Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1960-01-01- -1960-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    1
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    2
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  3
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  4
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    5
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    6
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    7
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    8
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  9
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  10
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  11
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    12
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    13
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  14
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  15
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    16
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    17
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    18
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  19
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    20
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  21
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  22
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    23
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  24
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  25
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  26
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  27
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    28
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  29
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  30
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    31
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  32
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    33
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    34
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  35
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    36
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    37
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  38
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  39
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  40
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  41
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  42
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    43
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  44
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  45
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  46
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  47
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    48
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  49
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  50
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  51
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  52
SKARABORGAREN (1926) 1926-01-01--1960-12-31  socialdemokratisk    53
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  54
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    55
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    56
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    57
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  58
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    59
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  60
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  61
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  62
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17  nationell (nazistisk)    63
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1963-12-31  borgerlig  SVAT 1931--1956; TS 1957--1963  64
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  65
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    66
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  67
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-01--1960-12-31  socialistisk    68
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    69
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  70
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    71
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  72
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    73
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1935-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  74
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  75
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  76
ARVIKA NYHETER (1895) 1936-01-01--1962-12-31  folkpartiet    77
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1936-01-01--1963-12-31  borgerlig  SAT 1936--1956; TS 1957--1963  78
DALATIDNINGEN (1918) 1936-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  79
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  80
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  81
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  82
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    83
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    84
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  85
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    86
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  87
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  88
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  89
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1937-01-01--1960-12-31  folkpartistisk  SVAT 1937--1945, TS 1946--1960  90
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-01-01--1961-12-31  folkpartistisk  SVAT  91
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1937-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1937-1956, TS 1957-1962  92
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  93
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    94
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  95
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  96
VÄRMLANDSBERG (1906) 1941-01-01--1963-12-26  opolitisk    97
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  98
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    99
AFTONBLADET (1830) 1943-01-01--1961-12-31  oberoende    100
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    101
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    102
LUNDS DAGBLAD (1897) 1945-01-01--1960-12-31  folkpartiet  startdatum osäkert  103
FALUKURIREN (1894) 1945-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  SVAT  104
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    105
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    106
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    107
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    108
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  109
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  110
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  111
SALAPOSTEN (1906) 1948-01-01--1960-12-31  folkpartistisk    112
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1948-01-01--1961-12-31  folkpartistisk    113
LJUSDALS TIDNING (1896) 1948-01-01--1962-12-31  höger  SVAT 1948-1962  114
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-01--1963-12-31  opolitisk    115
MOTALAPOSTEN (1883) 1948-01-01--1963-12-31  socialdemokratisk  TS 1950--1963. Tidningen övertas av socialdemokraterna 1948-12-15.  116
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  117
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  118
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  119
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    120
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    121
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    122
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    123
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  124
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  125
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  126
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    127
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    128
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  129
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  130
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  131
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  132
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  133
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  134
MOTALA TIDNING (1926) 1949-01-01--1962-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1962  135
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    136
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  137
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  138
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    139
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  140
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  141
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    142
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  143
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1950-01-01--1963-06-27  opolitisk    144
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    145
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    146
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    147
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  148
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    149
ARVIKA TIDNING (1884) 1952-01-01--1962-10-30  opolitisk    150
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    151
VARBERGS TIDNING (1953) 1953-01-01--1962-12-31  liberal  T 1953-11-20  152
FLENS DAGBLAD (1953) 1953-01-01--1963-12-31  liberal    153
ORUST-TJÖRN (1949) 1953-01-01--1963-12-31  moderat  SVAT (moderat eftersom den är edition till Lysekilsposten under denna tid)  154
VÄSTSVERIGE (1953) 1953-01-01--1964-12-31  höger    155
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1953-01-01--1970-12-31  obunden  T 1953-01-07. Möjligen ett tidigare startdatum.  156
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1954--1970  157
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1954-01-01--1969-12-31  höger  TS  158
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--  Socialdemokratisk    159
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--2010-12-31  opolitisk    160
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-01-01--  liberal    161
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1955-01-01--1963-11-29  politiskt neutral  SAT  162
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1955-01-01--1968-12-31  moderat  TS-Boken  163
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-01-01--1969-12-31  höger  TS 1955--1969  164
SIGTUNABYGDEN (1928) 1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin  165
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1955-01-01--1982-12-31  borgerlig  TS 1955--1969, SVAT 1970--1982  166
VÄSTERORT (1955) 1955-01-01--1987-12-31  opolitisk  167
DAGBLADET (1955) 1955-01-01--2015-02-28  socialdemokratisk  SVAT 1955-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  168
LÄNSNYTT (1956) 1956-01-01--1962-12-31  höger  SVAT, Tollin  169
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1956-01-01--1962-12-31  oberoende  T + 1957--1962  170
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1956-01-01--1971-12-31  höger  TS, SVAT  171
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1956-01-01--1975-12-31  liberal    172
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1956-01-01--1996-12-31  centerpartistisk    173
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1956--1970  174
HALLANDS NYHETER (1919) 1957-01-01--  centerpartistisk    175
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1957-01-01--  centerpartistisk    176
ÖSTRA SVERIGE (1957) 1957-01-01--1962-12-31  centerpartiet  SVAT, TS-boken.  177
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1957-01-01--1966-12-31  centerpartistisk    178
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1957-01-01--1967-12-31  liberal  TS  179
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1957-01-01--1969-12-31  liberal  SVAT  180
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1957-01-01--1977-12-31  borgerlig    181
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1957-01-01--2005-12-31  centerpartistisk    182
VÄSTERBYGDEN (1949) 1957-01-01--2012-11-16  centerpartistisk  TS. Enligt Tollin 1958-  183
LAHOLMS TIDNING (1931) 1957-01-01--2018-10-25  centerpartistisk    184
NORDSVERIGE (1919) 1957-01-02--2001-12-31  centerpartistisk    185
NORRORT (1957) 1957-10-25--1970-12-31  opolitisk    186
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-01-01--  centerpartiet    187
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS 1958--  188
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1958-01-01--  centerpartistisk    189
NORRA SKÅNE (1900) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS  190
VIMMERBY TIDNING (1884) 1958-01-01--  centerpartistisk    191
HÄRJEDALEN (1944) 1958-01-01--  opolitisk  TS 1958--1969, SVAT 1970--1978, TS-T 1979--  192
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--  politiskt oberoende    193
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1958-01-01--1961-12-31  centerpartistisk    194
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1958-01-01--1963-12-31  folkpartistisk  TS  195
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--1966-12-31  opolitisk  T 1959-07-03, SVAT 1962-1966.  196
GOTLÄNNINGEN (1884) 1958-01-01--1967-12-31  centerpartistisk  TS  197
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1958-01-01--1969-12-31  höger  TS, SVAT  198
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-01-01--1972-12-31  liberal    199
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  200
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  201
VÄXJÖBLADET (1945) 1958-01-01--1993-12-31  centerpartistisk  TS  202
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-01-01--1995-12-31  folkpartistisk  --1995-09-30  203
KINDAPOSTEN (1894) 1958-01-01--2005-05-17  centerpartistisk    204
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1958-01-01--2006-12-31  centerpartistisk    205
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1958-01-01--2017-12-22  centerpartistisk  TS 1958--  206
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1958-01-01--2019-10-31  centerpartistisk    207
ÖLANDSBLADET (1868) 1958-01-02--1994-12-31  borgerlig    208
DALABYGDEN (1946) 1959-01-01--  centerpartistisk  SVAT  209
HALLANDS DAGBLAD LÖRDAGSNYTT (1959) 1959-01-01--1961-12-31  höger  Smith, s. 11, SVAT 1960-1961.  210
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk    211
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-01--1967-12-31  opolitisk  SVAT 1959-1960, TS 1961-1967  212
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-01-01--1970-12-31  politiskt obunden    213
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-01--2008-12-31  moderat    214
GEFLE DAGBLAD (1895) 1960-01-01--  liberal  TS 1960-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  215
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1960-01-01--1961-12-31  borgerlig    216
GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN (1960) 1960-01-01--1961-12-31  opolitisk    217
HISINGSBLADET (1960) 1960-01-01--1974-12-31  opolitisk    218
SKARA TIDNING (1863) 1960-01-01--1977-12-31  borgerlig    219
LIMHAMN VÄSTERORT (1960) 1960-10-20--1961-12-16  politiskt obunden    220

Sidan skapad Sat Feb 24 10:58:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond