Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1967-01-01- -1967-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    1
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    2
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  3
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    4
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    5
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    6
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  7
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  8
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    9
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    10
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  11
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    12
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  13
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    14
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  15
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  16
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    17
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  18
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  19
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    20
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  21
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  22
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    23
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    24
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    25
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  26
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    27
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  28
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  29
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  30
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  31
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    32
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  33
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  34
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  35
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  36
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  37
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  38
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  39
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  40
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    41
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    42
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    43
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  44
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    45
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  46
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  47
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  48
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  49
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    50
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  51
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  52
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    53
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  54
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    55
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  56
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  57
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  58
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    59
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    60
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  61
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    62
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  63
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  64
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  65
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  66
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    67
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  68
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  69
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  70
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    71
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    72
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    73
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    74
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    75
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    76
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  77
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  78
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  79
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  80
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  81
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    82
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    83
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    84
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    85
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  86
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  87
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  88
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    89
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    90
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  91
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  92
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  93
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  94
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  95
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  96
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  97
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  98
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    99
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  100
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  101
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    102
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  103
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    104
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    105
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    106
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  107
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    108
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    109
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1953-01-01--1970-12-31  obunden  T 1953-01-07. Möjligen ett tidigare startdatum.  110
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1954--1970  111
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1954-01-01--1969-12-31  höger  TS  112
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--  Socialdemokratisk    113
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--2010-12-31  opolitisk    114
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-01-01--  liberal    115
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1955-01-01--1968-12-31  moderat  TS-Boken  116
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-01-01--1969-12-31  höger  TS 1955--1969  117
SIGTUNABYGDEN (1928) 1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin  118
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1955-01-01--1982-12-31  borgerlig  TS 1955--1969, SVAT 1970--1982  119
VÄSTERORT (1955) 1955-01-01--1987-12-31  opolitisk  120
DAGBLADET (1955) 1955-01-01--2015-02-28  socialdemokratisk  SVAT 1955-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  121
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1956-01-01--1971-12-31  höger  TS, SVAT  122
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1956-01-01--1975-12-31  liberal    123
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1956-01-01--1996-12-31  centerpartistisk    124
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1956--1970  125
HALLANDS NYHETER (1919) 1957-01-01--  centerpartistisk    126
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1957-01-01--  centerpartistisk    127
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1957-01-01--1967-12-31  liberal  TS  128
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1957-01-01--1969-12-31  liberal  SVAT  129
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1957-01-01--1977-12-31  borgerlig    130
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1957-01-01--2005-12-31  centerpartistisk    131
VÄSTERBYGDEN (1949) 1957-01-01--2012-11-16  centerpartistisk  TS. Enligt Tollin 1958-  132
LAHOLMS TIDNING (1931) 1957-01-01--2018-10-25  centerpartistisk    133
NORDSVERIGE (1919) 1957-01-02--2001-12-31  centerpartistisk    134
NORRORT (1957) 1957-10-25--1970-12-31  opolitisk    135
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-01-01--  centerpartiet    136
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS 1958--  137
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1958-01-01--  centerpartistisk    138
NORRA SKÅNE (1900) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS  139
VIMMERBY TIDNING (1884) 1958-01-01--  centerpartistisk    140
HÄRJEDALEN (1944) 1958-01-01--  opolitisk  TS 1958--1969, SVAT 1970--1978, TS-T 1979--  141
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--  politiskt oberoende    142
GOTLÄNNINGEN (1884) 1958-01-01--1967-12-31  centerpartistisk  TS  143
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1958-01-01--1969-12-31  höger  TS, SVAT  144
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-01-01--1972-12-31  liberal    145
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  146
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  147
VÄXJÖBLADET (1945) 1958-01-01--1993-12-31  centerpartistisk  TS  148
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-01-01--1995-12-31  folkpartistisk  --1995-09-30  149
KINDAPOSTEN (1894) 1958-01-01--2005-05-17  centerpartistisk    150
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1958-01-01--2006-12-31  centerpartistisk    151
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1958-01-01--2017-12-22  centerpartistisk  TS 1958--  152
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1958-01-01--2019-10-31  centerpartistisk    153
ÖLANDSBLADET (1868) 1958-01-02--1994-12-31  borgerlig    154
DALABYGDEN (1946) 1959-01-01--  centerpartistisk  SVAT  155
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-01--1967-12-31  opolitisk  SVAT 1959-1960, TS 1961-1967  156
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-01-01--1970-12-31  politiskt obunden    157
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-01--2008-12-31  moderat    158
GEFLE DAGBLAD (1895) 1960-01-01--  liberal  TS 1960-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  159
HISINGSBLADET (1960) 1960-01-01--1974-12-31  opolitisk    160
SKARA TIDNING (1863) 1960-01-01--1977-12-31  borgerlig    161
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  neutral  T: 1961-10-06  162
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  opolitisk  163
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-01-01--1974-12-31  folkpartistisk    164
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-01-01--1977-12-31  opolitisk    165
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1962-01-01--  liberal    166
VÄSTRA STAN (1963) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    167
ÖSTRA STAN (1962) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    168
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-01-01--1975-12-31  opolitisk    169
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1962-01-01--1981-12-31  borgerlig    170
AFTONBLADET (1830) 1962-01-01--1997-12-31  socialdemokratisk    171
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-01-01--1999-07-25  centerpartistisk  TS 1962--1963, 1979--1999 07 25  172
TIERPSPOSTEN (1892) 1963-01-01--  opolitisk  TS-boken  173
ARVIKA NYHETER (1895) 1963-01-01--2008-12-31  borgerlig    174
MOTALA TIDNING (1926) 1963-01-01--2008-12-31  liberal  TS 1963--1969, SVAT 1979--  175
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-01-01--2010-12-31  borgerlig    176
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1973-12-31  politiskt neutral    177
FALUKURIREN (1894) 1964-01-01--  liberal  SVAT  178
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1964-01-01--1967-12-31  partipolitiskt neutral    179
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-01-01--1970-12-31  opolitisk  T, Tollin  180
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-01-01--1973-12-31  opolitisk  enl tidningen  181
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1965-01-01--1967-12-31  borgerlig    182
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1965-01-01--1967-12-31  opolitisk    183
ÖSTRA SVERIGE (1965) 1965-01-01--1973-12-31  centerpartistisk    184
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1965-01-01--1995-12-31  borgerlig  TS 1965--1995  185
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1966-01-01--1968-12-31  politiskt fri  SVAT  186
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1966-01-01--1981-12-31  socialdemokratisk  SVAT,TS  187
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1966-01-01--2004-10-04  oberoende liberal  TS 1966--1968  188
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1966-01-07--1989-12-31  oberoende liberal    189
ÖSTGÖTAKURIREN (1949) 1966-02-25--1972-06-15  Folkpartiet    190
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1967-01-01--  liberal  SVAT, Tollin  191
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1967-01-01--1967-12-31  borgerlig    192
SÖDERHAMNS-HÄLSINGEKURIREN (1967) 1967-01-01--1981-12-31  socialdemokratisk  TS 1967--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--1981  193
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1967-01-01--1985-12-31  opolitisk  T: 1967-01-19  194
SÖDERNYHETERNA (1967) 1967-01-01--1987-12-31  partipolitiskt obunden    195
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--2002-12-31  centerpartistisk  kolla början  196
GT (1967) 1967-01-14--1989-12-31  liberal    197

Sidan skapad Sun Mar 03 07:05:34 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond