Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    2003-01-01- -2003-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
8 SIDOR (1992) 1993-01-13--2004-12-31  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    1
AFTONBLADET (1830) 1988-09-01--2005-07-14  Tidningstryckarna aktiebolag  Stockholm    2
AFTONBLADET (1830) 1994-04-01--2003-02-28  Tryckeri AB Norrländska socialdemokraten  Luleå    3
AFTONBLADET (1830) 1994-08-18--2004-12-31  Tryck Interprint  Stockholm  vissa bilagor  4
AFTONBLADET (1830) 1995-07-01--2006-08-31  Adargo press aktiebolag  Göteborg    5
AFTONBLADET (1830) 1996-03-04--2003-01-08  Norrköpings tidningar  Norrköping    6
AFTONBLADET (1830) 1998-01-12--2006-08-14  Sydostpressarna aktiebolag  Växjö    7
AFTONBLADET (1830) 1999-04-05--2021-09-21  Roto Smeets  Nederländerna  vissa bilagor (Okänt slutdatum)  8
AFTONBLADET (1830) 2002-03-01--2006-12-31  Örnsköldsviks Allehanda  Örnsköldsvik    9
AFTONBLADET (1830) 2003-01-09--2006-04-30  VLT Press aktiebolag  Västerås    10
ALINGSÅS TIDNING (1888) 2002-01-02--2016-02-27  WM-tryck  Alingsås    11
ARBETARBLADET (1902) 1937-08-30--2003-10-31  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    12
ARBETARBLADET (1902) 2003-11-02--2008-12-31  GD Media  Gävle  Enligt telefonsamtal med tryckeriet  13
ARBETAREN (1922) 2002-01-11--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden  Norrtälje    14
ARBOGA TIDNING (1881) 1989-05-22--2006-04-28  VLT Press aktiebolag  Västerås    15
ARVIKA NYHETER (1895) 1970-11-06--  Nya Wermlands-Tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad    16
AVESTA TIDNING (1882) 1992-02-27--2006-04-30  VLT press  Västerås    17
BAROMETERN (1841) 2002-04-18--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona  Trycker Oskarshamns ed. i Karlskrona. Barometern trycks fortfarande i Kalmar. Från och med 2002-07-30 trycks båda ed. i Karlskrona  18
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1999-08-06--2009-11-03  VF- tryck aktiebolag  Karlstad    19
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 2002-04-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    20
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1998-01-02--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    21
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1996-06-07--2009-06-05  Aktiebolaget Smålänningen  Ljungby    22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2002-04-02--2003-02-10  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Uddevalla  24 okt trycktes tidningen i Göteborg  23
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2003-02-11--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg    24
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    25
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    26
BRODERSKAP (1928) 2002-01-11--2004-05-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    27
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1988-09-01--2006-04-30  VLT press aktiebolag  Västerås    28
DAGBLADET (1955) 2000-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    29
DAGENS INDUSTRI (1976) 1983-01-04--2006-12-28  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    30
DAGENS INDUSTRI (1976) 1997-01-14--2006-07-31  Adargo press aktiebolag  Göteborg    31
DAGENS INDUSTRI (1976) 1999-12-07--2003-01-13  Tryckeri AB Norrländska socialdemokraten  Luleå    32
DAGENS NYHETER (1864) 1984-11-01--2006-02-28  Västerbotten-kurirens tryckeri aktiebolag  Umeå    33
DAGENS NYHETER (1864) 2002-01-02--  Bold/DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    34
DAGENS NYHETER (1864) 2002-01-02--2004-09-14  Bold/Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    35
DAGENS NYHETER (1864) 2002-11-29--  Bold/Borås tidnings tryckeri aktiebolag  Borås  1.) Trycks parallellt med Jönköping. Ej levererat till KB. 2.) Fr.o.m. 2021-05-02 tryck både en Göteborg och en Malmö ed. av löpsedlar.  36
DALABYGDEN (1946) 2002-01-03--2004-05-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    37
DALADEMOKRATEN (1918) 1947-04-09--2013-03-12  Aktiebolaget Dalademokratens tryckeri  Falun    38
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--2009-04-01  Eskilstuna-Kurirens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    39
ELFSBORGS LÄNS ALLEHANDA (1984) 1986-02-20--2004-12-03  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    40
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2001-02-01--2016-12-31  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    41
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    42
EXPRESSEN (1944) 1994-02-01--2006-02-28  Västerbottens-kurirens aktiebolag  Umeå  Umeåeditionen  43
EXPRESSEN (1944) 1994-09-18--2003-09-30  Tryck Interprint  Stockholm  vissa bilagor  44
EXPRESSEN (1944) 2002-01-01--  Bold/DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    45
EXPRESSEN (1944) 2002-04-05--2003-11-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje  bilagan Guiden Stockholm. Fr o m 2002-08-01 även Stockholm editioner, sporadisk.  46
EXPRESSEN (1944) 2002-12-11--2003-10-31  Västsvenskt tidnings tryckeri aktiebolag  Göteborg    47
EXPRESSEN (1944) 2003-01-03--2011-10-31  Roto Smeets Weert  Nederländerna  endast bilagor  48
EXPRESSEN (1944) 2003-01-09--2005-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  i tidningens redaktionsruta står att t.o.m 2005 01 26 upphör tryckningen av Expressen i Norrköping och fr.o.m 2005 01 27 trycks Expressen i Pressgrannar AB i Linköping  49
EXPRESSEN (1944) 2003-09-17--2019-02-28  Borås tidning tryckeri aktiebolag  Borås    50
EXPRESSEN (1944) 2003-10-01--2004-12-31  Interprint Quebecor aktiebolag  Stockholm  bilagor  51
EXPRESSEN (1944) 2003-11-21--2006-12-31  Tryckeriet Lagersberg  Eskilstuna    52
EXPRESSEN (1944) 2003-12-01--2003-12-01  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje  sporadiska editioner till Stockholm  53
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1992-02-26--2006-04-30  VLT Press  Västerås    54
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1996-09-02--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    55
FALUKURIREN (1894) 1999-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    56
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1971-04-29--  Nya Wemlands-tidningens aktiebolag tryckeri  Karlstad    57
FINANS VISION (2002) 2002-03-05--2003-01-15  VLT Press aktiebolag  Västerås    58
FINANS VISION (2002) 2002-11-01--2003-01-15  Tabloidtryck i Norden  Norrtälje  Tryckeriet står ej angivet i tidningen förrän 2002-11-14 även om den i praktiken började tryckas där 20002-11-01.  59
FINNVEDEN FREDAG (1992) 1992-09-04--2007-11-09  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    60
FINNVEDEN NU (2003) 2003-10-08--2004-02-11  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    61
FLAMMAN (1998) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    62
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2000-07-01--2004-04-30  Norrköpings tidningar aktiebolag  Norrköping    63
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 2003-01-10--2010-12-30  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    64
FOLKET (1989) 2001-12-13--2006-04-30  VLT Press aktiebolag  Västerås    65
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1990-10-02--  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    66
GEFLE DAGBLAD (1895) 1982-01-02--2003-10-31  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    67
GEFLE DAGBLAD (1895) 2003-11-02--2008-12-31  GD Media  Gävle    68
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1995-01-01--2012-12-31  Gotlands förenade tidningstryckerier  Visby    69
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 1987-04-10--2012-12-31  Gotlands förenade tidningstryckerier  Visby  Gotlands förenade tidningstryckerier har uppgått i Pressgrannar AB. Datum osäkert.  70
GT (1995) 1995-04-17--2003-09-30  Interprint  Stockholm  vissa bilagor  71
GT (1995) 2002-04-05--2003-11-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje  bilgan Guiden Göteborg  72
GT (1995) 2002-05-10--2006-03-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg    73
GT (1995) 2003-01-02--2010-12-31  Roto Smeets Weert  Nederländerna  bilagor  74
GT (1995) 2003-10-01--2004-12-31  Interprint Quebecor aktiebolag  Stockholm    75
GT (1995) 2003-11-21--2006-12-31  Tryckeriet Lagersberg  Eskilstuna  Bil. Fredag  76
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 2002-01-04--2004-05-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    77
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 2002-05-02--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri AB  Göteborg    78
HALLANDS NYHETER (1919) 1995-01-01--2006-03-31  Hallands nyheter aktiebolag  Falkenberg    79
HALLANDSPOSTEN (1857) 2002-04-01--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad  enl. uppg. från tryckeriet  80
HAPARANDABLADET (1882) 1997-01-03--2003-02-28  Piteåtidningen  Piteå    81
HAPARANDABLADET (1882) 2003-03-04--2011-03-01  Tryck i Norrbotten aktiebolag  Luleå    82
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2002-01-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    83
HELSINGEN (1994) 2000-04-06--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    84
HJO TIDNING (1885) 1997-06-10--2007-04-13  Lokaltidningar i Västergötland aktiebolag  Skövde    85
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1999-09-01--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    86
HÄLSINGEKURIREN (1981) 2000-04-03--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    87
HÄRJEDALEN (1944) 1981-02-12--2006-08-31  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    88
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 1984-05-09--2016-02-24  Aktiebolag William Michelsens boktryckeri  Alingsås    89
INTERNATIONALEN (1974) 2002-01-10--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden AB  Norrtälje    90
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1992-05-04--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    91
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1992-01-03--2011-12-30  Vimmerby tidnings tabloidsektion  Vimmerby    92
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1998-01-02--2019-09-30  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    93
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1993-10-01--2003-12-31  Nya Wermlands-tidningen press aktiebolag  Karlstad  94
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2002-04-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    95
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1973-12-08--2017-05-26  VF-tryck  Karlstad    96
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1988-02-02--2014-12-31  Eskilstunakurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    97
KINDAPOSTEN (1894) 1992-01-03--2005-05-17  Vimmerby tidning och tryckeri ekonomisk förening  Vimmerby    98
KNIVSTABYGDEN (2003) 2003-04-09--2010-12-31  Aktiebolag Upsala nya tidnings tryckeri  Uppsala    99
KRISTDEMOKRATEN (1988) 2002-01-04--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden AB  Norrtälje    100
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1986-10-01--2005-10-07  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    101
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 1994-01-01--2005-05-12  Markbladet Tryckeri aktiebolag  Skene  Redaktionens uppgift  102
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2002-10-03--2006-05-24  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg  From 2003 trycks löp här.  103
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2003-01-03--2003-05-28  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad  vissa nummer trycks i Göteborg. From 2003 trycks löp i Göteborg  104
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1999-04-14--2003-09-30  Interprint  Stockholm  vissa bilagor  105
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-01-01--  Bold/Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    106
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-04-05--2003-11-14  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje  vissa bilagor  107
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2003-01-02--2010-12-31  Roto Smeets Weert  Nederländerna  endast bilagor  108
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2003-10-01--2004-12-31  Interprint Quebecor aktiebolag  Stockholm  bilagor  109
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2003-11-21--2006-12-31  Tryckeriet Lagersberg  Eskilstuna    110
LAHOLMS TIDNING (1931) 1999-02-15--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    111
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2002-01-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    112
LERUMS TIDNING (1982) 2002-01-10--2012-12-31  WM-Tryck  Alingsås    113
LIBERACIÓN (1981) 2003-01-03--2011-02-18  Talleres Gráficos Zelmar Michelini  Malmö    114
LIDINGÖ TIDNING (1994) 2002-01-09--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    115
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2001-08-20--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    116
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    117
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2002-02-05--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm    118
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm  DNEX  119
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    120
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2002-02-05--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    121
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2001-10-16--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    122
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebilag  Stockholm    123
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm    124
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2002-10-12--2009-11-10  Bold/DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    125
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2001-01-30--2009-11-10  Bold/DNEX trycker aktiebolag  Stockholm    126
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    127
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm    128
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm    129
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2002-10-12--2003-10-11  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    130
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2003-10-18--2009-11-10  Bold/DNEX Akalla  Stockholm    131
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2001-01-01--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    132
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERTÄLJE (2000) 2002-02-05--2007-08-28  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    133
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    134
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2002-02-05--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    135
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm  Akalla, Fr.o.m.2005-02-22-- trycks tidningen tillfälligt i Borås  136
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    137
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    138
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2000-10-24--2009-12-29  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    139
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2002-10-12--2009-11-10  Bold/DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    140
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2001-01-30--2009-11-10  Bold/DNEX tryckeri aktiebolag  Stockholm    141
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2000-10-24--2009-12-31  Bold/DNEX  Stockholm    142
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2002-10-12--2009-11-10  Bold/DNEX  Stockholm    143
LOKALTIDNINGEN RINKEBY (2000) 2000-10-24--2004-01-27  Bold/DNEX  Stockholm    144
LOKALTIDNINGEN SPÅNGA TENSTA (2000) 2000-10-24--2004-01-27  Bold/DNEX  Stockholm    145
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  146
LÄNSPOSTEN (1950) 2002-01-03--2004-05-06  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    147
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2002-01-02--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    148
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    149
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1991-01-04--2006-06-30  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    150
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1997-09-01--2007-06-07  Lokaltidningar i Västergötland aktiebolag  Skövde    151
METRO [GÖTEBORG] (1998) 1999-03-17--2004-11-30  Adargo Press aktiebolag  Göteborg    152
METRO [GÖTEBORG] (1998) 2003-10-01--2003-12-04  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag    Orginalsupplaga trycks i Adargo press Göteborg  153
METRO [SKÅNE] (1999) 2001-06-14--2003-03-06  Tidningsfabriken i Malmö AB  Malmö    154
METRO [SKÅNE] (1999) 2003-03-07--2004-12-31  JMS Rulloffset i Malmö aktiebolag  Malmö    155
METRO [STOCKHOLM] (1995) 1995-02-13--2005-08-31  Tidningstryckarna aktiebolag  Stockholm    156
METRO [STOCKHOLM] (1995) 2002-10-09--2003-06-13  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje  Felaktigt kvar i redaktionsrutan t.o.m. 31/8  157
MILJÖMAGASINET (1992) 2002-01-04--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    158
MITT I SÖDER OM SÖDER (1988) 1988-11-23--  Idrottsbladet  Södertälje    159
MORA TIDNING (1893) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    160
MOTALA TIDNING (1926) 2002-10-01--2003-12-31  Nerikes Allehanda AB  Örebro    161
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2002-10-03--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg  vissa nummer trycks i Halmstad  162
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 2003-01-08--2003-05-28  Västsvenskt tidningstryckeri aktebolag  Halmstad  Löp trycks forfarande i Göteborg  163
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1975-01-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    164
NORDHALLAND (1883) 2003-01-03--2005-12-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad  Samarbetar med Göteborg  165
NORDHALLAND (1883) 2003-01-03--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg  Samarbetar med Halmstad  166
NORDSVERIGE (1919) 2001-01-04--2005-12-29  Daus tryckeri/aktiebolaget allehanda tryck  Örnsköldsvik    167
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2002-09-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    168
NORRA HALLAND (1967) 2003-01-03--2004-12-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad  Samarbetar med Göteborg  169
NORRA HALLAND (1967) 2003-01-03--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg  Samarbetar med Halmstad  170
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  171
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1960-01-02--2009-12-31  Norra Västerbotten tidningsaktiebolag  Skellefteå    172
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1990-10-22--2009-01-31  Norrbottenskuriren  Luleå  1/7 och 31/7 [vilket år?], samt 2008-03-03, trycktes tidningen hos Tryck i Norrbotten, Luleå och i tabloidformat (37x25).  173
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    174
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1976-02-16--2003-02-28  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Luleå    175
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 2003-03-01--  Tryck i Norrbotten aktiebolag  Luleå    176
NORRORT MED VÄSBYNYTT (1984) 1985-04-03--  AB Upsala nya tidnings tryckeri  Uppsala    177
NORRTELJE TIDNING (1880) 2002-01-02--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    178
NYA DAGEN (1999) 2001-01-02--2004-04-15  Svenska tryckcentralen AB  Vällingby    179
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1990-10-01--  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad  180
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2002-04-02--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    181
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2002-05-02--2006-05-31  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg    182
NYA ST TIDNINGEN (1977) 1995-07-19--2003-05-07  Adargo press aktiebolag  Göteborg    183
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1995-01-01--  Nya Wermlands-tidningen aktiebolag  Karlstad    184
NYA ÖREBROKURIREN (2001) 2002-04-02--2003-11-08  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    185
NYBRO TIDNING (1931) 1991-10-18--2013-10-31  Vimmerby tidnings tabloidsektion  Vimmerby  Slutdatum osäkert  186
NYHETERNA (1985) 1996-01-09--2011-05-02  Östra Småland Aktiebolag  Kalmar    187
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2002-01-01--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    188
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 1997-06-04--2003-10-01  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    189
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-09-22--  Tidn. Östra småland tr. A.B.  Kalmar  190
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2002-04-18--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    191
OXELÖSUNDS TIDNING (1960) 1960-11-15--  Tryckcentralen  Örebro    192
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1956-01-02--2003-03-01  Piteåtidningens aktiebolag  Piteå    193
PITEÅTIDNINGEN (1915) 2003-03-03--  Tryck i Norrbotten aktiebolag  Luleå    194
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 2001-08-27--2006-12-29  Edita Västra Aros aktiebolag  Västerås    195
PROLETÄREN (1970) 1979-01-05--2006-12-21  HS-offset aktiebolag  Göteborg    196
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1977-02-19--2013-12-31  VF-tryck  Karlstad    197
RUOTSIN SANOMAT (2003) 2003-08-29--2005-04-12  Svenska tryckcentralen  Vällingby    198
RUOTSIN SUOMALAINEN (1964) 2002-01-03--2004-05-13  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    199
SALA ALLEHANDA (1880) 1992-02-26--2006-04-30  VLT Press  Västerås    200
SIGTUNABYGDEN MÄRSTA TIDNING (1997) 1997-01-15--2003-12-29  Aktiebolag Upsala nya tidnings tryckeri  Uppsala    201
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1996-01-11--2003-01-08  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    202
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 1998-01-02--2007-06-08  Lokaltidningar i Västergötland aktiebolag  Skövde    203
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1996-05-13--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    204
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1997-10-03--2003-12-31  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    205
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1992-03-01--2009-04-30  Aktiebolaget Skånska dagbladet  Malmö    206
SKÄRGÅRDEN (1996) 2002-01-17--2003-01-16  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    207
SKÄRGÅRDEN (1996) 2003-01-23--2004-05-13  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    208
SKÖVDE NYHETER (1958) 1996-05-13--2007-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    209
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1991-10-18--2006-12-31  Aktiebolaget Smålänningen  Ljungby    210
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1998-01-02--2006-09-18  Sydostpressarna aktiebolag  Växjö    211
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    212
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-12-02--2003-12-31  Aktiebolaget Smålänningens tryckeri  Ljungby    213
ST TIDNINGEN (2003) 2003-05-14--2006-12-31  Adargo press aktiebolag  Göteborg    214
STENUNGSUNDSPOSTEN (1981) 1981-10-01--2011-12-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil    215
STOCKHOLM CITY (2002) 2002-10-21--2003-09-30  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    216
STOCKHOLM CITY (2002) 2002-10-21--2003-09-30  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    217
STOCKHOLM CITY (2002) 2003-10-01--2005-09-01  VLT press aktiebolag  Västerås    218
STOCKHOLM CITY (2002) 2003-10-01--2006-03-31  Aktiebolag Upsala nya tidnings tryckeri  Uppsala    219
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2002-01-05--2004-03-27  Tabloidtryck i Norden  Norrtälje    220
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1993) 2002-01-07--2006-03-27  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje    221
STRENGNÄS TIDNING (2001) 2001-10-03--2013-12-31  Eskilstuna-kurirens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    222
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2002-10-15--2006-05-30  Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag  Göteborg    223
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    224
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1990-06-09--2005-08-19  Tidningstryckarna aktiebolag  Stockholm    225
SVENSKA DAGBLADET (1884) 2002-05-02--2022-12-12  V-TAB  Landvetter    226
SVERIGENYTT (1948) 1992-02-14--2003-01-27  Tidningstryckarna på Åland aktiebolag  Mariehamn, Finland    227
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 2001-01-13--2004-10-04  Bold/Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    228
SYDÖSTRAN (1973) 1973-10-16--2006-07-17  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    229
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1971-05-22--  Nya Wermlands-tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad    230
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2002-05-06--2006-12-31  DNEX tryckeriet/Bold printing group  Stockholm    231
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1953) 1953-05-05--  Södermanlands läns tidnings tryckeri   Nyköping    232
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1977-08-04--2013-08-31  Södermanlands nyheter aktiebolag  Nyköping    233
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    234
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1998-01-02--2019-09-30  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    235
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1997-01-16--2009-12-31  VF-tryck  Karlstad    236
TEMPUS (1980) 1997-09-18--2021-02-12  Norra Skåne Offset  Hässleholm    237
TIDNINGEN ÅNGERMANLAND (2000) 2002-09-02--2006-10-31  Aktiebolaget Allehanda tryckeri  Örnsköldsvik    238
TRANÅS TIDNING (1892) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    239
TRANÅSPOSTEN (1992) 1997-05-28--2011-12-31  Aktiebolag Smålänningen  Ljungby    240
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1991-07-01--2005-03-31  Tryckeri aktiebolag Allehanda Syd  Ystad    241
TROLLHÄTTANS TIDNING (1985) 1985-02-01--2004-12-03  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    242
UDDEVALLAPOSTEN (1976) 1996-01-04--2004-08-31  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    243
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1980-02-02--2004-03-30  Aktiebolag Borås tidnings tryckeri  Borås  Fr.o.m 2002-12-01 trycks endast löpsedlarna här!  244
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 2002-10-01--2004-03-30  Markbladet Tryckeri aktiebolag  Skene  Enbart tidningen trycks här!  245
UPPLANDS NYHETER (1975) 2002-01-04--2004-05-13  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    246
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1968-11-07--2010-12-31  Aktiebolag Upsala nya tidnings tryckeri  Uppsala    247
VADSTENA TIDNING (1974) 2002-10-01--2003-12-31  Nerikes Allehanda AB  Örebro    248
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1987-03-06--2006-04-30  VLT Press aktiebolag  Västerås    249
VETLANDAPOSTEN (1893) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    250
VI I VASASTAN (1979) 2002-05-06--2006-12-31  DNEX tryckeriet/Bold printing group  Stockholm    251
VIIKKOVIESTI (1971) 1997-01-15--2003-08-28  Svenska Tryckcentralen  Vällingby    252
VIMMERBY TIDNING (1884) 1992-01-02--2018-02-14  Vimmerby tidning och tryckeri ekonomisk förening  Vimmerby  se förlagsuppgift  253
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2002-05-06--2003-11-29  GD media  Gävle    254
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2003-12-06--2004-01-17  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    255
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1983-01-03--2017-04-25  Värmlands Folkblad aktiebolag  Karlstad    256
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1996-12-13--2010-05-12  VF-tryck aktiebolag  Karlstad    257
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1992-10-06--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    258
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2002-04-13--2006-03-06  Västerbottens-Kuriren aktiebolag  Umeå    259
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    260
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2000-02-10--2005-12-29  Daus tryckeri/Aktiebolaget Allehanda Tryck  Örnsköldsvik    261
VÄSTERBYGDEN (1949) 1996-01-05--2003-12-31  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    262
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2001-02-01--2004-04-30  Norrköpings tidningar aktiebolag  Norrköping    263
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1996-09-02--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    264
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 2002-01-04--2004-05-13  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje    265
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 1995-01-05--2011-12-30  Vimmerby tidnings & tryckeriförening  Vimmerby    266
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1990-10-11--2005-03-31  Tryckeri aktiebolag allehanda syd  Ystad    267
ÖLANDSBLADET (1868) 1995-01-03--2013-10-31  Vimmerby tidnings tabloidsektion  Vimmerby    268
ÖREBROKURIREN (2003) 2003-11-10--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    269
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-03-01--2006-10-31  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    270
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2002-05-06--2003-11-29  GD media  Gävle    271
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2003-12-06--2004-01-17  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    272
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    273
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2001-08-01--2004-05-28  Tryck & Media i Linköping aktiebolag  Linköping    274
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2002-01-04--2003-04-30  Tabloidtryck i Norden AB  Norrtälje    275
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2003-05-08--2009-03-26  Aktiebolag Upsala nya tidning tryckeri  Uppsala    276
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1999-01-02--2004-12-31  Tidningen Östra Småland aktiebolag  Kalmar    277

Sidan skapad Tue Feb 27 00:19:17 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond