Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på K för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
BIRGER JARL (1904) 1904-01-07--1904-12-29  K. A Holmqvists boktryckeri  Stockholm    1
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1903-12-11--1907-02-20  K. D. Halléns tryckeri  Sundsvall    2
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-11-02--1918-06-29  K. L. Svenssons bokindustri aktiebolag  Karlskrona    3
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    4
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1912-01-02--1918-06-30  K. L. Svenssons efterträdares bokindustri aktiebolag  Karlskrona    5
KARLSHAMN (1871) 1913-12-01--1918-06-29  K. L. Svenssons efterträdares bokindustri aktiebolag  Karlskrona    6
RONNEBY TIDNING (1876) 1904-11-26--1904-12-14  K. L. Svenssons efterträdares tryckeri  Karlskrona    7
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1906-12-08--1907-12-27  K. W. Appelbergs boktryckeri  Uppsala    8
SPÖKNIPPET (1926) 1928-01-04--1928-04-25  K. Öfverholms boktryckeri  Stockholm  1927-08-24--12-?? saknas i KBs exemplar; ang. tryckeriförhållandena se Gnistan 1927-09-24, s. 1  9
SKARAPOSTEN (1906) 1929-06-22--1929-10-09  K.-B. Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    10
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1930-11-08--1934-12-28  K/B Västgöta tryckeriet  Skara    11
SKARAPOSTEN (1906) 1929-10-12--1934-12-28  K/B Västgöta-tryckeriet  Skara    12
FIGARO (1878) 1925-02-14--1925-09-26  Kajs boktryckeri  Stockholm    13
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1941-01-08--1941-06-13  Kalmar läns tidnings tryckeri  Västervik    14
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1940-11-01--1941-06-11  Kalmar läns tidnings tryckeri  Västervik    15
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1940-11-23--1941-06-14  Kalmar läns tidnings tryckeri  Västervik    16
KALMAR LÄNSTIDNING (1915) 1915-12-01--1916-11-29  Kalmar länstidnings tryckeri  Kalmar    17
KALMARITEN (1916) 1916-01-09--1916-07-09  Kalmar läns-tidnings tryckeri  Kalmar    18
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1959-11-30  Kalmar tryckeri AB  Kalmar    19
NYBRO TIDNING (1931) 1970-01-16--1976-12-29  Kalmar tryckeri AB Öland  Borgholm    20
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    21
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1921-01-04--1922-12-30  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    22
PLATS- OCH HYRESLISTA FÖR SÖDRA KALMAR LÄN (1918) 1918-11-25--1920-12-27  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    23
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-07-01--1919-04-08  Kalmar tryckeriaktiebolags boktryckeri  Kalmar    24
NYA FOLKVILJAN (1906) 1908-03-14--1914-10-10  Karl Ehnrooths (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö  "Sverige" ändrades så småningom till "Sverge"  25
KLATSCH (1913) 1913-12-27--1914-08-01  Karl Ehnrooths tryckeri  Malmö    26
DEGERFORS TIDNING (1925) 1924-03-21--1926-01-29  Karlskoga Tidnings tryckeri  Karlskoga    27
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-02--1926-01-29  Karlskoga tidnings tryckeri  Karlskoga    28
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeri aktiebolag  Karlskoga    29
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    30
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    31
KROPPA TIDNING (1937) 1937-03-16--1950-06-30  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    32
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1997-02-10--2000-12-31  Karlskogakuriren aktiebolag  Karlskoga  löpsedlar  33
KARLSKOGAPOSTEN (1881) 1881-10-28--1885-08-06  Karlskoga-postens tryckeri  Lindesberg    34
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1934-01-02--1935-01-31  Karlskrona tryckeri aktiebolag  Karlskrona    35
TIDNINGEN MOTALA (1911) 1911-12-02--1912-10-11  Karlsons boktryckeri  Motala    36
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1918-12-24  Karlstads tidnings aktiebolags tryckeri  Karlstad    37
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1959-03-06--1965-11-04  Karlstads-Tidningens AB  Karlstad    38
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1956-12-12--1957-04-29  Karlstads-Tidningens AB tryckeri  Karlstad    39
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    40
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    41
TORSBY TIDNING (1964) 1964-09-10--1965-11-18  Karlstads-Tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    42
HAGFORS TIDNING (1943) 1955-10-04--1957-06-01  Karlstadstidningens tryckeri  Karlstad    43
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1955-10-04--1957-06-29  Karlstads-Tidningens tryckeri  Karlstad    44
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1955-10-03--1955-11-15  Karlstads-Tidningens tryckeri  Karlstad    45
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1917-01-03--1919-01-03  karlstadstidningens tryckeri AB  Karlstad    46
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-05--1917-11-12  Katrineholms boktryckeri, K. Hellberg  Katrineholm    47
RLF-TIDNINGEN (1938) 1946-10-09--1951-12-20  Katrineholms-kuriren tryckeriaktiebolag  Katrineholm    48
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1975-12-19--1979-12-19  Katrineholmskurirens tryckeri  Katrineholm    49
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-09-06--1930-12-31  Katrineholms-Kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    50
FLENS DAGBLAD (1953) 1953-12-14--1963-10-31  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    51
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    52
VINGÅKERSKURIREN (1946) 1946-03-07--1946-11-04  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    53
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1929-06-26--1930-11-05  K-B Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    54
TROSA TIDNING (1974) 1981-07-16--1981-09-10  Kerrob förlag AB  Södertälje    55
SÖDERTÄLJE ALLEHANDA (1977) 1976-12-08--1981-10-17  Kerrob förlags aktiebolag  Södertälje    56
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    57
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1875-02-27--1876-05-26  Kindvall & Lundberg  Göteborg    58
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1955-04-15--1955-05-15  Kirja-Mono Oy  Helsinki, Finland  Troligen från januari 1955.  59
MITT I MÄLARÖ (2020) 2020-10-03--  Kista      60
SÖDRA HALLANDS TIDNING LAHOLMSPOSTEN (1912) 1912-10-01--1912-10-01  Kjell Wollters boktryckeri  Laholm    61
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1901-07-03--1904-03-23  Kjellströms tryckeri  Gränna    62
BODENS TIDNING (1986) 1987-03-12--1987-12-29  KL tryck aktiebolag  Haparanda    63
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-01-11--1939-04-29  Klara civiltryckeri  Stockholm    64
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1938-12-23--1939-01-07  Klara civiltryckeri  Stockholm    65
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-01-31--1933-01-31  Klara civiltryckeri  Stockholm    66
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-10-01--1943-09-25  Klara civiltryckeri  Stockholm    67
DAGEN (1945) 1945-11-01--1946-03-30  Klara civiltryckeri AB  Stockholm    68
DAGSPOSTEN (1941) 1941-11-07--1943-08-08  Klara civiltryckeri Aktiebolag  Stockholm    69
LOKALTIDNINGEN BROMMA (1933) 1934-04-25--1935-01-15  Klara civiltryckeri aktiebolag  Stockholm    70
RLF-TIDNINGEN (1938) 1938-01-15--1946-09-25  Klara civiltryckeri aktiebolag  Stockholm    71
VÄLLINGBY NYHETER (1954) 1955-06-17--1955-07-08  Klara civiltryckeri aktiebolag  Stockholm    72
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-07-15--1933-08-01  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    73
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1934-03-15--1934-05-26  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    74
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-07-15--1933-08-01  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    75
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1934-03-15--1934-05-26  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    76
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-02-15--1937-12-31  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    77
LEVERANS NYHETER (1939) 1939-02-15--1940-04-17  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    78
RIKSPOSTEN (1934) 1934-05-23--1935-11-14  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    79
TIDNINGEN SVENSKA FOLKPARTIET (1933) 1934-01-15--1934-02-15  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    80
BRODERSKAP (1928) 1936-11-21--1938-12-31  Klarabergstryckeriet  Stockholm  81
NORRA FÖRORTSPOSTEN (1948) 1948-11-05--1950-03-31  Klarabergstryckeriet  Stockholm    82
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1947-12-01--1952-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    83
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1937-01-07--1939-12-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    84
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-02-14--1940-04-10  Klarabergstryckeriet  Stockholm    85
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-06-12--1958-12-24  Klarabergstryckeriet  Stockholm    86
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1958-09-26  Klarabergstryckeriet  Stockholm    87
SÖDER OM SÖDER (1954) 1954-08-27--1955-03-04  Klarabergstryckeriet  Stockholm  fr.o.m. nr 13.  88
VECKOPOSTEN (1868) 1947-10-16--1957-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    89
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-07-04--1895-07-18  Klarans boktryckeri  Filipstad    90
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-07-25--1902-09-29  Klarans boktryckeri J. Johanson  Filipstad    91
WÄRMLANDSBERG (1887) 1900-01-05--1901-03-29  Klarans tryckeri  Filipstad    92
KLARAN (1891) 1900-01-03--1902-09-30  Klarans tryckeri, J. Johansson  Filipstad    93
FRYKEN (1901) 1901-01-11--1902-09-30  Klarans tryckeri, J.Johansson  Filipstad    94
VECKOTIDNINGEN REKORD (1927) 1927-10-08--1930-10-04  Klaratryckeriet  Stockholm    95
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1967-01-19--1985-12-19  Klarälvsbygdens tryckeri aktiebolag  Hagfors  enl. trycklistan  96
KLASSKAMPEN (1918) 1918-03-15--1918-12-20  Klasskampens tryckeri  Karlstad    97
SALAMANDERN (1911) 1911-07-09--1911-09-04  Kliché & tryckeriaktiebolaget STB  Malmö    98
BOULEVARDEN (1911) 1911-06-15--1911-07-01  Kliche- och tryckeriaktiebolaget  Malmö    99
BÖRSTIDNINGEN (1889) 1900-01-03--1900-11-17  Kôersners boktryckeriaktiebolag  Stockholm    100
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1899-02-25  Kôersners boktryckeriaktiebolag  Stockholm    101
BILLINGEN (1907) 1911-01-07--1913-08-08  Kommanditbolaget Billingens tryckeri, A. W. Berndt  Skövde    102
TÖREBODA TIDNING (1907) 1911-01-08--1913-08-09  Kommanditbolaget Billingens tryckeri, A.W. Berndt  Skövde    103
TRANÅSPOSTEN (1992) 1992-11-19--1995-02-15  Kommunkuriren  Mjölby    104
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1954-11-05--1954-12-10  Kontorstryck  Mölndal    105
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1965-11-28--1966-12-23  KP Offset  Hagfors    106
KRONOBERGAREN (1934) 1990-08-23--1990-10-25  Kreativ reklam  Jönköping    107
OLSONS TIDNING (1990) 1990-09-21--1990-11-09  Kreativ reklam  Jönköping    108
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1990) 1991-10-14--1991-12-16  Kreativ reklam AB  Jönköping    109
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1990-08-22--1991-03-13  Kreativ reklam AB  Jönköping    110
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1991-05-29--1991-08-28  Kreativ reklam AB  Jönköping    111
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1991-10-14--1991-12-31  Kreativ reklam AB  Jönköping    112
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1990-06-21--1991-03-13  Kreativ Reklam AB  Jönköping    113
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1991-05-29--1991-08-28  Kreativ Reklam AB  Jönköping    114
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1991-10-14--1991-12-31  Kreativ Reklam AB  Jönköping    115
LOKALTIDNINGEN SST (1989) 1991-03-20--1991-05-22  Kreativ reklam AB  Jönköping    116
LOKALTIDNINGEN SÖDRA JÄRVA (1989) 1991-10-14--1991-12-16  Kreativ reklam AB  Jönköping    117
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO/BÅLSTA (1990) 1991-10-14--1992-12-21  Kreativ Reklam AB  Jönköping    118
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1990-08-22--1991-04-28  Kreativ reklam AB  Jönköping  Slutdatum osäkert  119
LOKALTIDNINGEN VAXHOLM ÖSTERÅKER (1987) 1990-08-22--1991-12-31  Kreativ reklam AB  Jönköping    120
LOKALTIDNINGEN VÄSBY (1987) 1990-08-22--1991-03-13  Kreativ reklam AB  Jönköping    121
LOKALTIDNINGEN VÄSBY (1987) 1991-05-29--1991-08-28  Kreativ reklam AB  Jönköping    122
LOKALTIDNINGEN VÄSBY (1987) 1991-10-14--1991-12-31  Kreativ reklam AB  Jönköping    123
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1987) 1991-10-14--1991-12-30  Kreativ reklam AB  Jönköping    124
KRONOBERGAREN (1934) 1991-07-26--1991-07-26  Kreativ reklam aktiebolag  Jönköping    125
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1990-08-22--1991-12-16  Kreativ reklam aktiebolag  Jönköping    126
ÖSTRA SÖRMLAND (1991) 1991-04-28--1991-05-12  Kreativ reklam aktiebolag  Jönköping    127
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1990-08-22--1991-12-31  Kreativ Reklam AM  Jönköping    128
BORÅS NYHETER (1990) 1990-01-25--1991-02-07  Kreativ tryck AB  Jönköping    129
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1990) 1990-01-05--1990-07-27  Kreativ tryck aktiebolag  Jönköping    130
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1989-12-04--1991-08-30  Kreativ tryck aktiebolag  Jönköping    131
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1990-01-05--1991-10-11  Kreativ tryck aktiebolag  Jönköping    132
VECKOTIDNINGEN VD (1987) 1990-01-04--1990-01-18  Kreativ tryck aktiebolag      133
BODENS TIDNING (1986) 1986-12-11--1987-03-05  Krister Liikamaa tryck aktiebolag  Haparanda    134
HAPARANDABLADET (1882) 1986-12-10--1987-09-29  Krister Liikamaa tryckaktiebolag  Haparanda    135
SÖDRA SVERIGE (1881) 1881-04-23--1882-03-29  Kristianstads boktryckeriaktiebolag  Kristianstad    136
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-02--1901-01-12  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    137
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    138
NORDSKÅNSKA DAGBLADET (1906) 1906-12-18--1907-12-14  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    139
SIMRISHAMNSTIDNINGEN SYDÖSTRA SKÅNE (1913) 1913-12-16--1914-11-28  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    140
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    141
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1904-10-02--1905-06-28  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    142
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    143
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1986-10-01--2005-10-07  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    144
TEMPUS (1980) 1980-10-06--1983-09-29  Kristianstadsbladets Tryckeri  Kristianstad    145
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1948-10-05  Kronobergarens tryckeri  Växjö    146
AFTONBLADET (1830) 2005-01-01--2021-09-21  Kroonpress  Estland  Endast vissa bilagor (Okänt slutdatum  147
EXPRESSEN (1944) 2017-01-01--2024-01-15  Kroonpress  Estland  bilagor osäkert slut datum  148
GT (1995) 2017-01-01--2024-01-15  Kroonpress  Estland  bilagor osäkert slut datum  149
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2017-01-01--2024-01-15  Kroonpress  Estland  bilagor osäkert slutdatum  150
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1906-03-19--1910-06-05  Kungl. Hofboktryckeriet Iduns tryckeri aktiebolag  Stockholm    151
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1906-03-16--1906-03-30  Kungl. hofboktryckeriet Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    152
HEMMANSEGAREN (1903) 1910-01-15--1912-03-11  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    153
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    154
LEDSTJÄRNAN (1898) 1906-01-11--1918-12-24  Kungl. hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag.  Stockholm    155
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    156
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1908-10-23--1908-11-13  Kungliga hofboktryckeri Iduns boktryckeriaktiebolag  Stockholm    157
FIGARO (1878) 1911-05-27--1912-02-03  Kungliga hofboktryckeriet Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    158
VASATIDNINGEN (1906) 1906-03-17--1906-03-31  Kungliga hofboktryckeriet Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    159
GT (1995) 2010-01-01--2010-12-31  Kungsbacka Graphic  Kungsbacka  bilagor  160
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2010-01-01--2010-12-31  Kungsbacka Graphic  Kungsbacka  bilagor  161
PUNKT SE [GÖTEBORG] (2006) 2007-07-02--2008-05-19  Kungsbacka graphic aktebolag  Kungsbacka    162
AFTONBLADET (1830) 2008-01-01--2009-12-31  Kungsbacka graphic aktiebolag  Kungsbacka    163
PUNKT SE [ÖRESUND] (2006) 2007-07-02--2008-05-19  Kungsbacka graphic aktiebolag  Kungsbacka    164
NORDHALLAND (1883) 1962-06-15--1964-03-26  Kungstryck AB  Kungsbacka    165
SÖDERTÄLJE ALLEHANDA (1977) 1981-10-24--1981-10-24  Kurirtryck  Katrineholm    166
TROSA TIDNING (1974) 1981-10-15--1981-11-12  Kurirtryck  Katrineholm    167
BRAND (1898) 1949-12-15--1949-12-15  Kvalitetstryck  Stockholm    168
ARBOGA (1888) 1888-12-04--1889-01-29  Köpings-postens aktiebolags tryckeri  Köping    169
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    170

Sidan skapad Fri Mar 01 22:53:38 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond