Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1907-01-01- -1907-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  1
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    2
APPELL (1907) 1907-01-01--1908-12-31  socialdemokratisk    3
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    6
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  7
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    8
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  9
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-01-01--1912-12-31  frisinnad  T 1905-09-09, SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911  10
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    11
BILLINGEN (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  12
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  13
BOGESUND (1907) 1907-01-01--1907-12-31  frisinnad  T1907-12-28  14
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  15
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad  Tollin, enligt T: "värkligt frisinnade" (1904-01-02)  16
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT  17
BORÅS TIDNING (1838) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  18
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    19
BRAVO (1906) 1906-01-01--1908-12-31  opolitisk  T 1906-11-10  20
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1912-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911, 1912; framstegsvänlig T 1906-01-03; frisinnad T 1907-12-06, 1909-12-31; moderat GUM 1911  21
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  22
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-01--1907-12-31  ingen uppgift    23
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1906-01-01--1910-12-31  liberal  SKAT  24
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1904-01-01--1907-12-31  moderat  25
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1899-12-18, s. 2, sp. 1.  26
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    27
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  28
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  29
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  30
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  31
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  32
FOLKBLADET (1894) 1900-01-01--1907-12-31  socialdemokratisk  Tollin, "utgifvare: Sverges arbetareparti"  33
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    34
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  T: 1908-12-31  35
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  36
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    37
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  38
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  39
GOTLÄNNINGEN (1884) 1906-01-01--1908-12-31  moderat höger  SKAT  40
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1905-01-01--1911-12-31  frisinnad  SVAT  41
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    42
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal    43
GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-01-01--1907-12-31  frisinnad  T, pren.anm. 1907-09-20  44
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  45
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    46
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-01-01--1909-12-31  frisinnad  Tollin, samt i T: 1907-11-09 "i en veckotidning med Göteborgs-Bladets sannt frisinnade wig-wam program"  47
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  48
HALLAND (1876) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  49
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  50
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  51
HALLÄNDINGEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  52
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    53
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  54
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  moderat    55
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  liberal  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  56
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  57
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  58
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  59
HVETLANDA TIDNING (1873) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT 1906, 1910  60
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    61
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  62
JEMTLAND (1893) 1906-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT  63
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  SVAT 1907, SKAT 1908  64
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  65
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1908-12-31  svensksinnad  SKAT  66
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  67
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  68
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1906-12-18  69
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1906-01-01--1908-12-31  moderat liberal  SKAT 1906--1908  70
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  71
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  72
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    73
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  74
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    75
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  76
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad    77
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    78
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  79
KUNGSÖRSTIDNINGEN KAROLINEN (1907) 1907-01-01--1907-12-31  vänsterpolitisk    80
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  81
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  82
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  83
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-01--1909-12-31  moderat konservativ  Uppgiften gäller huvudeditionen Vernamoposten  84
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  85
LJUSDALS TIDNING (1896) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910  86
LUNDS DAGBLAD (1897) 1907-01-01--1907-12-31  fosterländsk  87
LYSEKILSKURIREN (1901) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  Tollin, SKAT  88
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-01-01--1910-12-31  moderat  T: 1907-10-12  89
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1906-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  SKAT  90
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1905-01-01--1907-12-31  moderat liberal  Tollin  91
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  92
MOTALA TIDNING (1868) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908  93
MOTALAPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912  94
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  95
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  1906, 1908 SKAT  96
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1906-01-01--1912-12-31  moderat liberal  1906, 1908, 1910, 1912 SKAT  97
NERKINGEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  Tollin. " Småbruket, egna hem och sociala frågor bedömas utan socialistiskt partisinne och ensidig samhällskritik." 1907-01-15 T.  98
NORDSKÅNSKA DAGBLADET (1906) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad    99
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1906-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT  100
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  101
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1906-01-01--1912-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912  102
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  103
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  104
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  105
NYA POSTEN (1903) 1906-01-01--1910-12-31  moderat  SKAT  106
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  107
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  108
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  109
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1907-01-01--1907-12-31  konservativ  SKAT 1908  110
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  111
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    112
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  113
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-01-01--1908-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908  114
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  115
ROSLAGSBLADET (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    116
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  117
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  118
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  119
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-01-01--1910-12-31  politiskt neutral  enl tidningen 1907-06-21  120
SILJAN (1905) 1905-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1905-01-03  121
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907-12-28  122
SKELLEFTEBLADET (1887) 1906-01-01--1910-12-31  konservativ  SKAT  123
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1908-12-31  frisinnad  T 1905-12-01; SKAT 1908  124
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  125
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-01-01--1910-12-31  frisinnad    126
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    127
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  128
SMÅLANDS NYHETER (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad  129
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  130
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  131
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  132
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    133
STOCKHOLMSBLADET NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1905) 1905-01-01--1907-12-31  konservativ  T 1905, 1907, SKAT 1906.  134
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1906-01-01--1909-12-31  moderat liberal  Tollin  135
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  136
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1906-01-01--1910-12-31  vänster  SKAT  137
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  138
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  139
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-01-01--1909-12-31  frisinnad    140
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  141
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    142
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  143
SYDHALLAND (1893) 1905-01-01--1910-12-31  moderat liberal  SKAT, T  144
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1912-12-31  liberal  SKAT  145
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  146
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  147
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  148
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1907-12-31  frisinnad  149
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907 11 16  150
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  151
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  152
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  153
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  154
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   155
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1907-01-01--1907-12-31  frisinnad  156
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  157
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    158
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-01--1907-12-31  frisinnad    159
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    160
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    161
TROSATIDNINGEN (1896) 1907-01-01--1907-12-31  frisinnad  162
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-01-01--1911-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  163
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  164
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1906-01-01--1911-12-31  konservativ  SKAT, SVAT  165
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  166
UPLANDSPOSTEN (1906) 1907-01-01--1907-12-31  moderat  SKAT 1907  167
VECKOPARAD (1907) 1907-01-01--1908-12-31  höger  T 1908-09-20  168
VECKOREVYEN (1906) 1906-01-01--1908-12-31  frisinnad  "ett organ för de som hysa frisinnade åsikter" T: 1906-02-10  169
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  170
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    171
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  172
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  173
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1906-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT  174
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    175
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    176
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  177
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  178
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    179
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    180
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1906-01-01--1910-12-31  frisinnad  181
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk    182
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  183
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    184
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    185
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    186
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    187
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    188
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    189
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    190
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    191
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  192
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  193
ÅDALENS TIDNING (1907) 1907-01-01--1908-12-31  frisinnad    194
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1906-01-01--1912-12-31  höger  slutår osäkert  195
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  196
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    197
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  198
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  199
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  200
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1906-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910  201
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  202
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  203
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  204
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  205
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  206
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1907-01-01--1907-12-31  opolitisk  ? " Vår starkaste sida är dock, att vi aldrig låtit fjättra oss af något parti." T 1907-01-01 s. 1.  207

Sidan skapad Fri Mar 01 22:14:29 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond