Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på Ö för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  1
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1906-01-05--1906-12-08  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    2
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    3
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1910-02-04--1910-04-15  Örebro nya tryckeri A.-B.  Örebro    4
KUMLATIDNINGEN (1941) 1940-12-12--1941-05-26  Örebro nya tryckeri AB  Örebro    5
NATIONALKURIREN (1893) 1911-10-12--1911-10-18  Örebro nya tryckeriaktiebolag  Örebro    6
NATIONALKURIREN (1893) 1912-12-05--1912-12-11  Örebro nya tryckeriaktiebolag  Örebro    7
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1922-04-13--1922-10-26  Örebro nya tryckeriaktiebolag  Örebro    8
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-01-03--1903-01-20  Örebro Nya Tryckeriaktiebolag  Örebro    9
ARBOGA NYHETER (1905) 1904-12-31--1905-12-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    10
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    11
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    12
NERKINGEN (1925) 1925-03-15--1925-10-09  Örebrokurirens tryckeri  Örebro    13
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--1931-05-16  Örebro-kurirens tryckeri  Örebro  14
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--1918-12-13  Örebro-Kurirens tryckeri  Örebro    15
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1952-07-01--1953-10-13  Öresundspostens tryckeri   Helsingborg    16
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-03--1931-05-30  Öresundspostens tryckeri  Helsingborg    17
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    18
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    19
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    20
AFTONBLADET (1830) 2002-03-01--2006-12-31  Örnsköldsviks Allehanda  Örnsköldsvik    21
NORDSVERIGE (1919) 1996-02-02--1996-02-23  Örnsköldsviks allehanda  Örnsköldsvik    22
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1908-02-07--1908-04-10  Örnsköldsviks allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    23
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1902-08-04--1907-01-02  Örnsköldsviks allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    24
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1902-08-09--1902-02-27  Örnsköldsviks allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    25
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1895-08-22--1899-01-02  Örnsköldsviks nyheter Böhmrt & öberg  Örnsköldsvik    26
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1899-01-03--1901-02-19  Örnsköldsviks nyheters tryckeri  Örnsköldsvik    27
ÖRNSKÖLDSVIKS NYHETER (1894) 1900-01-03--1900-12-31  Örnsköldsviks nyheters tryckeri  Örnsköldsvik    28
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--1902-02-14  Örnsköldsviks nyheters tryckeri (J. F. Jacobsson)  Örnsköldsvik    29
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1901-01-05--1902-02-15  Örnsköldsviks nyheters tryckeri (J.F. Jacobsson)  Örnsköldsvik    30
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1900-01-02--1904-02-02  Örnsköldsvikspostens tryckeri  Örnsköldsvik    31
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1924-01-03--1929-03-11  Örnsköldsvikspostens tryckeri  Örnsköldsvik    32
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-10-11--1934-12-20  Örtenblad & Möller  Göteborg    33
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1936-01-04--1936-12-30  Örtenblad & Möller  Göteborg    34
RIKSPOSTEN (1934) 1937-01-05--1937-06-17  Örtenblad & Möller  Göteborg    35
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1934-08-31--1934-10-01  Örtenblad & Möller Boktryckeri  Göteborg    36
ARBETARPOSTEN (1934) 1937-01-09--1937-07-23  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg    37
MINARETEN (1923) 1933-01-14--1936-09-12  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg    38
MINARETEN (1923) 1937-01-23--1937-09-18  Örtenblad & Möller, tryckeri  Göteborg    39
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-02-20--1937-07-23  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    40
MINARETEN (1923) 1931-02-07--1932-12-31  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    41
VÅR KAMP (1930) 1931-03-01--1934-03-31  Örtenblad & Möllers Boktryckeri  Göteborg    42
MINARETEN (1923) 1936-09-19--1937-01-16  Örtenblad & Möllers tryckeri  Göteborg    43
HYRESLISTAN (1927) 1931-05-15--1932-12-30  Örtenblads & Möllers Tr.  Göteborg    44
ARBETARPOSTEN (1934) 1937-07-30--1938-12-30  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    45
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1937-07-30--1939-09-29  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    46
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1940-03-30--1943-10-30  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    47
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1938-12-03--1938-12-05  Örtenblads boktryckeri  Göteborg  Ingen uppgift i T 1938-12-03.  48
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1939-01-05--1940-01-05  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    49
MINARETEN (1923) 1937-09-25--1938-12-24  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    50
RIKSPOSTEN (1934) 1937-09-16--1938-05-25  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    51
VARABLADET (1938) 1939-01-23--1939-03-21  Örtenblads boktryckeri  Göteborg    52
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-30--1957-12-31  Östergötlands dagblads aktiebolag  Norrköping    53
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-02--1900-07-14  Östergötlands dagblads boktryckeri  Norrköping    54
REFLEX (1922) 1922-10-07--1923-01-28  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping  T & TL  55
ÖSTERGÖTLAND (1918) 1918-06-09--1918-10-20  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping  Klichéer från Langers kemigrafiska anstalt, Norrköping.  56
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-08-25--1915-08-25  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    57
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    58
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1909-03-16--1915-07-27  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    59
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-08-26--1919-05-31  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    60
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-07-16--1901-10-05  Östergötlands dagblads tryckeri, Karl Hammarberg  Norrköping    61
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1958-04-12--1966-02-19  Östergötlands folkblads tryckeri (Aktiebolaget Östgötatryck)  Norrköping  TL  62
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1942-03-13--1958-04-11  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriaktiebolaget Norrköping)  Norrköping  TL  63
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  64
HEMFRID (1895) 1895-01-05--1895-02-14  Östergötlands tidningstryckeri  Norrköping    65
BRAND (1898) 1908-01-04--1909-10-16  Östermalmstryckeriet  Stockholm    66
KUNGSHOLMEN (1906) 1906-10-20--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    67
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1906-09-26--1907-03-02  Östermalmstryckeriet  Stockholm    68
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1909-03-22--1910-01-24  Östermalmstryckeriet  Stockholm    69
SÖDERMALM (1904) 1906-09-29--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    70
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1906-10-19--1907-03-15  Östermalmstryckeriet  Stockholm    71
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1908-12-18--1910-01-28  Östermalmstryckeriet  Stockholm    72
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1911-12-23  Östersundspostens tryckeriaktiebolag  Östersund    73
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    74
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1911-02-03  Östgrens och Anderssons boktryckeri  Arboga    75
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1995-07-10--1995-07-24  Östgöta correspondenten  Linköping    76
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1995-07-10--1995-07-24  Östgöta Correspondenten  Linköping    77
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1995-07-10--1995-07-24  Östgöta Correspondenten  Linköping    78
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1995-07-10--1995-07-24  Östgöta Correspondenten  Linköping    79
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1995-07-10--1995-07-24  Östgöta correspondenten  Linköping    80
MITT I HANINGE (1989) 1994-03-21--1995-10-10  Östgöta correspondenten  Linköping    81
MITT I TYRESÖ (1989) 1994-03-21--1995-10-10  Östgöta correspondenten  Linköping    82
TRANÅSPOSTEN (1918) 1978-10-18--1991-09-30  Östgöta correspondenten  Linköping  Kolla slutdatum  83
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-02--1900-01-02  Östgöta Correspondentens boktryckeri  Linköping  KOLLA SLUTDATUM  84
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1911-12-29  Östgöta Correspondentens boktryckeri  Linköping    85
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1898-11-12  Östgöta correspondentens tryckeri  Linköping    86
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1995-01-01--1996-12-30  Östgöta correspondentens tryckeri  Linköping    87
ÖSTGÖTAKURIREN (1883) 1900-01-03--1901-11-30  Östgöta-kurirens boktryckeri  Vadstena    88
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-08-01--1944-12-30  Östgötatidningens tryckeri  Linköping    89
BLEKINGEKURIREN (1919) 1920-01-10--1920-12-31  Östgötatryckeriet  Linköping    90
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-12-03--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    91
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-01-05--1923-03-23  Östgötatryckeriet  Linköping    92
VISIRET (1921) 1921-08-20--1921-08-20  Östgötatryckeriet  Linköping    93
VISIRET (1921) 1922-03-28--1922-04-12  Östgötatryckeriet  Linköping    94
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-08--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    95
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1922-02-04--1922-02-04  Östgötatryckeriet  Linköping    96
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1923-01-05--1923-09-08  Östgötatryckeriet  Linköping    97
MOTALAPOSTEN (1883) 1952-06-30--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping    98
NORRKÖPING (1885) 1896-11-14--1902-07-21  Östgötens boktryckeri  Norrköping    99
NORRKÖPING (1885) 1902-07-25--1903-08-28  Östgötens boktryckeri  Linköping    100
SVENSKA FOLKET (1906) 1907-06-26--1909-12-29  Östgötens boktryckeri  Linköping    101
TIDNINGEN MOTALA (1911) 1912-10-16--1912-12-28  Östgötens boktryckeri  Linköping    102
VISIRET (1921) 1922-05-11--1924-03-29  Östgötens boktryckeri  Linköping    103
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    104
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  105
VÄLLINGBY NYHETER (1954) 1955-01-05--1955-06-09  Östgötens tryckeri  Linköping    106
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  107
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1960-06-30--1964-12-30  Östh. Tidnings Tryckeri Aktiebolag  Östhammar    108
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    109
ÖSTKUSTEN (1904) 1904-12-07--1906-12-28  Östkustens boktryckeri  Norrtälje    110
VÄSTGÖTA KNALLEN (1927) 1927-09-30--1927-12-27  Östmans boktryckeri  Uppsala    111
NYHETERNA (1985) 1996-01-09--2011-05-02  Östra Småland Aktiebolag  Kalmar    112
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1996-01-09--1998-12-31  Östra Småland Aktiebolag  Kalmar    113
ÖSTRAN (2005) 2005-01-03--2011-05-02  Östra Småland aktiebolag  Kalmar    114
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    115
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-09-22--1924-12-31  Östra Värmlands nyheters tryckeri  Filipstad  T 1922 09 25  116
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1904-01-02--1906-11-30  Östra Västmanlands tryckeri  Sala    117
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  118
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-06-11--1922-08-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    119
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  120
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-11-15--1921-04-15  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    121
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1918-12-03--1920-10-30  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    122

Sidan skapad Fri Mar 01 21:04:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond