Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1968-01-01- -1968-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    1
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    2
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  3
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    4
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    5
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  6
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  7
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    8
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    9
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  10
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    11
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  12
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    13
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  14
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  15
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    16
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  17
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  18
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    19
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  20
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  21
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    22
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    23
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    24
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  25
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    26
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  27
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  28
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  29
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  30
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    31
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  32
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  33
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  34
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  35
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  36
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  37
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  38
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  39
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    40
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    41
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    42
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  43
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    44
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  45
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  46
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  47
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  48
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    49
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  50
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    51
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  52
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    53
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  54
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    55
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    56
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  57
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    58
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  59
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  60
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  61
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  62
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    63
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  64
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  65
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  66
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    67
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    68
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    69
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    70
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    71
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    72
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  73
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  74
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  75
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  76
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    77
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    78
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    79
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    80
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  81
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  82
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  83
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    84
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    85
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  86
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  87
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  88
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  89
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  90
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  91
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  92
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    93
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  94
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  95
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    96
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  97
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    98
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    99
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  100
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    101
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    102
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1953-01-01--1970-12-31  obunden  T 1953-01-07. Möjligen ett tidigare startdatum.  103
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1954--1970  104
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1954-01-01--1969-12-31  höger  TS  105
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--  Socialdemokratisk    106
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--2010-12-31  opolitisk    107
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-01-01--  liberal    108
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1955-01-01--1968-12-31  moderat  TS-Boken  109
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-01-01--1969-12-31  höger  TS 1955--1969  110
SIGTUNABYGDEN (1928) 1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin  111
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1955-01-01--1982-12-31  borgerlig  TS 1955--1969, SVAT 1970--1982  112
VÄSTERORT (1955) 1955-01-01--1987-12-31  opolitisk  113
DAGBLADET (1955) 1955-01-01--2015-02-28  socialdemokratisk  SVAT 1955-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  114
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1956-01-01--1971-12-31  höger  TS, SVAT  115
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1956-01-01--1975-12-31  liberal    116
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1956-01-01--1996-12-31  centerpartistisk    117
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1956--1970  118
HALLANDS NYHETER (1919) 1957-01-01--  centerpartistisk    119
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1957-01-01--  centerpartistisk    120
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1957-01-01--1969-12-31  liberal  SVAT  121
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1957-01-01--1977-12-31  borgerlig    122
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1957-01-01--2005-12-31  centerpartistisk    123
VÄSTERBYGDEN (1949) 1957-01-01--2012-11-16  centerpartistisk  TS. Enligt Tollin 1958-  124
LAHOLMS TIDNING (1931) 1957-01-01--2018-10-25  centerpartistisk    125
NORDSVERIGE (1919) 1957-01-02--2001-12-31  centerpartistisk    126
NORRORT (1957) 1957-10-25--1970-12-31  opolitisk    127
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-01-01--  centerpartiet    128
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS 1958--  129
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1958-01-01--  centerpartistisk    130
NORRA SKÅNE (1900) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS  131
VIMMERBY TIDNING (1884) 1958-01-01--  centerpartistisk    132
HÄRJEDALEN (1944) 1958-01-01--  opolitisk  TS 1958--1969, SVAT 1970--1978, TS-T 1979--  133
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--  politiskt oberoende    134
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1958-01-01--1969-12-31  höger  TS, SVAT  135
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-01-01--1972-12-31  liberal    136
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  137
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  138
VÄXJÖBLADET (1945) 1958-01-01--1993-12-31  centerpartistisk  TS  139
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-01-01--1995-12-31  folkpartistisk  --1995-09-30  140
KINDAPOSTEN (1894) 1958-01-01--2005-05-17  centerpartistisk    141
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1958-01-01--2006-12-31  centerpartistisk    142
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1958-01-01--2017-12-22  centerpartistisk  TS 1958--  143
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1958-01-01--2019-10-31  centerpartistisk    144
ÖLANDSBLADET (1868) 1958-01-02--1994-12-31  borgerlig    145
DALABYGDEN (1946) 1959-01-01--  centerpartistisk  SVAT  146
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-01-01--1970-12-31  politiskt obunden    147
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-01--2008-12-31  moderat    148
GEFLE DAGBLAD (1895) 1960-01-01--  liberal  TS 1960-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  149
HISINGSBLADET (1960) 1960-01-01--1974-12-31  opolitisk    150
SKARA TIDNING (1863) 1960-01-01--1977-12-31  borgerlig    151
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  neutral  T: 1961-10-06  152
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  opolitisk  153
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-01-01--1974-12-31  folkpartistisk    154
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-01-01--1977-12-31  opolitisk    155
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1962-01-01--  liberal    156
VÄSTRA STAN (1963) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    157
ÖSTRA STAN (1962) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    158
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-01-01--1975-12-31  opolitisk    159
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1962-01-01--1981-12-31  borgerlig    160
AFTONBLADET (1830) 1962-01-01--1997-12-31  socialdemokratisk    161
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-01-01--1999-07-25  centerpartistisk  TS 1962--1963, 1979--1999 07 25  162
TIERPSPOSTEN (1892) 1963-01-01--  opolitisk  TS-boken  163
ARVIKA NYHETER (1895) 1963-01-01--2008-12-31  borgerlig    164
MOTALA TIDNING (1926) 1963-01-01--2008-12-31  liberal  TS 1963--1969, SVAT 1979--  165
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-01-01--2010-12-31  borgerlig    166
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1973-12-31  politiskt neutral    167
FALUKURIREN (1894) 1964-01-01--  liberal  SVAT  168
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-01-01--1970-12-31  opolitisk  T, Tollin  169
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-01-01--1973-12-31  opolitisk  enl tidningen  170
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-01-01--1973-12-31  centerpartistisk    171
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1965-01-01--1995-12-31  borgerlig  TS 1965--1995  172
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1966-01-01--1968-12-31  politiskt fri  SVAT  173
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1966-01-01--1981-12-31  socialdemokratisk  SVAT,TS  174
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1966-01-01--2004-10-04  oberoende liberal  TS 1966--1968  175
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1966-01-07--1989-12-31  oberoende liberal    176
ÖSTGÖTAKURIREN (1949) 1966-02-25--1972-06-15  Folkpartiet    177
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1967-01-01--  liberal  SVAT, Tollin  178
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1967-01-01--1981-12-31  socialdemokratisk  TS 1967--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--1981  179
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1967-01-01--1985-12-31  opolitisk  T: 1967-01-19  180
SÖDERNYHETERNA (1967) 1967-01-01--1987-12-31  partipolitiskt obunden    181
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--2002-12-31  centerpartistisk  kolla början  182
GT (1967) 1967-01-14--1989-12-31  liberal    183
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1968-01-01--  borgerlig    184
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1968-01-01--  politiskt obunden    185
TRANÅS TIDNING (1892) 1968-01-01--1968-12-31  höger  TS 1968  186
VADSTENA-SKÄNNINGE TIDNING (1966) 1968-01-01--1969-12-31  liberal  TS 1968--1969  187
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1968-01-01--1970-12-31  oberoende    188
VÄSBYBLADET (1968) 1968-01-01--1970-12-31  opolitisk    189
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1968-01-01--1971-12-31  oberoende liberal  TS, SVAT  190
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1968-01-01--1975-12-31  centerpartistisk  SVAT  191
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1968-01-01--1975-12-31  oberoende liberal  TS 1968-1969, SVAT 1970-1975  192
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1968-01-01--1982-12-31  politiskt oberoende  tidningen: 1976-11-10--1977-09-07  193
GOTLÄNNINGEN (1884) 1968-01-01--1983-12-31  centerpartistisk  TS, SVAT; centerpartistisk-folkpartistisk  194
GOTLÄNNINGEN (1884) 1968-01-01--1983-12-31  folkpartistisk  TS, SVAT; centerpartistisk-folkpartistisk  195
SÖDERPOSTEN (1968) 1968-01-01--1987-12-31  partipolitiskt oberoende  196

Sidan skapad Sun Mar 03 11:06:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond