Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på N för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
NYKTERHETSBASUNEN (1876) 1880-03-05--1881-04-30  N Johan Björkman  Stockholm    1
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1901-08-17--1902-09-06  N. Anderssons boktryckeri  Trelleborg    2
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-08-14--1909-01-04  N. Anderssons boktryckeri  Trelleborg    3
LIMHAMNSBLADET (1903) 1904-01-30--1904-07-08  N. Berglunds tryckeri  Limhamn    4
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-01-02--1900-02-01  N. Fr. Carlströms boktryckeri  Lund    5
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--1900-02-01  N. Fr. Carlströms boktryckeri  Lund    6
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1888-01-07--1894-04-02  N. Jönssons boktryckeri  Helsingborg    7
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1888-01-02--1898-05-11  N. Larsons boktryckeri  Falkenberg    8
LÖRDAGEN (1903) 1903-06-06--1903-10-31  N. Snällposten  Göteborg    9
EXPRESSEN (1944) 2006-03-01--2007-09-30  Narikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro  Örebroedition  10
MOTALA TIDNING (1926) 2002-10-01--2003-12-31  Nerikes Allehanda AB  Örebro    11
NA SÖNDAG (1999) 1999-11-14--2000-06-04  Nerikes allehanda AB  Örebro    12
VADSTENA TIDNING (1974) 2002-10-01--2003-12-31  Nerikes Allehanda AB  Örebro    13
EXPRESSEN (1944) 1991-01-02--1999-03-29  Nerikes allehanda aktiebolag  Örebro  Örebroeditionen  14
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 2004-01-02--2006-12-02  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    15
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2004-01-02--2007-10-18  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    16
MOTALA TIDNING (1926) 2004-01-02--2008-12-31  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    17
NERIKES ALLEHANDA (1843) 2004-01-02--2007-12-31  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    18
VADSTENA TIDNING (1974) 2004-01-02--2008-12-31  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    19
ÖREBROKURIREN (2003) 2004-01-02--2005-10-29  Nerikes allehanda tryck aktiebolag  Örebro    20
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 2002-04-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    21
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2002-04-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    22
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-12-07--1953-05-22  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    23
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1953-07-25--1954-09-15  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro  Enligt trycklistor trycker Nerikes allehanda tr.utan avbrott tidningen fram till idag.  24
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1975-01-02--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    25
NYA ÖREBROKURIREN (2001) 2002-04-02--2003-11-08  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    26
ÖREBROKURIREN (2003) 2003-11-10--2003-12-31  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    27
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1954-09-15  Nerikes allehandas tryckeri  Örebro    28
HEMMETS VÄN (1898) 1944-08-24--1945-04-19  Nerikes tidningens tryckeri  Örebro    29
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1944-11-09--1945-04-19  Nerikes tidningens tryckeri  Örebro    30
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-05-27--1944-06-30  Nerikes-tidningens tryckeri  Örebro    31
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1941-06-07--1941-12-06  Nerikes-tidningens tryckeri  Örebro    32
NORDHALLAND (1883) 1964-04-03--1991-11-05  NHV:s tryckeri  Kungsbacka    33
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--1991-11-05  NHV:s tryckeri   Kungsbacka    34
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1858-07-06  Nils Jönsson &C:o  Gränna    35
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1901-10-12--1901-12-12  Nils Wessel & C:is boktryckeri  Landskrona    36
BRAND (1898) 1901-11-15--1901-11-15  Nils Wessel & c:s boktryckeri  Landskrona    37
FRIBYTAREN (1933) 1943-11-15--1944-02-15  Nilsson & Hoff boktryckeri  Halmstad    38
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1967-03-10--1968-08-30  Nockeby tryckeriaktiebolag  Trosa    39
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    40
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1907-12-31  Nora botryckeri  Nora    41
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  42
NORDHALLAND (1883) 1933-01-10--1951-02-23  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    43
NORDHALLAND (1883) 1952-06-04--1962-06-08  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    44
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    45
HYRESLISTAN (1927) 1929-03-08--1931-03-20  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    46
VÄSTKUSTENS SKÄRGÅRDSTIDNING (1916) 1916-12-02--1918-01-12  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    47
ARBETARFOLKET (1935) 1935-10-04--1937-01-01  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    48
HÄRNÖSANDS FOLKBLAD (1927) 1927-03-01--1928-06-30  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    49
INLANDET (1920) 1921-02-26--1921-08-06  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    50
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    51
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    52
VECKOBLADET (1912) 1911-12-21--1912-12-27  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    53
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL SUNDSALL (1912) 1912-10-15--1915-09-15  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    54
NYNÄS NYHETER (1923) 1924-08-09--1925-01-22  Nordiskt Idrottslifs tryckeri  Stockholm    55
STORÄNGSBLADET (1912) 1912-06-20--1912-07-21  Nordiskt Idrottslifs tryckeri  Stockholm    56
GT (1967) 1973-01-01--1983-12-31  Nordstans tryckeri aktiebolag  Göteborg    57
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1973-01-02--1973-09-08  Nordstans tryckeri aktiebolag  Göteborg    58
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1904-12-05--1906-12-31  Nordsvenska dagbladets tryckeri  Luleå    59
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-03-09--1905-04-28  Nordsvenska postens tryckeri  Sundsvall    60
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-10-14--1954-05-05  Nordvästra Skånes tidningars tryckeri  Helsingborg    61
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-02--1904-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad  62
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    63
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  64
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1985-01-15--1985-01-15  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  65
VÄSTSVERIGE (1953) 1953-07-01--1954-07-01  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad    66
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1939-08-17--1940-02-29  Norra Hallands Veckoblads tryckeri  Kungsbacka    67
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    68
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. -A.B.  Oskarshamn    69
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. a-b  Oskarshamn    70
GRENNAPOSTEN (1993) 1993-02-04--1993-08-06  Norra Skåne offset  Hässleholm    71
MELLERUDS NYHETER (1993) 2013-01-01--2013-02-13  Norra Skåne offset      72
TEMPUS (1980) 1997-09-18--2021-02-12  Norra Skåne Offset  Hässleholm    73
LAHOLMS TIDNING (1931) 2006-01-01--2016-05-30  Norra Skåne rotation aktiebolag  Hässleholm    74
NORRA SKÅNE (1900) 2006-01-01--2016-06-11  Norra Skåne Rotation aktiebolag  Hässleholm  Källa: Telefonsamtal med tryckeriet 2006-08-22  75
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1992-01-03--1996-05-31  Norra Skånes offset  Hässleholm    76
GÖTENE TIDNING (1986) 2013-01-16--2013-12-18  Norra skånes offset      77
NORDVÄSTRA SKÅNE (1946) 1946-09-10--1946-09-10  Norra skånes tr  Hässleholm    78
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1953-10-03--1968-12-21  Norra skånes tryckeri   Hässleholm    79
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-11-16--1947-07-04  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    80
ELMHULTS TIDNING (1900) 1903-08-21--1905-12-29  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    81
FOLKBLADET SKÅNE (1996) 1996-03-30--1996-04-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    82
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1911-12-02--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    83
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1908-05-20--1908-05-20  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    84
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1894-04-03--1894-04-09  Norra Skånes tryckeri  Ängelholm    85
LAHOLMS TIDNING (1931) 1999-02-15--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    86
NORRA SKÅNE (1900) 1900-10-02--1900-12-31  Norra Skånes tryckeri  Kristianstad  (T 1900 10 02, annons)  87
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  88
SMÅLANDS NYHETER (1907) 1907-06-15--1908-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    89
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1904-12-17--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    90
UMEÅ TIDNING (2012) 2013-12-05--2018-10-31  Norra Västerbotten  Skellefteå    91
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1960-01-02--2009-12-31  Norra Västerbotten tidningsaktiebolag  Skellefteå    92
NORRAN (2010) 2010-01-02--2020-04-20  Norra Västerbotten tidningsaktiebolag  Skellefteå  Ingen uppgift i T men detta är det formella bolagsnamnet. På Norrans webbsidor finns benämningen Tryckeriavdelningen, men det är snarast en organisatorisk enhet.  93
HAPARANDABLADET (1882) 2011-03-04--2020-04-17  Norra Västerbottens tidningsaktiebolag  Skellefteå  I T står även ett överflödigt "ab" sist i namnet. Det registrerade namnet är dessutom Norra Västerbotten tidningsaktiebolag.  94
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-02--1900-09-28  Norrbottens boktryckeriaktiebolag  Luleå    95
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1900-01-03--1900-09-29  Norrbottens boktryckeriaktiebolag  Luleå    96
KIRUNABLADET (1902) 1902-11-13--1902-12-11  Norrbottens nya boktryckeriaktiebolag  Luleå    97
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1903-04-07  Norrbottens nya boktryckeriaktiebolag  Luleå    98
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1904-02-12--1904-11-18  Norrbottens nya boktryckeriaktiebolag  Luleå    99
MALMFÄLTSBLADET (1905) 1905-07-29--1906-01-03  Norrbottens nya boktryckeriaktiebolag  Luleå    100
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-10-01--1906-03-01  Norrbottens nya boktryckeriaktiebolag  Luleå    101
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2015-05-08--2021-01-07  Norrbottens tryckeri  Luleå    102
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1990-10-22--2009-01-31  Norrbottenskuriren  Luleå  1/7 och 31/7 [vilket år?], samt 2008-03-03, trycktes tidningen hos Tryck i Norrbotten, Luleå och i tabloidformat (37x25).  103
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1910-04-07--1916-05-05  Norrbottenspostens tidningsaktiebolagstryckeri  Piteå    104
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1931-05-29--1931-12-08  Norrbottenstidningens förlagsförening u. p. a.  Luleå    105
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1922-12-30  Norrbottenstidningens tryckeri  Luleå    106
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-02--1924-09-29  Norrbottenstidningens tryckeriförenings u. p. a. tryckeri  Luleå    107
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1924-09-30--1931-05-28  Norrbottenstidnings aktiebolags tryckeri  Luleå    108
UTSTÄLLNINGSBLADET (1906) 1906-07-01--1906-07-20  Norrköpings förlags- & boktryckeriaktiebolag  Norrköping    109
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1901-10-07--1909-03-15  Norrköpings förlags- & boktryckeriaktiebolag  Norrköping    110
SÖNDAGSNYTT (1905) 1905-01-02--1905-06-25  Norrköpings förlags- & tryckeriaktiebolag  Norrköping  T, TL  111
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30  Norrköpings förlags- och boktryckeriaktiebolag  Norrköping    112
AFTONBLADET (1830) 1996-03-04--2003-01-08  Norrköpings tidningar  Norrköping    113
EXTRA ÖSTERGÖTLAND (2004) 2004-10-19--2004-10-19  Norrköpings tidningar aktiebolag  Norrköping  alt. Pressgrannar AB. Källa Lars Johansson, Corren (telefonsamtal 2004-11-23).  114
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 2000-07-01--2004-04-30  Norrköpings tidningar aktiebolag  Norrköping    115
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 2001-02-01--2004-04-30  Norrköpings tidningar aktiebolag  Norrköping    116
EXPRESSEN (1944) 2003-01-09--2005-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  i tidningens redaktionsruta står att t.o.m 2005 01 26 upphör tryckningen av Expressen i Norrköping och fr.o.m 2005 01 27 trycks Expressen i Pressgrannar AB i Linköping  117
EXPRESSEN (1944) 2005-06-01--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    118
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    119
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1958-01-02--1959-05-30  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  Fr.o.m. jan 1958 finns inga trycklistor från Östergötlands dagblads AB. Tidningen finns i stället med på trycklistorna från Norrköpings tidningars AB.  120
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  121
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1911-03-01--1911-05-15  Norrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    122
ÖSTERGÖTLAND (1918) 1918-04-21--1918-04-21  Norrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    123
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-07-28--1915-08-24  Norrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    124
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    125
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1911-05-31--1912-03-31  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    126
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 2001-07-30--2001-07-31  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    127
ÖSTGÖTACICERONEN (1912) 1912-04-15--1914-12-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    128
NORRKÖPINGSBLADET (1909) 1909-12-22--1910-03-26  Norrköpingsbladets tryckeribolag  Norrköping    129
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1932-09-10--1941-04-12  Norrlandspostens tryckeriaktiebolag  Gävle    130
BIRGER JARL (1904) 1915-05-01--1920-12-24  Norrmalms-tryckeriet  Stockholm    131
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1906-08-28--1907-03-26  Norrskenets tryckeri  Luleå    132
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    133
STOCKHOLMAREN (1980) 1980-01-04--1981-03-27  Norrtelje tidn, tryckeri AB  Norrtälje    134
VAXHOLMSBLADET (1964) 1964-05-25--1964-12-17  Norrtelje Tidn. Boktr. AB  Norrtälje    135
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1989-11-30--1990-01-25  Norrtelje tidn. tryckeri aktiebolag  Norrtälje    136
8 SIDOR (1992) 1992-01-09--1992-12-23  Norrtelje tidning  Norrtälje    137
LIDINGÖPOSTEN (1987) 1989-01-11--1993-12-29  Norrtelje Tidning  Norrtälje    138
MILJÖMAGASINET (1992) 1992-12-10--1994-01-21  Norrtelje Tidning  T; Ort ej angiven i M.    139
MILJÖMAGASINET (1992) 1994-02-25--1994-03-31  Norrtelje Tidning  T; Ort ej angiven i M.    140
LIDINGÖ TIDNING (1994) 1994-01-12--1994-12-28  Norrtelje tidning AB  Norrtälje    141
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1990-02-01--1992-02-27  Norrtelje tidning aktiebolag / Tidningstryckarna  Norrtälje    142
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1992-03-05--1998-06-25  Norrtelje tidning tryckeri aktiebolag  Norrtälje    143
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1922-11-09  Norrtelje tidnings boktr. aktiebolag      144
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    145
NORRTELJE TIDNING (1880) 1949-01-04--1950-10-28  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    146
NORRTELJE TIDNING (1880) 1937-10-26--1948-12-31  Norrtelje tidnings boktryckeri AB  Norrtälje    147
ROSLAGEN (1911) 1911-11-03--1916-12-29  Norrtelje tidnings boktryckeri aktiebolag  Norrtälje    148
SUNDBYBERGSNYTT (1967) 1967-10-05--1967-10-05  Norrtelje tidnings boktryckeri aktiebolag  Norrtälje    149
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-01-07--1967-06-01  Norrtelje tidnings boktryckeriaktiebolag  Norrtälje    150
LOKALTIDNINGEN NYA HANINGE (1988) 1988-05-05--1989-10-12  Norrtelje tidnings tryckeri AB  Norrtälje    151
MILJÖMAGASINET (1992) 1994-01-28--1994-02-18  Norrtelje Tidnings Tryckeri AB  T; Ort ej angiven i M.    152
MILJÖMAGASINET (1992) 1994-04-15--2001-12-22  Norrtelje Tidnings Tryckeri AB  T; Ort ej angiven i M.    153
NY DAG (1983) 1983-01-05--1990-08-30  Norrtelje tidnings tryckeri AB  Norrtälje    154
VI I VASASTAN (1979) 2000-02-21--2000-06-26  Norrtelje tidnings tryckeri AB  Norrtälje    155
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 1999-09-26--1999-12-26  Norrtelje tidnings tryckeri AB  Norrtälje    156
ARBETAREN (1922) 1991-01-11--2001-12-13  Norrtelje tidnings tryckeri Aktiebolag  Norrtälje  tidningar  157
KRISTDEMOKRATEN (1988) 1988-03-03--2001-12-21  Norrtelje tidnings tryckeri aktiebolag  Norrtälje    158
LIDINGÖ TIDNING (1994) 1995-01-11--2001-12-27  Norrtelje tidnings tryckeri aktiebolag  Norrtälje    159
NORRTELJE TIDNING (1880) 1991-01-02--2001-12-28  Norrtelje tidnings tryckeri aktiebolag  Norrtälje    160
UPPLANDS NYHETER (1975) 1975-04-01--1976-08-15  Norrtelje tidnings tryckeri aktiebolag  Norrtälje  slutdatum osäkert, T:2/76  161
NORRTELJE TIDNING (1880) 1950-10-31--1977-11-08  Norrtelje tidningsboktryckeri AB  Norrtälje    162
ÖSTHAMMARS NYHETER (1996) 2001-01-04--2001-12-31  Norrtelje tidningstryck, AB  Norrtälje    163
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2001-05-04--2001-12-22  Norrtelje tidningstryckeri  Norrtälje    164
DAGENS NYHETER (1864) 2001-03-12--2001-03-13  Norrtelje tidningstryckeri AB  Norrtälje  Pga strömavbrott i Stockholm  165
SKÄRGÅRDEN (1996) 2000-11-16--2001-12-27  Norrtelje tidningstryckeri AB  Norrtälje    166
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1993) 2001-06-18--2001-12-17  Norrtelje Tidningstryckeri AB  Norrtälje    167
EXPRESSEN (1944) 2001-03-12--2001-03-12  Norrtelje tidningstryckeri aktiebolag  Norrtälje    168
INTERNATIONALEN (1974) 1980-01-02--2001-12-31  Norrtelje tidningstryckeri aktiebolag  Norrtälje    169
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 2001-07-02--2001-12-31  Norrtelje tidningstryckeri Aktiebolag  Norrtälje    170
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 2001-07-03--2001-12-31  Norrtelje tidningstryckeri Aktiebolag  Norrtälje    171
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1968-10-31--1974-09-27  Norrtälje tidnings boktryckeriaktiebolag  Norrtälje    172
NY DAG (1930) 1968-10-31--1974-10-01  Norrtälje tidnings boktryckeriaktiebolag  Norrtälje    173
SAMHÄLLSGEMENSKAP (1965) 1979-03-08--1988-02-25  Norrtälje tidnings tryckeri aktiebolag  Norrtälje    174
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1977-01-03--1999-12-31  Norstedts tryckeri  Stockholm    175
VIIKKOVIESTI (1971) 1995-01-12--1996-12-18  Norstedts tryckeri aktiebolag  Stockholm    176
HAPARANDABLADET (1882) 1991-10-01--1996-12-31  NSD  Luleå    177
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1989-02-14--2001-09-28  NST:s tryckeri  Ängelholm  Uppgift från trycklistor fr o m janauari 1990  178
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1989-02-14--2001-09-28  NST:s tryckeri  Ängelholm  Uppgift från trycklistor fr o m januari 1990  179
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 2019-06-03--  NWT AB  Karlstad    180
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 2014-01-01--  NWT AB  Karlstad    181
VÄRMLANDSBYGDEN (2021) 2021-01-15--2022-09-09  NWT Media AB  Karlstad    182
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1945-12-01--1948-06-17  Nya A.-B. Oskarshamns nyheter  Oskarshamn    183
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    184
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1934-04-06--1956-02-29  Nya A.-B. Örebro dagblads tr.  Örebro    185
KARLSKOGA BERGSLAG (1937) 1937-11-24--1937-12-31  Nya A.-B. Örebro Dagblads tryckeri  Örebro    186
ÖLANDS TIDNING (1922) 1921-12-23--1922-06-23  Nya Accidenstryckeriet  Borgholm    187
NYA SMÅLAND (1923) 1923-06-19--1923-06-19  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidning  Jönköping    188
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1914-01-05--1916-12-18  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidning Länstidningens tryckeri  Jönköping    189
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-20--1922-10-27  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidningars tryckeri  Jönköping    190
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    191
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-10-07--1926-03-31  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    192
MÄKLAREN (1919) 1919-10-25--1920-01-10  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    193
NYA SMÅLAND (1923) 1923-07-03--1926-01-15  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    194
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    195
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1903-05-23--1907-03-30  Nya aktiebolaget Malmö-tidningens tryckeri  Malmö    196
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1931-01-03--1931-12-29  Nya aktiebolaget Tidningen Uppsalas tryckeri  Uppsala    197
ARBETET (1887) 1992-08-01--1995-09-05  Nya Arbetet AB  Malmö    198
ARBETET NYHETERNA (1995) 1995-09-05--1999-11-02  Nya Arbetet aktiebolag  Malmö    199
ARVIKA NYHETER (1895) 1898-08-19--1900-09-14  Nya boktryckeriet  Karlstad    200
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-09-21--1901-12-10  Nya boktryckeriet  Arvika    201
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1900-01-03--1900-01-29  Nya boktryckeriet  Karlskrona    202
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-01-02--1905-08-26  Nya boktryckeriet  Karlskrona    203
KARLSKOGA ALLEHANDA (1900) 1900-01-03--1900-01-13  Nya boktryckeriet  Karlstad    204
KARLSKRONA-NISSE (1911) 1911-09-23--1911-10-07  Nya boktryckeriet  Karlskrona    205
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-03-16--1900-06-07  Nya boktryckeriet  Karlstad    206
KLATSCH (1913) 1913-07-05--1913-11-29  Nya boktryckeriet  Karlskrona    207
NORRA VÄRMLANDS ALLEHANDA (1899) 1899-09-21--1900-04-03  Nya boktryckeriet  Karlstad    208
RONNEBY TIDNING (1876) 1900-01-13--1900-01-27  Nya boktryckeriet  Karlskrona    209
VICI (1915) 1915-04-16--1915-06-15  Nya boktryckeriet  Huskvarna    210
BILLINGEN (1907) 1907-02-01--1908-09-29  Nya boktryckeriet, C. J. Karlstedt  Skövde    211
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-03-20--1908-09-30  Nya boktryckeriet, C. J. Karlstedt  Skövde    212
NORRA VESTERBOTTEN (1887) 1886-12-10--1887-07-06  Nya boktyckeriet  Skellefteå    213
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1904-10-30--1905-03-12  Nya dagligt allehandas tidningsaktiebolags tryckeri  Stockholm    214
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-02--1905-03-10  Nya dagligt allehandas tidningsaktiebolags tryckeri  Stockholm    215
SVERIGES SJÖFARTSTIDNING (1893) 1900-01-02--1901-10-08  Nya dagligt allehandas tidningsaktiebolags tryckeri  Stockholm    216
ALLEHANDA (1899) 1900-01-05--1905-11-25  Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    217
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1904-10-24--1905-03-11  Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    218
STOCKHOLMSBLADET NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1905) 1905-01-01--1905-03-11  Nya Dagligt Allehandas tryckeri  Stockholm    219
TRANÅSPOSTEN (1992) 1995-02-22--1995-12-20  Nya Finnvedens tryckeri  Rydaholm    220
OLSONS TIDNING (1990) 1993-09-24--1995-12-22  Nya Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    221
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1995-03-01--2000-06-30  Nya Folkbladet östgöten aktiebolag  Norrköping    222
ÖSTGÖTEN (1981) 1995-03-08--1997-12-31  Nya Folkbladet Östgöten aktiebolag  Norrköping  bibliografisk tavla  223
KLATSCH (1913) 1915-01-30--1915-03-20  Nya folkviljans tryckeri  Malmö    224
NYA FOLKVILJAN (1906) 1914-10-17--1916-03-25  Nya folkviljans tryckeri  Malmö    225
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1974-04-13--1978-03-04  Nya Kristinehamns-Posten  Kristinehamn    226
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1974-03-22--1980-12-31  Nya Kristinehamns-postens tryckeri  Kristinehamn  1974-03-22 inf. om tryckeri försvinner från tidningen.  227
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    228
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1913-01-04--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    229
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    230
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1960-07-01--1961-03-30  Nya Lidköpingstidningens aktiebolag  Lidköping    231
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1910-07-01--1911-04-21  Nya Lidköpingstidningens arrendatorer, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    232
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-07-08--1911-05-26  Nya Lidköpings-tidningens arrendatorer, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    233
UPPSALADEMOKRATEN (1980) 1995-01-05--1995-06-29  Nya mediehuset aktiebolag  Eskilstuna    234
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1992-12-24--1995-06-29  Nya mediehuset aktiebolag  Eskilstuna    235
NYA NORRLAND (1907) 1971-09-04--1993-03-31  Nya Norrland/Dagbladet AB  Härnösand    236
DAGBLADET (1955) 1979-11-28--1993-04-10  Nya Norrland/Dagbladet aktiebolag  Härnösand    237
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  238
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    239
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    240
SPEGELN (1917) 1922-01-29--1926-02-21  Nya tidningsaktiebolaget Spegeln  Stockholm    241
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1923-12-04--1924-04-24  Nya tidningsaktiebolaget Värmlandsposten  Kristinehamn    242
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    243
VÄSTERBYGDEN (1949) 1952-07-04--1960-12-31  Nya Tr. AB Kuriren  Uddevalla  244
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    245
TEMPLARKURIREN (1922) 1922-10-04--1924-03-26  Nya tryckeri A.-B.  Örebro    246
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-12-11--1902-07-31  Nya tryckeriaktiebolaget  Stockholm    247
SPÖKNIPPET (1926) 1927-03-30--1927-06-22  Nya tryckeriaktiebolaget Drott  Stockholm    248
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-12-06--1930-12-06  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    249
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    250
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-08-25--1909-09-03  Nya tryckeri-aktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg  enl uppg i tidningen  251
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1937-01-15--1937-11-01  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    252
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    253
KURIREN (1921) 1948-04-02--1961-11-24  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    254
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1924-01-15--1924-04-15  Nya Tryckeriaktiebolaget Progress  Stockholm    255
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1924-01-05--1924-07-12  Nya Tryckeriaktiebolaget Progress  Stockholm    256
ENGELHOLMSBLADET (1912) 1912-09-24--1914-01-04  Nya Tryckeriaktiebolaget, Helsingborgs Dagblad  Helsingborg    257
HISINGSPOSTEN (1955) 1955-03-25--1955-11-18  Nya tryckeriaktiebolaget, Kuriren  Uddevalla    258
EKSJÖPOSTEN (1894) 1894-11-10--1895-04-29  Nya tryckeribolaget  Eksjö    259
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Nya tryckeribolaget  Karlshamn    260
SYNDIKALISTEN (1911) 1917-09-05--1918-10-02  Nya Tryckeriet  Örebro    261
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1971-04-29--  Nya Wemlands-tidningens aktiebolag tryckeri  Karlstad    262
GÖTENE TIDNING (1986) 2020-05-06--  Nya Wermalndstidningens tryckeri  Karlstad    263
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 2017-06-01--2023-04-20  Nya Wermalndstidningens tryckeri  Karlstad    264
LÄNSTIDNINGEN VÄRMLANDSBYGDEN (2010) 2020-02-28--2020-12-31  Nya Wermalndstidningens tryckeri  Karlstad    265
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 2009-11-06--  Nya Wermlands tidningens aktiebolag  Karlstad    266
LÄNSPOSTEN (1950) 2022-08-04--  Nya Wermlandstidningen  Karlstad    267
MELLERUDS NYHETER (1993) 2013-02-20--2016-12-21  Nya Wermlandstidningen  Karlstad    268
SKARABORGS ALLEHANDA (1998) 2007-06-09--  Nya Wermlandstidningen  Karlstad    269
BOHUSLÄNINGEN (1878) 2022-12-15--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    270
DALABYGDEN (1946) 2022-08-01--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    271
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 2022-12-13--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    272
MELLERUDS NYHETER (1993) 2023-01-23--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    273
ST TIDNINGEN (2003) 2022-12-14--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    274
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 2022-12-13--2023-09-30  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    275
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 2022-08-04--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    276
TTELA (2004) 2022-12-20--  Nya Wermlandstidningen ab  Karlstad    277
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 2001-02-01--2016-12-31  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    278
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1990-10-02--  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    279
HJO TIDNING (1885) 2007-04-17--  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    280
KARLSKOGAKURIREN (1988) 2011-10-01--2020-07-06  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad    281
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1990-10-01--  Nya Wermlandstidningen aktiebolag  Karlstad  282
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1995-01-01--  Nya Wermlands-tidningen aktiebolag  Karlstad    283
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 2017-04-26--  Nya Wermlands-tidningen aktiebolag  Karlstad    284
ARVIKA NYHETER (1895) 1970-11-06--  Nya Wermlands-Tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad    285
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 2007-06-08--  Nya Wermlands-Tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad    286
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1971-05-22--  Nya Wermlands-tidningen aktiebolag tryckeri  Karlstad    287
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1993-10-01--2003-12-31  Nya Wermlands-tidningen press aktiebolag  Karlstad  288
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1927-01-03--1931-01-31  Nya Wermlands-tidningens A. -B.  Karlstad    289
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1910-03-25  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    290
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL KARLSTAD (1925) 1925-01-01--1926-12-31  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    291
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1926-06-03--1931-01-31  Nya Wermlands-tidningens aktiebolag  Karlstad    292
KARLSKOGA TIDNING (1883) 2004-01-02--2020-07-06  Nya Wermlands-tidningens aktiebolag  Karlstad  293
KARLSKOGA TIDNING KURIREN (2020) 2020-07-07--  Nya Wermlands-tidningens aktiebolag  Karlstad    294
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    295
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1969-11-03--1972-12-30  Nya Wermlandstidningens tryckeri  Mariestad    296
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1980-03-01--1993-09-30  Nya Wermlandstidningens tryckeri  Karlstad  TL  297
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1969-11-03--1982-03-31  Nya Wermlandstidningens tryckeri  Karlstad    298
SEFFLEPOSTEN (1895) 1894-11-15--1895-04-18  Nya Wermlandstidningens tryckeri  Karlstad    299
SKARABORGSBYGDEN (1955) 2024-01-01--  Nya wermlandstidningens tryckeri  Karlstad    300
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1909-12-29--1918-01-04  Nya Wexiöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö  Namnet ändrat till Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag 1913-01-03.  301
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-19--1903-07-28  Nya Vexiöbladets tryckeri  Växjö    302
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1905-12-15--1909-12-28  Nya Vexiöbladets tryckeri  Växjö    303
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1909-12-27  Nya Wexiöbladets tryckeri  Växjö    304
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    305
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    306
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-06-01--1925-01-22  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    307
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-10-01--1967-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    308
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1903-08-14  Nya Växjöbladets tryckeri  Växjö    309
NYA ALLEHANDA (1879) 1879-04-02--1879-07-30  Nyaste förpostens boktryckeri  Göteborg    310
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-20--1902-06-20  Nyaste Snällpostens boktryckeri  Göteborg    311
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1901-05-18--1901-09-21  Nyaste snällpostens boktryckeri  Göteborg    312
SVENSKE ARBETAREN, DEN (1903) 1903-09-19--1904-02-20  Nyaste snällpostens Boktryckeri      313
ARBETARFOLKETS RÖST (1936) 1936-11-15--1939-09-15  Nyheterna tryckeri  Hudiksvall    314
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1900-12-19--1903-10-05  Nyköpings tryckeriaktiebolags tryckeri  Nyköping    315
TROSATIDNINGEN (1896) 1902-08-22--1902-09-05  Nyköpings tryckeriaktiebolags tryckeri  Nyköping    316
NYNÄS NYHETER (1923) 1923-08-11--1924-08-08  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    317
NYNÄSHAMNS ANNONSBLAD (1911) 1911-10-05--1912-11-28  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    318
NYNÄSHAMNS VECKOBLAD (1924) 1924-08-15--1924-12-19  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    319
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1913) 1913-01-16--1915-02-05  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    320
TIDNINGEN SVENSKA FOLKPARTIET (1933) 1934-06-15--1934-12-15  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    321
NORRA SMÅLAND (1918) 1922-09-09--1923-06-29  Nässjö bokindustri  Nässjö    322
NÄSSJÖBLADET (1922) 1922-01-02--1923-05-30  Nässjö bokindustri  Nässjö    323
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1922-01-02--1923-05-30  Nässjö bokindustri  Nässjö    324
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1928-10-15--1933-12-15  Nörrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    325

Sidan skapad Fri Mar 01 22:31:53 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond