrdaktör    17
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      18
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      19
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1950-09-18--1966-09-30  Andersson, Karl  redchef    20
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1963-04-16--1967-09-30  Sundblad, Jan-Eric      21
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1953-06-04--1971-12-31  Sandström, Gunnar      22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1979-05-15  Jonsson, Eric O.      23
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      24
BORÅS TIDNING (1838) 1954-03-26--1974-03-31  Wärenstam, Tore G.      25
BRODERSKAP (1928) 1964-10-01--1969-04-01  Laxvik, Ingvar      26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl      27
DAGBLADET (1955) 1960-02-17--1973-02-28  Söderberg, Ewert      28
DAGEN (1945) 1958-08-01--1970-03-13  Pethrus, Lewi  chef    29
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1975-12-31  Lagercrantz, Olof      30
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1978-12-31  Larsson, Sven-Erik      31
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1974-01-04  Ericsson, Carl Axel      32
DALADEMOKRATEN (1918) 1952-05-02--1972-11-02  Söderlund, Gösta      33
DALATIDNINGEN (1918) 1950-03-16--1966-06-30  Garpenfors, John      34
DEGERFORS TIDNING (1925) 1945-09-04--1967-09-02  Sjöberg, Herbert      35
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1957-11-01--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid    T 1960 11 11, Massmedia 1981  36
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1965-09-02--1966-11-07  Sven Wijk      37
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-11-08--1978-12-30  Bengt Michelsen      38
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1962-01-02--1967-03-30  Norling, Nils      39
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum.  40
EXPRESSEN (1944) 1960-01-02--1976-12-31  Wrigstad, Per      41
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-02--1984-03-30  Nilsson, Kurt      42
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-05-16--1994-03-31  Linnarsson, Lars-Erik    redaktionssekreterare 1964-05-16--1964 05 30  43
FALUKURIREN (1894) 1957-05-24--1979-06-03  Bengtsson, Rudolf  huvudred  avled 1979-06-02  44
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-11--1972-09-28  Backgård, David      45
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1965-07-01--1970-12-31  Ritseby, Sven      46
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1966-01-15--1966-12-15  ingen uppgift    t o m julnummer 1966  47
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-12-01--1966-04-30  Sahlin, Martin      48
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1966-02-21--1968-12-30  Färm, Hilding      49
FOLKET (1906) 1959-02-03--1978-12-30  Svensson, Olle    fr. 1968-10-01 med titeln politisk chefredaktör  50
FREDEN (1928) 1962-10-15--1967-12-21  Svahnström, Bertil    huvudredaktör  51
FRIA ORD (1952) 1958-02-08--1971-01-23  Essén, Rütger      52
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1958-04-22--1980-02-12  Olsson, Gunnar      53
GEFLE DAGBLAD (1895) 1951-06-05--1968-08-31  Brandt, Erik      54
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1962-01-03--1973-09-29  Lönnefalk, Torvald      55
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1950-11-01--1978-07-31  Sollerman, Pelle      56
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1965-09-05--1969-10-26  Djurberg, Åke      57
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1958-01-02--1971-09-30  Wigforss, Harald      58
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz    På T står "Redaktion:" följt av flera namn, men av T 1953-06-19 framgår att Helldén var redaktör.  59
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1963-01-18--1976-11-18  Hellemar, Hilding      60
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-30--1969-02-16  Hjörne, Harry      61
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1965-09-01--1967-01-13  Djurberg, Åke      62
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-09-24--1970-12-22  Lisshammar, Jon-E      63
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-03--1980-04-01  Janson, Gösta  chefred  T 1980-04-02  64
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-04-30  Svensson, Tore      65
HAPARANDABLADET (1882) 1963-09-03--1969-08-30  Ericsson, Stig      66
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      67
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1969-06-12  Hällzon, Florentinus      68
HISINGSBLADET (1960) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jan-Evert      69
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      70
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      71
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1958-07-01--1967-03-18  Stråhle, Einar      72
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--1972-12-30  Trolin, O.      73
HÄRJEDALEN (1944) 1947-08-01--1971-09-30  Larsson, Paul      74
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-10-02--1973-10-23  Jönsson, Ragnar      75
IDROTTSBLADET (1910) 1915-04-19--1967-11-30  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer      76
JORDBRUKAREN (1926) 1965-01-09--1970-12-23  Månsson, Erik    periodvis benämnd redaktionell rådgivare resp facklig rådgivare  77
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1961-07-01--1969-09-26  Peterson, Henning      78
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1969-08-26  Hamrin, Yngve      79
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1962-04-06--1970-02-27  Petersson, Olof      80
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1955-05-15--1971-04-15  Hamrin, Mac P.  ansvarig utgivare    81
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1966-06-03--1967-06-01  Tengsand, Allan      82
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1959-07-01--1975-02-02  Bengtsson, Sven Ivar      83
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1945-09-04--1970-06-30  Sjöberg, Herbert B.      84
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1963-09-02--1966-09-30  Söderström, Herbert    85
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture    86
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1957-01-02--1981-12-29  Wigertz, Holger      87
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-05--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      88
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1959-07-03--1966-12-23  Jacobson, Thure  red.chef    89
KLIPPANS TIDNING (1938) 1951-04-21--1973-10-23  Tebring, C A      90
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-08-20--1970-12-16  Lisshammar, Jon-E.      91
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1952-01-19--1978-06-30  Olofson, Christer      92
KRONOBERGAREN (1934) 1954-10-16--1981-04-01  Staav, Agne      93
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1964-09-24--1970-01-22  Lisshammar, Jon-Evert      94
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1963-01-02--1970-09-30  Berlin, Sven Olof      95
LAHOLMS TIDNING (1931) 1963-05-02--1967-07-01  Nyblom, Bertil      96
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-10-14--1979-08-31  Ingen uppgift      97
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-03--1967-06-30  Standar, Sven      98
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1965-08-12--1969-10-30  Ferenius, Staffan      99
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1949-07-28--1975-08-30  Perslow, Jöns Halvard Patrik      100
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1977-08-10  Hellström, Kjell      101
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1941-06-06--1970-06-29  Bodin, Folke      102
LJUSNAN (1912) 1954-07-21--1981-07-31  Norin, Göran      103
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      104
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1962-10-05--1966-08-18  Böckmann, Sten  Redaktionssekreterare    105
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1966-08-19--1970-07-25  Falk, Erland      106
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1944-11-01--1974-06-28  Hansson, Knuth    1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  107
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1988-06-30  Selldén, Hugo      108
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1968-03-25  Olsson, Sture      109
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1960-11-01--1975-10-31  Schöqvist, Lennart      110
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1966-01-15--1971-12-15  Gustafsson, Elof      111
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1966-06-02--1967-05-31  Tengsand, Allan      112
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Erik  chefred    113
MISSIONSBANERET (1921) 1951-09-06--1966-10-13  Sollerman, Erik    "Redaktion:"  114
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1968-07-25  Johansson, Gunnar    "Redaktion:"  115
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1972-12-21  Sollerman, Samuel    "Redaktion:"  116
MISSIONSBANERET (1921) 1966-10-20--1979-12-27  Ringsvåg, Ingemar    "Redaktion:"  117
MORA TIDNING (1893) 1965-07-19--1993-04-14  Bengtsson, Sten      118
MOTALA TIDNING (1926) 1958-10-03--1966-03-31  Sandvall, Tore  redchef    119
MOTALA TIDNING (1926) 1966-04-01--1970-11-16  Samuelsson, Sven A.  redchef    120
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1965-07-15--1968-10-31  Holm, Peggy      121
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1938-11-05--1968-03-30  Ljung, Claes-E.  chefredaktör  122
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon  Huvudredaktör    123
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1979-08-31  Ingen uppgift      124
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1964-09-11--1967-05-10  Berggren, Owe      125
NORRA SKÅNE (1900) 1961-06-23--1979-03-31  Ohlson, Einar      126
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1953-01-02--1978-09-30  Wikström, K. H.      127
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1947-04-01--1969-06-30  Frick, Ivar      128
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-09-28--1978-03-15  ingen uppgift    Slutdatum ungefärligt, då endast månad är utsatt i tidningen.  129
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt      130
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-03--1975-11-29  Fagerström, Lars      131
NORRORT (1957) 1957-10-25--1966-04-30  Hermansson, Bror      132
NORRORT (1957) 1966-04-01--1969-11-05  Enqvist, Åke      133
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1956-11-17--1966-02-01  Persson, Helmer      134
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1966-02-02--1972-02-29  Lövenborg, Alf    I tidningen: Löwenborg  135
NORRTELJE TIDNING (1880) 1955-09-01--1971-06-30  Hultman, Harald      136
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      137
NY TID (1892) 1965-01-08--1966-06-14  Andrén, Hugo      138
NY TID (1892) 1966-06-17--1976-07-16  uppgift saknas      139
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    140
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1986-08-29  Hörling, Folke  chefred    141
NYA NORRLAND (1907) 1951-09-01--1967-06-30  Andersson, Axel      142
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    143
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      144
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven      145
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1946-03-15--1967-12-30  Sedvallson, Sven      146
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1962-04-03--1972-03-30  Lavander, Harry      147
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  148
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1949-11-02--1976-06-30  Olson, Karl Axel      149
RLF-TIDNINGEN (1938) 1966-01-06--1967-09-28  Rehn, Thorsten      150
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-02-03--1968-12-31  Bengtsson, Oscar      151
RUOTSIN UUTISIA (1965) 1965-12-13--1967-04-21  Rantanen, Jalmar      152
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt      153
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1955-12-28--1966-03-29  Arbell, Gun      154
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1966-04-01--1970-03-31  Norell, Eriq      155
SIGTUNABYGDEN (1928) 1965-06-25--1966-01-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen  156
SIGTUNABYGDEN (1928) 1966-02-04--1968-12-20  Sandberg, Sven      157
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-02-02--1968-12-30  Andersson, Torsten      158
SKARA TIDNING (1863) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo      159
SKARA TIDNING (1863) 1966-04-01--1982-06-30  Borg, Per Erik  chefred  redaktionschef 1966-04-01--1967-04-28  160
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1963-03-06--1968-10-30  ingen uppgift      161
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo    chefred 1955--1966  162
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-04-01--1984-09-16  Borg, Per-Erik  chefred  red.chef 1966-04-01--1967 -05-01  163
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1956-06-08--1980-02-01  Lidberg, Gustav      164
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1964-05-02--1973-12-31  Håkansson, Gösta      165
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1974-05-20  Österdahl, Petrus      166
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1962-11-01--1967-12-30  Huus, Alf N:son  pol.chefred    167
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1962-11-01--1969-10-31  Westerfors, Olof  redchef    168
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1960-07-06--1968-08-14  Larsson, Evert      169
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1959-01-09--1966-12-30  Arvidsson, Carl      170
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-01--1966-12-31  Franzén, Gunnar      171
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1958-10-01--1970-04-30  Torstendahl, T.      172
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--1981-05-29  Aspman, Axel      173
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1964-06-18--1970-12-22  Lisshammar, Jon-Evert      174
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1965-03-01--1966-02-27  Fredriksson, Gunnar      175
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Sjöberg, Herbert      176
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-01-07--1975-12-31  Schöier, Hans  chefred.    177
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-03-01--1974-07-02  Gustafzon, Helge  redaktionschef    178
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1962-10-02--1966-11-15  Lindberg, Oscar      179
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1966-11-17--1970-09-29  Axelsson, K. Eilert      180
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-11-28--1971-07-29  Berglund, Carl H      181
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1950-08-02--1976-07-08  Alström, Yngvar      182
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1958-03-19--1975-08-15  Heino, Toivo  Chefredaktör    183
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1968-06-26  Johansson, Harry      184
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1962-10-05--1969-03-28  Zachrisson, Bertil      185
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1955-07-01--1969-08-31  Hernelius, Allan  chefred    186
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-05-02--1979-06-29  Nordangård, Folke      187
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1946-04-01--1967-09-30  Wahlgren, Christer      188
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1958-12-01--1967-07-30  Höglund, Thure      189
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten      190
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1958-07-02--1967-03-18  Stråhle, Einar      191
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1964-07-01--1967-05-31  Daninge, Gösta      192
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1965-07-17--1986-12-30  Bengtsson, Sten      193
SÖDRA STAN (1963) 1964-04-09--1966-06-09  Lisshammar, Jon-Evert      194
SÖDRA STAN (1963) 1966-01-13--1966-04-28  Jonasson, Kurt  redaktör  f d redaktionssekr; nämns parallellt med Lisshammar  195
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1965-01-02--1967-09-30  Sundblad, Jan E.      196
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1942-12-03--1969-01-30  Hedenström, Ernst      197
TRANÅS TIDNING (1892) 1961-07-01--1978-03-15  Lindell, Hans  redchef    198
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      199
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-08-24--1969-07-01  Stahre, Sven      200
TRIUMF (1891) 1961-01-07--1977-12-24  Hermodsson, O.  red    201
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-07-26--1975-08-30  Perslow, Patrik      202
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-05--1971-12-31  Nilsson, Hans      203
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-05-07--1986-07-31  Högborn, Gunnar      204
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart  huvudred    205
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1966-01-03--1966-03-31  Sandvall, Tore  redchef    206
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1966-04-01--1970-11-16  Samuelsson, Sven A.  redchef    207
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-07-08--1966-05-12  Jansson, Hugo  redchef    208
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1966-05-20--1966-08-25  Sundberg, Arne  I red.    209
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1966-05-20--1966-08-25  Svedin, Torbjörn  I red.    210
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1966-05-20--1966-08-25  Wigren, Jan  I red.    211
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1966-09-01--1967-11-16  ingen uppgift      212
VECKOPOSTEN (1868) 1956-08-02--1967-11-02  Franzen, Bert      213
WESTGÖTEN (1888) 1954-03-27--1967-09-30  Wärenstam, Tore G.      214
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-10-15--1972-06-30  Pers, Anders Yngve      215
VETLANDAPOSTEN (1893) 1951-07-02--1977-11-14  Jonsson, John      216
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-16--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      217
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1967-05-23  Johansson, K. W.      218
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1965-05-12--1970-04-30  Isaksson, Jerker  redchef    219
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1965-08-02--1966-11-30  Almqvist, Sigfrid      220
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1966-12-01--1969-02-28  Nilsson, Ingvar  adm.red    221
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1966-12-01--1969-07-31  Almqvist, Sigfrid  pol.red    222
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1927-11-04--1967-12-30  Rosén, Stellan      223
VÄSTERBYGDEN (1949) 1951-03-01--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof      224
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1958-11-03--1976-04-30  Ekberg, Gösta      225
VÄSTERORT (1955) 1957-03-21--1972-12-20  Steinorth, Axel      226
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven    227
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1944-08-29--1966-10-31  Lindström, Arne      228
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1966-11-01--2000-02-29  Andersson, Bertil      229
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1947-10-03--1968-03-29  Wilhelmson, Yngve      230
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1964-01-02--1971-07-31  Persson, Erik      231
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-06-04--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      232
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      233
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      234
VÄSTRA STAN (1963) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      235
VÄXJÖBLADET (1945) 1956-10-01--1975-12-31  Bertland, Gustaf      236
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-02-01--1976-10-31  Nilsson, Nils Orvar      237
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1966-12-31  Sjöholm, Sven Erik  Chefredaktör    238
ÖREBROKURIREN (1902) 1963-09-02--1966-09-30  Söderström, Herbert      239
ÖREBROKURIREN (1902) 1966-10-01--1973-12-31  Ericson, Sture      240
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1951-08-30--1966-03-23  Löw, Holger  Redaktionschef    241
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1966-03-24--1979-08-31  Ingen uppgift      242
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1965-05-01--1988-03-01  Norell, Olle      243
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1954-10-01--1966-02-19  Färm, Hilding      244
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1954-04-01--1976-04-30  Wallin, Sven      245
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1960-04-01--1978-04-29  Andhé, Rune      246
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1964-01-03--1966-08-12  Wallin, Bertil      247
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1966-08-15--1969-03-31  Ånell, Hans      248
ÖSTGÖTEN (1874) 1962-11-07--1966-02-19  Färm, Hilding      249
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1965-01-04--1966-11-15  Rabenius, Lars E  redchef    250
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1947-11-03--1978-09-22  Persson, Sven      251
ÖSTRA STAN (1962) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      252
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-12-15--1966-09-15  ingen uppgift      253

Sidan skapad Thu Feb 29 18:35:08 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond