Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på F för titlar på   -2024-02-27
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1855-03-30--1858-04-14  F. A. Ewerlöf  Helsingborg    1
DJURSHOLMS OCH SÖDRA ROSLAGENS ALLEHANDA (1913) 1913-11-08--1914-12-24  F. A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    2
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1884-01-04  F. Broström  Kristinehamn    3
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-01-02--1917-10-30  F. E. Nikanders boktryckeri  Haparanda    4
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-03--1917-10-31  F. E. Nikanders boktryckeri  Haparanda    5
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1912-10-15--1912-10-15  F. Englunds tryckeri  Stockholm    6
TROSA NYHETER (1902) 1902-08-22--1902-10-24  F. G. R. Norlins Tryckeri  Trosa    7
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1862-01-02--1895-10-23  F. T. Borg  Helsingborg    8
MEJERITIDNINGEN (1895) 1900-01-05--1904-04-29  F.A. Wingborg  Stockholm    9
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1904-12-16  F.A. Wingborg  Stockholm    10
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    11
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1905-01-14--1911-12-22  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    12
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1922-01-02--1922-12-31  F.A.B. Hvar 8 Dags tryckeri  Göteborg    13
PRAKTISK TIDNING (1897) 1906-03-23--1908-11-27  F.A.B. Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg    14
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1866-03-31--1876-01-04  F.O. Petersons  Nora    15
AFTONTIDNINGEN (1909) 1918-10-09--1918-10-14  Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag  Stockholm    16
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-03--1919-06-28  Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag  Stockholm  tryckte tidningen måndagar-lördagar  17
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1918-10-12--1918-10-15  Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag  Stockholm  18
FÄDERNESLANDET (1852) 1914-01-10--1914-01-10  Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag  Stockholm  Dahlin kom i konflikt med Aftonbladets ägare om kontrakt för tryckning. Se Börjesson, s. 139  19
SVARET (1909) 1909-08-10--1909-09-06  Fackföreningarnas Tryckeriaktiebolag  Stockholm    20
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  21
FOLKBLADET (1894) 1900-01-06--1907-09-28  Fackföreningarnes tryckeriaktiebolag  Stockholm    22
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1887-03-26--1887-10-12  Falkenbergs tidnings boktryckeri  Falkenberg    23
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-05-02--1951-09-15  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    24
NORDHALLAND (1883) 1951-02-26--1952-05-30  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    25
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1945-06-02--1950-09-30  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    26
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1910-02-18--1911-12-29  Falkenbergspostens boktryckeri  Falkenberg  27
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1912-01-02--1919-12-13  Falkenbergspostens tryckeri  Falkenberg    28
FIX (1916) 1916-05-01--1916-12-30  Falkenbergspostens tryckeri  Falkenberg    29
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1913-08-08  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    30
HJOKURIREN (1909) 1908-12-05--1909-12-31  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    31
LANDSBYGDEN (1911) 1910-12-01--1913-07-31  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    32
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1912-03-05--1913-08-01  Falköpings tryckeriaktiebolags tryckeri  Falköping    33
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1913-08-12--1916-09-29  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    34
HJOPOSTEN (1913) 1913-09-13--1915-09-30  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    35
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1909-12-17--1910-03-09  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    36
LANDSBYGDEN (1911) 1913-08-07--1916-09-28  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    37
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1913-08-05--1916-10-03  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    38
DALARNE (1884) 1883-12-05--1885-11-27  Falu boktryckeriaktiebolag  Falun    39
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1897-12-11--1902-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    40
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-05-01--1926-09-23  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    41
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    42
DALPILEN (1942) 1942-01-10--1946-05-25  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    43
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    44
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1946-06-08--1948-12-30  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    45
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    46
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    47
HEDEMORAPOSTEN (1887) 1887-10-01--1888-01-14  Falu nya boktryckeri-aktiebolag  Falun    48
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1987-01-03--1987-05-19  Falukurirens aktiebolag  Falun    49
DALARNA (1926) 1946-11-15--1951-12-28  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun    50
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  51
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-30--1966-06-30  Falukurirens tryckeri  Falun    52
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1916-08-21  Falukurirens tryckeri  Falun    53
FALUPOSTEN (1869) 1873-10-22--1890-12-27  Falupostens boktryckeri  Falun    54
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1939) 1939-06-15--1945-12-15  FERM  Göteborg    55
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1941-09-16--1945-12-15  Ferm  Göteborg    56
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-06-27--1895-06-27  Filipstads boktryckeriaktiebolag  Filipstad    57
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-12-17--1930-01-20  Filipstads nyheters boktryckeri, Gyllenstolpe & Cron  Filipstad    58
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1894-11-01--1895-06-20  Filipstads Tidnings boktryckeri C. A. Berg  Filipstad    59
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12  Filipstads tidnings boktryckeri C.A. Berg  Filipstad    60
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-10-02--1918-06-29  Filipstads Tidnings Boktryckeri, C. A. Berg  Filipstad    61
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    62
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--1971-04-28  Filipstads Tryckeri AB  Filipstad    63
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    64
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    65
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-02-07--1925-03-14  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    66
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-09-18--1946-03-02  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    67
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-11-12--1953-04-15  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    68
HAGFORSPOSTEN (1957) 1958-01-03--1958-07-11  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    69
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    70
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1958-07-19--1959-02-06  Filipstads tryckerin AB  Filipstad    71
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-02--1919-02-04  Filipstadspostens boktryckeri  Filipstad    72
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-06-04--1916-10-18  Filipstads-postens boktryckeri, Lundberg & Forsberg  Filipstad    73
ARVIKA HANDELSTIDNING (1917) 1917-08-16--1918-12-19  Filipstads-postens boktryckeri, Lundberg & Werkmäster  Filipstad    74
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1916-10-20--1918-06-28  Filipstads-postens boktryckeri, Lundberg & Werkmäster  Filipstad    75
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1977-01-12--1977-02-17  Finn sanomat aktiebolag  Göteborg    76
FINN SANOMAT (1974) 1975-06-02--1982-01-29  Finn sanomat offset  Göteborg    77
TRANÅSPOSTEN (1992) 1996-01-04--1997-05-21  Finnvedens tryckeri  Rydaholm    78
KRONOBERGAREN (1934) 1990-11-01--1991-07-19  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    79
KRONOBERGAREN (1934) 1991-08-02--1991-11-08  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    80
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1990) 1990-08-03--1990-12-28  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    81
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1992) 1992-01-10--1992-06-26  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    82
LOKALTIDNINGEN VÄSTBO (1991) 1991-01-04--1991-12-20  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    83
LOKALTIDNINGEN ÖSTBO (1991) 1991-01-04--1991-12-20  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    84
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1991-08-31--1991-09-04  Finnvedens tryckeriaktiebolag  Rydaholm    85
NYKTERHETSBASUNEN (1876) 1877-10-01--1878-02-01  Fischer & Björkman boktryckeri-bolag  Göteborg    86
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1864-12-08--1876-04-13  Florén, J. V.  Filipstad  På T: J. V. Florén. Slutdatum osäkert.  87
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1876-04-20--1884-08-29  Floréns enka, J. V.  Filipstad  På T: J. V. Floréns enka. Slutdatum osäkert.  88
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1884-10-09--1894-09-28  Floréns enka, J. V.  Filipstad  På T: J. V. Floréns enka.  89
ÖSTGÖTEN (1981) 1986-04-01--1989-05-28  Folkbladet & Östgöten KB A-pressen aktiebolag & CO  Norrköping  bibliografisk tavla  90
BRODERSKAP (1928) 1978-01-20--1991-03-15  Folket  Eskilstuna  91
FOLKET SYD (1982) 1982-10-01--1989-01-23  Folket  Eskilstuna    92
MITT I HANINGE (1989) 1991-01-09--1991-12-31  Folket  Eskilstuna    93
MITT I TYRESÖ (1989) 1991-01-09--1991-12-31  Folket  Eskilstuna    94
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1986-01-23--1989-12-21  Folket  Eskilstuna    95
FOLKET NORD (1982) 1982-10-01--1989-01-23  Folket AB  Eskilstuna  kolla start datum  96
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1991-02-07--1991-03-15  Folkets tryckeri  Eskilstuna    97
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1991-08-14--1991-08-22  Folkets tryckeri  Eskilstuna    98
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1991-08-24--1991-08-27  Folkets tryckeri  Eskilstuna    99
ÖREBROKURIREN (1987) 1991-02-07--1991-03-15  Folkets tryckeri  Eskilstuna    100
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1964-10-19--1966-04-30  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    101
FOLKET (1906) 1960-05-03--1982-09-30  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    102
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1973-05-11--1973-09-14  Folktryck aktiebolag  Eskilstuna    103
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1901-01-04--1902-12-31  Forsells boktryckeri  Karlstad    104
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-04--1903-12-31  Forsells boktryckeri  Karlstad    105
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-03--1903-12-31  Forssells boktryckeri  Karlstad    106
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1989-02-22--1989-08-15  Framtryck aktiebolag  Stockholm    107
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-08-13--1909-08-13  Franz Björkboms tryckeri  Göteborg    108
LINDESBERGS ALLEHANDA (1876) 1875-12-11--1880-12-01  Franz Petersson  Lindesberg    109
MOLKOMSPOSTEN (1890) 1890-05-16--1891-12-24  Franz Peterssons (Wärmlandsbergs) Tryckeri  Filipstad    110
VESTERÅS ANNONSBLAD (1915) 1915-12-15--1917-09-15  Fredr. Anderssons Boktryckeri  Västerås    111
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1919-02-08  Fredr. anderssons boktryckeri  Västerås    112
NORRKÖPINGS STAD VÄGVISARE (1921) 1921-12-15--1922-05-15  Fredrik Petterssons tryckeriaktiebolag  Norrköping    113
NORRKÖPINGS WECKOBLAD (1874) 1873-11-15--1874-12-24  Fredrik Törnequist  Norrköping  Tryckt hos bokhandlare Fredrik Törnequist.   114
KISA WECKOBLAD (1871) 1871-02-15--1871-12-29  Fridolf wallins boktryckeri  Linköping    115
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1957-06-13--1958-10-30  Futuratryckeriet  Göteborg    116
FÄDERNESLANDET (1852) 1900-01-03--1911-10-01  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    117
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    118
FÄDERNESLANDET (1933) 1933-08-12--1933-12-30  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    119
NATIONEN (1925) 1925-10-02--1925-12-22  Förenade boktryckarna  Södertälje    120
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1922-01-04--1923-12-29  Förenade boktryckerierna  Södertälje    121
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-09-21--1925-12-31  Förenade boktryckerierna  Södertälje    122
AMERIKAPOSTEN (1925) 1924-11-25--1925-12-26  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    123
NATT & DAG (1925) 1924-11-26--1925-03-28  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    124
NU (1924) 1924-11-25--1925-01-21  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    125
BÖNDERNAS TIDNING (1936) 1936-11-02--1936-11-02  Förenade Tryckerier  Göteborg    126
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1933-04-27--1934-03-27  Förenade Tryckerier  Göteborg    127
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-03-29--1934-03-14  Förenade tryckerier  Göteborg    128
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-11-28--1936-11-28  Förenade tryckerier  Göteborg    129
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1905-07-02--1907-10-20  Föreningen nya boktryckeriet  Kristianstad    130
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    131
ESLÖVSKURIREN (1909) 1909-05-29--1909-09-11  Föreningstryckeriet  Landskrona    132
SOLNAPOSTEN (1932) 1932-06-29--1932-07-13  Föreningstryckeriet  Stockholm    133
STOCKHOLMS FESTBLAD (1923) 1923-06-15--1923-07-15  Föreningstryckeriet  Stockholm    134
SYNDIKALISTEN (1911) 1921-12-14--1921-12-24  Föreningstryckeriet  Stockholm    135
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-05-13--1909-09-11  Föreningstryckeriet, Falk & Nilsson  Landskrona    136
UPPLAND (1918) 1921-08-23--1922-12-22  Förl. tryckeriet Johnsson  Uppsala    137
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-02-20--1909-03-27  Förlags aktiebolaget  Malmö    138
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1930-08-20--1932-08-23  Förlagsaktiebolaget Eku  Eskilstuna    139
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-02-02--1937-11-09  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    140
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1933-02-03--1933-09-29  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    141
VECKONYTT (1934) 1936-10-04--1937-11-07  Förlagsaktiebolaget G.M.-postens tryckeri  Göteborg    142
SVEA-BYRÅNS HYRES- & PLATSLISTA (1909) 1909-05-15--1911-11-11  Förlagsaktiebolaget Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg    143
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-11--1909-08-13  Förlagsaktiebolaget i Malmö  Malmö    144
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    145
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1930-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    146
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1929-06-07--1929-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    147
ENSKEDE TIDNING (1927) 1929-06-07--1929-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    148
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1930-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    149
SPEGELN (1917) 1926-09-12--1928-09-06  Förlagsaktiebolaget Sport  Stockholm    150
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1901-02-04--1907-04-01  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    151
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    152
BUDSKAPET (1919) 1922-11-16--1927-10-27  Förlagstr. Johnsson      153
HÄROLDEN (1922) 1922-02-25--1922-09-16  Förlagstr. Johnsson  Uppsala    154
ARBETARPOSTEN (1934) 1950-04-28--1960-12-15  Förlagstryckeriet  Göteborg  Både start- och slutdatum osäkra. Numren odaterade.  155
FIGARO (1878) 1921-10-08--1922-05-06  Förlagstryckeriet  Stockholm    156
FREDEN (1928) 1961-09-15--1963-03-15  Förlagstryckeriet  Vänersborg    157
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1928-05-11--1929-05-31  Förlagstryckeriet Johnsson  Stockholm    158
ENSKEDE TIDNING (1927) 1928-08-03--1929-05-31  Förlagstryckeriet Johnsson  Stockholm    159
VIGGEN (1923) 1923-06-09--1924-05-31  Förlagstryckeriet Johnsson  Uppsala    160
FIGARO (1878) 1922-05-13--1922-06-17  Förlagstryckeriet, Thelin & Co  Stockholm    161
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    162
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    163
IDROTT (1914) 1914-05-05--1916-05-03  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    164

Sidan skapad Tue Feb 27 18:43:39 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond