Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på D för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Redaktör

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1908-06-29--1908-09-02  Daahlmé, J. E.      1
KLARAN (1891) 1907-11-06--1908-09-02  Daahlmé, Johan Erik      2
SEFFLE NYHETER (1903) 1908-10-06--1909-11-27  Daahlmé, Johan Erik      3
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-12-04--1911-09-01  Daahlmé, Johan Erik      4
NYKÖPINGSPOSTEN (1961) 1961-03-03--1962-04-06  Dage H:son, Folke      5
OXELÖSUNDS TIDNING (1960) 1960-11-15--1963-03-15  Dage, Folke H-son      6
LIBERACIÓN (1981) 1982-09-27--1988-10-28  Daher, Ricardo  ansvarig utgivare    7
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2000-08-17--2005-08-25  Dahl, Eva      8
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2007-10-11--2013-12-19  Dahl, Eva      9
FIGARO (1878) 1920-09-11--1920-12-23  Dahl, Hans G.  I red.    10
FIGARO (1878) 1921-03-05--1921-10-01  Dahl, Hans G.      11
NYA KUNGÄLVSPOSTEN (1979) 1981-04-03--1981-05-29  Dahl, Jouko  tf chefredaktör    12
SKARA TIDNING (1863) 1934-01-03--1934-08-24  Dahlberg, Axel      13
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1934-01-03--1934-08-24  Dahlberg, Axel    i redaktionen  14
VÅR KAMP (1930) 1934-02-10--1934-03-31  Dahlberg, Frank      15
FREDEN (1928) 1942-03-26--1946-12-22  Dahlberg, Gust. E.    "I redaktionen"  16
KUSTBLADET (1904) 1904-12-02--1905-12-28  Dahlberg, Gustaf E.      17
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1922-05-03  Dahlberg, Gustaf E.      18
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1912-02-23--1913-10-24  Dahlberg, John    Uppgift om redaktör försvinner fr.o.m. 1913-10-31. Men av sannolika skäl är red. och ansvarig utg. samma person.  19
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-01-11--1939-11-01  Dahlberg, Per      20
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-02-15--1933-12-21  Dahlberg, Per      21
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1936-09-30--1939-01-07  Dahlberg, Per      22
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1936-10-16--1961-10-28  Dahlberg, Sven      23
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1903-12-15  Dahlborg, Fr.      24
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1947-09-12--1948-03-24  Dahlbäck, Halvard    Tituleras endast ansv. utg. i redaktionsrutan 1947-10-27--1948-03-24  25
HJO TIDNING (1885) 1941-10-17--1943-08-27  Dahle, Lars-Magnus      26
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1912-06-17--1918-06-14  Dahlgren, Axel      27
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1923-01-02--1923-08-31  Dahlgren, Axel V.      28
RONNEBYPOSTEN (1895) 1925-04-21--1931-01-03  Dahlgren, Axel V.      29
TRANÅS TIDNING (1892) 2006-12-01--2007-02-28  Dahlgren, Bernt  redchef    30
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1934-12-03--1935-10-02  Dahlgren, Gunnar O:son  tf redchef, redsekr    31
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-09-25--1920-12-24  Dahlgren, Lars Axel Victor      32
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-03--1912-06-12  Dahlgren, Lars Axel Viktor      33
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-09--1904-02-02  Dahlin, C.E.      34
FÄDERNESLANDET (1933) 1933-08-12--1933-12-30  Dahlin, C.S.    1933-08-12--1933-09-02 finns ingen redaktör angiven i T  35
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1911-09-26--1913-02-28  Dahlin, Carl Sigfrid ?      36
KUNGSHOLMEN (1906) 1906-10-20--1908-04-11  Dahlin, Edward    I tidningshuvudet fr.o.m. 1906-11-03.  37
KVÄLLSTIDNINGEN (1925) 1925-01-02--1926-09-01  Dahlin, Gunnar      38
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1919-10-16  Dahlin, Gunnar      39
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1921-08-08  Dahlin, Gunnar      40
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1926-06-01--1927-02-01  Dahlin, Gunnar      41
UMEBLADET (1847) 1929-01-18--1935-09-13  Dahlin, Gunnar      42
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1921-08-10--1926-05-31  Dahlin, Gunnar      43
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1922-07-25  Dahlin, H.      44
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2006-10-04--2009-04-15  Dahlin, Kjellåke      45
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-11-17--1925-12-27  Dahllöf, Ingeborg      46
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1927-08-02--1927-12-30  Dahlquist, Isidor      47
AVESTA TIDNING (1882) 1984-04-03--1991-10-31  Dahlqvist, Ingvar  huvudredaktör    48
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1984-04-02--1991-10-30  Dahlqvist, Ingvar  huvudred.    49
SALA ALLEHANDA (1880) 1984-04-02--1991-10-31  Dahlqvist, Ingvar      50
RIKSPOSTEN (1934) 1935-11-28--1938-05-25  Dahlqvist, Wilhelm      51
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1935-04-03--1936-09-26  Dahlrot, Nils      52
LOKALTIDNINGEN YSTAD (2008) 2013-04-10--2015-10-28  Dahlsjö, Lotta  Lokalred.    53
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1899-11-25--1899-11-25  Dahlström, O.A.  lokalredaktör    54
GT (1995) 2015-05-01--2016-09-29  Dahlström, Sofia      55
GT (1995) 2016-10-01--2019-05-05  Dahlström, Sofia      56
FALU/BORLÄNGE ALLEHANDA (2001) 2001-04-02--2002-04-15  Dahlström, Stig      57
LUDVIKA ALLEHANDA (1998) 1998-01-04--1999-07-25  Dahlström, Stig      58
LUDVIKA ALLEHANDA (2001) 2001-04-02--2002-04-15  Dahlström, Stig      59
SÖNDAGSTIDNINGEN (1999) 1999-08-01--2001-03-25  Dahlström, Stig      60
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1999-08-17--1999-11-09  Dahlström, Sven-Erik  tf    61
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1999-11-11--2011-12-31  Dahlström, Sven-Erik      62
KALMAR (1864) 1869-06-13--1869-07-17  Dahm, O. E. L.  rektor  Källa: L 3:594  63
CITY LUND (2011) 2013-06-04--2015-07-03  Dahmén, Lars    64
CITY MALMÖ (2011) 2013-06-04--2015-07-03  Dahmén, Lars    65
SYDSVENSKAN (2004) 2013-01-15--2014-09-01  Dahmén, Lars    66
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1928-10-05--1930-04-30  Dalin, Frank  Huvudredaktör    67
NYA SAMHÄLLET (1900) 1907-10-16--1908-07-01  Dalkvist, O.    För redaktionen  68
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1952-11-15--1952-04-29  Dalnäs, Gunnar      69
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-10-06--1951-02-22  Dalnäs, Gunnar      70
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2007-04-26--2008-10-14  Dammberg, Henrik  nyhetschef    71
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2007-04-26--2007-04-30  Dammberg, Henrik  nyhetschef    72
NORDSVERIGE (1919) 1993-01-08--1994-01-14  Danelsson, Peter      73
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1907-12-31  Danielson, A.      74
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1920-04-16--1921-10-14  Danielson, Axel      75
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-06--1937-02-27  Danielsson, Axel      76
FRIA TIDNINGEN (2008) 2012-02-29--2012-03-03  Danielsson, Björn    T, tf  77
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2012-01-04--2015-02-20  Danielsson, Björn    78
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-25--1903-04-30  Danielsson, Joh.      79
KALMARBLADET (1905) 1905-02-04--1906-03-31  Danielsson, Johan      80
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1906-08-31  Danielsson, Johan      81
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1989-06-01--1991-12-02  Danielsson, Kurt  pol. chefred    82
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1967-10-02--1969-11-21  Daninge, Gösta  redchef    83
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1969-11-22--1970-07-31  Daninge, Gösta      84
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1964-07-01--1967-05-31  Daninge, Gösta      85
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1967-10-02--1969-11-21  Daninge, Gösta  redchef    86
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1969-11-22--1970-07-31  Daninge, Gösta      87
VÄXJÖBLADET (1945) 1967-10-02--1969-11-21  Daninge, Gösta  redchef    88
VÄXJÖBLADET (1945) 1969-11-22--1970-07-31  Daninge, Gösta      89
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1951-01-02--1959-12-31  Dansk, Lennart      90
UMEBLADET (1847) 1939-05-03--1942-12-31  Dansk, Lennart      91
GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN (1960) 1960-09-01--1961-09-07  Danvik, Sven  ansv. utg.    92
GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN (1959) 1960-02-15--1961-09-07  Danvik, Sven  ansv. utg.    93
HALMSTADNYTT (1961) 1961-12-15--1962-05-25  Danvik, Sven      94
HISINGSBLADET (1960) 1960-12-08--1964-03-25  Danvik, Sven      95
HISINGSPOSTEN (1955) 1955-06-03--1955-09-02  Danvik, Sven      96
SÖDRA STAN (1963) 1963-10-31--1964-04-08  Danvik, Sven      97
VÄSTKUSTBLADET (1963) 1963-07-04--1963-08-18  Danvik, Sven      98
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-09-30--1964-03-15  Danvik, Sven      99
VÄSTRA STAN (1963) 1962-10-15--1964-03-25  Danvik, Sven      100
ÖSTRA STAN (1962) 1962-12-01--1964-03-25  Danvik, Sven      101
LUNDS DAGBLAD (1897) 1923-01-02--1923-02-18  Davidsom, Karl Axel      102
RLF-TIDNINGEN (1938) 1963-06-06--1965-05-13  Davidson, Hans  redchef    103
LOKALTIDNINGEN KIKAREN (1987) 1995-05-22--1995-12-26  Davidson, Ola  VD    104
NORRORT (1957) 1973-01-04--1976-11-01  Davidsson, Anders    1973-01-04--1974-09-25 med titeln tf chefredaktör  105
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1907-10-17--1908-09-17  Davidsson, I. A.      106
NYA SAMHÄLLET (1900) 1906-06-21--1907-10-14  Davidsson, I. A.      107
KLARAN (1891) 1908-10-31--1909-07-07  Davidsson, J. A.      108
LAHOLMS TIDNING (1931) 2012-03-01--2014-05-17  Davidsson, Mona    109
LAHOLMS TIDNING (1931) 2007-04-02--2011-01-31  Davidsson, Mona L    T redaktionschef  110
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1997-10-29--1998-06-10  Davidsson, Ola  ansv.utg.    111
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1995-06-05--1995-06-26  Davidsson, Ola      112
ÖSTRA SVERIGE (1957) 1957-12-11--1958-12-24  Davidsson, Rune      113
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-04-15--1965-04-15  Davidsson, Rune      114
MITT I BOTKYRKA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      115
MITT I BROMMA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      116
MITT I DANDERYD (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      117
MITT I HANINGE (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      118
MITT I HUDDINGE (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      119
MITT I JÄRFÄLLA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      120
MITT I KISTA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      121
MITT I KUNGSHOLMEN (2016) 2020-01-11--2020-06-30  de Faire, Claes      122
MITT I LIDINGÖ (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      123
MITT I NACKA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      124
MITT I SOLLENTUNA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      125
MITT I SOLNA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      126
MITT I SUNDBYBERG (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      127
MITT I SÖDERMALM (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      128
MITT I SÖDERORT (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      129
MITT I TENSTA RINKEBY (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      130
MITT I TYRESÖ (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      131
MITT I TÄBY (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      132
MITT I UPPLANDS VÄSBY (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      133
MITT I UPPLANDS-BRO (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      134
MITT I VALLENTUNA (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      135
MITT I VASASTAN (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      136
MITT I VÄSTERORT (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      137
MITT I ÖSTERMALM (2016) 2020-02-11--2020-06-30  de Faire, Claes      138
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2018-09-29--2020-02-28  de Freitas, Jasmin  Nyhetschef  osäkert slutdatum  139
LOKALTIDNINGEN SJÖBO (2008) 2013-04-10--2014-05-28  Degerholm, Anja  Lokalred.    140
DALADEMOKRATEN (1918) 1983-02-01--1990-06-25  Degerman, Bo      141
DAGENS NYHETER (1864) 1922-01-02--1946-05-31  Dehlgren, Sten      142
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1908-03-23--1917-12-28  Dehn, Olof      143
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1908-03-31  Dehn, Olof      144
GEFLE DAGBLAD (1895) 2005-01-02--2011-06-30  Delby Vad-Schütt, Christina      145
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1860-07-30--1863-12-31  Delphin, Charlotta    född Bergius; osäker uppgift, osäkra datum  146
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-08-30--1860-07-29  Delphin, Fr. Gustaf    Slutdatum osäkert.  147
DAGENS NYHETER (1864) 1981-04-01--1982-10-12  Dennis, Bengt      148
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1899-01-05--1902-09-06  Derwinger, Gustaf    ansv. utg. fr.o.m 1896-01-20  149
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1900-05-05--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      150
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1900-04-30--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      151
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1934-04-28--1934-05-09  Detter, Thure      152
VÄSTSVERIGE (1953) 1957-01-04--1958-12-17  Dickson, James    I redaktionen: Vikaryd  153
GT (1967) 1967-01-14--1969-10-31  Djurberg, Åke      154
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1965-09-05--1969-10-26  Djurberg, Åke      155
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1972-11-10--1973-09-08  Djurberg, Åke      156
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1965-09-01--1967-01-13  Djurberg, Åke      157
DAGEN (1945) 1991-12-03--1996-04-30  Djurfeldt, Olof  chefred    158
DAGEN (1945) 1974-09-05--1985-11-30  Djurfelt, Olof  chefred    159
DAGEN (1945) 1985-12-03--1991-11-30  Djurfelt, Olof  chefred ledare kultur    160
ALINGSÅSKURIREN (1969) 2023-04-25--2023-08-22  Dominicus, Emelie      161
JÖNKÖPING NU (2005) 2016-01-01--2017-02-02  Donald Sandström  Stf ansvarig utgivare    162
JORDBRUKAREN (1926) 1956-01-07--1964-12-24  Dreborg, H.    ordf i redaktionskommittén  163
MÖLNDALS TIDNING (1922) 1922-08-04--1923-05-12  Drott, Gustaf      164
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07  Dufvenberg, Elon      165
ARVIKA TIDNING (1884) 1959-01-03--1962-10-30  Dunghed, Helge      166
FLENS DAGBLAD (1953) 1954-05-05--1956-01-20  Dunghed, Helge      167
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1956-03-01--1956-05-19  Dunghed, Helge      168
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1909-01-02--1912-03-15  Durango, E.      169
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.      170
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1965-07-15--1965-11-15  Duvander, Helge  red. chef    171
LANDSBYGDEN (1911) 1913-02-06--1913-06-12  Dürango, E      172
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1935-08-05  Dürango, E.      173
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-10-01--1911-04-29  Dürango, E.      174
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-11-27--1915-06-17  Dürango, Elfrid      175
LANDSBYGDENS FOLK (1926) 1926-11-23--1926-12-16  Dürango, Elfrid    Slutdatumet ej säker. Se ovan.  176
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1902-09-04--1903-02-20  Dürango, Elfrid      177
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1904-12-05--1906-12-31  Dürango, Elfrid      178
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1915-07-01--1921-01-18  Dürango, Elfrid    angivet i T fr.o.m. 1917-02-16; uppgift för tiden dessförinnan från PM 1936  179
HÖGLANDET NU (2006) 2006-04-05--2006-08-09  Däljemar, Elisabeth  nyhetschef    180

Sidan skapad Fri Mar 01 21:03:30 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond