Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1965-01-01- -1965-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1961-08-01--1965-12-29  Samuelsson, Kurt  chefred    1
AFTONBLADET (1830) 1965-12-30--1965-12-31  ingen uppgift      2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1947-03-03--1965-08-30  Lantz, Sven  redchef    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1965-09-01--1966-04-01  Wijk, Sven  redchef    4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    5
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31  Sommelius, Ove      6
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-01--1972-12-30  Möller, Yngve    1965-01-05--1972-12-30 politisk chefredaktör.  7
ARBETARBLADET (1902) 1965-01-05--1970-10-09  Öjlert, Sven  administrativ chefred    8
ARBETAREN (1922) 1951-01-02--1968-12-20  Arvidsson, Evert  chefred    9
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1951-04-17--1967-11-24  Adolfsson, Gunnar    1958-04-02--1967-11-24 står Adolfsson eg. endast som ansv. utg. i T  10
ARBETET (1887) 1961-01-02--1980-05-31  Nilsson, Frans      11
ARBETETS FRIHET (1924) 1939-06-22--1967-12-31  ingen uppgift      12
ARBOGA TIDNING (1881) 1959-01-12--1970-10-30  Wallström, Tord      13
ARIEL (1938) 1958-01-18--1965-03-26  Ingelmo, Åke      14
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-19--1973-07-23  Borgström, George    Omkom 1973-07-24 genom drunkning.  15
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt  chefrdaktör    16
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      17
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      18
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1950-09-18--1966-09-30  Andersson, Karl  redchef    19
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1963-04-16--1967-09-30  Sundblad, Jan-Eric      20
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1953-06-04--1971-12-31  Sandström, Gunnar      21
BOHUSKUSTEN (1947) 1957-04-15--1965-01-15  Stridh, Yngve      22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1961-11-01--1979-05-15  Jonsson, Eric O.      23
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1934-09-01--1965-07-16  Lidman, Carl      24
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      25
BORÅS TIDNING (1838) 1954-03-26--1974-03-31  Wärenstam, Tore G.      26
BRODERSKAP (1928) 1964-10-01--1969-04-01  Laxvik, Ingvar      27
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl      28
DAGBLADET (1955) 1960-02-17--1973-02-28  Söderberg, Ewert      29
DAGEN (1945) 1958-08-01--1970-03-13  Pethrus, Lewi  chef    30
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1975-12-31  Lagercrantz, Olof      31
DAGENS NYHETER (1864) 1960-01-02--1978-12-31  Larsson, Sven-Erik      32
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1974-01-04  Ericsson, Carl Axel      33
DALADEMOKRATEN (1918) 1952-05-02--1972-11-02  Söderlund, Gösta      34
DALATIDNINGEN (1918) 1950-03-16--1966-06-30  Garpenfors, John      35
DEGERFORS TIDNING (1925) 1945-09-04--1967-09-02  Sjöberg, Herbert      36
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1957-11-01--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid    T 1960 11 11, Massmedia 1981  37
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1946-11-23--1965-09-01  Sven Lantz      38
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1965-09-02--1966-11-07  Sven Wijk      39
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1962-01-02--1967-03-30  Norling, Nils      40
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1964-07-03--1965-01-05  Jerlehagen, Axel  redsekr    41
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum.  42
EXPRESSEN (1944) 1960-01-02--1976-12-31  Wrigstad, Per      43
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-02--1984-03-30  Nilsson, Kurt      44
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-05-16--1994-03-31  Linnarsson, Lars-Erik    redaktionssekreterare 1964-05-16--1964 05 30  45
FALUKURIREN (1894) 1957-05-24--1979-06-03  Bengtsson, Rudolf  huvudred  avled 1979-06-02  46
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1961-10-05--1965-03-04  Johansson, Henrik      47
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-11--1972-09-28  Backgård, David      48
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-07-02--1965-06-30  Tengsand, Allan      49
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1965-07-01--1970-12-31  Ritseby, Sven      50
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1965-01-15--1965-05-15  Knutsson, Sam  red. chef    51
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1965-06-15--1965-06-15  ingen uppgift      52
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1965-07-15--1965-11-15  Duvander, Helge  red. chef    53
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-12-01--1966-04-30  Sahlin, Martin      54
FOLKET (1906) 1959-02-03--1978-12-30  Svensson, Olle    fr. 1968-10-01 med titeln politisk chefredaktör  55
FREDEN (1928) 1962-10-15--1967-12-21  Svahnström, Bertil    huvudredaktör  56
FRIA ORD (1952) 1958-02-08--1971-01-23  Essén, Rütger      57
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1958-04-22--1980-02-12  Olsson, Gunnar      58
GEFLE DAGBLAD (1895) 1951-06-05--1968-08-31  Brandt, Erik      59
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1962-01-03--1973-09-29  Lönnefalk, Torvald      60
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1950-11-01--1978-07-31  Sollerman, Pelle      61
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1965-08-29  Lärn, Ferdinand      62
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1965-09-05--1969-10-26  Djurberg, Åke      63
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1958-01-02--1971-09-30  Wigforss, Harald      64
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz    På T står "Redaktion:" följt av flera namn, men av T 1953-06-19 framgår att Helldén var redaktör.  65
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1963-01-18--1976-11-18  Hellemar, Hilding      66
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-30--1969-02-16  Hjörne, Harry      67
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1955-08-16--1965-08-31  Lärn, Ferdinand      68
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1965-09-01--1967-01-13  Djurberg, Åke      69
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1964-09-24--1970-12-22  Lisshammar, Jon-E      70
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-03--1980-04-01  Janson, Gösta  chefred  T 1980-04-02  71
HALLANDSPOSTEN (1857) 1936-07-01--1965-03-01  Svipdag, Johan    Exakt tillträdesdatum osäker.  72
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-04-30  Svensson, Tore      73
HAPARANDABLADET (1882) 1963-09-03--1969-08-30  Ericsson, Stig      74
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      75
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1969-06-12  Hällzon, Florentinus      76
HISINGSBLADET (1960) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jan-Evert      77
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      78
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      79
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1958-07-01--1967-03-18  Stråhle, Einar      80
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--1972-12-30  Trolin, O.      81
HÄRJEDALEN (1944) 1947-08-01--1971-09-30  Larsson, Paul      82
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-10-02--1973-10-23  Jönsson, Ragnar      83
IDROTTSBLADET (1910) 1915-04-19--1967-11-30  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer      84
JORDBRUKAREN (1926) 1965-01-09--1970-12-23  Månsson, Erik    periodvis benämnd redaktionell rådgivare resp facklig rådgivare  85
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1961-07-01--1969-09-26  Peterson, Henning      86
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1969-08-26  Hamrin, Yngve      87
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1962-04-06--1970-02-27  Petersson, Olof      88
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1955-05-15--1971-04-15  Hamrin, Mac P.  ansvarig utgivare    89
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1958-07-03--1965-06-01  Runemo, Roy      90
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1959-07-01--1975-02-02  Bengtsson, Sven Ivar      91
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1945-09-04--1970-06-30  Sjöberg, Herbert B.      92
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1963-09-02--1966-09-30  Söderström, Herbert    93
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1957-01-02--1981-12-29  Wigertz, Holger      94
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-05--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      95
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1959-07-03--1966-12-23  Jacobson, Thure  red.chef    96
KLIPPANS TIDNING (1938) 1951-04-21--1973-10-23  Tebring, C A      97
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-08-20--1970-12-16  Lisshammar, Jon-E.      98
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1952-01-19--1978-06-30  Olofson, Christer      99
KRONOBERGAREN (1934) 1954-10-16--1981-04-01  Staav, Agne      100
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1964-09-24--1970-01-22  Lisshammar, Jon-Evert      101
KURIREN (1921) 1963-03-25--1965-01-22  Hillén, Nils      102
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1963-01-02--1970-09-30  Berlin, Sven Olof      103
LAHOLMS TIDNING (1931) 1963-05-02--1967-07-01  Nyblom, Bertil      104
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-10-14--1979-08-31  Ingen uppgift      105
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-03--1967-06-30  Standar, Sven      106
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1963-01-17--1965-01-28  Palm, Göran      107
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1965-02-04--1965-08-05  ingen uppgift      108
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1965-08-12--1969-10-30  Ferenius, Staffan      109
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1949-07-28--1975-08-30  Perslow, Jöns Halvard Patrik      110
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1977-08-10  Hellström, Kjell      111
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1941-06-06--1970-06-29  Bodin, Folke      112
LJUSNAN (1912) 1954-07-21--1981-07-31  Norin, Göran      113
LUDVIKA TIDNING (1910) 1934-09-01--1965-07-15  Lidman, Carl      114
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-17--1993-04-14  Bengtsson, Sten      115
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1962-10-05--1966-08-18  Böckmann, Sten  Redaktionssekreterare    116
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1944-11-01--1974-06-28  Hansson, Knuth    1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  117
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1988-06-30  Selldén, Hugo      118
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1968-03-25  Olsson, Sture      119
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1960-11-01--1975-10-31  Schöqvist, Lennart      120
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1958-07-02--1965-05-31  Runemo, Roy      121
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Erik  chefred    122
MISSIONSBANERET (1921) 1951-09-06--1966-10-13  Sollerman, Erik    "Redaktion:"  123
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1968-07-25  Johansson, Gunnar    "Redaktion:"  124
MISSIONSBANERET (1921) 1959-10-01--1972-12-21  Sollerman, Samuel    "Redaktion:"  125
MORA TIDNING (1893) 1934-09-03--1965-07-16  Lidman, Carl      126
MORA TIDNING (1893) 1965-07-19--1993-04-14  Bengtsson, Sten      127
MOTALA TIDNING (1926) 1958-10-03--1966-03-31  Sandvall, Tore  redchef    128
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1964-01-24--1965-07-01  Holm, Crick      129
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1965-07-15--1968-10-31  Holm, Peggy      130
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1938-11-05--1968-03-30  Ljung, Claes-E.  chefredaktör  131
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon  Huvudredaktör    132
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1979-08-31  Ingen uppgift      133
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1964-09-11--1967-05-10  Berggren, Owe      134
NORRA SKÅNE (1900) 1961-06-23--1979-03-31  Ohlson, Einar      135
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1953-01-02--1978-09-30  Wikström, K. H.      136
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1947-04-01--1969-06-30  Frick, Ivar      137
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-09-28--1978-03-15  ingen uppgift    Slutdatum ungefärligt, då endast månad är utsatt i tidningen.  138
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt      139
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-03--1975-11-29  Fagerström, Lars      140
NORRORT (1957) 1957-10-25--1966-04-30  Hermansson, Bror      141
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1956-11-17--1966-02-01  Persson, Helmer      142
NORRTELJE TIDNING (1880) 1955-09-01--1971-06-30  Hultman, Harald      143
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      144
NY TID (1892) 1965-01-08--1966-06-14  Andrén, Hugo      145
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    146
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--1986-08-29  Hörling, Folke  chefred    147
NYA NORRLAND (1907) 1951-09-01--1967-06-30  Andersson, Axel      148
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    149
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      150
NYHETERNA (1954) 1961-05-02--1965-09-11  Ward, Kurt      151
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven      152
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1946-03-15--1967-12-30  Sedvallson, Sven      153
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1962-04-03--1972-03-30  Lavander, Harry      154
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  155
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1949-11-02--1976-06-30  Olson, Karl Axel      156
REFORMATORN (1887) 1962-09-23--1965-03-28  Uno, Sten      157
RLF-TIDNINGEN (1938) 1963-06-06--1965-05-13  Davidson, Hans  redchef    158
RLF-TIDNINGEN (1938) 1965-05-20--1965-12-16  Thimerdal, Arne  redaktionsledning    159
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-02-03--1968-12-31  Bengtsson, Oscar      160
RUOTSIN UUTISIA (1965) 1965-12-13--1967-04-21  Rantanen, Jalmar      161
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt      162
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1955-12-28--1966-03-29  Arbell, Gun      163
SCANDINAVIA DAILY NEWS (1964) 1965-06-01--1965-06-25  Hagtorn, Gunnar  editor-in-chief    164
SIGTUNABYGDEN (1928) 1962-04-06--1965-06-18  Lindgren, Anders      165
SIGTUNABYGDEN (1928) 1965-06-25--1966-01-28  Sandberg, Sven  ansv. utg.  ingen uppgift om redaktör i tidningen  166
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-02-02--1968-12-30  Andersson, Torsten      167
SKARA TIDNING (1863) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo      168
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1963-03-06--1968-10-30  ingen uppgift      169
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo    chefred 1955--1966  170
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1956-06-08--1980-02-01  Lidberg, Gustav      171
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1964-05-02--1973-12-31  Håkansson, Gösta      172
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1974-05-20  Österdahl, Petrus      173
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1962-11-01--1967-12-30  Huus, Alf N:son  pol.chefred    174
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1962-11-01--1969-10-31  Westerfors, Olof  redchef    175
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1960-07-06--1968-08-14  Larsson, Evert      176
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1959-01-09--1966-12-30  Arvidsson, Carl      177
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-01--1966-12-31  Franzén, Gunnar      178
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1958-10-01--1970-04-30  Torstendahl, T.      179
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--1981-05-29  Aspman, Axel      180
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1964-06-18--1970-12-22  Lisshammar, Jon-Evert      181
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1959-01-02--1965-02-28  Vinde, Victor      182
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1965-03-01--1966-02-27  Fredriksson, Gunnar      183
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Sjöberg, Herbert      184
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1962-09-12--1965-02-27  Norberg, Rune  redaktionschef    185
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-01-07--1975-12-31  Schöier, Hans  chefred.    186
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-03-01--1974-07-02  Gustafzon, Helge  redaktionschef    187
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1962-10-02--1966-11-15  Lindberg, Oscar      188
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-11-28--1971-07-29  Berglund, Carl H      189
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1950-08-02--1976-07-08  Alström, Yngvar      190
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1958-03-19--1975-08-15  Heino, Toivo  Chefredaktör    191
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1968-06-26  Johansson, Harry      192
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1962-10-05--1969-03-28  Zachrisson, Bertil      193
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1955-07-01--1969-08-31  Hernelius, Allan  chefred    194
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1950-04-04--1965-12-22  Hedenström, Ernst    T 1960-12-01  195
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-05-02--1979-06-29  Nordangård, Folke      196
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1946-04-01--1967-09-30  Wahlgren, Christer      197
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1958-12-01--1967-07-30  Höglund, Thure      198
SÄTERS TIDNING (1907) 1934-05-29--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; i red även tidigare; chefred från 1949-02-19  199
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten      200
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1958-07-02--1967-03-18  Stråhle, Einar      201
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1964-07-01--1967-05-31  Daninge, Gösta      202
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1934-05-26--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; från 1949-02-19 "chefredaktör"  203
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1965-07-17--1986-12-30  Bengtsson, Sten      204
SÖDRA STAN (1963) 1964-04-09--1966-06-09  Lisshammar, Jon-Evert      205
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1965-01-02--1967-09-30  Sundblad, Jan E.      206
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1942-12-03--1969-01-30  Hedenström, Ernst      207
TORSBY TIDNING (1964) 1964-09-10--1965-11-18  Jakobsson, Thure      208
TRANÅS TIDNING (1892) 1961-07-01--1978-03-15  Lindell, Hans  redchef    209
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      210
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-08-24--1969-07-01  Stahre, Sven      211
TRIUMF (1891) 1961-01-07--1977-12-24  Hermodsson, O.  red    212
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-07-26--1975-08-30  Perslow, Patrik      213
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-05--1971-12-31  Nilsson, Hans      214
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-05-07--1986-07-31  Högborn, Gunnar      215
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart  huvudred    216
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-01-07--1965-01-14  Eriksson, Kjell      217
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-01-07--1965-02-25  Lindgren, Bengt      218
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-01-21--1965-02-25  Billström, Björn      219
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-03-04--1965-07-01  ingen uppgift      220
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-07-08--1966-05-12  Jansson, Hugo  redchef    221
VECKOPOSTEN (1868) 1956-08-02--1967-11-02  Franzen, Bert      222
WESTGÖTEN (1888) 1954-03-27--1967-09-30  Wärenstam, Tore G.      223
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-10-15--1972-06-30  Pers, Anders Yngve      224
VETLANDAPOSTEN (1893) 1951-07-02--1977-11-14  Jonsson, John      225
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-16--1993-06-23  Karlsson, Ingmar      226
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1967-05-23  Johansson, K. W.      227
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1965-05-11  Sjöman, Harry      228
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1965-05-12--1970-04-30  Isaksson, Jerker  redchef    229
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1943-04-28--1965-07-31  Nordin, Joel      230
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1965-08-02--1966-11-30  Almqvist, Sigfrid      231
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1927-11-04--1967-12-30  Rosén, Stellan      232
VÄSTERBYGDEN (1949) 1951-03-01--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof      233
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1958-11-03--1976-04-30  Ekberg, Gösta      234
VÄSTERORT (1955) 1957-03-21--1972-12-20  Steinorth, Axel      235
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven    236
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1944-08-29--1966-10-31  Lindström, Arne      237
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1947-10-03--1968-03-29  Wilhelmson, Yngve      238
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1964-01-02--1971-07-31  Persson, Erik      239
VÄSTKUSTBLADET (1963) 1965-05-21--1965-06-03  Lisshammar, Jon-E      240
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-06-04--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      241
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      242
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      243
VÄSTRA STAN (1963) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      244
VÄXJÖBLADET (1945) 1956-10-01--1975-12-31  Bertland, Gustaf      245
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-02-01--1976-10-31  Nilsson, Nils Orvar      246
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1966-12-31  Sjöholm, Sven Erik  Chefredaktör    247
ÖREBROKURIREN (1902) 1963-09-02--1966-09-30  Söderström, Herbert      248
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1951-08-30--1966-03-23  Löw, Holger  Redaktionschef    249
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1933-02-08--1965-04-30  Andersson, Axel      250
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1965-05-01--1988-03-01  Norell, Olle      251
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1954-10-01--1966-02-19  Färm, Hilding      252
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1954-04-01--1976-04-30  Wallin, Sven      253
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1960-04-01--1978-04-29  Andhé, Rune      254
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1964-01-03--1966-08-12  Wallin, Bertil      255
ÖSTGÖTEN (1874) 1962-11-07--1966-02-19  Färm, Hilding      256
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1965-01-04--1966-11-15  Rabenius, Lars E  redchef    257
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1947-11-03--1978-09-22  Persson, Sven      258
ÖSTRA STAN (1962) 1964-04-09--1970-12-16  Lisshammar, Jon-Evert      259
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-04-15--1965-04-15  Davidsson, Rune      260
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-12-15--1966-09-15  ingen uppgift      261

Sidan skapad Thu Feb 29 20:37:09 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond