Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på N för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Redaktör

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
GÖTA LEJON (1890) 1890-08-09--1891-01-17  N Ekstam    Tryckt i tidningshuvudet  1
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1943-01-08--1947-03-31  Natt och Dag, Sten      2
NATIONELL TIDNING (1930) 1933-02-11--1933-08-19  Natt och Dag, Sten B:son  tf red    3
NATIONELL TIDNING (1930) 1933-08-26--1937-10-16  Natt och Dag, Sten B:son      4
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE NYA (1982) 2013-01-01--2013-03-27  Naxelius, Anna  Lokalred.    5
LOKALTIDNINGEN YSTAD (2008) 2013-01-01--2013-04-13  Naxelius, Anna  Lokalred.    6
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1937-11-03--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid      7
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1972-03-21--1974-09-02  Neby, Gunnar      8
SÖDERTÄLJE ALLEHANDA (1977) 1976-12-08--1981-10-24  Neby, Gunnar      9
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1953) 1953-05-05--1958-04-21  Nelson, E Hjalmar      10
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-07-01--1930-12-31  Nelson, Hjalmar      11
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1916-11-24--1918-06-14  Nelson, Hjalmar E.      12
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1931-01-02--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt      13
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1916-03-15  Nèlson, Johannes Fredrik      14
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-10-09--1919-12-30  Nerman, Ture      15
NYA SAMHÄLLET (1900) 1910-09-03--1913-08-26  Nerman, Ture    För redaktionen  16
POLITIKEN (1916) 1916-04-27--1916-04-27  Nerman, Ture    Källa: Tidningen 1916-04-27, slutdatum okänd. Troligen var han redaktör under hela tidningens utgivningsperiod  17
STORMKLOCKAN (1909) 1918-12-14--1919-06-14  Nerman, Ture      18
TROTS ALLT! (1939) 1939-10-07--1952-10-01  Nerman, Ture    "Redaktören hette ibland Per Edvin Svensk." Se; Nerman, T. sid. 94. Inga datum nämns dock. Inget nämns heller om detta i T.  19
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1957-05-03--1957-10-21  Nestius, Hans      20
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1957-10-23--1958-02-03  Nestius, Hans  chefred    21
CITY MALMÖ LUND (2006) 2006-09-12--2006-10-13  Nestius, Mikael      22
STOCKHOLM CITY (2002) 2003-11-03--2009-06-30  Nestius, Mikael      23
ARBETET (1887) 1944-10-02--1957-10-31  Netzén, Gösta      24
LANTARBETAREN (1921) 1936-10-21--1940-12-18  Netzén, Gösta      25
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  Netzén, Gösta      26
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1902-10-29  Neuman, Ivar    "red.sekr. N.J. Kron var tidningens eg. initiativtagare"(A-pressens samorg. s.99)  27
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1906-12-17--1919-06-30  Neuman, Ivar      28
GELLIVAREBLADET (1900) 1900-01-02--1901-02-01  Neuman, Karl      29
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01  Neuman, Karl      30
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1903-10-02--1906-09-28  Neuman, Karl      31
SKARAPOSTEN (1906) 1949-10-31--1953-10-31  Nicklasson, Georg      32
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1949-10-31--1953-10-30  Nicklasson, Georg      33
HALLANDSPOSTEN (1857) 2023-05-09--  Nicolic, Herman      34
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2021-08-02--2022-08-06  Nicolic, Herman      35
SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924) 1924-01-16--1924-05-01  Nicolin, F.      36
KINDAPOSTEN (2018) 2018-05-08--2021-01-30  Nielsen, Christoffer      37
VIMMERBY TIDNING (1884) 2018-05-08--2021-02-05  Nielsen, Christoffer      38
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2017-09-07--  Nielsen, Christoffer      39
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1914-08-18--1914-11-28  Nihlén, Axel      40
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1900-01-04--1919-05-09  Nikander, F. E.      41
HALLANDS NYHETER (1919) 2021-03-15--  Niklasson, Ulf      42
JÖNKÖPING NU (2005) 2020-10-09--2020-12-25  Nikolic, Herman      43
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2020-08-24--2021-06-25  Nikolic, Herman    osäkert startdatum  44
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-05-20  Nikula, Eva    För delen Haaparannanlehti  45
SUOMEN UUTISVIIKKO (2012) 2012-02-10--  Nikula, Sannaliina      46
LOKALTIDNINGEN VÄSTBOANDAN (1994) 2014-02-12--  Nilson, Malin  Lokalred.    47
MILJÖMAGASINET (1992) 2018-07-27--2019-08-30  Nilsson Stefan B      48
SKÅNES REFLEX (1926) 1927-06-03--1927-08-12  Nilsson, Alf      49
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1922-12-01--1923-03-23  Nilsson, And.      50
KRÖNIKAN (1922) 1922-10-15--1922-12-16  Nilsson, Anders      51
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1929-07-04--1930-12-31  Nilsson, Anders      52
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2016-06-02--  Nilsson, Anders      53
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2009-08-01--2015-12-31  Nilsson, Anders      54
NÄSSJÖBLADET (1922) 1922-12-01--1923-03-23  Nilsson, Anders      55
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-05-15--1922-08-31  Nilsson, Anders      56
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1933-08-14  Nilsson, Anders      57
SMÅLANDS DAGBLAD (1922) 1922-05-12--1922-08-31  Nilsson, Anders  redsekr    58
SYDÖSTRAN (1973) 2017-11-01--  Nilsson, Anders      59
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2005-05-31--2005-07-30  Nilsson, Anders    tf  60
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-11-25--1911-12-03  Nilsson, Anton    T 1911-12-04  61
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-01--1955-12-31  Nilsson, Arthur      62
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-10-12--1922-02-21  Nilsson, Arvid      63
ARBETET (1887) 1900-04-23--1908-11-30  Nilsson, August      64
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1990-01-02--1990-01-31  Nilsson, Bernt  redsekr    65
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-10-09--1911-10-14  Nilsson, Carl Martin  utgivare    66
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-09-21--1950-10-31  Nilsson, Carl Oscar      67
NORRTELJE TIDNING (1880) 1988-01-04--1989-03-31  Nilsson, Carl-Erik  redaktionschef  ställföreträdande chefredaktör  68
NORRTELJE TIDNING (1880) 1993-06-01--1995-12-31  Nilsson, Carl-Erik      69
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 2008-06-02--2009-07-31  Nilsson, Charli    Ej 2008-06-03 enl. redaktionsrutan.  70
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2009-08-15--2012-02-29  Nilsson, Charli      71
AURORA (1899) 1919-10-04--1943-10-13  Nilsson, Elias      72
ARBETET (1887) 1961-01-02--1980-05-31  Nilsson, Frans      73
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30  Nilsson, Frans      74
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--1961-04-29  Nilsson, Frans      75
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1953-01-02--1954-02-28  Nilsson, Frans      76
VECKANS HÄNDELSER (1911) 1911-10-21--1916-10-28  Nilsson, Gottfrid  utgivare    77
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1984-10-10--1992-12-31  Nilsson, Gunnar      78
SÖRMLANDSTIDNINGEN MED TROSA ANNONSBLAD (1972) 1972-01-07--1972-12-29  Nilsson, Hans    "i redaktionen".  79
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1941-05-17--1941-12-27  Nilsson, Hans      80
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-05--1971-12-31  Nilsson, Hans      81
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2005-06-24--2008-05-02  Nilsson, Hans  T.f. red. chef    82
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1948-11-23--1948-12-31  Nilsson, Henry  ansv. utg.    83
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1950-03-21--1952-12-13  Nilsson, Henry      84
TROSA TIDNING (1919) 1919-01-27--1920-03-06  Nilsson, I      85
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2008-02-01--2014-04-10  Nilsson, Inger      86
UPPSALATIDNINGEN (2005) 2016-01-07--2018-08-30  Nilsson, Inger  redaktionschef  T, förmodligen gäller denna uppgift även tidigare.  87
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1966-12-01--1969-02-28  Nilsson, Ingvar  adm.red    88
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-01-15--1971-04-02  Nilsson, Ingvar  ansvarig utgivare    89
GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-04-06--1938-05-11  Nilsson, James      90
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1913-01-03--1915-09-29  Nilsson, Johan    I tidningen: Nilson  91
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar      92
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2010-04-07--2017-03-03  Nilsson, Johanna  redchef    93
KNALLEN (1921) 1921-10-14--1921-12-09  Nilsson, Karl  utgivare    94
NYA ÖREBROKURIREN (2001) 2001-11-24--2003-05-13  Nilsson, Kenneth  redchef    95
SÖDERNYHETERNA (1967) 1986-11-04--1987-05-05  Nilsson, Krystyna  redaktör  Stockholmsdelen  96
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt  chefrdaktör    97
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-02--1984-03-30  Nilsson, Kurt      98
NYA ST TIDNINGEN (1977) 1988-01-05--1995-12-31  Nilsson, Kurt    slutdatum osäkert  99
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1984-03-31  Nilsson, Kurt      100
18 MINUTER (2009) 2009-05-11--2011-06-21  Nilsson, Lars    101
18 MINUTER (2009) 2011-09-01--2012-01-08  Nilsson, Lars      102
UPSALA NYA TIDNING (1890) 2002-07-01--2011-12-31  Nilsson, Lars      103
ARVIKAKURIREN (1905) 1905-05-29--1905-09-08  Nilsson, Lennart O.      104
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1986-01-02--1994-11-14  Nilsson, Margaretha  redchef    105
ARBETAREN (1922) 1990-12-21--1998-09-18  Nilsson, Martin  chefred    106
TROSA TIDNING (1974) 1981-08-06--1982-01-28  Nilsson, Mats  Red.chef    107
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2007-02-16--2008-04-01  Nilsson, Mats-Eric    tf  108
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-12-08--1944-11-01  Nilsson, Nils      109
NORRBOTTNINGEN (1956) 1978-04-06--1979-12-20  Nilsson, Nils  red.chef    110
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1955-02-01--1976-10-31  Nilsson, Nils Orvar      111
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1978-07-01--1987-11-30  Nilsson, Olle  chefred    112
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1986-09-01--1986-09-30  Nilsson, Olle  chefred    113
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1988-12-01--1993-12-31  Nilsson, Olle  chefredaktör  114
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1973-04-15--1978-06-30  Nilsson, Olle      115
SKÅNEKURIREN (1949) 1949-12-04--1950-12-17  Nilsson, Orvar      116
REFORMATORN (1887) 1957-05-05--1958-09-28  Nilsson, Otto      117
DALABLADET (1906) 1915-10-18--1917-12-31  Nilsson, P    Troligen Petter Nilsson  118
DALATIDNINGEN (1918) 1918-01-11--1918-10-01  Nilsson, Petter    Enl Jub.nr 1927-12-14 var P Persson först red i ett par månader, efterföljd av Oskar Terning.  119
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Nilsson, Ragn.    "Redaktör:"  120
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1907-11-29--1907-12-14  Nilsson, Rob.    "I redaktionen:"  121
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1907-12-17--1909-08-03  Nilsson, Rob.    "I redaktionen:"  122
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1909-11-03--1910-06-01  Nilsson, Rob.  ansv. utg.    123
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1988-04-28--1988-07-21  Nilsson, Roland      124
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1999-03-23--2000-01-18  Nilsson, Rolf K  redchef    125
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 2002-12-13--2007-01-02  Nilsson, Rolf K      126
MORGONPOSTEN (1987) 1990-04-12--1992-12-24  Nilsson, Rolf K      127
EXTRA BODEN (2008) 2018-02-08--2019-05-31  Nilsson, Sabina      128
EXTRA LULEÅ (2008) 2018-02-08--2019-05-31  Nilsson, Sabina      129
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2001-09-09--2003-05-02  Nilsson, Sven T      130
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1981-10-01--1987-10-09  Nilsson, Torsten      131
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1969-01-02--1975-10-01  Nilsson, Torsten      132
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1976-10-04--1981-09-30  Nilsson, Torsten      133
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN FINSPÅNGSEDITIONEN (1974) 1975-01-02--1977-11-30  Nilsson, Torsten      134
KURIREN (1983) 1983-10-28--1984-12-21  Nilsson, Torsten      135
ÖSTGÖTEN (1981) 1981-10-01--1987-11-09  Nilsson, Torsten      136
LOKALTIDNINGEN MELLANSKÅNE (2005) 2013-01-01--2017-12-31  Nilsson, Åsa-Marie  Lokalred.  osäkert slutdatum  137
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2007-04-13--2009-12-29  Nilsson-Engström, Brita      138
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2002-06-28--2002-08-02  Nimlin, Viktoria    Tf (chefred)  139
CITY MALMÖ LUND (2006) 2006-10-16--2008-05-31  Nirfalk, Jenny      140
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 2007-07-27--2008-04-10  Nolin, Jan Ola  platschef    141
BORÅS NU (2006) 2008-03-28--2008-11-13  Nolin, Jan-Ola  Platschef    142
GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-04-06--1939-03-01  Norberg, Algot V.      143
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1903-01-08--1911-12-28  Norberg, J.      144
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1962-09-12--1965-02-27  Norberg, Rune  redaktionschef    145
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2019-09-02--2022-03-03  Nord, Oskar      146
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2022-09-20--  Nord, Oskar      147
LJUNGBY NYHETER (1943) 1945-06-12--1945-12-13  Nordangård, Folke      148
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-05-02--1979-06-29  Nordangård, Folke      149
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1981-12-30--1982-03-31  Nordangård, Magnus  tf chefred    150
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1982-04-01--1990-05-31  Nordangård, Magnus      151
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1951-12-13--1952-04-01  Nordberg, Nils      152
ARVIKA NYHETER (1895) 2014-01-01--2016-04-30  Nordenberg Olsson, Veronica      153
ARVIKA NYHETER (1895) 1993-12-15--2013-12-31  Nordenberg, Jan    Slutdatum osäkert  154
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1996-08-13--2001-08-21  Nordenberg, Jan      155
ARVIKA NYHETER (1895) 1974-01-02--1984-11-02  Nordenberg, Reidar    156
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1891-03-12--1895-01-01  Nordenståhl, Karl Gustaf      157
HELSINGEN (1994) 1996-07-05--1999-10-01  Nordgren, Anders      158
DALABLADET (1906) 1913-12-01--1914-10-02  Nordgren, Ax.      159
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1931-02-21--1931-04-17  Nordgren, Bertil      160
LOKALTIDNINGEN HÄSSLEHOLM (2010) 2013-06-12--2017-12-31  Nordgren, Helene  Lokalred.  osäkert slutdatum  161
LOKALTIDNINGEN KRISTIANSTAD (2003) 2013-01-01--2021-06-26  Nordgren, Paola  Lokalred.    162
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE NYA (1982) 2013-11-20--2014-03-12  Nordh, John  Lokalred.    163
NORDHALLAND (1883) 1967-01-04--1967-04-28  Nordh, Kurt-Ingvar      164
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--1967-04-28  Nordh, Kurt-Ingvar      165
TRANÅS TIDNING (1892) 2000-01-03--2004-10-31  Nordholm, Ulf      166
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1924-01-03--1924-12-04  Nordin, A.  för redaktionen    167
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-11-27--1925-03-26  Nordin, Arvid      168
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1938-12-03--1939-01-04  Nordin, C. A.  ansv.utg.    169
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-08-31--1926-04-01  Nordin, C.A.    1923-08-31--1924-05-21: "Ansvarig utgivare och verkst. dir."  170
ÖSTERGYLLEN (1903) 1906-01-06--1906-11-03  Nordin, C.A.      171
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-23--1911-12-05  Nordin, Carl      172
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1913-11-06--1914-02-25  Nordin, Carl      173
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1912-08-17--1912-08-19  Nordin, Carl August      174
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1935-01-03--1936-11-28  Nordin, Carl August      175
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1935-01-02--1936-11-27  Nordin, Carl August      176
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1915-02-01  Nordin, Carl August      177
SOLNAPOSTEN (1946) 1948-07-02--1948-08-13  Nordin, Jan A:son      178
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1938-07-04--1943-04-24  Nordin, Joel      179
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1943-04-28--1965-07-31  Nordin, Joel      180
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1946-01-18--1947-09-30  Nordin, Johan Ragnar Ingemar      181
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-19--1934-09-29  Nordin, Julius      182
ROSLAGEN (1911) 1911-11-03--1916-12-29  Nordin, Julius      183
DAGENS TIDNING (1925) 1925-01-03--1925-04-25  Nordin, Rich.      184
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-03-10  Nordin, Richard      185
FRYKEN (1901) 1903-03-26--1905-11-09  Nordin, Richard      186
KLARAN (1891) 1903-03-24--1905-11-11  Nordin, Richard      187
KLARAN (1891) 1907-03-20--1908-07-15  Nordin, Richard      188
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1902-08-27  Nordin, Richard      189
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-22--1905-11-13  Nordin, Richard      190
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1907-03-15--1908-06-26  Nordin, Richard      191
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1957-04-15--1958-04-15  Nordlander, Alfons      192
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-19--1948-10-28  Nordlander, Henry      193
LOKALTIDNINGEN (2012) 2014-01-22--2021-03-31  Nordlund, Eric    T, tf  194
NYBRO TIDNING (1931) 1995-01-01--1998-08-28  Nordlöw, Bengt  redchef    195
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1999-04-08--2002-05-21  Nordmark, Christer      196
TIDNINGEN SÖDERMALM (1988) 1988-11-23--1990-05-03  Nordmark, Hans      197
BORÅS NYHETER (1922) 1937-10-01--1940-08-13  Nordqvist, Helge      198
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1937-10-01--1939-10-21  Nordqvist, Helge      199
VARBERGSPOSTEN (1894) 1943-07-10--1952-04-18  Nordqvist, Helge M. I.      200
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1993-05-04--1995-01-24  Nordqvist, Roland      201
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1991-06-04--1993-04-29  Nordqvist, Roland      202
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1998-05-14--1999-12-31  Nordqvist, Roland      203
ARBETARFOLKET (1940) 1943-12-10--1944-12-22  Nordström, Axel    Örnsköldsvik  204
ARBETARFOLKET (1940) 1953-04-18--1956-12-20  Nordström, Axel    Kramfors  205
VÄRMLANDS NYHETER (1927) 1927-01-03--1927-05-04  Nordström, Bernhard      206
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-09-22--1927-05-05  Nordström, Bernhard      207
ARBETARBLADET (1902) 2013-05-04--2016-02-01  Nordström, Daniel      208
ARBOGA TIDNING (1881) 2016-02-01--2019-08-30  Nordström, Daniel      209
AVESTA TIDNING (1882) 2016-02-01--2016-05-31  Nordström, Daniel      210
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 2016-02-01--2019-08-30  Nordström, Daniel      211
FAGERSTAPOSTEN (1943) 2016-02-03--2019-08-30  Nordström, Daniel      212
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2012-04-18--2013-04-30  Nordström, Daniel      213
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2016-12-01--2019-09-03  Nordström, Daniel    http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/han-blir-lt-s-nya-chefredaktor - kollad 2018-02-20; ej i redaktionsrutan  214
NORRTELJE TIDNING (1880) 2016-12-05--2019-09-04  Nordström, Daniel      215
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2016-12-02--2019-11-15  Nordström, Daniel      216
SALA ALLEHANDA (1880) 2016-02-01--2019-08-30  Nordström, Daniel      217
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 2016-02-01--  Nordström, Daniel      218
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2010-04-06--2012-04-17  Nordström, Daniel  tf redchef    219
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-06-01--1953-01-31  Nordström, G.  redchef    220
HÄRJEDALEN (1944) 1971-10-07--1979-06-28  Nordström, Gunnar      221
SKENINGEBYGDEN (1923) 1924-09-02--1930-11-14  Nordström, Gustaf    även ansv. utg.  222
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1945-05-11--1945-05-18  Nordström, Holger      223
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1945-05-25--1946-02-15  Nordström, Holger    "Linköpingsredaktionen:"  224
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1946-02-22--1947-03-27  Nordström, Holger    "Norrköping"  225
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1999-09-01--1999-12-01  Nordström, Lars  redchef    226
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2002-08-13--2002-09-18  Nordström, Lasse  tf    227
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2002-09-19--2006-08-31  Nordström, Lasse      228
DALADEMOKRATEN (1918) 1973-08-07--1983-01-31  Norelius, Erik      229
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-05-11--1955-10-06  Norell, Jonas      230
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1966-04-01--1970-03-31  Norell, Eriq      231
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-10-20--1955-11-17  Norell, Jonas    "Redaktörer:"  232
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1965-05-01--1988-03-01  Norell, Olle      233
SKARABORGAREN VÄST (1983) 1984-08-16--1984-10-04  Norén, Christine    "redaktion"  234
SALAPOSTEN (1906) 1944-02-02--1951-09-30  Norén, Filip      235
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1875-01-02--1891-09-16  Norén, Frans August      236
HISINGSPOSTEN (1955) 1955-10-07--1955-12-22  Norén, Henry      237
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1893-01-03--1914-04-22  Noren, Johan [John] Teodor      238
BOLLNÄS TIDNING (1876) 1877-01-05--1877-12-22  Norén, O. E.      239
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1889-03-22--1899-12-05  Norén, Oscar      240
ALLMÄNNA LÄNSTIDNINGEN (1895) 1895-01-05--1897-12-29  Norén, Oscar Emil      241
HALLANDS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING (1894) 1894-12-01--1896-12-24  Norèn, Oscar Emil    Källa: Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur.  242
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1968-08-07--1969-07-02  Norgren, Elis      243
LJUSNAN (1912) 1954-07-21--1981-07-31  Norin, Göran      244
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1989-11-01--1997-02-14  Norin, Jerker    Osäkert startdatum.  245
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2006-07-14--2006-08-11  Norlén, Andreas    vik  246
NACKATIDNINGEN (1940) 1942-01-03--1942-01-24  Norlen, Einar  ansv. utg.  "Redaktörer:"  247
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 2008-03-14--  Norlen, Gunilla  tidningschef    248
LÄNSTIDNINGEN VÄRMLANDSBYGDEN (2010) 2011-04-07--2018-01-26  Norlén, Gunilla  tidningschef    249
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1998-04-23--1998-06-04  Norlén, Ingmar      250
ADRESS- & VARUTIDNING (1904) 1904-10-22--1905-02-24  Norlin, Jean Samuel Wilhelm    ingen uppgift i T  251
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1962-01-02--1967-03-30  Norling, Nils      252
ARBETARBLADET (1902) 1910-02-03--1948-03-31  Norling, Nils Sigfrid    I tidningen: N.S. Norling  253
ESLÖVSKURIREN (1909) 1909-05-29--1909-06-22  Norling, Nils Sigfrid      254
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1905-07-01--1910-01-04  Norling, Nils Sigfrid      255
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1991-10-04--1998-08-28  Norlöw, Bengt  redaktionschef  256
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1950-10-21--1951-06-06  Norman, Arne      257
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1950-10-21--1950-12-30  Norman, Arne      258
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1955-11-02--1959-11-30  Norman, Arne      259
NORDSVERIGE (1919) 1963-08-24--1963-12-31  Norman, Arne      260
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1975-12-01--1983-06-30  Norman, Gösta  pol. chefred    261
ARVIKA TIDNING (1884) 1932-10-04--1933-12-01  Norrback, Axel      262
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1934-11-01--1935-01-31  Norrback, Axel    "Tidningens siste redaktör var sedan någon tid hr Allan Johansson". (PrT 1935:nr 4)  263
ANNONSBLAD FÖR GOTLAND (1879) 1879-02-15--1883-12-28  Norrby, Knut      264
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1969-05-06--1969-09-30  Norrgården, Harry  tf chefred    265
UPPLAND (1918) 1922-01-07--1922-12-22  Norrlander, Karl  red    266
ARBETAREN (1902) 1903-04-01--1904-05-02  Norrléen, Wilhelm      267
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1923-11-03--1925-02-03  Norrlén, Wilhelm      268
DALARNA (1926) 1926-01-08--1926-04-09  Norrlender, Karl Edvard      269
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1930-06-20--1933-01-31  Norrlender, Karl Edvard      270
LJUS OCH JORD (1909) 1913-12-20--1915-12-29  Norrling, N. S.      271
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 2009-03-05--2009-04-20  Novak, Anette      272
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 2009-04-23--2009-12-31  Novak, Anette      273
NORRAN (2010) 2010-01-02--2011-12-31  Novak, Anette      274
FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1907) 1907-04-13--1907-05-15  Numan, Carl Fredrik  ansvarig utgivare  I tidningen står "C. F.". Numan var förmodligen både ansvarig utgivare och redaktör.  275
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1929-07-25--1930-02-06  Nyberg, Alf      276
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1926-08-26--1926-10-16  Nyberg, Alv.    T. red: c:h: Ahnwall och A:N.  277
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1904-01-05--1904-12-30  Nyberg, Astrid      278
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1903-04-03--1928-09-08  Nyberg, Astrid Birgitta      279
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 2001-08-24--2013-06-30  Nyberg, Britta      280
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1993-06-01--1995-10-31  Nyberg, Curt  redchef    281
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1985-01-03--1985-07-18  Nyberg, Göran  tf    282
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1985-07-25--1988-03-10  Nyberg, Göran      283
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 2004-03-11--2010-03-31  Nyberg, Göran  tidningschef  284
VÄSTERBYGDEN (1949) 1985-01-04--1988-03-04  Nyberg, Göran  tf chefred    285
VÄSTERBYGDEN (1949) 2004-02-20--2012-11-16  Nyberg, Göran  tidningschef    286
ÄLVSBORGSPOSTEN (1978) 1985-01-03--1985-07-18  Nyberg, Göran  tf    287
ÄLVSBORGSPOSTEN (1978) 1985-07-25--1988-03-04  Nyberg, Göran      288
TIDNINGEN VÄSTSVERIGE (2012) 2012-11-23--  Nyberg, Göran tidningschef      289
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1904-01-05--1904-12-30  Nyberg, J. P.      290
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1900-01-02--1911-12-06  Nyberg, Johan    Huvudredaktör ej angiven i T.  291
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1972-01-13--1976-11-04  Nyberg, K.G.      292
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1948-08-03--1952-11-19  Nyberg, R  redsekr  redaktionsruta saknas 1951-07-06--1952-11-19  293
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1952-11-20--1961-12-30  Nyberg, R      294
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1898-10-22--1899-11-28  Nyberg, Thure      295
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      296
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1898-10-22--1899-11-28  Nyberg, Thure      297
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      298
HULTSFREDS TIDNING (1902) 1902-01-04--1902-03-27  Nyberg, Thure      299
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      300
KISAPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-03-27  Nyberg, Thure      301
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-03-27  Nyberg, Thure      302
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1898-10-15--1899-11-28  Nyberg, Thure      303
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      304
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1898-10-15--1899-11-28  Nyberg, Thure      305
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1928-09-10--1928-10-13  Nyberg, Valborg Ulrika      306
LAHOLMS TIDNING (1931) 1963-05-02--1967-07-01  Nyblom, Bertil      307
NORDSVERIGE (1919) 1960-09-02--1963-06-18  Nyblom, Bertil      308
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1936-03-15--1937-12-31  Nyblom, G.  redchef    309
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1926-08-24--1937-09-30  Nyblom, Georg      310
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-15--1939-11-15  Nyblom, Georg  redchef    311
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1937-10-02  Nyblom, Georg      312
RLF-TIDNINGEN (1938) 1941-12-24--1945-08-01  Nyblom, Gunnel  fru    313
RLF-TIDNINGEN (1938) 1947-01-22--1947-05-07  Nyblom-Holmberg, Gunnel  tf red    314
TROSA TIDNING (1974) 1974-01-28--1978-12-14  Nydahl, Claes      315
VETLANDA NYHETER (1940) 1940-11-29--1943-05-26  Nydahl, Gustaf      316
AFTONPOSTEN (1951) 1951-11-01--1953-02-28  Nydahl, Gustav      317
HVETLANDA TIDNING (1873) 1939-04-03--1940-10-09  Nydahl, Gustav      318
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1953-02-02--1955-07-01  Nydahl, Gustav      319
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1953-02-02--1954-06-09  Nydahl, Gustav      320
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1939-04-03--1940-07-15  Nydahl, Gustav      321
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1948-04-02--1951-01-03  Nydahl, Gustav      322
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1910-10-17--1913-12-31  Nydal, Johan    Johan Nydal + Axel Sammuli 1913-06-09--1913-12-31.  323
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING (1956) 1957-12-13--1957-12-30  Nygren, Arne      324
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING (1956) 1958-01-02--1958-10-01  Nygren, Arne  redchef    325
MOTALA TIDNING (1926) 1957-12-13--1957-12-30  Nygren, Arne      326
MOTALA TIDNING (1926) 1958-01-02--1958-10-01  Nygren, Arne  redchef    327
ARBETAREBLADET (1869) 1877-07-25--1880-07-06  Nygren, Axel    "redaktion"  328
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1899-12-26--1913-04-21  Nygren, Jacob Napoleon    osäker uppgift  329
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon      330
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2020-06-24--  Nyholm, Erik      331
SYDPOSTEN (1923) 1923-09-05--1944-01-28  Nylander, Erik Oskar      332
SVERIGES ALLMÄNNA HYRES- OCH PLATSTIDNING (1922) 1922-09-16--1922-10-07  Nylén, Oscar  utgivare    333
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-01  Nylin, Axel      334
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1918-07-06--1923-08-31  Nylin, Axel      335
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1928-12-17--1930-03-14  Nylin, Axel      336
SALAPOSTEN (1906) 1925-10-02--1929-01-27  Nylin, Axel      337
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1923-10-01--1931-02-28  Nylin, Axel    Slutdatum okontrollerat.  338
VÄRMLÄNNINGAR (1932) 1932-04-30--1933-01-28  Nylin, Karl Axel      339
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1999-01-07--2001-08-02  Nylund, Kjell      340
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1997-07-10--1998-01-02  Nylund, Maire      341
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 2000-09-07--2002-07-04  Nylund, Maire      342
ARBETARBLADET (1902) 2016-03-07--2018-06-25  Nyman Helena      343
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1956-09-04--1960-01-09  Nyman, Allan      344
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1983-02-01--1985-09-30  Nyman, Gunvor      345
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1997-10-07--1998-07-01  Nyman, Hans  redchef    346
AVESTA TIDNING (1882) 2018-06-27--2019-09-04  Nyman, Helena      347
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2018-06-27--2020-06-23  Nyman, Helena      348
FALUKURIREN (1894) 2018-06-27--  Nyman, Helena      349
MORA TIDNING (1893) 2018-06-27--2020-08-31  Nyman, Helena      350
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2018-06-27--2020-08-31  Nyman, Helena      351
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2018-06-27--2020-08-22  Nyman, Helena    352
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1909-12-18--1910-01-15  Nyrelli, S.      353
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-12-18--1910-02-19  Nyrelli, S.      354
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1934-05-20--1934-05-20  Nystedt, Rolf      355
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1934-07-07--1935-01-12  Nystedt, Rolf  redchef    356
VÅRT LAND (1885) 1903-09-27--1904-08-27  Nyström J. F.      357
NYA PRESSEN (1902) 1902-10-02--1902-10-02  Nyström, C.J.    "redaktörer:"  358
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1932-01-21--1939-12-28  Nyström, Georg      359
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1993-01-07--2004-03-04  Nyström, Staffan      360
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2011-01-08--2012-02-18  Nyström, Susanne      361
FIGARO (1878) 1903-10-03--1904-10-01  Nyström, Torvald      362
KUNGSBACKANYTT (2009) 2014-08-28--2016-12-01  Nyvall, Lotta  redaktion    363
LÄNSTIDNINGEN VÄRMLANDSBYGDEN (2010) 2010-05-20--2011-03-31  Nälsén, Mari      364
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 2008-09-04--2010-05-12  Nälsèn, Mari      365
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1922-02-02--1923-12-28  Näsgård, Bernhard      366
NORDSVERIGE (1919) 1921-08-09--1922-02-06  Näsgård, Bernhard      367
LOKALTIDNINGEN (2012) 2021-04-08--  Näslund, Ingvar  tf chefredaktör    368
NORDSVERIGE (1919) 2021-04-08--  Näslund, Ingvar  tf chefredaktör    369
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2002-10-01--2004-10-25  Näslund, Ingvar      370
VÄSTERBOTTENS MELLANBYGD (1992) 2021-04-08--  Näslund, Ingvar  Chefredaktör  till en början med prefixet tf  371
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2010-03-01--2010-06-24  Näslund, Ingvar    tf  372
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2010-07-13--2017-09-30  Näslund, Ingvar    tf i början men ordinarie åtminstone från 2013-11-01.  373
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2021-04-08--  Näslund, Ingvar  Chefredaktör  till en början med prefixet Tf  374
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2001-06-02--2002-08-12  Näslund, Ingvar      375
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2008-05-27--2015-08-31  Näslund, Jimmie      376
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2008-05-27--2015-08-31  Näslund, Jimmie      377
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 2016-07-09--  Näslund, Karin      378
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2016-07-09--2019-08-31  Näslund, Karin    Tf t.o.m. 2016-09-19  379
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 2016-07-09--2019-09-02  Näslund, Karin    tf 2016-07-09--09-19  380
GT (1995) 2002-10-01--2012-04-15  Näslund, Lars      381
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2018-09-18--2019-08-20  Näslund, Lars      382
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1956-11-01--1958-12-31  Näsström, Gustaf      383
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1956-11-01--1958-12-31  Näsström, Gustaf      384
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1983-01-02--1985-07-14  Näsström, Lennart       385
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1985-07-15--1986-04-28  Näsström, Lennart   Politisk chefredaktör    386
KLIPPANS TIDNING (1938) 1983-01-02--1984-03-12  Näsström, Lennart       387
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1983-01-02--1985-07-14  Näsström, Lennart      388
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1985-07-15--1986-04-28  Näsström, Lennart  Politisk chefredaktör    389
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1980-09-02--1981-02-16  Näsström, Lennart  vik. chefred.    390
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1981-02-17--1982-12-31  Näsström, Lennart  chefred.    391
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1983-01-02--1985-07-14  Näsström, Lennart      392
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1985-07-15--1986-04-28  Näsström, Lennart  Politisk chefredaktör    393
LOKALTIDNINGEN SVALÖV (2008) 2013-01-01--2013-08-28  Nävelsö, Malin  Lokalred.    394

Sidan skapad Fri Mar 01 21:26:40 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond