Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1971-01-01- -1971-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1970-03-16--1971-02-03  Fredriksson, Stig Gunnar      1
AFTONBLADET (1830) 1971-02-04--1971-02-04  Sandberg, Gösta Emanuel    KOLLA  2
AFTONBLADET (1830) 1971-02-09--1971-02-09  Fredriksson, Stig Gunnar    l; KOLLA  3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  4
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-27--1971-05-27  Hahn, Börje      5
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1971-06-03--1979-12-27  Hammar, Sven      6
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1961-07-01--1972-11-25  Eriksson,Gust    7
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31  Sommelius, Ove      8
ARBETARBLADET (1902) 1948-04-17--1972-12-30  Möller, Yngve    9
ARBETAREN (1922) 1969-01-03--1983-06-24  Uisk, Ahto    10
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1967-12-01--1974-09-27  Svensson, Ingemar    T; slutdatum okontrollerat  11
ARBETET (1887) 1963-11-17--1977-01-31  Ekblom, Harry    12
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1977-01-31  Ekblom, Harry  Redaktionschef    13
ARBOGA TIDNING (1881) 1970-11-02--1994-12-31  Östgren, Karl      14
ARVIKA NYHETER (1895) 1962-09-20--1973-08-26  Borgström, George      15
AVESTA TIDNING (1882) 1964-12-01--1975-12-30  Söderholm, Christer    16
BAROMETERN (1841) 1955-01-03--1972-06-17  Forsberg, Tage      17
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-04-15--1975-06-24  Skoglund, Waldemar  redaktören    18
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1968-05-02--1971-08-17  Svensson, Gunnar      19
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1971-08-02--1982-08-14  Sund, Jörgen      20
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1970-09-28--1972-03-05  Samuelsson, Sven Arne Gustav      21
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1956-06-27--1972-07-09  Karlsson, Nils Johan      22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1959-01-02--1979-05-15  Jonsson, Eric O.    23
BORÅS TIDNING (1838) 1954-03-25--1974-03-31  Wärenstam, Tore Gösta Valfrid      24
BRODERSKAP (1928) 1964-10-01--1971-07-02  Lindén, Algot    25
BRODERSKAP (1928) 1971-08-20--1974-01-03  Lundgren, Carl-Erik    T. Slutdatum osäkert. Enligt tidningen: 1974, Årg 46 nr 1.  26
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl      27
DAGBLADET (1955) 1960-02-24--1973-02-25  Söderberg, Ewert      28
DAGEN (1945) 1947-05-07--1974-10-24  Pethrus, Lewi      29
DAGEN (1945) 1970-11-01--1971-04-30  Djurfelt, Olof    stf  30
DALABYGDEN (1946) 1945-01-24--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  31
DALADEMOKRATEN (1918) 1952-08-01--1972-11-06  Söderlund, Sven Gösta Hjalmar    Tilltalsnamn Gösta  32
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--1980-11-15  Moor, Arvi      33
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1966-03-17--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid Maria      34
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-05-23--1982-03-26  Bengt William Michelsen      35
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1969-05-27--1971-11-04  Lundin, Sture    36
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1971-11-09--1978-03-31  Svärd, Gunnar    37
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum, T  38
EXPRESSEN (1944) 1970-08-03--1975-02-14  Wrigstad, Per    39
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1964-12-01--1975-12-31  Söderström, Charles Petrus Axel      40
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-06-08--1985-06-16  Linnarsson, Lars-Erik  redaktionssekreteraren    41
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1965-03-25--1972-10-29  Backgård, David      42
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--1993-12-30  Lidberg, Einar W.      43
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1969-03-24--1975-10-01  Nilsson, Torsten    44
FOLKET (1906) 1971-01-02--1976-08-06  Hjelte, Stig      45
FREDEN (1928) 1962-10-15--1975-11-15  Fogelström, Per Anders    46
FRIA ORD (1952) 1958-01-27--1971-01-31  Essén, Rütger Thuresson  filosofie doktor    47
FRIA ORD (1952) 1971-02-01--1979-12-22  Ugglas, Clas Magnus af  civiljägmästare    48
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1959-03-14--1974-03-28  Håkanson, Håkan    49
GEFLE DAGBLAD (1895) 1968-09-02--1988-09-01  Hilding, Per    50
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1950-11-13--1978-07-31  Sollerman, Petrus Sigurd  redaktören    51
GT (1967) 1968-02-01--1972-12-31  Carlson, Bo    52
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1968-02-04--1972-12-31  Carlson, Bo      53
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  54
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1975-11-14  Ericsson, Carl Axel    T; alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  55
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1958-01-02--1971-09-30  Wigfors, Harald    56
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1971-10-01--1972-11-09  Ahlander, Björn    57
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz      58
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1963-01-18--1977-12-29  Hellemar, Hilding      59
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1969-02-17--1990-01-01  Hjörne, Lars    60
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-06--1980-04-17  Janson, Gösta  direktör    61
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-05-02  Svensson, Tore  direktör    62
HAPARANDABLADET (1882) 1963-06-19--1978-09-14  Engström, Knut Bertil  direktören    63
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    64
HEMMETS VÄN (1898) 1962-10-19--1979-12-27  Hällzon, Ingemar      65
HISINGSBLADET (1960) 1964-04-09--1971-12-22  Lisshammar, Jan-Evert      66
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      67
HUDDINGE TIDNING (1969) 1969-10-15--1971-06-15  Hammarström, M      68
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1969-09-03--1972-04-26  Göthe, Kjell  stf. ansv. utg.  69
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1969-09-03--1972-05-03  ingen uppgift    end. stf. ansv. utg. uppges tidningen T  70
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1967-05-30--1979-03-31  Lundberg, Bertil      71
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1967-05-30--1979-03-31  Lundberg, Bertil  redsekr.    72
HÄRJEDALEN (1944) 1947-07-16--1971-10-10  Larsson, Paul Emanuel  redaktören    73
HÄRJEDALEN (1944) 1971-10-11--1979-06-28  Nordström, Gunnar Albert  redaktör    74
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1940-11-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  75
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1971-10-15--1971-10-25  Ingen uppgift      76
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  77
IDROTTSBLADET (1910) 1967-12-01--1988-12-15  Schützer, Robert      78
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1970-03-01--1999-10-01  Fredriksson, Stig  direktör    79
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1970-03-06--1971-08-20  Fransson, Erik      80
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1971-08-27--1988-04-29  Svensson, Åke      81
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1955-05-15--1975-04-15  Hamrin, Mac P.      82
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1969-04-01--1972-12-30  Lundkvist, Harry    83
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1955-02-23--1975-02-01  Bengtsson, Sven      84
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1970-07-01--1979-08-31  Gustafson, Rune      85
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1969-01-02--1971-08-03  Engdahl, Jan    86
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1971-08-04--1972-10-18  Lindström, Evert    87
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1960-05-07--1985-06-27  Salomonsson, Göran    88
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-11-11--1981-12-29  Wigertz, Holger    89
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-04--1993-06-28  Karlsson, Ingmar    90
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1969-04-10--1985-12-19  Larsson, Bertil      91
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-09-16--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  92
KLIPPANS TIDNING (1938) 1971-10-15--1971-10-25  Ingen uppgift      93
KLIPPANS TIDNING (1938) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  94
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1968-10-01--1974-01-31  Persson, Lennart      95
KRONOBERGAREN (1934) 1970-04-20--1976-02-03  Petersson, Folke Lennart      96
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1964-06-18--1985-05-15  Lisshammar, Jon-Evert      97
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1966-10-01--1978-04-15  Braw, Lars      98
LAHOLMS TIDNING (1931) 1967-11-06--1976-10-04  Bengtsson, Karl Rickard      99
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1952-07-01--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober.  100
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1971-10-15--1971-10-25  Ingen uppgift      101
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1971-10-26--1979-09-09  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  102
LERUMS TIDNING (1969) 1969-11-06--1978-11-30  Michelsen, Bengt    103
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1969-11-06--1974-09-06  Karlsson, Sven D.  stf  104
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1968-12-02--1975-11-06  Perslow, Jöns Halvard Patrik      105
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1977-10-03  Hellström, Kjell      106
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1970-06-30--1975-01-22  Johansson, Erik      107
LJUSNAN (1912) 1956-07-02--1981-06-30  Norin, Göran    108
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-20--1993-04-14  Bengtsson, Sten Bengt      109
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1950-01-02--1987-12-28  Hansson, Knuth    T, 1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  110
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-04-30--1988-06-30  Selldén, Hugo    111
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1972-03-20  Schützer, Robert    112
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1960-08-04--1975-10-24  Schöqvist, Lennart Nils  redaktören    113
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1969-04-01--1979-12-14  Lundkvist, Harry    114
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1961-07-01--1977-05-14  Öfverbeck, Per Erik      115
MISSIONSBANERET (1921) 1951-09-06--1979-12-27  Sollerman, Erik    116
MOTALA TIDNING (1926) 1970-04-02--1995-10-01  Slotter, Sven      117
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1964-06-18--1985-05-15  Lisshammar, Jon-Evert    118
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1963-07-03--1972-09-28  Schützer, Robert      119
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1968-04-01--1980-01-31  Clason, Anders    120
NORDHALLAND (1883) 1965-01-03--2008-08-22  Andersson, Karl-Arvid    121
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon      122
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  123
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1971-10-15--1971-10-25  Ingen uppgift      124
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Ny anmälan inkom till PRV 26 okt 1971  125
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  126
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1971-10-15--1971-10-25  uppgift saknas      127
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1971-10-26--1971-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Ny anmälan kom in till PRV 26 okt 1971  128
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--2008-08-22  Andersson, Karl-Arvid    129
NORRA SKÅNE (1900) 1961-01-31--1979-03-25  Ohlson, Einar    Chefredaktör som titel i T? Ingen uppgift om ansv.utg?  130
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-01-28--1978-09-17  Wikström, Karl-Henrik  journalisten    131
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1964-06-01--1975-12-31  Isakson, Nils Peter Rudolf  disponenten    132
NORRBOTTNINGEN (1956) 1967-02-01--1987-10-19  Lindgren, Johan Erik  ombudsmannen    133
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt    134
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1956-04-19--1975-11-30  Fagerström, Lars Elis  chefredaktören    135
NORRORT (1957) 1969-10-20--1971-06-30  Heddelin, Bertil    Ställföreträdare: Olof Ferenius  136
NORRORT (1957) 1971-07-01--1972-05-02  Lilja, Nisse    Ställföreträdare: Staffan Ferenius och Irja Jansson  137
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1970-05-26--1989-01-02  Bjelf, Sven      138
NORRTELJE TIDNING (1880) 1955-08-09--1971-06-30  Hultman, Harald      139
NORRTELJE TIDNING (1880) 1971-07-01--1985-11-06  Hultén, Lars Johan      140
NY DAG (1930) 1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per      141
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-03-31--1973-12-31  Grundel, Gunnar August  redaktören  Övertagandet gäller fr.o.m. 1939-04-13 enl. JuD. I tidningen fr.o.m. 1939-04-14.  142
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1943-05-19--1986-08-31  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    143
NYA NORRLAND (1907) 1967-10-02--1971-03-31  Axelsson, Kaj    144
NYA NORRLAND (1907) 1971-04-01--1974-08-13  Persson, Erik    145
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1939-10-03--1978-03-18  Ander, Ernst Gustaf Henrik  Kamreraren  146
NYBRO TIDNING (1931) 1967-10-14--1975-06-30  Ljungdahl, Anders  Direktör  147
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-09-22--1978-09-22  Person, Sven    148
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1963-03-18--1972-06-17  Forsberg, Tage    149
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1965-04-12--1972-03-15  Lavander, Harry Sixten      150
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1970-01-02--1977-06-23  Gierow, K. R.  filosofie doktor  151
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1949-11-02--1976-06-30  Olson, Karl Axel    152
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-02-23--1971-12-31  Bengtsson, Sven Ivar      153
SALA ALLEHANDA (1880) 1964-12-01--1975-12-31  Söderström, Ch.      154
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1970-04-03--1979-12-28  Stenmark, Bernt    155
SIGTUNABYGDEN (1928) 1962-03-23--1971-05-13  Sandberg, Sven    156
SIGTUNABYGDEN (1928) 1971-05-19--1972-02-10  Lindgren, Anders    157
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1968-12-30--1980-12-31  Markving, Gustaf      158
SKARA TIDNING (1863) 1966-03-31--1982-06-30  Borg, Per-Erik      159
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1968-11-01--1971-04-30  Magnusson, Nils Erik Johan  redaktören    160
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1971-05-01--1975-10-05  Lundqvist, John Harry      161
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-03-01--1985-06-19  Borg, Per-Erik      162
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1961-11-02--1980-02-01  Lidberg, Gustav      163
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1964-05-02--1973-12-31  Håkansson, Gösta    164
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1975-06-23  Österdahl, Petrus    165
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1968-01-17--1973-12-11  Halldorf, Lennart Harry Vilhelm  redaktör    166
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1970-04-07--1972-09-07  Argus, Arne Yngve      167
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1969-10-03--1971-03-23  Persson, Kurt Inge      168
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1971-03-24--1980-07-28  Karlsson, Folke Göran      169
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1959-02-20--1975-05-05  Magnusson, Arne Sven Erling  ombudsmannen    170
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1970-06-15--1982-07-01  Zetterberg, Tore Hermansson  chefredaktören    171
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1970-04-07--1972-08-17  Argus, Arne Yngve      172
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1970-01-13--1976-09-27  Dürango, Sven Hilding Torstensson      173
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1965-01-07--1975-12-31  Schöier, Hans    174
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1969-02-25--1979-05-16  Jonsson, Eric    175
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1969-09-04--1971-07-29  Berglund, Carl H  stf au  176
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1971-08-12--1972-02-24  Lilja, Nisse    177
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1950-07-15--1976-06-16  Alström, Yngvar  redaktör    178
SUOMALAISTEN UUTISLEHTI (1958) 1963-07-15--1973-07-18  Käck, E.H.      179
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1962-10-05--1971-01-14  Zachrisson, Bertil    180
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1971-01-15--1978-06-29  Elmquist, Karl-Axel    181
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1963-07-01--1977-12-31  Tunberger, Karl Axel  redaktören, fil kand    182
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-08-16--1979-12-31  Nordangård, Folke Olof  redaktören  Möjligen även efter 1979-12-31. Fr. o. m. 1980 är titeln tidskrift på KB.  183
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1965-04-01--1977-12-31  Ivarsson, Nils Ivar    184
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1968-09-09--1973-10-15  Larsson, Gustaf Evert  chefredaktören    185
SYDÖSTRAN (1973) 1968-09-09--1974-09-16  Larsson, Gustaf Evert  chefredaktören  Registreringsdatum som ansv. utgivare för Sydöstra Sveriges dagblad (1921).  186
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--1976-12-30  Tollesby, Henning C    187
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten    188
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1967-03-20--1978-10-25  Larsson, Elof    189
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1967-06-01--1981-12-31  Harrysson, Lennart    190
SÖDERNYHETERNA (1967) 1969-09-01--1972-04-26  Göthe, Kjell  stf. ansv. utg.    191
SÖDERNYHETERNA (1967) 1969-09-01--1972-04-26  ingen uppgift    end. stf. ansv. utg. uppges i tidningen  192
SÖDERPOSTEN (1968) 1969-09-04--1972-05-02  Göthe, Kjell  stf. ansvarig utgivare  193
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1971-10-13--1972-04-26  Göthe, Kjell    T, stf. ansvarig utgivare  194
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1970-09-28--1972-03-05  Samuelsson, Sven Arne Gustav      195
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1969-02-06--1983-06-16  Sjölander, Charles    T, Avled 1983-06-22 minnesruna i T 1983-07-01  196
TIERPSPOSTEN (1969) 1971-10-07--1971-10-21  Lindgren, Anders      197
TRANÅS TIDNING (1892) 1970-05-01--1972-09-07  Argus, Arne      198
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      199
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-07-30--1971-06-08  Ohlsson, John Robert  kamreraren    200
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1971-06-09--1971-06-15  uppgift saknas    201
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1971-06-16--1991-06-11  Johnson, Bertil    202
TRIUMF (1891) 1927-02-19--1973-06-08  Hermodsson, Carl Harald      203
TROLLHÄTTAN (1906) 1968-12-02--1975-11-06  Perslow, Jöns Halvard Patrik      204
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-01--1971-12-31  Nilsson, Hans      205
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-04-09--1986-07-31  Högborn, Eric Gunnar  redaktör    206
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart    207
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1966-01-03--1974-04-03  Samuelsson, Sven A.    208
VECKOPOSTEN (1868) 1969-09-04--1979-12-20  Svensson, Sven    209
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1948-10-15--1977-12-31  Pers, Anders Yngve    210
VETLANDAPOSTEN (1893) 1952-03-28--1977-11-14  Jonsson, John Axel Hjalmar      211
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-11--1993-06-22  Karlsson, Hilding Ingmar      212
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1958-07-07--1972-03-02  Furbo, Ragnar Olof    213
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1978-03-31  Larsson, Gustav    214
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1967-05-30--1981-11-18  Johansson, Karl-Erik Bo      215
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1970-02-03--1981-12-31  Fredriksson, Stig      216
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1970-01-15--1972-07-31  Ekström, Sören      217
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1968-01-01--1973-04-14  Balgård, Matts Gottfrid      218
VÄSTERBYGDEN (1949) 1966-11-11--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof    219
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1969-10-10--1976-05-03  Ekberg, Gösta      220
VÄSTERORT (1955) 1957-03-21--1972-12-20  Steinorth, Axel      221
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1952-11-22--1978-09-22  Persson, Sven    222
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    223
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1964-09-02--1971-08-01  Persson, Erik Ragnar      224
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1971-08-02--1976-05-16  Quisth, Knuth Håkan Ingemar      225
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-06-04--1971-12-22  Lisshammar, Jon-Evert    226
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-01-15--1971-04-02  Nilsson, Ingvar      227
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1971-04-08--1974-10-25  Eklund, Jörgen      228
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1964-04-09--1971-12-22  Lisshammar, Jon-Evert      229
VÄXJÖBLADET (1945) 1970-07-27--1972-01-12  Samuelsson, Sven Arne Gustav      230
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1966-06-01--1976-11-04  Nilsson, Orvar      231
ÖLANDSBLADET (1868) 1970-02-19--1987-11-21  Sjöholm, Jan-Erik  redaktör    232
ÖREBROKURIREN (1902) 1969-03-31--1972-02-27  Engdahl, Jan      233
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-28--1971-10-14  Jansson, Thure Sigfrid  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  234
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1971-10-15--1971-10-15  Ingen uppgift      235
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1971-10-16--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Ny anmälan inkom till PRV 26 okt 1971  236
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-05-26--1995-05-19  Hallin, Erik Anund      237
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1962-08-27--1986-05-11  Röhne, Nils Gustaf  redaktören    238
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1969-06-09--1975-12-19  Lindman, Stig      239
ÖSTGÖTABYGDEN (1971) 1971-05-11--1974-12-08  Sandström, Per Gunnar Ferdinand      240
ÖSTHAMMARS TIDNING (1969) 1971-10-07--1971-10-28  Lindgren, Anders    241
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1947-04-21--1978-09-22  Persson, Sven    242
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-04-15--1973-12-15  Petersson, Fritjof    243

Sidan skapad Tue Feb 27 01:44:09 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond