Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1979-01-01- -1979-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    1
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  2
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-05-26--1995-05-19  Hallin, Erik Anund      3
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1943-05-19--1986-08-31  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    4
DALABYGDEN (1946) 1945-01-24--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  5
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-04--1993-06-28  Karlsson, Ingmar    6
VIMMERBY TIDNING (1884) 1947-06-11--1993-06-22  Karlsson, Hilding Ingmar      7
HJO TIDNING (1885) 1948-04-02--1981-06-02  Jönsson, Stig      8
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1950-01-02--1987-12-28  Hansson, Knuth    T, 1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  9
MISSIONSBANERET (1921) 1951-09-06--1979-12-27  Sollerman, Erik    10
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1953-04-09--1986-07-31  Högborn, Eric Gunnar  redaktör    11
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1953-06-19--1979-12-28  Helldén, Fritz      12
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-11-11--1981-12-29  Wigertz, Holger    13
LJUSNAN (1912) 1956-07-02--1981-06-30  Norin, Göran    14
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-04-30--1988-06-30  Selldén, Hugo    15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1959-01-02--1979-05-15  Jonsson, Eric O.    16
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--1993-12-30  Lidberg, Einar W.      17
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1960-01-02--1979-10-31  Lundgren, Bengt    18
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1960-03-01--1982-12-31  Hirschfeldt, Lennart    19
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1960-05-07--1985-06-27  Salomonsson, Göran    20
NORRA SKÅNE (1900) 1961-01-31--1979-03-25  Ohlson, Einar    Chefredaktör som titel i T? Ingen uppgift om ansv.utg?  21
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1961-11-02--1980-02-01  Lidberg, Gustav      22
TRANÅSPOSTEN (1918) 1962-04-16--1981-07-30  Göranson, Stig-Göran      23
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1962-08-27--1986-05-11  Röhne, Nils Gustaf  redaktören    24
HEMMETS VÄN (1898) 1962-10-19--1979-12-27  Hällzon, Ingemar      25
HALLANDS NYHETER (1919) 1963-02-06--1980-04-17  Janson, Gösta  direktör    26
SVENSKA POSTEN (1873) 1963-08-16--1979-12-31  Nordangård, Folke Olof  redaktören  Möjligen även efter 1979-12-31. Fr. o. m. 1980 är titeln tidskrift på KB.  27
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1964-06-08--1985-06-16  Linnarsson, Lars-Erik  redaktionssekreteraren    28
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1964-06-18--1985-05-15  Lisshammar, Jon-Evert      29
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1964-06-18--1985-05-15  Lisshammar, Jon-Evert    30
NORDHALLAND (1883) 1965-01-03--2008-08-22  Andersson, Karl-Arvid    31
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1965-01-07--1989-10-31  Schöier, Hans    Osäkert slutdatum, T  32
NORDSVERIGE (1919) 1965-01-15--1986-12-19  Mattson, Hildon      33
HALLANDSPOSTEN (1857) 1965-03-02--1982-05-02  Svensson, Tore  direktör    34
SÄTERS TIDNING (1907) 1965-07-17--1982-10-30  Bengtsson, Sten    35
LUDVIKA TIDNING (1910) 1965-07-20--1993-04-14  Bengtsson, Sten Bengt      36
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1966-03-01--1985-06-19  Borg, Per-Erik      37
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1966-03-17--1982-04-29  Petré-Ström, Ingrid Maria      38
SKARA TIDNING (1863) 1966-03-31--1982-06-30  Borg, Per-Erik      39
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1966-05-23--1982-03-26  Bengt William Michelsen      40
VÄSTERBYGDEN (1949) 1966-11-11--1984-12-21  Johansson, Karl-Olof    41
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--2008-08-22  Andersson, Karl-Arvid    42
NORRBOTTNINGEN (1956) 1967-02-01--1987-10-19  Lindgren, Johan Erik  ombudsmannen    43
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1967-05-30--1979-03-31  Lundberg, Bertil      44
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1967-05-30--1979-03-31  Lundberg, Bertil  redsekr.    45
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1967-05-30--1981-11-18  Johansson, Karl-Erik Bo      46
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1967-06-01--1981-12-31  Harrysson, Lennart    47
IDROTTSBLADET (1910) 1967-12-01--1988-12-15  Schützer, Robert      48
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1968-04-01--1980-01-31  Clason, Anders    49
GEFLE DAGBLAD (1895) 1968-09-02--1988-09-01  Hilding, Per    50
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1968-12-30--1980-12-31  Markving, Gustaf      51
ARBETAREN (1922) 1969-01-03--1983-06-24  Uisk, Ahto    52
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1969-02-06--1983-06-16  Sjölander, Charles    T, Avled 1983-06-22 minnesruna i T 1983-07-01  53
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1969-02-17--1990-01-01  Hjörne, Lars    54
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1969-02-25--1979-05-16  Jonsson, Eric    55
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1969-04-01--1979-12-14  Lundkvist, Harry    56
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1969-04-10--1985-12-19  Larsson, Bertil      57
VECKOPOSTEN (1868) 1969-09-04--1979-12-20  Svensson, Sven    58
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1970-02-03--1981-12-31  Fredriksson, Stig      59
ÖLANDSBLADET (1868) 1970-02-19--1987-11-21  Sjöholm, Jan-Erik  redaktör    60
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1970-03-01--1999-10-01  Fredriksson, Stig  direktör    61
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl      62
MOTALA TIDNING (1926) 1970-04-02--1995-10-01  Slotter, Sven      63
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1970-04-03--1979-12-28  Stenmark, Bernt    64
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1970-05-26--1989-01-02  Bjelf, Sven      65
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1970-06-15--1982-07-01  Zetterberg, Tore Hermansson  chefredaktören    66
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1970-07-01--1979-08-31  Gustafson, Rune      67
ARBOGA TIDNING (1881) 1970-11-02--1994-12-31  Östgren, Karl      68
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--1980-11-15  Moor, Arvi      69
FRIA ORD (1952) 1971-02-01--1979-12-22  Ugglas, Clas Magnus af  civiljägmästare    70
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1971-03-24--1980-07-28  Karlsson, Folke Göran      71
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1971-06-03--1979-12-27  Hammar, Sven      72
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1971-06-16--1991-06-11  Johnson, Bertil    73
NORRTELJE TIDNING (1880) 1971-07-01--1985-11-06  Hultén, Lars Johan      74
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1971-08-02--1982-08-14  Sund, Jörgen      75
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1971-08-27--1988-04-29  Svensson, Åke      76
HÄRJEDALEN (1944) 1971-10-11--1979-06-28  Nordström, Gunnar Albert  redaktör    77
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1971-10-16--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Ny anmälan inkom till PRV 26 okt 1971  78
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1971-10-26--1979-09-09  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  79
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  80
KLIPPANS TIDNING (1938) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Anmälan om ny ansvarig utgivare kom in till PRV 26 okt 1971  81
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1971-10-26--1979-09-16  Jansson, Jan  "Chef och ansvarig utgivare" och "Verkställande direktör och ansvarig utgivare"  Ny anmälan inkom till PRV 26 okt 1971  82
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1972-03-06--1991-07-31  Bloom, Hans      83
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1972-03-06--1991-07-31  Bloom, Hans Georg      84
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1972-03-16--1983-09-04  Westling, Erik Gustav      85
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1972-04-12--1993-03-31  Bergman, Thure    86
BAROMETERN (1841) 1972-06-19--1984-11-30  Westin, Olof      87
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1972-06-19--1984-11-30  Westin, Olof    88
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1972-08-01--1991-07-01  Olofsson, Sören      89
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1972-08-18--1991-06-11  Isaksson, Per Gustav Jerker      90
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1972-09-08--1987-06-01  Isaksson, Per Gustav Jerker      91
TRANÅS TIDNING (1892) 1972-09-08--1991-06-11  Isaksson, Jerker      92
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1972-10-19--1980-11-07  Andersson, Lennart    93
ÖREBROKURIREN (1902) 1972-10-23--1980-11-07  Andersson, Lennart      94
GT (1967) 1973-01-01--1989-02-28  Jigenius, Pär-Arne    95
ARBETARBLADET (1902) 1973-01-02--1983-09-30  Söderberg, Ewert    96
SÖDERPOSTEN (1968) 1973-01-10--1981-02-18  Lundin, Astor  stf. ansvarig utgivare mellan 1973-01-10 och 1974-08-20  97
DAGBLADET (1955) 1973-02-26--1979-01-30  Johansson, Anders      98
DALADEMOKRATEN (1918) 1973-08-06--1983-01-31  Norelius, Erik Martin    Tilltalsnamn Erik  99
SAMHÄLLSGEMENSKAP (1965) 1974-01-02--1983-08-31  Svensson, Alf      100
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1974-01-02--1986-01-08  Oscarsson, Tage    101
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1974-03-30--1980-02-12  Grundel, Sten    102
BORÅS TIDNING (1838) 1974-04-01--1992-06-17  Larsson, Lars Rune      103
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1974-08-21--1981-02-11  Lundin, Astor  104
SÖDERNYHETERNA (1967) 1974-08-21--1981-02-11  Lundin, Astor    105
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1974-09-12--1987-05-07  Karlsson, Sven D.    106
SYDÖSTRAN (1973) 1974-09-17--1985-09-30  Persson, Erik Ragnar      107
ARVIKA NYHETER (1895) 1974-09-19--1984-11-02  Nordenberg, Reidar    108
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1974-09-26--1981-02-12  Karlsson, Sven D.    109
NYA NORRLAND (1907) 1974-10-01--1980-09-30  Alsing, Rolf    110
VADSTENA TIDNING (1974) 1974-10-01--1995-10-01  Slotter, Sven    111
ARBETARTIDNINGEN NY DAG (1974) 1974-10-02--1982-12-31  Andersson, Ingemar    112
DAGEN (1945) 1974-10-25--1985-11-30  Östlin, Per      113
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1974-11-01--1984-04-18  Svensson, Lennart      114
FINN SANOMAT (1974) 1974-12-02--1984-05-03  Javanainen, Esko      115
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1975-01-01--1982-04-30  Bothén, Anders    Minnesruna T 1982-05-07  116
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1975-01-23--1997-05-04  Ohlsson, Tage  chefredaktör    117
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1975-05-06--1982-02-17  Svensson, Erik Lennart  redaktör    118
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1975-05-22--1981-02-18  Lundin, Astor    119
SKÖVDE NYHETER (1958) 1975-06-24--1985-10-01  Rikner, Sture    120
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1975-06-27--1985-06-28  Skoglund, Gordon    121
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-08-07--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  122
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1975-11-07--1983-11-30  Schultz, Lasse      123
TROLLHÄTTAN (1906) 1975-11-07--1983-11-30  Schultz, Lasse      124
VÄSTERORT (1955) 1975-11-12--1981-02-11  Lundin, Astor      125
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1975-12-01--1983-12-31  Pehrson, Carl Erik      126
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1976-01-01--1982-10-05  Lidhammar, Ulf      127
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1976-01-01--1984-03-30  Nilsson, Kurt Lennart Valdemar      128
SALA ALLEHANDA (1880) 1976-01-02--1984-04-01  Nilsson, Kurt      129
AVESTA TIDNING (1882) 1976-01-03--1984-03-31  Nilsson, Kurt    130
SÖDERORT (1976) 1976-01-29--1981-02-18  Lundin, Astor      131
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1976-03-10--1985-04-03  Petersson, Karl-Anders      132
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1976-04-23--1980-09-07  Quisth, Håkan      133
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1976-06-17--1989-03-12  Alström, Börje      134
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1976-07-02--1982-03-16  Palmring, Torsten    135
FOLKET (1906) 1976-08-07--1981-03-31  Östlund, Eric      136
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1976-09-23--1984-12-31  Johansson, Karl-Olof    137
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1976-09-24--1991-07-31  Bloom, Hans      138
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1976-10-04--1981-09-30  Nilsson, Torsten    139
LAHOLMS TIDNING (1931) 1976-10-05--1980-07-08  Hellberg, Björn    Enl. T var slutdatum 1979-06-30  140
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1976-10-06--1981-01-31  Ritseby, Sven Olof      141
UPPLANDS NYHETER (1975) 1976-11-01--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  142
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1976-11-05--1998-06-14  Björnberg, Staffan    PRV  143
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1976-11-11--1979-04-26  Westman, Matts      144
GÖTEBORGSKURIREN (1976) 1976-11-26--1985-06-28  Johansson, Karl-Olof    145
SÖDERTÄLJE ALLEHANDA (1977) 1976-12-08--1979-12-22  Schützer, Robert      146
GÖTEBORGSNYTT (1973) 1977-01-01--1983-11-10  Lisshammar, Jon-Evert      147
EXPRESSEN (1944) 1977-01-02--1991-07-31  Strömstedt, Bo    148
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1977-01-04--1998-01-02  Jansson, Åke    149
NYBRO TIDNING (1931) 1977-01-07--1988-04-29  Svensson, Åke    150
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1977-02-01--1979-12-31  Carlsson, Ebbe  redaktör    151
ARBETET (1887) 1977-02-01--1980-08-17  Sehlin, Börje    152
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1977-03-10--1993-02-18  Sommelius, Sören      153
FÖRORT VÄST (1977) 1977-04-01--1980-06-24  Johansson, Sören      154
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1977-04-01--2006-09-04  Carlsson, Torsten    155
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1977-06-27--1986-12-06  Gyllensten, Lars  professor  156
VÄXJÖBLADET (1945) 1977-08-03--1980-12-28  Larsson, Lars-Gunnar      157
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1977-08-31--1982-01-06  Dürango, Sven      158
KRONOBERGAREN (1934) 1977-09-15--1981-07-27  Olovsson, Hans      159
HANINGE ALLEHANDA (1977) 1977-09-22--1981-12-11  Hjelm, Robert      160
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1977-10-04--1979-12-20  Forsberg, Karl-Heinz      161
VETLANDAPOSTEN (1893) 1977-11-15--1985-08-04  Jacobsson, Arne      162
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1978-01-01--1982-01-31  Platen, Gustaf von      163
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1978-01-02--1981-09-30  Roos, Fredrik    164
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1978-01-02--1996-12-01  Pers, Anders Harald    165
TRIUMF (1891) 1978-01-05--1979-12-21  Carlsson, Sven      166
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1978-03-20--2010-01-30  Ander, Staffan E    167
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1978-04-01--1984-01-27  Hallstensson, Gunnar    168
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1978-04-03--1984-10-09  Stertman, Gert    169
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1978-04-16--1985-03-14  Rytterborg, Ulf      170
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 1978-05-15--1987-09-10  Johansson, Kurt      171
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1978-07-01--1986-08-31  Schöier, Bengt      172
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1978-07-01--1986-11-09  Nilsson, Olle      173
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1978-07-01--1988-03-06  Nilsson, Olle      174
DAGENS NYHETER (1864) 1978-07-14--1981-08-17  Dejke, Bertil Gösta    stf; beviset återkallas 1981-08-17  175
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1978-07-27--1997-09-01  Östman, Bo      176
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1978-08-01--1983-08-31  Öberg, Gunnar      177
SIGTUNABYGDEN (1928) 1978-08-03--1979-06-28  Hirschfeldt, Lennart    178
BRODERSKAP (1928) 1978-08-18--1979-01-19  Andersson, Bolennart    179
HAPARANDABLADET (1882) 1978-09-15--1980-10-14  Olsson, Karl-Erik      180
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1978-09-18--1990-10-30  Brandt, Rolf Göran  journalist    181
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1978-09-23--1980-04-01  Engqvist, Lars    182
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1978-09-23--1980-04-01  Engqvist, Lars    183
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1978-09-23--1980-04-01  Engqvist. Lars    184
ÄLVSBORGSPOSTEN (1978) 1978-10-05--1984-12-20  Johansson, Karl-Olof    185
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1978-10-06--1979-12-21  Olsson, Lars    186
KLIPPANS DAGBLAD (1978) 1978-10-22--1984-12-31  Sommelius, Sören      187
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1978-10-26--1981-08-26  Thunell, Sören    188
NYA LERUMS TIDNING (1978) 1978-12-02--1982-03-06  Michelsen, Bengt      189
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 1979-01-02--1983-12-27  Tervalampi, A.    190
SVERIGENYTT (1948) 1979-01-03--1983-07-04  Hummelgren, Erik    191
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1979-01-03--1986-01-03  Persson, P. A.    T. Fr.o.m. 1983-12-30: Persson, Pea.  192
NYA KUNGÄLVSPOSTEN (1979) 1979-01-04--1987-09-25  Lisshammar, Jon-Evert      193
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-05--1980-01-02  Kentrschynskyj, Taras    194
PROLETÄREN (1970) 1979-01-05--1999-01-21  Gross, Roger  chefredaktör  195
TROSA TIDNING (1974) 1979-01-11--1981-07-02  Schützer, Robert      196
GNISTAN (1967) 1979-01-12--1979-11-16  Lindgren, Stedan    197
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1979-01-12--1979-12-21  Karlsson, Mats    198
DAGBLADET (1955) 1979-01-31--1985-01-21  Swedenmark, Peter      199
NORRA SKÅNE (1900) 1979-03-26--1982-05-09  Lundius, Axel    Chefredaktör som titel i T? Ingen uppgift om ansv.utg?  200
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1979-04-01--1986-02-14  Theander, Ola      201
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1979-04-01--1986-02-14  Theander, Ola      202
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1979-05-03--1980-06-05  Byström, Ove      203
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 1979-05-07--1989-08-16  Wennebro, Torbjörn      204
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1979-05-16--1981-06-30  Erlandsson, Bengt    205
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1979-05-17--1985-05-27  Axelsson, K. Ejlert    206
HÄRJEDALEN (1944) 1979-06-29--1979-12-03  Johansson, Sven Egon      207
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1979-09-01--1992-04-18  Ek, Per Olof      208
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1979-09-10--1982-08-28  Gustafsson, Rune      209
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1979-09-17--1981-12-19  Gustavsson, Rune      210
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1979-09-17--1982-04-04  Gustafsson, Rune      211
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1979-09-17--1982-08-28  Gustafsson, Rune    Avled 28 augusti 1982 - minnesruna i tidningen 29 augusti 1982  212
KLIPPANS TIDNING (1938) 1979-09-17--1982-08-28  Gustafsson, Rune    Avled 28 augusti 1982 - minnesruna i tidningen 29 augusti 1982  213
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1979-09-17--1982-08-28  Gustafsson, Rune      214
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1979-11-01--1985-12-31  Henrikson, Gunnar    215
UPPSALADEMOKRATEN (1980) 1979-11-12--1983-05-18  Jonsgården, Bo Kennet    T: Jonsgården, Kenneth  216
GNISTAN (1967) 1979-11-23--1982-02-11  Pettersson, Roland    217
HÄRJEDALEN (1944) 1979-12-04--1992-05-25  Hurtig, Per Runo      218
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1979-12-17--1980-09-01  Mattsson, Göran    219
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  220

Sidan skapad Sun Mar 03 01:15:32 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond