Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    2023-01-01- -2023-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ALEKURIREN (2006) 2023-01-01--2023-12-31  17550      Sista veckan i varje månad utkommer ett stornummer i hela Lilla Edet kommun i 22300 ex. Ej TS kontrollerade uppgifter   1
BJÄRE NU (2017) 2023-01-01--2023-12-31  10000      Tidningens egna uppgifter  2
DAGENS NYHETER (1864) 2023-01-01--2023-12-31  457000      Räckvidd (gäller för printupplagan)  3
ENA HÅBOTIDNINGEN (2023) 2023-08-26--2023-08-26  38000      Ej Ts kontrollerad uppgift (34 500 hushållsdistrubierade och 3500 utplacerade i ställ)  4
EPOCH TIMES (2021) 2023-03-01--2023-03-31  3000      uppgifter från tryckeriet  5
GÖTENE TIDNING (1986) 2023-01-01--2023-12-31  8100      tidningens egna uppgift  6
LAHOLMS TIDNING (2019) 2023-01-01--2023-12-31  13800      EJ TS kontrollerad upplaga  7
LOKALT I (2022) 2023-01-01--2023-12-31  105800      Ej TS kontrollerad uppgift  8
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2023-01-01--2023-12-31  33000      papperstidning. 33 000. E-tidning: 300 visn/månad. Webb: ca 600 000 sidvisningar/mån på magazin24.se  9
LOKALTIDNINGEN VÄXJÖ ALVESTA (2019) 2023-01-01--2023-12-31  53800      Ej TS kontrollerad uppgift  10
MAGAZINET (2011) 2023-01-01--2023-12-31  52500      RS- och TS-kontrolleras  11
MELLERUDS NYHETER (1993) 2023-01-01--2023-12-31  10800      Ej TS-kontrollerad uppgift  12
MITT I BOTKYRKA (2016) 2023-01-01--2023-12-31  42000      Tidningens egna ej TS-kontrollerades uppgifter  13
MITT I GÖTEBORG (2023) 2023-01-01--2023-12-31  200000      ungefärliga uppgifter ej TS kontrollerad  14
MITT I JÄRVA (2022) 2023-01-01--2023-12-31  27000      Ej TS kontrollerad uppgift  15
MITT I UPPLANDS-BRO (2016) 2023-01-01--2023-12-31  22000      tidningens egna uppgifter  16
MITT I VAXHOLM (2020) 2023-01-01--2023-12-31  25500      tidningens egna uppgifter  17
MITT I VÄSTERORT (2022) 2023-01-01--2023-12-31  40000      tidningens egna uppgifter  18
MITT I ÖSTERÅKER (2020) 2023-01-01--2023-12-31  25500      Ej TS kontrollerad uppgift   19
NYA VARBERGSPOSTEN (2022) 2023-01-01--2023-12-31  33217      Ej TS. kontrollerad uppgift  20
SÖDERÅSEN NU (2023) 2023-08-12--2023-08-12  33000      EJ TS kontrollerad uppgift  21
ÖSTGÖTATIDNINGEN (2016) 2023-01-01--2023-12-31  46900      tidningens egna uppgifter  22

Sidan skapad Thu Feb 29 20:00:57 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond